Контрольні питання для підготовки до іспиту з філософіїСкачати 33.38 Kb.

Дата конвертації23.01.2017
Розмір33.38 Kb.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
З ФІЛОСОФІЇ
1.
Що таке філософія? її предмет і місце в системі світоглядного знання. Основні функції філософії.
2.
Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду.
3.
Антична філософія: особливості, періодизація та значення для формування
європейської культури.
4.
Досократична філософія (Мілетська школа, Геракліт, піфагореїзм).
5.
Атомістичне трактування буття в античній філософії (Левкіп, Демокріт, Епікур).
6.
Філософія Сократа. Етичний раціоналізм Сократа.
7.
Філософія Платона. Вчення Платона про ідеї.
8.
Філософія Аристотеля: основні ідеї та їх вплив на світову філософію.
9.
Основні проблеми середньовічної християнської філософії та основні етапи її розвитку. Суперечки про природу універсалій: реалізм і номіналізм.
10.
Філософське вчення Фоми Аквінського, його концепція подвійної істини.
11.
Гуманістичний характер філософії епохи Відродження. Основні ідеї епохи
Реформації.
12. Особливості і головні риси філософії Нового часу.
13.
Ф.Бекон: засновник емпіризму. Проблема наукового методу. Вчення про "ідолів".
14.
Механістичний матеріалізм Т. Гоббса, його вчення про людину і суспільство.
15.
Філософія Р.Декарта. Проблема наукового методу. Декарт про субстанції.
16. Філософські погляди Б. Спінози і Г. Лейбніца.
17. Дж.Локк – засновник сенсуалізму. Вчення про первинні і вторинні якості.
18. Суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі і агностицизм Д. Юма.
19. Французький матеріалізм XVIII ст., його вчення про матерію, пізнання, людину
і суспільство (К.А.Гельвецій, П.Гольбах, Ж.Ламетрі, Д.Дідро).
20.
Класична німецька філософія, її особливості і головні риси.
21.
Теоретична і практична філософія І. Канта, його "коперніканський переворот" у теорії пізнання.
22.
Г.Гегель, його філософська система і метод.
23.
Філософія Л.Фейербаха, її антропологічний характер.

24.
Російська філософія XIX – початку XX ст. Головні риси і особливості.
25.
Філософія марксизму: основні ідеї та їх вплив на світову філософію й соціальну практику.
26.
Філософії XX століття: основні напрямки та загальна характеристика.
27.
"Філософія життя" і її різновиди (А. Бергсон, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер).
28.
Екзистенційна філософія та її основні ідеї.
29.
Характерні риси та особливості герменевтики.
30.
Фрейдизм і неофрейдизм (З.Фрейд, Е.Фромм, К.Юнг, А.Адлер, Г.Маркузе).
31.
Позитивізм: характерні риси та основні етапи розвитку.
32.
Сучасна релігійна філософія: основні напрямки та їх характеристика.
33.
Особливості та головні питання філософської культури Київської Русі.
34.
Філософія українського Відродження та Просвітництва.
35.
Філософські погляди Г.С.Сковороди та його вплив на розвиток української філософії.
36.
Українська філософія XIX – XX століття.
37.
Філософський зміст категорії буття та його головні форми. Типи онтології.
38.
Формування та розвиток науково-філософського поняття матерії. Властивості та структура матерії.
39.
Рух як спосіб існування матерії та його форми. Простір і час.
40.
Поняття "світ" і "картина світу". Сучасні наукові моделі розвитку світу.
41.
Проблема свідомості у філософії. Головні концепції походження свідомості.
42.
Відображення та форми її еволюції. Свідомість як вища форма відображення.
43.
Біологічні та соціальні передумови походження свідомості. Сутність свідомості.
44.
Структура та функції свідомості. Самосвідомість.
45.
Рівні психічного життя людини: свідоме, несвідоме, підсвідоме.
46.
Діалектика: її історичні форми та особливості. Об'єктивна і суб'єктивна діалектика.
47.
Діалектичні принципи загального взаємозв'язку та розвитку.
48.
Основні закони діалектики та їх характеристика.
49.
Категорії діалектики та їх характеристика.
50.
Альтернативи діалектики та їх характерні риси.

51.
Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність та структура пізнавального процесу (суб'єкт, об'єкт, образ).
52.
Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. Поняття практики.
Форми і рівні практичної діяльності. Функції практики.
53.
Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.
54.
Проблема істини, види істини. Істина і хибність (помилковість). Критерії
істини.
55.
Наукове пізнання. Рівні і форми розвитку наукових знань.
56.
Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика.
57.
Поняття природи. Суспільство як частина природи. Взаємодія суспільства і природи.
58.
Філософія суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.
59.
Суспільство як система та її структура. Типологія соціальних відносин.
Класифікація суспільних законів.
60.
Концепції розвитку суспільства та форми соціальних процесів.
61.
Проблема людини в історії філософської думки. Головні концепції сутності людини.
62.
Сутнісна характеристика людини. Взаємозв'язок біологічного, соціального та психічного в людині. Основні концепції сенсу життя людини.
63.
Зміст понять: людина, індивід, особистість. Історичні типи взаємовідносин людини і суспільства.
64.
Проблема свободи і відповідальності людини, їх взаємна обумовленість.
65.
Сутність і природа цінностей. Цінності та оцінки. Класифікація цінностей.
66.
Духовне життя суспільства: поняття, сутність, структура.
67.
Суспільна свідомість та її структура. Форми суспільної свідомості, критерії їх розрізнення і взаємодія.
68.
Культура як специфічна соціальна реальність. Культура і цивілізація. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.
69.
Філософія історії. Сучасні концепції філософії історії.
70.
Зміст та спрямованість історичного процесу. Критерії прогресу.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал