Контрольна робота з предмету «теорія передачі сигналів електрозв’язку» для студентів спеціальності 05020204Скачати 92.89 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір92.89 Kb.
ТипКонтрольна робота

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

Затверджено

Директор коледжу

___________ Л.М. Таберко

«___»____________2010_ р.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ


«ТЕОРІЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОЗВЯЗКУ»

для студентів спеціальності 5.05020204

Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язкуна транспорті ”

(денне відділення)Дніпропетровськ

2010

Укладач: Стрижак І.М., викладач вищої категорії предметної комісії

«Електрозв’язок на транспорті ” Державного вищого

навчального закладу «Дніпропетровський транспортно-

економічний коледж»
Контрольну роботу обговорено і схвалено на засіданні предметної комісії

Протокол № 1

від „_30__” _серпня_______ 2010_ р.

Голова ___________ І.М. Стрижак

Дисципліна "Теорія передачі сигналів електрозв’язку" передбачає вивчення принципів поширення електромагнітної енергії серед кіл з зосередженими і рівномірно розповсюдженими параметрами, вивчення властивостей коливальних контурів, чотириполюсників і довгих ліній, принципів генерування коливань і перетворення сигналів електрозв'язку. Вивчення дисципліни виховує у студентів почуття відповідальності, дисциплінованості, уважності, упевненості.
Вимоги до знань і умінь:

Знати:

часове і спектральне зображення сигналів, їх характеристики і параметри, характеристики і параметри нелінійних елементів, класифікацію направляючих систем, первинні, вторинні параметри, якісні характеристики ліній передач і режими роботи довгих ліній, види і принципи аналогової, імпульсної і цифрової модуляції, способи кодування сигналів і перетворення частоти.


Уміти :

проводити дослідження, аналізувати зняті характеристики, проводити розрахунки параметрів вивчаємих пристроїв.


Методика виконання контрольної роботи.
1. Виконання контрольної роботи (КР) проводиться в письмовій формі на спеціальних аркушах у відповідності до вимог письмових іспитів.

2. На виконання КР відводиться дві академічні години.

3. Виконання КР проводиться в одній аудиторії всіма студентами групи одночасно. Кожен студент особисто отримує варіант завдання і виконує його самостійно.

4. Виконання КР дозволяється чорними або синіми чорнилами, не забороняється користуватися лінійкою, олівцем, обчислювальною технікою.Критерії оцінки рівня знань студентами предмету “ Теорія передачі сигналів електрозв’язку ”.
1. Загальні положення.

Знання та уміння студентів перевіряються за підсумками виконання контрольної роботи, яка охоплює основні теми навчальної дисципліни. Оцінку рівня підготовки студента з предмету пропонується виставляти за виконання одного з варіантів завдання на знання і уміння. Отримана оцінка визначатиме рівень підготовки з предмету.


2. Норма оцінок.

2.1. При оцінці "5" студент:

• повністю виконав завдання, правильно дає відповіді на поставлені

питання,


• чітко уявляє зміст і вільно володіє технічною термінологією,

• відповідь грамотна, ілюструється схемами,

• не порушуються вимоги техніки безпеки, охорони праці і навколишнього середовища,

• володіє вільно державною мовою.

2.2. При оцінці "4" студент:

• розкриває основний зміст матеріалу і в цілому вірно вирішує завдання,

• уявляє зміст і вільно володіє технічною термінологією,

• відповідь грамотна, але відповідь не ілюструється схемами, ескізами,

• упевнено і вірно використовує отримані знання з предмету,

• є несуттєві помилки, які порушують вимоги техніки безпеки, охорони праці,

• володіє державною мовою.

2.3. При оцінці "З" студент:

• завдання виконав частково, зміст матеріалу висловлюється не завжди послідовно,

• не чітко уявляє зміст матеріалу і слабо володіє технічною термінологією,

• відповіді на поставлені питання не повні, але суть питання в цілому розкрито,

• при розкритті роботи схем допускаються помилки, неточності,

• має труднощі в володінні державною мовою.

2.4. При оцінці "2" студент :

• основний зміст завдання не виконав,

• допускає грубі помилки, не виконуються вимоги техніки безпеки,

• текстовий матеріал в відповіді має багато виправлень,

• державною мовою не володіє.Контрольні запитання. 1 семестр
Варіант№1.

1. Інформація. Основні поняття та види інформації.
2. Викривлення повідомлень та перешкоди в системах передачі.


Варіант№2.

1. Класифікація і параметри сигналів.
2. Другорядні параметри однорідного ланцюгу. Їх частотна залежність від первинних параметрів.


Варіант№3.

1. Повідомлення. Види повідомлень, передача повідомлень по каналу зв’язку.
2. Передача електричних сигналів по направляючим системам.


Варіант№4.

1. Спектральне відображення сигналів.
2. Рівні передачі. Норми затухання каналів зв’язку.


Варіант№5.

1. Випадкові сигнали і їх характеристики.
2. Перехідне затухання та захищеність каналів зв’язку від перехідної розмови.


Варіант№6.

1. Основні поняття о ланцюгах з зосередженими параметрами.
2. Чотирьохпровідна система зв’язку.
Варіант№7.

1. Двополюсники. Основні поняття та визначення.
2. Передача сигналів електрозв’язку по радіолініям.
Варіант№8.

1. Смугові фільтри.
2. Випромінювання електромагнітної енергії.


Варіант№9.

1. Одиничний коливальний контур.
2. Розповсюдження радіохвиль.
Варіант№10.

1. Резонансні явища в послідовному коливальному контурі.
2. Модуляція і демодуляція сигналів.
Варіант№11.

1. Паралельний коливальний контур.
2. Параметри чотириполюсників.


Варіант№12.

1. Зв’язані коливальні контури, коефіцієнт зв’язку контурів.
2. Чотириполюсники, поняття, класифікація.
Варіант№13.

1. Послідовне і паралельне вмикання зв’язаних контурів.
2. Магнітострикційні фільтри.
Варіант№14.

1. Область застосування резонансних контурів в техніці зв’язку.
2. Основні властивості чотириполюсників.


Варіант№15.

1. Перехідні трансформатори.
2. Фільтри верхніх частот.


Варіант№16.

1. Фільтри нижніх частот.
2. Загальні знання про лінії передачі електричних сигналів.
Варіант№17.

1. Загальні знання про розрахунки фільтрів верхніх та нижніх частот.
2. Розподілення електричної енергії по однорідному ланцюгу.


Варіант№18.

1. Кварцові фільтри, їх переваги та призначення.
2. Первинні параметри однорідного ланцюгу.Варіант№19.

1. Загальні знання про електричні фільтри.
2. Ланцюги з розподіленими параметрами.


Варіант№20.

1. Реактивні двополюсники.
2. Загороджуючи фільтри.

Контрольні запитання. 2 семестр
Варіант№1.

1. Підвищення якості передачі інформації.
2. Генерування електричних сигналів.


Варіант№2.

1. Характеристика інформаційних сигналів.
2. LC – генератори електричних коливань.
Варіант№3.

1. Основи теорії інформації.
2. Трьохточечні схеми автогенераторів.
Варіант№4.

1. Перетворення частоти електричних сигналів.
2. Стабілізація частоти автогенераторів.


Варіант№5.

1. Демодуляція імпульсних сигналів.
2. Лінійні, нелінійні та параметричні елементи.


Варіант№6.

1. Імпульсна модуляція сигналів електрозв’язку.
2. RC – генератори.
Варіант№7.

1. Схеми здійснення демодуляції частотно – модульованих сигналів.
2. Кодування та декодування електричних сигналів.


Варіант№8.

1. Демодуляція сигналів з частотною модуляцією.
2. Множення та ділення частоти електричних сигналів.


Варіант№9.

1. Схеми здійснення частотної модуляції.
2. Амплітудна модуляція електричних сигналів.


Варіант№10.

1. Сигнали електрозв’язку з частотною модуляцією.
2. Демодуляція амплітудно – модульованих сигналів.Список літератури, рекомендованої для виконання контрольної роботи.
1. Основна:

1.1. Ю.С.Шинаков, Ю. М. Колодяжный Теория передачи сигналов электросвязи. М.; Радио и связь, 1989

1.2. И. П. Панфилов Теория электрической связи. М.; Радио и связь, 2001

1.3 . И.С. Гоноровский Радиотехнические цепи и сигналы. М.; Радио и связь, 2001

1.4. Д. Д. Кловский Теория электрической связи. М.; Радио и связь, 1999

2. Додаткова:
2.1. В. А.Попов Теория связи по проводам. М.; Связь, 1978

2.2. С. И. Полехин Теория связи по проводам. М.: Транспорт, 19812.3. В. Г. Бодиловский Полупроводниковые и электровакуумные приборы. М.: Транспорт, 1986

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал