Контрольна робота з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів з напрямку підготовкиСкачати 465.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.03.2017
Розмір465.66 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3
  Навігація по даній сторінці:
 • Зміст
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Самоменеджмент»

для студентів з напрямку підготовки 6.030601 — Менеджмент

заочної форми навчання

Розробив: к.т.н., доцент Ратушняк О. Г.

Вінниця 2017
При написанні контрольної роботи студент повинен розкрити теоретичне питання та вирішити практичні завдання згідно варіанту, який видав викладач.

Контрольну роботу можна виконувати від руки чорною пастою в учнівському зошиті або комп’ютерним набором (формат А4, кегль 14, Times New Roman). При написанні роботи необхідно залишати поля для зауважень чи приміток рецензента.Зміст

Теоретичні питання з дисципліни «Самоменеджмент»……………………….……..4


Практичне завдання № 1…………………………………………………………..……7

Практичне завдання № 2…………………………………………………………........11

Практичне завдання № 3…………………………………………………………..…..12

Практичне завдання № 4………………………………………………………..……..15

Ситуаційні задачі……………………………………………………………………....17

Література…………………………………………………………………………...…34ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Поясніть поняття самоменеджменту.

 2. На які питання дає відповідь управління ресурсом часу, активності, платоспроможності, освіченості?

 3. Що є основною метою самоменеджменту? Що є об’єктом і предметом самоменеджменту?

 4. Наведіть основні принципи самоменеджменту.

 5. Наведіть основні функції самоменеджменту.

 6. Поясніть основне значення самоменеджменту в вашій майбутній професійній діяльності.

 7. Поясніть поняття мети та цілі.

 8. Наведіть основні принципи відмови від постановки цілей.

 9. Наведіть основні етапи постановки цілей.

 10. Яким принципам повинна відповідати правильно сформульована ціль?

 11. Охарактеризуйте основні етапи визначення особистих цілей.

 12. Як здійснюється диференціація у часі життєвих цілей?

 13. Як проводиться ситуаційний аналіз?

 14. Як правильно формулювати цілі?

 15. Наведіть основні стратегії постановки цілей.

 16. Які є критерії досягнення цілі?

 17. Для чого потрібні особисті плани?

 18. Які ви знаєте принципи планування?

 19. Що таке дерево цілей? За яким принципом воно будується?

 20. У чому полягає особливість тижневих планів?

 21. Коли необхідно корегувати плани

 22. З яких елементів складається робочий день керівника?

 23. Що таке біологічні ритми? Як вони впливають на працездатність?

 24. У чому полягає особливість денного плану керівника?

 25. Що таке поглиначі часу і як вони впливають на роботу керівника?

 26. Чим поглиначі відрізняються від переривників часу?

 27. Які існують методи обліку робочого часу?

 28. Для чого необхідний контроль?

 29. Що таке зворотний зв’язок?

 30. Сформулюйте поняття «ресурс часу».

 31. Які основні причини дефіциту ресурсу часу?

 32. У чому суть об'єктивного і суб'єктивного часу?

 33. Навіщо необхідно управляти ресурсом часу?

 34. Розкрийте методику щоденного обліку часу А. Гастева.

 35. Назвіть основні принципи «АВС-хронометражу».

 36. Для чого потрібно використовувати методику фотографії робочого тижня і в чому її суть?

 37. У чому полягає аналіз щоденних перешкод часу?

 38. Якими основними етапами можна уявити історизм розвитку методів управління часом?

 39. Поясніть, як ефективно розпоряджатися тимчасовим ресурсом, використовуючи схему управління часом?

 40. Перерахуйте основні методи управління часом.

 41. Назвіть основні принципи побудови системи управ-ління часом Б. Франкліна.

 42. У яких ситуаціях найбільш ефективний метод, запропонований-ний Д. Ейзенхауером?

 43. Назвіть чотири категорії справ за класифікацією, викорис-ються в матриці пріоритетів?

 44. Яке значення «Правила 80/20» і методу В. Парето?

 45. На які категорії доцільно класифікувати завдання за методикою «АБВ-аналізу»?

 46. Реалізацію яких стадій планування робочого часу передбачає метод «Альпи»?

 47. Визначення зон особистої відповідальності - що подразуме кість даний принцип?

 48. У чому полягає принцип «вимушеної ефективності»?

 49. При визначенні терміну виконання завдання які умови необхідно враховувати?

 50. Як ви розумієте закон Паркінсона?

 51. Що означає правило 60/40?

 52. Як часто і яким чином рекомендується проводити аналіз використання робочого часу?

 53. Назвіть ключові етапи делегування, визначте поло-жительность і негативні сторони даного принципу.

 54. Які канали втрати часу і способи їх блокування вам відомі?

 55. Поняття ресурсу активності і працездатності.

 56. Методи управління активністю і працездатністю.

 57. Управління працездатністю: життєві і часові цикли.

 58. Розвиток навиків здорового способу життя.

 59. Управління діловою кар’єрою.

 60. Фінансове планування життя.

 61. Особисті фінансові звіти. Домашня бухгалтерія.

 62. Доходи і їх джерела.

 63. Способи економії власних коштів.

 64. Види інвестування грошей.

 65. Страхування в житті людини.

 66. Що таке поглиначі часу?

 67. Які існують техніки психологічної боротьби з відкладанням?

 68. Як можна використати проміжки в роботі?

 69. Поясніть різницю між різними за статусом аудиторіями.

 70. Назвіть основні правила ведення телефонних переговорів.

 71. Роль самоосвіти та саморозвитку в підвищенні професіоналізму менеджера

 72. Творчий потенціал менеджера та шляхи його трансформації у результати.

 73. Сутність професіоналізму менеджера.
 1. Самовиховання та самовдосконалення управлінських та інших компетенцій менеджера.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1 – АНАЛІЗ ВИТРАТ СВОГО ОСОБИСТОГО ЧАСУ
Хід роботи:


 1. Необхідно зробити фотографію вашого часу. Головна і неодмінна умова – це абсолютна чесність.

Для цього: протягом тижня (чи хоча б 3 дні) докладно записуйте, як ви витрачаєте час. Зручніше за все це робити за допомогою таблиці 1.
Таблиця 1 Аналіз витрат вашого часу


Анализ видов деятельности и расходов времени

Денні перешкоди

Причини перешкод

Вид діяльності

Інтервал часу (чч:мм)

Тривалість (хвилин.), ТР

А

Б

В

Г

Перешкоди

Телефон чи відвідувач

Хто?
от

до

інтервал часу (від-до)

тривалість (хв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Прокидання, ранкові процедури

6:15

6:50

35

да

да

да

нет
завтрак

6:50

7:30

40

да

нет

нет

нет
дорога в університету

7:30

8:15

45

да

да

да

да
………

Сума
Записуйте докладно, що ви робите: снідаєте, обідаєте, прибираєте, дивитеся телевізор, читаєте, готуєтеся до модульного контролю чи семінару. Якщо ви спите, то так і напишіть: «Сон». Фіксуйте будь-які дрібниці. Однак недоцільно занадто дробити часові інтервали: найкраще годину розділити на 4 частини (по 15 хвилин) і записувати кожні 15 хвилин те що ви робите.

Якщо Ви будете вказувати занадто малі проміжки часу (менш 15 хвилин), то це ускладнить підрахунки витрат часу й аналіз його використання.

Звичайно, якщо якийсь вид діяльності у Вас займає більше, ніж 15 хвилин, то треба вказувати реальний час.

Наприклад, дорога в інститут у Вас займає 50 хвилин, відповідно, указуєте час «від» і «до»; підготовка до модульного контролю займає 1,5 години – відповідно вказуєте час.

Щоб ваша робота зі складання фотографії робочого часу була ефективною, треба виконувати 2 умови: 1. робити позначки відразу, не відкладаючи, тому що через декілька годин забудуться проколи в часі і буде здаватися, що увесь час йшла нормальна робота;

 2. записи робити абсолютно чесно, нічого не прикрашаючи – записувати так, як воно є, а не так, як би вам того хотілося;

 3. щовечора треба робити аналіз фотографії дня. Це займає 10-15 хвилин. Слід виявити утрати часу, їх причини і розробити заходи щодо усунення цих причин.

2. Проаналізувати сильні і слабкі сторони стилю роботи менеджера

У таблиці є стовпчики А, Б, В, Г. Вони служать для виконання аналізу витрат часу і визначення Ваших слабких сторін.

На самому початку Ви ці стовпчики не заповнюйте. А наприкінці дня, коли у Вас заповнені стовпчики 2, 3 і 4, у яких зазначені види Вашої діяльності і їх тривалість, Ви даєте оцінку кожного з видів Вашої діяльності за зазначеними нижче критеріями і заносите відповіді в стовпчики А, Б, В, Г:

А – чи була ця робота необхідна? Відповідь «Так» чи «Ні» занести в стовпчик 5.

Відповідь «Ні» треба занести також у стовпчики Б і В.

Б – чи були виправдані витрати часу?

– Так чи Ні.

В – чи було доцільним виконання роботи?

–Так чи Ні.

Г - чи був свідомо визначений часовий інтервал для виконання роботи?

– Так чи Ні.

Занесли відповіді, що відповідають кожному виду діяльності, у відповідний стовпчик А, Б, В, Г.3. Далі визначити загальну тривалість роботи за день (Σ ТР).

4. Порахувати по кожному стовпчику тривалість робіт, по яких Ви дали відповідь «Ні» (Σ Ан, Σ Бн, ΣВн ΣГн).

5. Перевірте розрахунки за наступними співвідношеннями за кожен день:

а) б) в) г)


а) Якщо виявиться, що 10%, тобто Ваша діяльність була необов'язковою більш ніж у 10% випадків, то це означає, що у Вас маються проблеми з передорученням справ (делегуванням) і встановленням пріоритетів.

б) Якщо 10%, тобто якщо більш, ніж у 10% випадків витрати часу були занадто великі, то Ви повинні зайнятися аналізом причин (технічні прийоми в роботі, концентрація, самодисципліна).

в) Якщо 10%, тобто якщо більш, ніж у 10% випадків виконання було недоцільним, то Вам необхідно приділити увагу плануванню, організації, самораціоналізації.

г) Якщо 10%, тобто якщо більш, ніж у 10% випадків часовий інтервал не було визначено свідомо, то у Вас є проблеми з плануванням робочого часу (складання планів дня, підготовка до роботи і т.п.).

Таким чином, зробивши аналіз, Ви визначите сильні сторони Вашого робочого стилю і будете їх розвивати. А за допомогою аналізу колонок А, Б, В, Г Ви визначите слабкі сторони Вашого робочого стилю. Потім слід вжити заходів для усунення Ваших слабких сторін і зміцнення в такий спосіб Ваших сильних сторін.

6. Проаналізуйте перешкоди, які у вас виникали протягом дня і результати занесіть в таблицю 1.

Щоб провести аналіз перешкод, визначите: • які перешкоди були найбільш дорогоцінними?

 • які відвідування були непотрібними?

 • які телефонні розмови могли б бути коротше або ефективніше?

 • хто найбільше відволікав Вас від справ?

 • яких термінових заходів Вам слід вжити, щоб зменшити кількість перешкод?

7. Проаналізуйте часові утрати

Використовуючи ту саму таблицю «Аналіз видів діяльності і витрати часу» і «Денні перешкоди», Ви визначаєте критичні моменти, шкідливі звички і ті помилки, що найбільш часто повторюються у Вашому робочому стилі.

Випишіть для себе 5 найважливіших ваших причин утрат часу і з наступного дня почніть працювати над собою.

8. Проаналізувати поглиначі часу

«Поглиначі» часу – це ті люди чи інші фактори, що найбільшою мірою відбирають (поглинають) Ваш час.

Найбільш типові поглиначі часу:


 • Нечітка постановка цілей

 • Відсутність пріоритетів у справах

 • Спроби дуже багато зробити за один раз

 • Відсутність цілісного уявлення про завдання та шляхи їх вирішення

 • Незадовільне планування робочого дня

 • Особиста неорганізованість, “завалений” письмовий стіл

 • Недостатня мотивація

 • Пошук документів, пам’ятних записок, адрес, телефонних номерів, тощо

 • Недоліки кооперації або розподілу праці

 • Відволікаючі від справ телефонні дзвінки

 • Незаплановані відвідувачі

 • Нездатність сказати “ні”

 • Неповна або запізнена інформація

 • Відсутність самодисципліни

 • Невміння довести справу до завершення

 • Відволікання

 • Тривалі наради

 • Відсутність комунікативних зв’язків

 • Занадто комунікабельність

 • Відкладання справ

 • Недостатнє делегування справ

Випишіть 5 найважливіших причин утрат часу, що ви знайшли під час аналізу часових утрат. По суті, це і є ваші найважливіші поглиначі.

Здолавши свої 5 найважливіших поглиначів часу, ви побачите, що у Вас з'явилося значно більше часу для інших справ і Ви стали більше встигати.ПРАКТИЧНА ЗАВДАННЯ № 2 - ОСОБИСТИЙ ПЛАН ЖИТТЯ, КАР’ЄРИ
Хід роботи:

 1. Сформулюйте 5 найголовніших цілей в особистому житті.

2. Сформулюйте 5 найголовніших цілей у професійній сфері.

3. Сформулюйте 5 головних особистих цілей на наступні п’ять років.

4. Сформулюйте 5 головних професійних цілей на наступний рік

5. Побудуйте свій життєвий план згідно нижче наведеної таблиці 2.
Таблиця 2 – Життєвий план


Сфера

№ п\п

Життєва ціль

Значимість

Строк виконання

Практичні цілі для її досягнення

Строк виконання практичних цілей

Особиста


1

розкрити усі свої здібності та можливості


Висока

2018

1. отримати вищу освіту

2. саморозвиток

3. записатись до художньої школи

4.фізичне виховання

5. поповнення знань з історії


2018
регулярно
2017
регулярно

2017


………

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3 – ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Хід роботи:


 1. Побудуйте довгостроковий план своєї роботи згідно таблиці 3

Таблиця 3 –Довгостроковий план роботи
Задача

Строк виконання

Контроль (відмітка про виконання)

Оволодіння діловою англійською мовою

2018
……Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал