Консультація для педагогів ПідготувалаСкачати 84.86 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір84.86 Kb.

Дошкільний навчальний заклад « 4 «Снігуронька»Значення розвивального середовища як потужного чинника фізичного, емоційно – чуттєвого та розумового розвитку дітей

(консультація для педагогів)Підготувала

Ситніченко Ірина

Григорівна

вихователь

ДНЗ № 4 «Снігуронька»

Сьогодні, як ніколи, актуальною є проблема модернізації освітньої політики взагалі й дошкільної зокрема. На часі приведення навчально - виховного процесу, організації розвивального середовища в кожному дошкільному навчальному закладі у повну відповідність державному стандарту. Практичне вирішення завдань сучасної дошкільної освіти потребує ґрунтовної психолого-педагогічної основи для організації освітнього процесу та створення розвивального середовища. Створення розвивального середовища в дошкільних навчальних закладах є важливим напрямком реформи дошкільної освіти. Відомо, що основні підходи до здійснення реформи були сформовані ще в Концепції дошкільного виховання (1989 рік). Сучасні дослідники (В. А. Петровський, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, Л. А. Смивіна), розробляючи Концепцію, визначили принципи особистісно-орієнтованої побудови такого середовища в ДНЗ. Основний нормативний документ, який визначає сучасні вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, — Базовий компонент дошкільної освіти, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Програма орієнтує педагогів дошкільних навчальних закладів на оновлення предметно-розвивального середовища у відповідності до сфер та ліній розвитку життєдіяльності дошкільників.

У психолого - педагогічній літературі значна увага приділяється вивченню середовища: предметного, ігрового, творчого (М.Я. Басов, П.П. Блонський, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін та ін.). Ці дослідники доводять, що середовище - це оточуючі соціально-побутові, суспільні, матеріальні та духовні умови існування дитини.

Предметно - розвивальне середовище виконує відповідну функцію - спонукає до гри, формує уяву. Ця функція нібито є матеріальним середовищем думки дитини. Отже, розвиток дитини залежить від того, як її виховують, як організовано виховання, де і в якому оточенні вона росте.

Основними елементами предметно-розвивального середовища є:


 • архітектурно-ландшафтні та природно-екологічні об'єкти;

 • ігрові та спортивні майданчики та їхнє оснащення;

 • великогабаритні та співмасштабні зросту дитини конструктори (модулі);

 • тематичні набори іграшок, посібників;

 • аудіовізуальні та інформаційні засоби навчання.

Взагалі не можна переоцінити роль предметно-розвивального середовища у розвитку малюка. Доречно буде пригадати експерименти, проведені професором Брунером в Америці, які показали, що те середовище, у якому знаходиться малюк, помітно впливає на розвиток дитячого інтелекту. Брунер спочатку розділив групу новонароджених дітей на дві частини, помістивши одних в умови, абсолютно позбавлені стимуляторів, а інших - у кімнату з яскравими кольоровими шпалерами, кольоровою стелею, пістрявими ковдрами, де через вікно було видно, як працюють лікарі і медсестри. Тут навіть грала музика.

Обидві групи виховувались в різних умовах кілька місяців, після чого були проведені тести на визначення рівня інтелектуального розвитку. Кожному малюку пропонувались блискучий предмет, і за часом, який йому був потрібен, аби дістатись до цього предмета, визначався рівень його розвитку. Результати показали чіткі відмінності: рівень інтелекту в дітей, які знаходились в порожній, голій кімнаті, відставав на три місяці від рівня інтелекту дітей із кімнати зі стимулюючим оточенням.

Це тримісячне відставання саме на цій стадії дуже істотне, тому що вважається, що розумовий розвиток дитини від народження до трьох років за своїми можливостями аналогічний розвитку від 4 до 17 років. І хоча вчені вважають, що це відставання можна досить швидко надолужити, якщо дитину правильно виховувати, але це потребує зусиль і натиску на малюка.

Подібні дослідження проводились не тільки професором Брунером, а й багатьма іншими психологами. Результати чітко показали: наявність чи відсутність зовнішнього впливу серйозно позначається на розвитку здібностей.

Отже, предметно-розвивальне середовище - це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. Створення в дошкільному закладі повноцінного предметно - розвивального середовища та забезпечення відповідної позиції педагога в організації діяльності дітей - провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти.

Яким же загальним вимогам має відповідати предметно-розвивальне середовище незалежно від специфіки дошкільного навчального закладу?

Звернемося до досліджень С.Л. Новосьолової і визначимо, на наш погляд, основні вимоги.

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ повинно: • бути системним, що відповідає меті розвитку, навчання і виховання;

 • ініціювати діяльність дитини: її об'єкти, засоби, мета і способи їхнього досягнення задаються предметно-розвивальним середовищем;

 • ураховувати специфіку вікових етапів розвитку дитини, тобто специфіку як провідної діяльності (спілкування, предметної діяльності, гри), так і іншої, що виникає і розвиваються до старшого дошкільного віку, тобто забезпечувати перехід дитини до наступного етапу розвитку. Інакше кажучи, сприяти рішенню завдання створення «зони найближчого розвитку» (Л.С. Виготський) через організацію предметно-розвивального середовища;

 • забезпечувати можливість взаємодії дітей між собою і з дорослими, що сприяє формуванню в них навичок колективної роботи;

 • мати, разом із консервативними компонентами, часто змінні складові, які спонукають дітей до їхнього пізнання через практичне експериментування з ними. Це породжує нові ідеї, образи, способи, що збагачують як саму дитячу діяльність (гру, конструювання), так і розвиток дітей у ній;

 • забезпечувати можливість дитини жити в 3-вимірному предметному

просторі: співмасштабному діям її рук (масштаб «око – рука»), її зростанню в предметному світі дорослих.

З урахуванням різних умов роботи ДНЗ педагоги можуть збудувати варіативне предметно-розвивальне середовище. Важливу роль у цьому відіграє організація предметно-ігрового середовища для кожного дошкільного віку, що має свою специфіку розвитку.

Предметно - розвивальне середовище є системою матеріальних об'єктів діяльності дитини, функціонально моделюючи зміст її фізичного і духовного розвитку.

Компоненти предметно - розвивального середовища пов'язані між собою за змістом, масштабом, художнім рішенням.

Предметно - просторовий світ охоплює різноманітність предметів, об'єктів

соціальної дійсності. Предметно-розвивальне середовище необхідне дітям,

перш за все, тому що виконує по відношенню до них інформативну функцію -

кожний предмет несе певні відомості про довкілля, є засобом передачі

соціального досвіду. Ігрове предметно-розвивальне середовище відповідає

також і принципу системності, який представлено самостійністю її окремих

елементів і становить цілісність ігрового простору.Зауважимо, що поняття предметно-розвивальне середовище охоплює також відносини, які складаються в дитини з дорослими. Науковцями доведено значення демократичного стилю спілкування дорослого з дитиною для розвитку творчості (Є.А. Аркін, Д.В. Менджерицька, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Т.А. Рєпіна, В.А. Петровський, Л.М. Кларйа, Л.А. Смивіна, Л.П. Стрелкова, А.П. Усова, О.В. Запорожець). Саме цей стиль дозволяє сформувати розкріпачені відносини з дорослим, відповідно забезпечити створення ігрового простору. На створення дітьми ігрового простору впливає організація предметно-розвивального середовища дорослим.

Предметно - розвивальне середовище дошкільного навчального закладу як

компонент освітнього простору має у своєму розпорядженні ресурси для організації самопізнавальної діяльності дитини. Проте експертиза середовища, здійснювана в ході масової атестації ДНЗ, показує, що воно недостатньо орієнтовано на розвиток суб'єктної позиції дитини, маловаріативно, націлено на репродуктивний характер діяльності дітей.

УВАГА!

Дослідження показали, що створюване дорослими предметно - розвивальне середовище переважно лише на переконання педагогів є таким. Діти бажали б грати і діяти з предметами та іграшками, які планами дорослих не передбачено.

Дошкільник може виступати активним співавтором і творцем предметно- розвивального середовища.

У всіх гуманістичних теоріях та практиках дошкільного виховання минулих часів, як і сьогодні, проблемі створення предметно-ігрового середовища надавалося першочергове значення. «Без відповідного середовища немає конструктивної діяльності дитини, - пише М. Монтессорі - Оточення дитини - це не просто поєднання предметів для ігор або якогось їх застосування, оточення мусить мати цілісну форму (образ) і орієнтуватись на цілісне сприймання дитини, а не на суму його можливостей». Дитині не потрібне дороге середовище. Навпаки, в ньому має бути «визначена (окреслена) незавершеність, але не безформність».

Наявний емпіричний досвід дозволяє представити вплив середовища на дитину в такому вигляді:


 • середовище гальмує розвиток дитини (несприятлива в емоційному і

фізичному планах);

стимулює розвиток);

 • середовище стимулює розвиток дитини (сприятливе, розвивальне середовище).

Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно – розвивальне середовище справляє на дітей негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене середовище так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично поновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно - ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення.

У зв'язку із цим пріоритетним є завдання підвищення освітніх ресурсів середовища ДНЗ і створення умов для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування як із матеріальними, так і з соціальними об'єктами.Отже, під предметно - розвивальним середовищем розуміються природні, комфортні, раціонально організовані обставини, насичені різноманітними сенсорними, дидактичними та ігровими матеріалами, під час добору яких педагоги орієнтуються на пізнавальні запити й інтереси дітей. У такому середовищі дитині забезпечено підтримку щодо встановлення, затвердження відчуття впевненості в собі, можливості випробувати і використати свої здібності, самостійність, затвердити себе як активного діяча з побудови власного образу Я.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал