Конспекти уроків за новим Державним стандартомСторінка12/12
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.47 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Значення електронегативності за Полінгом


Група

I A

II A

III B

IV B

V B

VI B

VII B

VIII B

VIII B

VIII B

I B

II B

III A

IV A

V A

VI A

VII A

VIII A

Період
1

H
2,20
He
-
2

Li
0,98

Be
1,57
B
2,04

C
2,55

N
3,04

O
3,5

F
3,98

Ne
-
3

Na
0,93

Mg
1,31
Al
1,61

Si
1,90

P
2,19

S
2,58

Cl
3,16

Ar
-
4

K
0,82

Ca
1,00

Sc
1,36

Ti
1,54

V
1,63

Cr
1,66

Mn
1,55

Fe
1,83

Co
1,88

Ni
1,91

Cu
1,90

Zn
1,65

Ga
1,81

Ge
2,01

As
2,18

Se
2,55

Br
2,96

Kr
-
5

Rb
0,82

Sr
0,95

Y
1,22

Zr
1,33

Nb
1,6

Mo
2,16

Tc
2,1

Ru
2,2

Rh
2,28

Pd
2,20

Ag
1,93

Cd
1,69

In
1,78

Sn
1,96

Sb
2,05

Te
2,1

I
2,66

Xe
2,60
6

Cs
0,79

Ba
0,89

*
 

Hf
1,3

Ta
1,5

W
1,7

Re
1,9

Os
2,2

Ir
2,20

Pt
2,28

Au
2,54

Hg
1,9

Tl
1,8

Pb
1,8

Bi
1,9

Po
2,0

At
2,2

Rn
-
7

Fr
0,7

Ra
0,9

**
 

Rf
 

Db
 

Sg
 

Bh
 

Hs
 

Mt
 

Ds
 

Rg
 

Cn
 

Uut
 

Uuq
 

Uup
 

Uuh
 

Uus
 

Uuo
 
Лантаноїди

*
 

La
1,1

Ce
1,12

Pr
1,13

Nd
1,14

Pm
1,13

Sm
1,17

Eu
1,2

Gd
1,2

Tb
1,1

Dy
1,22

Ho
1,23

Er
1,24

Tm
1,25

Yb
1,1

Lu
1,27


Актиноїди

**
 

Ac
1,1

Th
1,3

Pa
1,5

U
1,38

Np
1,36

Pu
1,28

Am
1,13

Cm
1,28

Bk
1,3

Cf
1,3

Es
1,3

Fm
1,3

Md
1,3

No
1,3

Lr
1,291Додаток 4

Електрохімічний ряд напруг металів

d:\новая папка\хімія\i (53).jpg

Додаток 5

Розчиність кислот, основ і солей у воді

tablicja_rozchinnosti (1).gif

Зміст


Вступ____________________________________________________

Програма_________________________________________________

Календарно-тематичне планування___________________________

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

Урок №1. Основні поняття хімії______________________________

Урок №2. Прості та складні речовини (кисень і вода)____________

Урок №3. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині та масова частка розчиненої речовини._______Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

Урок №4. Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів_________________________________________

Урок №5. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени__

Урок №6. Навчальний проект 1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів__________________________________

Урок №7. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи______

Урок №8. Навчальний проект 2. Форми періодичної системи хімічних елементів. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва__________

Урок №9. Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер (прортони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число_____________________________________________________

Урок №10. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи_

Урок №11. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома_____________________________________________________

Урок №12. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів №1-20________________

Урок №13. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.__________________________________

Урок №14. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома______________________________________________

Урок №15. Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів________

Урок №16. Характеристика хімічних елементів №1-20 за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома______________________________________________________

Урок №17. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома__________

Урок №18. Контрольна робота по темі «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»______________________________________________________Хімічний звязок і будова речовини

Урок №19. Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність___________________________________________

Урок №20. Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку_____

Урок №21. Йонний зв'язок_____________________________________

Урок №22. Ковалентний полярний і неполярний зв'язок, йонний зв'язок. Електронні формули молекул речовин____________________

Урок №23. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук_______________________

Урок №24. Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів_____________________________________________

Урок №25. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали____________________________________________________

Урок №26. Навчальний проект 3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток___________________________

Урок №27. Контрольна робота по темі «Хімічний зв'язок і будова речовини»___________________________________________________

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Урок №28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро _____________________________________________

Урок №29. Обчислення числа частинок (атоміволекул, йонів) у певній кількості речовини______________________________________

Урок №30. Молярна маса______________________________________

Урок №31. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини____________________________________________

Урок №32. Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму газу за нормальних умов_____________________________________________

Урок №33. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини___

Урок №34. Розрахунки за хімічними формулами__________________

Урок №35. Розрахунки за хімічними формулами__________________

Урок №36. Контрольна робота по темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»___________________________

Основні класи неорганічних сполук

Урок №37. Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура________________________________________________

Урок №38. Оксиди. Фізичні властивості оксидів____________________

Урок №39. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами____

Урок №40. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ. Фізичні властивості основ_____________________________________________

Урок №41. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями________________________

Урок №42. Реакція нейтралізації. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами__________________________

Урок №43. Класифікація кислот. Фізичні властивості кислот________

Урок №44. Хімічні властивості кислот___________________________

Урок №45. Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Ряд активності металів.________________________________________

Урок №46. Солі, їх склад і назви.Фізичні властивості середніх солей_

Урок №47. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями._____________________________

Урок №48. Поняття про амфотерні основи _______________________

Урок №49. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції __________________

Урок №50. Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук___________________________

Урок №51. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей_ 

Урок №52. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей _

Урок №53. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук_____

Урок №54. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук_____

Урок №55. Практична робота № 2 «Розв’язання експериментальних задач»_______________________________________________________

Урок №56. Поширення оксидів, кислот, основ і середніх солей у природі та їх використання______________________________________

Урок №57. Поширення оксидів, кислот, основ і середніх солей у природі та їх використання______________________________________Урок№ 58. Розв’язування задач. Самостійна робота_________________

Урок №59. Навчальний проект 4: Сполуки основних класів у будівництві й побуті ___________________________________________

Урок №60. Навчальний проект 5: Хімічний склад і використання мінералів_____________________________________________________

Урок №61. Навчальний проект 6: Вирощування кристалів солей_______

Урок №62. Навчальний проект 7: Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини_______________________________________________

Урок №63. Узагальнення та систематизація знань з теми “Основні класи неорганічних сполук”_____________________________________

Урок №64. Контрольна робота по темі «Основні класи неорганічних сполук»_______________________________________________________

Додатки ______________________________________________________


3

6

13


19

24
28


31

38


48
56
63

77

8591
97
102
107
113

118
122

125

131
135139
143
147
151
154
159
163

171
174

178
182
186

191


195

199
202

206

210
215


218
222

226


229

233
238

241
246

249
252


256

257


263

267


271
275
276
281

284
286


289

301
305


311
314

320


Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал