Конспект лекцій з дисципліни «Історія психології» напрям підготовки: 030102 «Психологія»Скачати 42.01 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір42.01 Kb.
ТипКонспект
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

Конспект лекцій

з дисципліни «Історія психології»

напрям підготовки: 6.030102 «Психологія»

Укладач:

доцент кафедри авіаційної психології О.М.Назарук

Конспект лекцій розглянутий та схвалений на

засіданні кафедри авіаційної психології
Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

Зразок оформлення лекції
Лекція № 1

Тема лекції: «Предмет, завдання, принципи та методи історії психології»
План лекції


  1. Предмет, завдання історії психології.

  2. Періодизація історії психології.

  3. Методи історії психології.

  4. Основні чинники розвитку психології


Література

1. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности. — М., 2001.

2. Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. – М., 2006.

3. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии / М.Г. Ярошевский. - М.: Междунар. пед. акад., 1995

4. Ярошевский М. Г. История психологии. От античности до середины XX века. — К.: Либідь, 2006.

Зміст лекції

Питання 1. Історія психології має свій предмет психології вивчення. Історія психології вивчає не саму психічну реальність на різних етапах розвитку науки. В процесі розвитку психології виділялось три основні її предмети: душа, свідомість, поведінка. Сучасний погляд на предмет психології розглядає зв’язок між свідомістю та поведінкою, або діяльністю. Психологія виступає як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки. Знання історії психології необхідне для розуміння різних теорій та напрямів сучасної психології, шляхів й тенденцій її розвитку.

Виокремлюють ряд завдань історії психології: аналіз виникнення і подальший розвиток наукових знань про психіку; аналіз і розуміння міждисциплінарних зв’язків між історією психології та іншими науками, розкриття тих взаємозв’язків, від яких залежать досягнення психології; з’ясування залежності зародження та сприйняття знань від соціальних, культурних та ідеологічних впливів на наукову творчість.

Основи вітчизняної історико-психологічної науки були закладені Б.Г. Ананьєвим, Л.С. Виготським, П.Я. Гальперіним, С.Л. Рубінштейном, Б.М. Тєпловим, Д.М. Узнадзе. Праці істориків психології О.А. Буділової, В.А. Роменьця, М.С. Роговіна, М.В. Соколова, О.М. Тутнджяна зробили великий внесок у розробку методології історико-психологічного дослідження.

Основними джерелами історії психології є праці психологів минулого, філософів, в яких досліджувалися психологічні проблеми, також є архівні матеріали, художня література. Важливим джерелом розвитку психологічних знань є суспільна практика – медицина, навчання і виховання, юридична практика, матеріальне виробництво. До нашого часу найбільш засвоєна психологами є медицина, особливо психіатрія.Питання 2. Психологія має багатовікову історію, тому виокремлюють ряд історичних етапів, важливих у становленні предмету психології: донауковий (7-6 ст. до н.е.); філософський (6-5 ст. до н.е. – 18 ст. – початок 19 ст. н.е.), оскільки психологія була частиною філософії. Даний етап складається з наступних підперіодів: антична психологія (6-5 ст. до н.е. – 5 ст. н.е.); епоха Середньовіччя (5 ст. - 14 ст. н.е.); арабська психологія (8-12 ст.ст. н.е.); епоха Відродження (14 ст. н.е. – 16 ст.); Новий час (16-17 ст.ст. н.е.); науковий – розпочався з праці В.Вундта „Експеримент” (1860 – 1874 рр.), психологія виділилася у самостійну науку.

Питання 3. Методи історико-психологічних досліджень відрізняються від методів загальної психології (спостереження, тестування, експеримент). В межах історії психології розробляються специфічні історико-психологічні методи або запозичуються в інших суміжних науках – в історії, соціології. До методів історії психології відносять історико-генетичний або теоретичної реконструкції метод; історико-функційний метод; біографічний метод; автобіографічний метод; метод систематизації; метод інтерв’ю; методи категоріального аналізу; вивчення наукових шкіл; вивчення архівних матеріалів; аналіз наукових посилань. Кожен з методів має на меті встановити хронологію розвитку думок, висловлювань, реконструювати реальність минулого для розвитку сучасної науки психології.

Питання 4. В історії психології виокремлюють основні чинники, що визначають розвиток психології. Серед ключових чинників аналізу розвитку психологічних знань виокремлюють такі, як:

1) когнітивні – загальні умови та закони наукового пізнання;

2) соціально-культурні – впливають на вибір проблеми, а також на характер її рішення;

3) чинник взаємозв’язку психології із іншими науками – характеризує її розвиток на всіх етапах історії.Усі чинники окрема та у єдності впливають на картину розвитку предмета, об’єкта психології, а це у свою чергу спонукає до розвитку прогресивних теоретичних ідей та практичних психологічних досліджень.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал