Конспект лекцій для студентів спеціальності 7 030509 "Облік і аудит" денної і заочної форм навчання Луцьк 2016Сторінка3/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.03 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5
Тема 4

Корпоративні інформаційні системи


 1. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.

 2. Корпоративна інформаційна система R/3.

 3. Система управління бізнесом і фінансами Skala 5.

 4. Система управління ресурсами підприємства Oracle Application.

 5. Інформаційна система управління ресурсами підприємства Baan-IV.

 6. Комплексна система управління діяльністю підприємства ГАЛАКТИКА.
 1. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем

В останні роки в Україні досить стрімко на великих підприємствах почались впроваджуватися корпоративні інформаційні системи (КІС), що базуються на клієнт-серверній архітектурі. В даний час на ринку програмних продуктів України пропонується більше десятка зарубіжних і декілька вітчизняних зразків корпоративних систем.

Корпоративна інформаційна система (КІС) — це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес-стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології.

Сучасні КІС мають такі основні характеристики.Масштабність. ІC повинна мати в своєму підпорядкуванні :сервери, операційні системи, системи комунікації, системи управління базами даних, та потребує значних зусиль спеціалістів з проектування і упровадження таких систем.

Робота в неоднорідному обчислювальному середовищі - це можливість роботи в мережах, до яких входять комп'ютери, що працюють під управлінням різних операційних систем. При цьому має бути забезпечена взаємодія всіх операційних систем, які використовуються.

Розподілені обчислення. Це один із видів роботи в клієнт-серверній архітектурі, коли дані чи запити, які надходять з клієнтських машин розподіляються поміж кількома серверами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість багатозадачної роботи. Це сприяє максимальному використанню обчислювальних ресурсів, зниженню витрат і підвищенню ефективності системи. Забезпечення розподіленої роботи — це обов'язкова вимога до інформаційних систем корпоративного рівня.

КІС надають користувачеві можливість вирішення таких глобальних задач:

• зробити прозорим для керівництва корпорацією використання вкладених у бізнес капіталів;

• надати повну інформацію для економічної доцільності стратегічного планування;

• професійно керувати витратами, наочно і своєчасно показувати, за рахунок чого можна мінімізувати витрати;

• реалізувати оперативне управління підприємством згідно вибраних ключових показників (собівартість продукції, структура витрат, рівень прибутковості тощо);

• забезпечити гарантовану прибутковість підприємства за рахунок оптимізації і прискорення ряду процесів (строків виконання нових замовлень, перерозподілу ресурсів і т. д.).

КІС повинна забезпечити інформаційну прозорість підприємства, формувати єдиний інформаційний простір який об'єднує інформаційні потоки, що йдуть від виробництва, з даними фінансово-господарських служб і видавати необхідні результативні рішення для всіх рівнів управління підприємством.
 1. Корпоративна інформаційна система R/3

Автоматизована система R/3 розроблена німецькою компанією — акціонерним товариством SAP AG, яка є безперечним світовим лідером по обсягу продаж прикладного програмного забезпечення архітектури клієнт-сервер (в 1996 році обсяг продаж її склав більше 1,5 млрд. $). SAP AG має свої численні філіали в країнах Європи, Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Австралії. Продукт компанії R/3 впроваджений більш ніж на 15000 підприємствах світу. Зокрема, клієнтами SAP є такі відомі фірми як BMW, Mersedes Benz AG, Adidas, General Electric, Philips, IBM, Telecom AG та багато інших. В Україні корпоративна система R/3 застосовується на Жидачівському ЦПК, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому металургійному комбінаті, в Міненерго України, на комбінаті «Азовсталь» та ін.

У системі R/3 відображений світовий досвід ефективного менеджменту підприємствами та корпораціями, що дозволяє в широкому діапазоні підтримувати бізнес-процеси, необхідні для діяльності будь-якого сучасного підприємства, зокрема фінансову бухгалтерію; облік витрат; облік основних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження, фактурування продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання; управління кадрами; документообіг.

У кожній країні, де використовується корпоративна система R/3, вона адаптується до національних та мовних особливостей, при цьому зберігається можливість одночасного використання кількох мов і варіантів фінансового законодавства. Існує близько 30 мовних варіантів системи, зокрема російський. Вихідні документа на замовлення користувача можуть виконуватися також і українською мовою.

Особливості програми корпоративної системи R/3 такі:інтеграція всіх виробничих сфер (послідовності функцій дозволяють з'єднати виробництво, збут і сферу обліку);

модульний принцип побудови, допускає ізольоване використання окремих компонентів програми, а також їх комбінації, що диктуються виробничо-економічною необхідністю;

наскрізний облік: всі господарські операції відображаються в системі обліку і негайно запам'ятовуються на носіях інформації (бухоблік, калькуляція витрат);

незалежність від конкретної галузі: програмне забезпечення R/3 застосовується на виробничих підприємствах, в торгівлі, в банках і страхових агентствах, а також в сфері державної служби;

інтернаціональність: програма враховує різні вимоги найбільших промислових країн, вона не залежить від мови користувача і валюти країни;

відкритість: концепція програмного продукту R/3 орієнтується на використання у відкритих системних середовищах; прикладні програми можна інсталювати на обчислювальних машинах найбільш відомих фірм-виробників.

За сферою застосування в R/3 виділені наступні підсистеми:  • система фінансового обліку і звітності.

  • облік основних засобів.

  • планування і управління проектами.

  • контролінг.

  • управління матеріальними потоками.

  • технічне обслуговування і ремонт обладнання.

  • система забезпечення якістю.

  • збут (продажа /відвантаження /фактурування).

  • планування виробництва.

  • управління персоналом.

  • управління інвестиціями.
 1. Система управління бізнесом і фінансами Skala 5

Корпоративна інформаційна система Scala була розроблена Швецькою компанією Beslutsmodeller AB для задоволення потреб в області ефективного управління сферами або різними аспектами діяльності підприємства. Забезпечуючи повне врахування місцевих особливостей, можливість роботи з багатьма валютами (понад 30) і багатьма мовами, Scala являє собою гнучку систему, що використовується більш ніж у 90 країнах. Це є відкрита система з архітектурою клієнт/сервер, розроблена на основі сучасної технології і призначена для роботи в різних операційних системах, включаючи Windows95, Windows97, Windows NT, Novel Netware. Комплексні модулі Scala охоплюють такі аспекти бізнесу як фінанси, матеріально-технічне постачання, виробництво, обслуговування і управління проектами.

Основні модулі системи Scala:1. Графічний інтерфейс Scala дозволяє переміщатися в системі за допомогою простого меню і панелей інструментів. Система повністю багатомовна, тому кожний користувач може працювати, вибравши зручну для себе мову, і настроїти все меню, документи і звіти.

2. Фінансові модулі Scala об'єднують всі функціональні можливості Головної книги, Книги продажу і Книги закупівель з елементами вибору, включаючи Основні фонди, Консолідацію компаній і Планування руху грошової готівки.

3. Модулі матеріально-технічного постачання Scala складаються з модуля Обліку товару, модуля Замовлення на продаж і Обліку закупівлі. Для аналізу використовується модуль Статистика.4. Управління виробництвом є системою планування виробничих ресурсів, обліку витрат і ведення статистики виробництва. Модуль Калькуляції витрат допомагає контролювати витрати і встановлювати розцінки за різними передбачуваними сценаріями.

5. Управління проектами — це засіб для складання кошторису, бюджету, планування ресурсів і планового обліку.

6. Модуль управління замовленнями на обслуговування споживача надає широкі можливості для управління діяльністю в сфері обслуговування, в тому числі повний контроль за матеріалами і ресурсами.

7. Модуль Scala РауrІІРrо призначений для оформлення наказів про прийом на роботу, введення табелів, розрахунку заробітної плати, автоматичного здійснення платежів і складання статистичних звітів.


 1. Система управління ресурсами підприємства Oracle Application

Перша версія корпоративних бізнес-додатків Oracle Applications з'явилася на ринку в 1989 р. Для створення першої версії було залучено біля 200 розробників, і капітальні витрати на її випуск становили $165 млн. У наступному році першими клієнтами Oracle Applications стали біля 90 компаній в західній Європі і США. Починаючи з 1990 року корпорація Oracle проводить планомірну політику по розширенню частки готових рішень сімейства Oracle Applications у загальній лінійці продуктів компанії. Власна технологічна база і передові технічні рішення Oracle роблять пакет готових додатків Oracle Applications неперевершеною за багатьма техніко-експлуатаційними характеристиками. Багата функціональність і масштабність прикладних програм забезпечують провідні позиції Oracle на ринку корпоративних ERP систем.

Остання версія Rll Oracle Applications підтримує 29 мов, і на сьогоднішній день клієнтами корпоративних додатків Oracle є більше за 7700 організацій і компаній в 79 країнах світу. Версія R11 повністю реалізована в архітектурі Інтернет/Інтранет (ІСА, Internet Computer Architecture) і за багатьма параметрами не має аналогів на ринку корпоративних систем.

Закладена в Oracle Applications бібліотека бізнес-моделей узагальнює світовий досвід управління в різних галузях промисловості.

Існують такі групи модулів.

1. Модулі управління фінансами: Головна книга, Кредитори, Дебітори, Pyx грошових засобів, Основні засоби, Фінансовий аналізатор.

2. Модулі управління матеріальними потоками: Планування матеріальних потоків, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Введення замовлень, Конфігуратор продукції, Послуги, Контроль якості.

3. Модулі для управління виробництвом: Технологічне проектування, Конфігуратор продукції, Специфікації, Планування матеріального постачання, Планування виробництва, Планування виробничих потужностей, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Незавершене виробництво, Управління витратами, Контроль якості, Управління безперервним виробництвом.

4. Модулі управління проектами: Облік витрат по проектах, Виставлення рахунків по проектах, Виробництво по проектах, Облік персональних витрат і часу.
 1. Інформаційна система управління ресурсами підприємства Baan-IV

Компанія ЕСІ (Enterprise Consulting International) пропонує на ринку послуг України комплексну інформаційну систему управління матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами підприємств і організацій Ваап—IV, а також виконує всі роботи по впровадженню. Система розроблена американо-голландською компанією Ваап — визнаним світовим лідером серед постачальників комплексного програмного забезпечення, призначеного для інформаційної підтримки управління підприємством. У всьому світі вже встановлено понад 5000 інформаційних систем управління Ваап. Програмне забезпечення є універсальним, тому його можна налаштувати так, щоб воно враховувало як галузеву специфіку, так і специфіку конкретного підприємства.

Ключовою задачею, що вирішується інформаційною системою управління ресурсами підприємства Ваап—IV, є надання в режимі реального часу оперативної інформації керівним працівникам підприємства для своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Інформація для прийняття управлінських рішень структурується і агрегується за принципом «керівник підприємства знає все про підприємство», «керівник підрозділу знає все про підрозділ». Функція надання оперативної інформації реалізовується системою на основі інформаційного супроводу всіх видів виробничої діяльності підприємства, починаючи від керівника і закінчуючи виконавцями на робочих місцях.Гнучкість системи управління ресурсами підприємства компанії Ваап—IV поєднується з її багатими функціональними можливостями, а модульна структура програмного забезпечення дозволяє реалізувати тільки ті функціональні можливості, які дійсно необхідні підприємству. Система управління Ваап IV, складається з наступних основних підсистем (модулів):

 • Ваап—IV - Виробництво (Manufacturing) - забезпечує контроль і управління всім комплексом задач сучасного виробництва та забезпечує можливість впровадження будь-якої стратегії управління виробництвом. Основними складовими модуля Виробництво є: модуль „Основний виробничий план-графік”; „Виготовлення на склад”; „Планування виробничих ресурсів”; „Планування потреби у виробничих потужностях”.

 • Ваап—IV - Фінанси (Finance) – побудована на основі сучасних фінансових концепцій і інформаційних технологій. Вона дозволяє працювати з головною бухгалтерською книгою, рахунками дебіторів і кредиторів, здійснювати контроль і регулювання грошових операцій, використовувати електронні та інші методи обліку платежів і надходжень. Підсистема оснащена досконалою системою фінансового планування та звітності.

 • Ваап—IV- Збут, постачання, склади (Distribution). Призначення системи полягає у встановленні повного контролю над сферою постачання, обліку і зберігання матеріальних ресурсів сучасного підприємства. Основні модулі системи: „Управління закупівлею”; „Управління продажем”; „Інформація по маркетингу і торгівлі”; „Управління замовленями по збуту, постачанню, складам при допомозі модуля „Електронний обмін даними”; „Управління поповненням запасів”; „Управління запасами”; „Управління партіями”; „Управління зберіганням”; „Планування потреб розподілу”.

 • Ваап—IV-Транспорт (Transportation). Призначена для контролю і управління транспортуванням і зберіганням матеріально-технічний засобів. Вона підтримує всілякі види транспортування, зберігання в складських терміналах і зв’язана з підсистемою матеріально-технічного постачання

 • Ваап—IV - Проект (Project) призначена для інформаційної і технологічної підтримки управління проектами на всіх стадіях, починаючи від надання потенційному замовнику попереднього кошторису витрат і закінчуючи постачанням замовнику готового виробу. При потребі здійснювати гарантійне або післягарантійне обслуговувакння виробу підсистема надає всю необхідну для цього інформацію. Основні модулі: Оцінка проекту; Визначення проекту, Бюджет проекту; Планування проекту; Потреби проекту; Виконання проекту; Виставлення рахунків-фактур; Моніторинг проекту.

 • Ваап—IV - Сервіс (Service) призначена для автоматизації інформаційної підтримки процесу сервісного обслуговування і поточного ремонту. Включає в себе модулі управління періодичним обслуговуванням і поточним ремонтом, обліку заявок, управління дог7оворами на обслуговування, розробку графіків робіт для фахівців і графіків обслуговування а також модуль аналізу витрат.

В результаті впровадження системи Ваап—IV створюється повністю інтегрована система, яка підтримує всю діяльність підприємства. Впровадження системи створює основу для сертифікації виробництва за міжнародними стандартами І надає можливість вести бухгалтерський облік не лише згідно з українським законодавством, а й за міжнародними стандартами. 1. Комплексна система управління діяльністю підприємства ГАЛАКТИКА

Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА розроблена корпорацією «Галактика», до якої входять ряд фірм Росії, Білорусі, України та Казахстану. На ринок програмних засобів ГАЛАКТИКА вийшла в квітні 1995 р. і до теперішньго часу установлена більше як на 4000 підприємствах. Ця багатокористувацька комплексна система управління організацією (корпорацією) відповідає наступним основним вимогам:

1. Адаптивність щодо профілю діяльності підприємства (організації) будь-якої форми власності.

2. Наявність достатньої кількості параметрів, що дозволяють настроїти систему під специфічні особливості господарської, фінансової і виробничої діяльності організації-користувача.

3. Чітке розмежування оперативно-управлінських і бухгалтерсько-облікових задач, у разі повної їх інтеграції на рівні єдиної бази даних.

4. Обхват всього спектра типових виробничо-економічних функцій.

5. Надання користувачам простого інструментарію для самостійного розвитку системи.

6. Підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії багатоофісних корпорацій і територіальне віддалених філій, підрозділів.

7. Використання рішень, що не вимагають тривалої спеціальної підготовки системних адміністраторів, котрі відповідають за експлуатацію системи.Рішення всього комплексу задач, на який зорієнтована система ГАЛАКТИКА, забезпечується чотирма контурами: Контур адміністративного управління. Контур оперативного управління, Контур управління виробництвом. Контур бухгалтерського обліку.

 1. Контур адміністративного управління складається з таких модулів:

Управління маркетингом, базується на комплексному обліку і прогнозуванні процесів, що відбуваються на ринку, і направлені на отримання максимального прибутку від виробництва та збуту товарів і послуг.

Фінансове планування. Модуль «Фінансове планування» є базовим модулем для організації інституту фінансового менеджменту на підприємстві і використовується як інструмент підтримки інформаційної бази технології розробки, підтримки актуальності, контролю і оцінки виконання різних бюджетів підприємства (передусім бюджету прибутків і витрат, бюджету руху грошових коштів, різних операційних бюджетів (продажу, виробництва, витрат, запасів, прямих матеріальних витрат, прямих витрат труда). Крім того, система дозволяє розробити і проводити моніторинг кредитного та інвестиційного плану, бюджету науково-дослідних робіт, бюджету технічної реконструкції виробництва, бюджету податкових виплат.

Господарське планування, управління проектами. Програмний модуль «Господарське планування, управління проектами” призначений для рішення задач управління діяльністю підприємства з використанням комп’ютерної мережі шляхом проведення планування робіт над проектами з подальшим контролем виконання затверджених планів.

Фінансовий аналіз. Реалізація цього модуля переслідує мету забезпечити керівника набором наочних графічних і текстових звітів для швидкого огляду господарсько-фінансового становища підприємства і прийняття управлінських рішень.

Облік і управління кадрами. Модуль призначений для автоматизації процесу ведення особистих справ співробітників; планування і управління штатним розкладом і резервом на заміщення посад; планування і обліку робочого часу; для отримання звітів з кадрової інформації про співробітників підприємства.

Управління документообігом. Модуль призначений для обліку, зберігання і обробки документів та облікових карток паперових документів в електронній формі.

2. Контур оперативного управління

Управління закупівлею(матеріально-технічне постачання). Модуль передбачає ведення картотеки пропозицій потенційних постачальників, складання плану закупівлі відповідно до укладених договорів, формування замовлення, реєстрацію документів на основі яких проводиться закупівля, розподіл ТМЦ за складами, отримання різних звітів.

Управління продажем (збут). Система дозволяє створити і підтримувати довільне число різних прайс-листів, розраховуючи при цьому передбачувану ціну реалізації.

Складський облік. Формування прибуткових та видаткових складських документів, Облік ТМЦ, формування оборотних відомостей, інвентаризація, дооцінка товарів, перерахунок собівартості реалізації тощо.

Розрахунки з постачальниками і покупцями. Модуль призначений для повного контролю взаєморозрахунків з контрагентами з урахуванням фінансових і товарних супровідних документів.

Роздрібна торгівля (управління продажем через торговий зал). Спеціальне робоче місце касира, що дозволяє оптимально організувати процес управління продажем.

Автотранспорт. Модуль призначений для обліку і аналізу роботи автотранспорту.

 1. Контур управління виробництвом.

Техніко-економічне планування. Програмний модуль включає три блоки: Підтримка нормативно-довідкової інформації; Планування виробництва; Розрахунок планової собівартості.

Облік витрат на виробництво. Автоматизує функції розрахунку фактичних витрат по підсумках виробничої діяльності підприємства за період.

Технічна підготовка виробництва. Модуль призначений для використання в конструкторських відділах, службах технічної документації, технологічних і планово-економічних службах підприємства.

Оперативне управління виробництвом. Функції : управління процесом випуску продукції, оперативний облік виконання виробничої програми; детальний контроль незавершеного виробництва.

 1. Контур бухгалтерського обліку

Контур охоплює всі основні функції та операції з ведення бухгалтерського обліку.

Запитання для перевірки знань

 1. Дайте визначення КІС.

 2. Назвіть основні характеристики КІС.

 3. Які задачі вирішують КІС?

 4. Для чого призначена система R/3.

 5. Назвіть особливості КІС R/3.

 6. Які підсистеми виділяють за сферою застосування в R/3.

 7. Основні модулі системи Scala.

 8. Назвіть модулі Oracle Applications.

 9. Чим займається компанія Ваап.

 10. З яких підсистем складається система управління Ваап IV.

 11. Як називаються контури системи ГАЛАКТИКА.

 12. Основні вимоги до системи ГАЛАКТИКА.Тема 5

Розвиток та застосування Хмарних технологій


 1. Основні поняття хмарних технологій.

 2. Моделі хмарних обчислень.

 3. Прикладні рішення з застосуванням хмарних обчислень.

 4. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій.
 1. Основні поняття хмарних технологій

Термін «хмара» використовується в позначенні технологій як метафора. Вона заснована на тому, що Інтернет зображується на комп'ютерних діаграмах у вигляді хмари, за якою від клієнта приховується складна інфраструктура і всі технічні деталі. Хмарні технології забезпечують користувачам Інтернету доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання його програмного забезпечення в он-лайн режимі.

«Хмара» - це підхід, при якому величезна кількість серверів об'єднуються в один потужний обчислювальний механізм з використанням технологій віртуалізації, а ресурси одного сервера поділяються на віртуальні машини і застосовуються багатьма користувачами одночасно. Інтерфейс, за допомогою якого працює користувач, дозволяє використовувати ресурси в той момент, коли вони необхідні, і позбавлятися від них, якщо вони не потрібні.

Для впровадження інформаційних систем з використанням хмарних технологій підприємству немає потреби купувати потужні комп'ютери, програмне забезпечення, залучати у штат програмістів, достатньо придбати процесорний час, дисковий простір та мережу потрібної пропускної здатності. Це дозволяє значно скоротити витрати та вивільнити ресурси для основних бізнес-процесів.

За підрахунками компанії International Data Corporation (IDC), вже у 2015 році до 60 % всіх даних людства зберігатиметься у хмарах.

Розвитку хмарних технологій передував непростий і тривалий шлях. Вперше ідеї віртуалізації обчислень отримали розвиток в 50-х роках минулого століття при оптимізації роботи великих обчислювальних машин (мейнфреймів). Основною проблемою в той час було забезпечити максимальне завантаження комп'ютерів, щоб зменшити час простою обчислювальних потужностей. Саме тоді виникла ідея забезпечення тимчасового віддаленого доступу користувачів до мейнфреймів для можливості повного завантаження комп'ютерів.

В 1970 р. JCR Licklider заявив, що кожна людина на землі буде підключена до мережі, з якої вона буде отримувати не тільки дані, але й програми.

Інший вчений - John McCarthy висловив думку про те, що обчислювальні потужності будуть надаватися користувачам як послуга (сервіс).

У 90-і роки відбувається швидкий розвиток глобальної мережі - Інтернет, яка має безпосередній вплив на розвиток хмарних технологій. Значно збільшилася пропускна здатність мереж, розширилася їх географія. Поряд з розвитком комп'ютерних мереж удосконалюються апаратні технології, з'явилися багатоядерні процесори, значно збільшився обсяг сховищ інформації.

Подальший розвиток технологій хмарних обчислень відбулося в середині 2000-х років. У 2006 р. компанія Amazon запустила сервіс під назвою Elastic Compute cloud (EC2) як веб-сервіс, який дозволяв його користувачам розробляти свої власні додатки, а ще через рік свої хмарні послуги запропонували такі гіганти IT-індустрії, як Google, Sun і IBM. У 2008р. корпорація Microsoft запропонувала не просто сервіс, а повноцінну хмарну операційну систему Windows Azure, яка на сьогоднішній день є однією з найбільших і всеохоплюючих проектів у сфері хмарних сервісів.

У 2010 р. з'явилися хмарні сервіси, які були орієнтовані не просто на розробників програмного забезпечення, а на простих користувачів.

На сьогоднішній день виділяють три етапи розвитку хмарних технологій (табл..1):На першому етапі хмарні обчислення розвивалися за рахунок компаній, яких нові технології зацікавили можливістю швидкого виходу на ринок і радикального підвищення ефективності розробки. На цьому етапі хмарні обчислення найбільш ефективні в рамках ІТ-проектів, що передбачають повернення інвестицій в перспективі 18-24 місяців.

Основна риса другого етапу - консолідація ринку. Кількість хмарних пропозицій перевершили потреби ринку, боротьба за користувачів серед різних хмарних вендорів досягла свого піку, що призвело до серії злиттів і поглинань. У той же час зрілість хмарних пропозицій підвищилася, і консервативні користувачі почали всерйоз розглядати можливість використання хмарних обчислень. Тривалість хмарних проектів збільшилася, і компанії запустили проекти, що передбачають повернення інвестицій в перспективі від 3 до 5 років.

На третьому етапі відбувається накопичення критичної маси і масове поширення хмарних обчислень. Домінує на ринку відносно невелике число ключових постачальників, які отримали можливість пропонувати ринку свої технології в якості стандартів де-факто.

Таблиця 1- Етапи розвитку хмарних технологійЕтап

Тривалість

Коментар

Перші проекти

2007-2011

Хмарні обчислення впроваджувалися компаніями, готовими йти на ризики

Консолідація ринку

2010-2013

Користувачі починають звертати увагу на хмарні обчислення. Зростає конкуренція і знижується загальне число постачальників

Масове поширення

2012-2015

Хмарні обчислення стають переважною тенденцією. На ринку домінує обмежене число постачальників


Український ринок хмарних сервісів – один із найбільш динамічних в Європі. Як великі компанії, так і власники малого та середнього бізнесу розуміють, що хмарні рішення дозволять їм швидше реагувати на вимоги ринку та бізнесу. Питання уже не в тому, чи переходити у «хмару», а як отримати від неї максимальну віддачу.

Зараз в Україні вже 85% представників малого та середнього бізнесу використовують один з хмарних сервісів. На сьогоднішній день саме український малий і середній бізнес є одним з лідерів з використання хмарних сервісів в Європі (рис.2). В середньому по всіх країнах ЄС показник використання хмари становить 53%.описание: http://vnews.agency/sites/default/files/smb-cloud-survey_1.jpg

Рис. 2 – Країни Європи в яких використовуються хмарні технології малим та середнім бізнесом


З 2013 року відбувається поступове збільшення популярності і перерозподіл ринку на користь українських постачальників хмарних послуг. Їх позиції зміцнилися з 31% до 45% і основою цього зростання стали нові клієнти. Раніше вітчизняні хмари вибирали тільки представники середнього і великого бізнесу, так як зарубіжні провайдери пропонували значно нижчу вартість послуги. Але зі збільшенням гравців на внутрішньому ринку і появою демократичних сервісів, ціновий ряд розширився.

Перелік хмарних сервісів, які використовує малий та середній бізнес України, поданий на рис. 3.описание: http://vnews.agency/sites/default/files/smb-cloud-survey.jpg

Рис. 3 – Хмарні технології для бізнесу

Згідно з опитуванням аналітичної компанії Ipsos:


 • 79% представників бізнесу в Україні в своїй повсякденній роботі використовують електронну пошту;

 • 49% використовують сервіси для обміну документами;

 • 43% - сервіси для зберігання даних;

 • 40% - служби миттєвих повідомлень.

Майже чверть респондентів заявили, що використовують хмарні офісні продукти, такі як Google Documents.


 1. Моделі хмарних обчислень

На даний час у світі існують чотири основні моделі розгортання хмарних сервісів:

Приватна хмара (Private cloud). Хмарна інфраструктура, створена задля обслуговування окремої організації. Управління такою інфраструктурою може здійснюватися як власними силами організації (кадри, обладнання, сервіс), так і стороннім провайдером.

Спільна хмара (Community cloud). Створюється і використовується декількома організаціями, які дотримуються однакових принципів при розробці ІТ-інфраструктури (наприклад, вимоги до безпеки, регламентні вимоги). Так само може управлятися як самими організаціями, так і третьою стороною. З фінансового погляду більш вигідна модель, оскільки по суті являє собою одну велику приватну хмару, що експлуатується відразу цілою групою корпоративних користувачів.

 Публічна (громадська) хмара (Public cloud). Публічна хмара є принципово загальнодоступною і створюється для великих груп і різних категорій користувачів. Така інфраструктура створюється і обслуговується тільки стороннім провайдером, що надає відповідний спектр послуг.

 Гібридна хмара (Hybrid cloud). Інфраструктура, що являє собою ту чи іншу комбінацію трьох попередніх моделей. Основною умовою створення гібридної хмари є взаємосумісність «субхмар», що її складають, перехресну «читабельність» програмного забезпечення, даних тощо (англ. – portability).

Загалом, гібридна модель є дуже популярною серед споживачів хмарних послуг. Такі cloud-середовища покликані задовольняти специфічні технологічні та бізнес-потреби: вони дозволяють поєднати прийнятний рівень безпеки та конфіденційності з мінімізацією витрат.Хмарні обчислення здійснюються з використанням трьох моделей:

 1. Програмне забезпечення як послуга (SaaS). По моделі SaaS постачається апаратна інфраструктура і ПЗ, також розробник забезпечує взаємодію з користувачем через інтерфейсний портал. SaaS на даний момент є досить широким ринком. За SaaS можуть надаватись самі різноманітні послуги, від веб-пошти,  до управління запасами, обробки БД. Перевагою такої моделі є те, що кінцевий користувач може вільно користуватись послугою з будь-якої точки світу.

 2. Платформа як послуга (PaaS). PaaS в хмарі визначається як набір програмних продуктів та засобів розробки,що розміщені на інфраструктурі провайдера. Розробники можуть створювати програми на платформі провайдера через Інтернет. PaaS провайдери можуть використовувати API, сайт-портали, шлюзи, або програмне забезпечення установлене на комп'ютері клієнта.

 3. Інфраструктура як послуга (IaaS). IaaS являє собою віртуальний сервер instance API для запуску, зупинки, доступу, налаштування своїх віртуальних серверів та систем збереження. IaaS дозволяє компанії платити саме за стільки потужностей, скільки їй необхідно. Дану модель іноді називають "комунальні обчислення".
 1. Прикладні рішення з застосуванням хмарних обчислень

На сьогодні для управління підприємством з використанням хмарних технологій свої рішення пропонують фірми "1С", "Парус", «БухСофт» та інші.

Система програм "1С: Підприємство" в умовах використання хмарних технологій може працювати за сценаріями: 1. Хмара всередині організації - співробітники мають можливість підключатися до інформаційної бази з різних місць, навіть з тих, де на комп'ютерах не встановлено 1С: Підприємство. Це корисно для керівників, яким потрібна оперативна інформація про свої підрозділи; зручно для менеджерів, тому що вони можуть отримувати необхідні звіти перебуваючи, практично, в будь-якому місці, в торговій точці або у постачальника; до хмари, можуть підключатися постачальники, клієнти, підрядники для того, щоб, наприклад, отримувати звіти про продаж своїх товарів або їх залишки на складі.

 2. Хмара всередині холдингу - об'єднує декілька компаній, при цьому хмарні технології допомагають скоротити витрати на обслуговування однакових прикладних рішень. Кожна з компаній працює у своїй власній незалежній базі даних, а налаштовувати, оновлювати, виконувати резервне копіювання та адміністративні дії потрібно для однієї інформаційної бази.

 3. Хмара для клієнтів - полегшує роботу в тих випадках, коли потенційні споживачі прикладного рішення не об'єднані в локальну мережу, володіють різнорідним обладнанням і не зобов’язані виконувати обов'язкові рекомендації по складу апаратних і програмних засобів.

 4. Модель сервісу передбачає, що споживачі не купують самі прикладні рішення. Вони платять лише за користування прикладним рішенням через Інтернет. Прикладні рішення розгортаються у постачальника сервісу, на його обладнанні, у вигляді єдиної системи (сервісу, інфраструктури), з якою працюють всі користувачі. Обслуговування та оновлення програмного забезпечення постачальник сервісу виконує централізовано.

Фірма «Парус» розробила та впроваджує хмарну платформу «jПарус», основною метою якої є максимально спростити роботу спеціалістів, яким доводиться працювати з рішеннями на базі платформи, та мінімізувати затрати компаній на IT. Перевагами платформи «jПарус» є: робота з використанням хмарних технологій, робота в середовищі вільно поширюваного ПЗ, СУБД, можливість роботи з різними інтерфейсами: desktop (стандартний ПК), web (інтернет-браузери) та mobile (планшети, телефони), використання найпопулярніших операційних систем (Windows, Linux, MacOS, Android), використання інноваційних засобів розробки, низькі вимоги для каналів зв'язку та зручні варіанти поставки (SaaS).

Компанія БухСофт запустила проект «БухСофт-Онлайн», який представляє універсальний бухгалтерський комплекс в мережі Інтернет (SааS-технологія). Він охоплює не тільки всі ділянки обліку – бухгалтерський, податковий, зарплатний, кадровий, складський, оперативний, управлінський, а й фактично є системою захищеного юридично значимого документообігу, що дозволяє користувачеві відправляти звітність до контролюючих органів, а в перспективі мати електронний документообіг у всіх сферах діяльності компанії.

 1. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій

До переваг застосування хмарних технологій в бухгалтерському обліку відносяться :

1. Економія. Це прийнятне рішення для бізнесменів-початківців, бо дозволяє значно знизити накладні витрати на початку відкриття бізнесу. Перехід на використання хмарних технологій принесе відчутну вигоду, тому що вартість вже включає оновлення, інформаційно-технічну підтримку, а також консультації фахівців з будь-яких питань пов’язаних з роботою програми. Окрім цього сервіс дозволяє суттєво знизити часові витрати.

2. Безпека. Бухгалтерія для підприємства — це платформа, на якій базується вся його організаційно-економічна діяльність. Тому її безпека — безумовний пріоритет для будь-якого керівника. Робота з “хмарною” версією програми відбувається по захищених SSL каналах, що виключає перехоплення даних. Вся інформація зберігається на віддалених серверах, розташованих за кордоном. Сервери мають додатковий фізичний захист (системи протипожежної безпеки, додатковий захист від перебоїв живлення тощо), а також захист від хакерських і вірусних атак. Регулярно створюються резервні копії баз. Але найголовніше: доступ до всіх даних, що зберігаються на сервері, буде тільки у визначених осіб, ні інші співробітники, ні представники силових структур не зможуть дістатися до бази без відома та дозволу керівництва фірми. Навіть вилучення системного блоку гарантує неможливість вилучення інформації.

3. Зручність. Досвідчені бухгалтери чудово знають, наскільки важливо періодично копіювати базу даних і вести архів. Вихід з ладу техніки, термінова необхідність перенести всю інформацію на інший комп’ютер вимагають переустановлення бухгалтерської програми. А хмарна технологія повністю вирішує цю проблему. Завжди є можливість повернути інформацію за попередній період, щодня відбувається резервне копіювання бухгалтерської бази. І при бажанні можна додатково зберігати її на комп’ютері або флешці.

4. Регулярні оновлення. Користувач хмарного сервісу першим отримує актуальні оновлення в автоматичному режимі. Більше не потрібно нікуди дзвонити і чекати, коли у фахівців з супроводження програми з’явиться час.

5. Мобільність. У користувача є можливість працювати в програмі з офісу, будинку або звідки завгодно, де є Інтернет. Сервіс дозволяє легко відкривати філії, точки продажів, виробничі цехи в єдиній системі.

6. Визначеність - наявність чітко специфікованого переліку сервісів у вигляді сервісного каталогу, наданого відповідно до SLA (сервісної угоди з вимірними параметрами).

7.Масштабованісьть рішень - можна легко збільшувати і зменшувати кількість користувачів, додавати нові рішення. Просто підключити зовнішніх користувачів (постачальників, клієнтів), так як встановлення програмного забезпечення не вимагається.

Незважаючи на очевидні переваги, навколо хмарних сервісів існує величезна кількість міфів. Найчастіше користувачів хвилює питання надійності захисту даних у хмарі. За результатами опитування, проведеного аналітичною компанією Ipsos на замовлення Microsoft, 91% компаній, які ще не використовують хмарні сервіси, відзначили, що питання безпеки даних у хмарі хвилює їх найбільше. Однак, саме висока надійність та безпека стали основною причиною вибору хмарних сервісів серед українських компаній, які вже перейшли у хмару, про що заявили 90% нинішніх користувачів.

Питання інформаційної безпеки при використанні хмарних обчислень для малих і середніх підприємств, що обробляють власну інформацію, є не надто критичними. Зовсім інакше справа йде з великими компаніями або компаніями, яким необхідно суворо дотримуватися нормативних документів в галузі інформаційної безпеки, наприклад держустановами, кредитно- фінансовими організаціями, медичними установами, операторами персональних даних тощо. На даний момент це дійсно один з основних факторів, що заважають запропонувати хмарні сервіси організаціям, що обробляють інформацію обмеженого доступу.

На ринок хмарних технологій мають вийти страхові компанії і запропонувати свої послуги зі страхування ризиків захисту даних у хмарі.

Недоліками хмарних технологій є:

необхідність постійного підключення до мережі Інтернет. У населених пунктах віддалених від інформаційно-комунікаційних центрів, ймовірність технічних і технологічних проблем доступу в мережу Інтернет може бути великою. З іншого боку, c розвитком технологій 3G, 4G, супутникових і мобільних транспортних середовищ даний недолік в майбутньому буде практично виключений;

відсутність чітких угод щодо рівнів обслуговування ускладнює процес оцінки клієнтами міри безпеки та розробку власних заходів з забезпечення виконання своїх стандартів та стандартів контролюючих організацій;

зростання кількості підключень до сервісів. ІТ-менеджерам доцільно організувати централізований процес авторизації, при якому кожний запит від бізнес-підрозділу в першу чергу потраплятиме в ІТ-відділ.

Але, як показує практика, застосування хмарних технологій дає позитивний результат. Переважна кількість респондентів (81%), які застосовують на практиці хмарні обчислення, задоволені результатом.

Організаційні процеси формування ринку інформаційних продуктів і послуг та забезпечення його ефективного функціонування потребують законодавчої підтримки та правового захисту. В Україні не достатньо врегульовані нормативні питання безпеки і конфіденційності інформації, що передається постачальнику хмарних послуг, не закріплені норми, які чітко визначають адміністративну, цивільно-правову відповідальність постачальника хмарних послуг, а також кримінальну відповідальність керівників і працівників організацій, що надають хмарні послуги. Одна з головних проблем законодавчого урегулювання процесів розвитку хмарних обчислень, полягає в її складності, так як ці процеси охоплюють цілий комплекс не лише юридичних, а й економічних проблем.

Отже, в Україні ринок хмарних технологій поки що знаходиться на стадії зародження. Попит на хмарні послуги буде зростати в міру глобалізації та уніфікації процесів використання інформаційних систем та технологій в Україні. Підтвердженням ефективності використання хмарних обчислень є значна кількість інтернет-сервісів, які вже сьогодні надають послуги дистанційного вирішення певних проблем. На законодавчому рівні необхідно вдосконалити нормативне забезпечення застосування хмарних послуг в бізнесі.
Запитання для перевірки знань


 1. Що таке «хмара»?

 2. Назвіть етапи розвитку хмарних технологій.

 3. Які види хмарних технологій використовуються в бізнесі?

 4. Охарактеризуйте моделі розгортання хмарних сервісів.

 5. Назвіть моделі хмарних обчислень.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал