Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Економіка підприємства»Сторінка1/10
Дата конвертації03.03.2017
Розмір2.28 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки УкраїниІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування»

денної та заочної форм навчання

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛУЦЬК 2016

УДК 330.44/1:65.012.32

ББК 65.290-2

До друку_________________'> ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від ___________ 2016року.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № __ від ___________ 2016року.

________________ Т.В. Божидарнік, д.е.н., професор

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу Луцького НТУ, протокол № від 2016року.

Укладач: _____________В.О. Морохова, к.е.н., професор, Н.С. Куцай, к.е.н., доцент

(підпис)

Рецензент: _____________С.Я. Войтович, к.е.н., професор

(підпис)

Відповідальний

за випуск: ___________ В.О. Морохова, к.е.н., професор

(підпис)


Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. В.О. Морохова, Н.С. Куцай. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 119 с.

Видання містить конспект лекцій в якому зазначені теми лекційних занять з детальним планом та запропонована література

Призначене для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування»і адміністрування» денної та заочної форм навчання

© Н.С. Куцай

ЗМІСТ

Тема1. Сутність інноваційного розвитку

Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку

Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування

Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності

Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сферіТема 6. Інфраструктура ринку інновацій

Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва

Тема 8. Національні інноваційні системи

Тема 9. Маркетинг інновацій

Тема 10. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства

Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними

Тема 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності

ВСТУП
Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати інноваційну, а через неї інвестиційну, маркетингову і виробничо-збутову діяльність суб'єктів господарювання на виявлення і всебічне використання існуючих і перспективних ринкових можливостей з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів. З цих позицій дисципліна „Управління інноваційним розвитком”, спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних для ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управління проектами інноваційного розвитку (розвитку на основі інновацій), займає важливе місце у системі підготовки фахівців з менеджменту.

Мета дисципліни формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Завдання – вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства, ефективністю інвестування в інновації, набуття вмінь обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Для досягнення зазначених вище цілей виклад змісту даної навчальної дисципліни планується в програмі за принципом – від найбільш загальних понять, що дають уявлення про суть інноваційного розвитку підприємства загалом, до конкретних відомостей і рекомендацій щодо виконання окремих його функцій .Вимоги до вмінь і знань студентів:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;

- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік;

- світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання;

- стратегії виходу підприємств кризового стану на основі впровадження інновацій;

- інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

- імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;

- основіні технології охорони права та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.

Уміти:

  • обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

  • збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

  • оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

  • розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

  • ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту;

  • економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у галузі управління та інноватики, діючі нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарської діяльності різних форм власності і господарювання.
ТЕМА 1 Сутність інноваційного розвитку
1.1. Інновації та економічне зростання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал