Конкурсу за обраним фахом галузь знань 02 „Культура і мистецтво" спеціальність 022 "Скачати 81.09 Kb.
Дата конвертації06.02.2017
Розмір81.09 Kb.
ТипКонкурс
ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво”

спеціальність 022 “Дизайн”Пояснювальна записка


Творчий конкурс з фаху «Дизайн» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Дизайн», спеціалізації: «дизайн інтер’єру», «ландшафтний дизайн», «дизайн одягу та аксесуарів», «графічний та візуальний дизайн».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідні уміння і навички з фаху.

Метою творчого конкурсу є виявлення здібностей та рівня практичних умінь абітурієнта.

Творчий конкурс проводиться у два етапи:

1. Портфоліо власних робіт (для усіх спеціалізацій) – мінімальна кількість – 10 робіт: 5 з рисунку (графіки), 5 – живопис (акварель, гуаш).

2. Стилізація заданого об’єкта за обраною спеціалізацією.

Стилізація це узагальнення зображення зі спрямованою зміною реально існуючих властивостей форми для передачі сукупності особливостей і своєрідностей, виділення певних ознак. Спільною ознакою всіх стилізованих зображень є відмова від натуралізму і “реалістичного” зображення дійсності. Натомість самостійної художньої вартості набувають саме творчі прийоми і способи графічного відтворення об’єктів і явищ.В практиці дизайну термін “стилізація” вживається у двох значеннях:

 1. Надання об’єктам проектування характерних ознак певного мистецького стилю.

 2. Візуальне акцентування тих властивостей об’єкта, що є прихованими, нечітко виявленими, або навмисне перенесених на об’єкт, з метою побудови нових образних якостей.

Абітурієнт може отримати максимальну оцінку 100 балів за власне портфоліо та 100 балів за стилізацію заданого об’єкта за обраною спеціалізацією, тобто максимальна сукупна оцінка – 200 балів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та уміння згідно нижчезазначених вимог.
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Графічний та візуальний дизайн»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: • представити портфоліо власних робіт:

1) роботи з рисунку: 3 роботи формат А3 – реалістичне зображення (натюрморт з предметів побуту з різними фактурами матеріалів) і 2 роботи формат А 3 – реалістичне зображення (гіпсова голова);

2) роботи з живопису: 3 роботи формат А3 – реалістичне зображення (натюрморт з предметів побуту) і 2 роботи формат А3 – реалістичне зображення (пейзаж).

 • стилізація заданого об’єкта (за карткою-завданням):

1) виконати 4 варіанти стилізованих зображень за зразком даної творчої теми:

 • лінія;

 • пляма;

 • поєднання лінії, крапки, плям;

 • спрощення до геометричних фігур.

941c8721579a 941c8721579a941c8721579a 941c8721579a

2) виконати ще 3 варіанти стилізації цього ж об’єкту за власною графічною манерою.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички: • продемонструвати загальний рівень художньої підготовки, схильність до спеціалізації, різноманітність візуальних уподобань та інтересів, креативне мислення;

 • продемонструвати навички володіння графічною мовою (лінія, пляма, крапка), художніми матеріалами, вміння відібрати головне у стилізованому об’єкті, аналіз та відтворення особливостей стилю; виявити креативність, декоративність сприйняття, вміння спрощувати, схильність до утворення дизайн-форм.

Критерії оцінювання творчого конкурсу з фаху «Дизайн»:Алгоритм оцінювання: І та ІІ етапи оцінюються за 100 бальною шкалою і в сумі складають максимально 200 балів.

Бали

Критерії оцінювання


91-100 балів

(відмінно)

1. В роботі виявлено відчуття гармонійності й пропорційності при розташуванні зображень в полі аркушу, взаємодія між окремими елементами зображення забезпечена на основі законів пропорціювання, співмірності та гармонії.

2. Пластика форми, тектоніка і конструкція зображення підпорядковані властивостям художнього образу, що створюється. Утримано єдність зображення та всі його частини підпорядковані цілому, наявні авторські пошуки у засобах відображення задуманої ідеї.

3. Наявні розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Виявлені графічні навички, вміння працювати з різними графічними матеріалами і інструментами.

5. Виявлена графічна культура у представленні кінцевого рішення.


84-90 балів

(дуже добре)

1. В роботі виявлено відчуття гармонійності й пропорційності при розташуванні зображень в полі аркушу, взаємодія між окремими елементами зображення забезпечена на основі законів пропорціювання, співмірності та гармонії.

2. Пластичні, тектонічні та конструктивні характеристики форми зображення подекуди є випадковими, засоби розкриття художнього образу не є достатньо обміркованими. Втім зображення виглядають достатньо цілісно, наявні авторські пошуки у засобах відображення задуманої ідеї.

3. В розкритті образних характеристик нівелюється розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Виявлені графічні навички, вміння працювати з різними графічними матеріалами і інструментами.

5. Виявлена графічна культура у представленні кінцевого рішення.


76-83 бали

(добре)

1. В роботі, в цілому забезпечено гармонійність й пропорційність при розташуванні зображень в полі аркушу, однак мають місце незначні порушення законів пропорціювання у взаємодії між окремими елементами зображення, співмірності та гармонії.

2. Пластичні, тектонічні та конструктивні характеристики форми зображення подекуди є випадковими, засоби розкриття художнього образу не є достатньо обміркованими. Втім, наявні авторські пошуки у засобах відображення задуманої ідеї.

3. В розкритті образних характеристик нівелюється розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Виявлені графічні навички, вміння працювати з різними графічними матеріалами і інструментами.

5. Графічна культура у представленні кінцевого рішення потребує вдосконалення.


66-75 балів

(задовільно)

1. В роботі частково порушена гармонійність й пропорційність при розташуванні зображень в полі аркушу, не утримуються закони пропорціювання у взаємодії між окремими елементами зображення, співмірності та гармонії.

2. Пластичні, тектонічні та конструктивні характеристики форми зображення подекуди є випадковими, засоби розкриття художнього образу не є достатньо обміркованими. Втім, наявні авторські пошуки у засобах відображення задуманої ідеї.

3. В розкритті образних характеристик відсутнє розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Графічні навички та технічність виконання роботи свідчать про використання вкрай обмеженого кола графічних матеріалів і інструментів.

5. Графічна культура у представленні кінцевого рішення потребує суттєвого вдосконалення.


61-65 балів

(достатньо,

задовольняє мінімальні

критерії)

1. В роботі частково порушена гармонійність й пропорційність при розташуванні зображень в полі аркушу, не утримуються закони пропорціювання у взаємодії між окремими елементами зображення, співмірності та гармонії.

2. Пластичні, тектонічні та конструктивні характеристики форми зображення подекуди є випадковими, засоби розкриття художнього образу не є достатньо обміркованими. Втім, наявні авторські пошуки у засобах відображення задуманої ідеї.

3. В розкритті образних характеристик відсутнє розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Графічні навички та технічність виконання роботи свідчать про використання вкрай обмеженого кола графічних матеріалів і інструментів.

5. Графічна культура у представленні кінцевого рішення потребує суттєвого вдосконалення.


21-60 балів

(недостатньо,

задовольняє мінімальним критеріям)

1. В роботі повністю порушена гармонійність й пропорційність при розташуванні зображень в полі аркушу, не утримуються закони пропорціювання у взаємодії між окремими елементами зображення, відсутні співмірність та гармонія.

2. Пластичні, тектонічні та конструктивні характеристики форми у всіх зображеннях є випадковими, засоби розкриття художнього образу є не обміркованими, а випадковими. Всі запропоновані авторські зображення є подібними, образна ідея є не зрозумілою, відсутні пошуки засобів її відображення.

3. Відсутнє розуміння відмінностей між площинною та об’ємною (в тому числі й ілюзорно-обємною) композиціями.

4. Графічні навички є врай нерозвинутими, технічність виконання роботи свідчать про використання вкрай обмеженого кола графічних матеріалів і технік.

5. Графічна культура у представленні кінцевого рішення потребує суттєвого вдосконалення.

Рекомендована література:

 1. Анисимов Н.Н. Основы рисования : учеб. пособ. / Н.Н. Анисимов. – М., 1994.

 2. Антонович Є.А. Малюнок і живопис: метод. рекомендації / Є.А. Антонович, В.А. Шпільчак. – К., 1990.

 3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиція / Г.В. Беда. – М., 1981.

 4. Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С.Л. Бучинський. – К., 1981.

 5. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерського искусства: учеб. пособ. / Л.П. Ермолаева. – М. : Архитектура – С, 2009. – 152 с.: ил.

 6. Живопись. Полный курс живописи и рисунка. – СПБ, 1992.

 7. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти / М.А. Кириченко. – К., 1982.

 8. Костенко Т.В. Основи композиції та тривимірного формоутворення: навч.-метод. посібник / Т.В. Костенко. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 256с.

 9. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) / В. Лесняк. – Х. : изд-во: Bios Design Books/Superheroes, 2009.

 10. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. – М., 2005.

 11. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Э. Норлинг; [пер. М. Авдониной]. – М. : Эксмо, 2004. – 160 с.: ил.

 12. Основи дизайну: навч. посіб. / Ю. Білодід, О. Поліщук. – К.: вид-во ПАРАПЛАН, 2004.

 13. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: словник-довідник / А.М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 214 с.

 14. Резніченко М.І. Художня графіка: змістові модулі 1, 2: навч.-метод. посіб. для студентів художньо-графічних факультетів / М.І. Резніченко, Я.М. Твердохлібова. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2011. – 272 с.: іл.

 15. Рубля Т.Є. Образотворче мистецтво / Т.Є. Рубля, С.І. Федун. – К., 2006.

 16. Секачёва А.В. Рисунок и живопись / А.В. Секачёва. – М., 1983.

 17. Сенин В. Школа рисунка карандашом / В. Сенин, О. Коваль. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 90 с.: ил.

 18. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка / Х. Харрисон. – Минск : АСТ, 2005. – 160 с. : ил.

 19. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення : навч. посіб. / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 112 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал