Конкурс інноваційних розробок Номінація «Педагогічна майстерність домінанта професійної дії вчителя, викладача»Скачати 231.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.04.2017
Розмір231.28 Kb.
ТипКонкурс


МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 103
V Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти
ІІ регіональна Віртуальна виставка-презентація Сучасні заклади освіти Донеччини - 2014» Конкурс інноваційних розробок Номінація
«Педагогічна майстерність – домінанта
професійної дії вчителя, викладача
Школа соціального партнерства
Програма розвиткуЗміст

1.Паспорт програми розвитку на 2013-2017 роки Характеристика програми Діяльність школи в рамках соціального партнерства 3.1 Взаємодія з підприємствами 3.2 Виховання особистості в рамках соціального партнерства 3.3 Взаємодія з батьками 3.4 Взаємодіяв освітньому середовищі 3.5 Робота з органами управління Модель соціального партнерства 5. Механізми взаємодії школи із соціальними партнерами 6. Банк даних соціальних партнерів школи 7.
Школа – центр активності громади 8. Правоосвітницька діяльність школи щодо працевлаштування учнів 9. Робота з органами місцевого самоврядування
Література


3

1.

Паспорт програми розвитку нар.
Найменування програми Школа – соціальний партнер на ринку праці Призначення програми Програма є організаційно-правовою основою функціонування і розвитку школи Підстава для розробки програми Національна стратегія розвитку освітив Україні на 2012-2021 роки, Закон України Про освіту Розробники програми Директор Макіївської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів
№103 – Шкіренко Валентина Олексіївна Адміністрація та педагогічний колектив школи Виконавці програми Учасники освітнього процесу МЗШ І-ІІІ ступенів №103 Мета програми Створення правових, організаційних, економічних та навчально-методичних умов для формування шкільної освіти на основі економічного й екологічного профілів навчання Завдання програми Створення правових і соціально-економічних умов для морального, інтелектуального і фізичного розвитку учнів та їх профорієнтації; розробка і реалізація ефективної освітньої політики як частини соціальної політики міста та регіону
● оновлення змісту освіти, підвищення її якості, доступності вдосконалення змісту освіти, на основі її відповідності сучасним тенденціям впровадження нових освітніх
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечення умов для професійного та особистісного зростання суб'єктів освіти розвиток психолого-педагогічної та соціальної підтримки дітей, батьків і педагогів забезпечення умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей розвиток виховного процесу, активізація діяльності органів самоврядування створення організаційно-економічних умов забезпечення інноваційної діяльності в сфері освіти. Перелік основних заходів з реалізації програми Оптимізація системи управління освітою вдосконалення матеріально-технічної бази школи якісне поліпшення кадрового забезпечення оптимізація змісту освіти підвищення якості освіти підвищення конкурентної спроможності освітньої установи вдосконалення системи виховної роботи створення умов для збереження і поліпшення здоров'я дітей інформатизація системи освіти. Терміни та етапи реалізації програми Терміни реалізації програми – 2013-2017 роки
I етап - 2013 рік.
Реалізація першочергових заходів з розвитку освіти та формування підпрограмі проектів, що забезпечують досягнення пріоритетних завдань розвитку освітив школі

4
II етап - 2014-2015 роки.
Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення інноваційних напрямів розвитку системи освіти, відпрацювання нових освітніх програмі технологій мережевих, інформаційно- комунікаційних та дистанційних оновлення механізмів управління та фінансування освіти створення умов для соціального партнерства на ринку праці міста, залучення додаткових ресурсів у систему шкільної освіти
III етап - 2016 рік.
Реалізація основних напрямків модернізації освітньої системи школи. Функціонування школи як соціального партнера на ринку праці. Узагальнення результатів роботи .
IV етап - 2017 рік.
Аналіз і самооцінка результатів. Оцінка програми Радою школи. Очікувані результати Реалізація заходів Програми протягом 2013-2017 років дозволить забезпечити конституційні права учнів на отримання освіти будь-якого рівня відповідно до чинного законодавства доступність якісної освіти
● надання можливості отримання освітив різних формах розвиток профільного навчання з урахуванням структурних змін в економіці, на ринку праці
● оновлення змісту освіти, що забезпечує досягнення ключових компетентностей учнів як гарантії їх соціальної захищеності, розвитку особистісної ініціативи та громадянської відповідальності створення ефективної системи моніторингу та інформаційного забезпечення освіти посилення виховних функцій системи освіти впровадження державно-громадських форм управління зміцнення кадрового потенціалу, підвищення соціального статусу працівників освіти вдосконалення економічних механізмів функціонування і розвитку системи освіти, зміцнення її матеріально-технічної бази. Контроль за виконанням програми Контроль за виконанням програми здійснює Рада школи
2. Характеристика програми
Інноваційна ідея
Національна стратегія розвитку освітив Україні на 2012-2021 роки визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти. Метою Національної стратегії розвитку освіти є підвищення рівня і доступності освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасного розвитку суспільства і кожного громадянина.


5
Актуальність програми
Державні стандарти загальної середньої освіти вимагають нової технології організації освітнього процесу. Досягнення стандартів нового покоління неможливе без учителя нового покоління. Вчитель повинен забезпечити умови для розвитку та соціалізації дітей та молоді. Проблема соціального партнерства в умовах інформаційного суспільства важлива не лише для регіону, міста, ай для МЗШ І-ІІІ ступенів № 103 з ряду обставин вирішенням проблеми соціального партнерства школа займається з 2010 року і має позитивний досвід зданої проблеми. При цьому слід виділити наступні позитивні і негативні тенденції розвитку школи з соціального партнерства до 2010 року.
Позитивні тенденції
у педагогів з'явилася свобода для творчості у професійній діяльності
є можливість вибору допрофільного і профільного навчання в учнів усвідомлення частиною батьків необхідності в педагогічній підтримці особистісних можливостей дитини.
Негативні тенденції: Низький рівень мотивації учнів педагогічний колектив пояснює відсутністю в навколишньому соціумі суб'єктів, здатних створити умови для розвитку та соціалізації учнів низьким освітнім рівнем соціуму і несприятливими соціально-психологічними умовами всім ї. У свою чергу, в професійному середовищі, незважаючи на позитивні тенденції, не використовуються повною мірою можливості школи і техніко-інформаційних систем , спостерігається спад інтересу до пошуку вирішення проблем з досягнення нової якості освіти . Це призвело до зниження якості знань за останні 4 роки в початковій школі з 55 % до 51
%. Ситуація в 5-9 класах і 10-11 стабільніша, але якість знань невисока 38-40 % і 56-58 % відповідно. Враховуючи попередні дані за 2012/2013 навчальний рік, ми можемо стверджувати, що ситуація не змінюється на краще. Крім того, аналізуючи соціальний паспорт школи, можна побачити зростання числа сімей групи ризику (до 12,1 % дітей. Проблемною ситуацією обумовлені основні протиріччя: між бажанням школи працювати в контакті з установами та організаціями міста, батьками і прагненням установ, організацій, батьків вирішувати свої проблеми із залученням школи, але без врахування інтересів і можливостей школи та учнів між прагненням школи задіяти більшу кількість учасників соціуму в підвищенні мотивації учнів до навчання і індивідуалістичними інтересами окремих соціальних партнерів між бажанням використовувати проектні технології і недостатністю технічної оснащеності, недостатніми методологічними знаннями у педагогічного колективу школи

6 між прагненням педагогів виховувати активних громадян і патріотів своєї країни, малої батьківщини і недостатніми можливостями для формування і прояву громадянської позиції учнів між прагненням педагогічного колективу до розширення соціального партнерства і відсутністю передумов для взаємодії суб'єктів освітнього процесу в мережі Інтернет з професійними, учнівськими, батьківськими спільнотами. Звідси випливає головна проблема
Який механізм взаємодії соціальних партнерів в умовах інформаційного суспільства
орієнтований на підвищення мотивації навчання та розвиток пізнавального інтересу
учнів? Ми вважаємо, що рішення даної проблеми можливе при залученні всіх учасників соціуму (дитячі садки, центри дитячої та юнацької творчості, підприємства міста і т.д. ) у процес становлення особистості в тісній взаємодії з сім'єю, допомогою цілеспрямованої спільної діяльності.
Значущість соціального партнерства для школи
забезпечить підвищення якості освіти, підвищення професійної майстерності на основі практичного оволодіння методологією, використання Інтернету навчальних цілях сформує особистість, готову до адаптації в сучасних соціально-економічних умовах, підвищить якість культури управління і взаємодії з соціумом через систему проектної
діяльності, матиме позитивний вплив на розвиток системи соціального партнерства як складової частини громадського управління школою поповниться методичний фонд пакет нормативних та методичних матеріалів з соціального партнерства, пакет діагностичного інструментарію, педагогічні розробки, соціальні проекти суб'єктів освітнього процесу та інші продукти інноваційної освітньої діяльності будуть сформовані передумови для Інтернет-взаємодії як засобу розвитку творчої особистості спільні заходи у формі Ярмарки соціальних і культурних проектів стануть стимулом у розвитку освітніх установ.
Ідеї експерименту: ідея розвитку соціального партнерства ідея Інтернет-взаємодії; ідея розвитку пізнавального інтересу учнів ідея самореалізації суб'єктів освітнього процесу ідея організації соціального та освітнього простору.7

Задум експерименту: формування соціального партнерства через спільну проектну діяльність участь у конкурсах, ярмарках, грантах, змаганнях, взаємодіяв мережі Інтернет тощо.
Об'єкт: процес взаємодії соціальних партнерів в умовах інформаційного суспільства.
Предмет: механізм взаємодії соціальних партнерів, зміст, засоби, орієнтовані на підвищення мотивації навчання, розвиток пізнавального інтересу учнів і соціалізацію суб'єктів взаємодії інформаційного суспільства.
Мета: Створити модель нової школи Школи соціального партнерства в умовах інформаційного суспільства.
Педагогічна мета: розвивати творчі здібності особистості, що сприяють росту мотивації до освіти та самоосвіти, на ідеях виховання громадянина і патріота України, малої батьківщини, що реалізує себе в інформаційному суспільстві.
Завдання:
1 . Розробити та реалізувати соціально значущі проекти із залученням усіх суб'єктів освітнього процесу.
2 . Апробувати нові засоби розвитку та соціалізації суб'єктів взаємодії в мережі Інтернет сайт, дистанційне навчання, освітній портал, дитячо-дорослі спільноти та ін.)
3 . Оновити зміст освіти на всіх ступенях навчання на основі ІКТ.
4 . Розробити та апробувати програму оцінки інноваційної освітньої діяльності.
Гіпотеза:
Розвиток і соціалізація суб'єктів взаємодії в умовах інформаційного суспільства дасть змогу досягти високої якості освіти за умови :
1. Встановлено змістовну взаємодію з соціальними партнерами та визначено її механізм.
2. Розвинена інформаційна та методологічна компетентність суб'єктів освітнього процесу.
3. Оновлено зміст освіти відповідно до запитів суспільства.
4. Організовано психолого-педагогічний супровід суб'єктів освітнього процесу (учень- учитель-батько).
5. Створено систему демократичного управління школою.
Діагностичний інструментарій
- анкетування
- співбесіда
- моніторинг проміжної і підсумкової атестації
- тестування

8
- портфоліо класу, учня, вчителя, школи
- відеоматеріали, педагогічні розробки
- методики вивчення та оцінки педагогічної діяльності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, методи емпіричного дослідження спостереження, інтерв'ювання, соціологічне опитування, узагальнення і класифікація отриманих даних, моделювання.
Критерії оцінки очікуваних результатів
зростання пізнавального інтересу учнів до навчання підвищення мотивації учнів до саморозвитку, самовиховання, самоактуалізації, самовизначення, самореалізації зростання якості освіти розвиток особистісних якостей учнів сформованість навичок здорового способу життя самовизначення випускників школи адаптація випускника школи до сучасних соціально-економічних умов з реалізації мети експерименту (управлінської впровадження проектних та інформаційних технологій у навчально-виховний процес підвищення мотивації учнів, педагогів, батьків до взаємодії підвищення методичної, методологічної та інформаційної культури педагогів наявність умов для реалізації здібностей учнів розширення соціального партнерства задоволення потреб населення в новій якості освітніх послуг зміцнення змістовної взаємодії сім'ї та школи створений механізм взаємодії школи соціального партнерства, що дозволяє перейти в режим державно-громадського управління школою.
Терміни: січень 2013 - грудень 2017 рр.
Етапи
Підготовчий (2013 р.). Вивчення нормативних документів та досвіду роботи освітніх установ Донецької області та інших регіонів України щодо встановлення змістовної взаємодії з соціальними партнерами, щодо використання ІКТ в освітньому процесі. Вибір пріоритетних напрямів соціально-значимої діяльності. Розробка соціальних проектів, бізнес-проектів, науково-методичного супроводу педагогів, створення банку даних соціальних партнерів Додаток 1).
Впроваджувально-виконавчий (2014 – 2015 рр.). Апробування соціальних проектів, бізнес-проектів, програми психолого-педагогічного супроводу суб'єктів освітнього процесу,

9 нових засобів розвитку та соціалізації суб'єктів взаємодії в мережі Інтернет (сайт, дистанційне навчання, освітній портал, дитячо-дорослі співтовариства, ярмарки, фестивалі, конкурси та
ін.) Змістовна взаємодіяв мережі Інтернет. Аналіз проміжних результатів. Корекція. Оцінка громадськістю.
Підсумково-узагальнювальний (2016 рр.). Підсумковий моніторинг. Аналіз результатів експерименту у відповідності з поставленими цілями, завданнями, гіпотезою й очікуваними результатами. Представлення результатів у формі цифрових методичних ресурсів, публікацій.
Звітно-корекційний (2017 р.). Аналізі самооцінка результатів виконання програми. Оцінка діяльності адміністрації школи та педагогічного колективу Радою школи, Макіївським навчально-методичним центром.
Обмеження та ризики: низький рівень методологічної компетентності учасників освітнього процесу може на корені занапастити цінні починання, закладені в проекті програми Макіївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №103; небажання змінити погляди на педагогічну діяльність в умовах інформаційного суспільства.
Способи корекції, компенсації негативних наслідків: паралельна апробація моделі мотивації, розроблена В.С. Лазарєвим; запровадження нових форм підвищення майстерності педагогів та роботи з батьками, організація дистанційного навчання всіх суб'єктів освітнього процесу.
Склад учасників експерименту: адміністрація, педагогічний колектив, учнівський колектив, батьківська громадськість, соціальні партнери школи.
База експерименту: школа.
Масштаб експерименту: 5 років.
Тип експерименту: пошуковий, формуючий. Форма представлення результатів експерименту для масової практики пакет нормативних та методичних матеріалів з соціального партнерства, пакет діагностичного інструментарію, педагогічні розробки, соціальні проекти суб'єктів освітнього процесу, навчальні програми елективних курсів і інші продукти інноваційної освітньої діяльності.
Функціональні обов'язки учасників експерименту
Директор школи
- вирішує питання щодо створення умов для реалізації програми школи
- розробляє структуру управління школою
- керує діяльністю Експертної ради школи
- публічно звітує перед громадськістю за результатами експерименту

10
- виробляє стратегію розвитку школи з розширення соціального партнерства
- формує громадську думку про школу в районі, місті.

Заступники директора школи з НВР:
- координують діяльність педагогів з реалізації програми соціального партнерства
- організовують навчання суб'єктів освітнього процесу на кожному етапі з метою досягнення запланованих результатів
- надають методичну допомогу відповідно до потреб педагогів-дослідників;
- беруть участь у плануванні діяльності з реалізації програми
- проводять моніторинг з реалізації цілей і завдань програми
- проводять аналіз отриманих результатів і вносять корективи в інноваційну діяльність школи
- беруть участь у формуванні банку з інноваційної діяльності школи
- вводять нові форми з розповсюдження позитивних результатів експерименту.

Заступник директора з ВР
- розробляє концепцію щодо виховання громадянина і патріота України на основі розвитку соціального партнерства та здійснює планування щодо її реалізації
- встановлює змістовну взаємодію з усіма суб'єктами освітнього процесу
- бере участь у розвитку інформаційно-освітнього простору школи
- вводить нові форми щодо створення іміджу всіх суб'єктів освітнього процесу
- проводить моніторинг за рівнем вихованості учнів
- контролює інноваційну діяльність класних керівників.

Керівники методичних об'єднань:
- надають методичну допомогу з реалізації проектів та досягнення якості освітив умовах інформаційного суспільства
- організовують роботу зі створення цифрових методичних ресурсів
- проводять засідання методичних об’єднань відповідно до програми Школа соціального партнерства в умовах інформаційного суспільства
- проводять моніторингові дослідження.

Педагоги:
- розробляють і апробують дослідні проекти з предмету і класному керівництву відповідно програмі Школа соціального партнерства

11
- беруть участь у проведенні моніторингових досліджень, виявляють умови розвитку стійкого інтересу в школярів до навчання
- включають школярів у соціальну діяльність із залученням їх батьків
- керують проектно-дослідницькою діяльністю учнів
- проводять аналіз отриманих результатів і корегують проекти з предмету і класного керівництва
- беруть участь у створенні цифрових методичних ресурсів.

Науково-методичний супровід реалізації програми
«Школа соціального партнерства
1. Навчання практичні заняття, семінари, майстер-класи, конкурси, ярмарки, фестивалі та ін.
2. Науково-методична забезпеченість DVD, електронні версії продуктів, Інтернет- ресурси .

3. Діяльність школи в рамках соціального партнерства
3.1 . Взаємодія з підприємствами
● встановлено постійні персональні контакти з представниками підприємств міста залучено представників підприємств до заходів з профорієнтації, проведено спільні заходи (дні відкритих дверей, олімпіади, конкурси і т.д.); участь підприємству якості спонсорів певних заходів підтримання цілеспрямованих контактів з колишніми випускниками школи, зокрема з тими, хто сьогодні є роботодавцем організація дискусій ( круглих столів ) з проблем профорієнтації.
3.2 . Виховання особистості в рамках соціального партнерства
● ставлення до учня як до рівноправного партнера (реалізація принципу самовизначення учнів розвиток почуття оптимізму і самоповаги зняття страху перед майбутнім і почуття безнадійності орієнтація учнів на перспективні професії своєчасне комплексне ознайомлення учнів зі своєю майбутньою професією та умовами праці навчання навичкам працевлаштування та спілкування з потенційними роботодавцями включаючи підвищення соціальної компетентності учнів

12 розробка диференційованих (індивідуальних ) програм профорієнтації; забезпечення регулярного зв'язку з практикою (екскурсії залучення випускників, які навчаються у вищих навчальних закладах в якості консультантів участь у ярмарках вакансій підвищення рівня юридичних знань учнів (соціального і трудового законодавства , своїх праві обов'язків); своєчасне ознайомлення учнів з роботою державних та недержавних структуру сфері працевлаштування та соціального захисту ініціювання проектів, ділових ігор, конференцій і т.д., що забезпечують спілкування з представниками підприємств.
3.3.Взаємодія з батьками: батьківські збори піклувальні ради активна участь батьків у плануванні та проведенні заходів з профорієнтації наприклад, екскурсії на підприємства активний обмін інформацією з батьками про ситуації на підприємствах.
3.4.Взаємодія в освітньому середовищі: підвищення почуття відповідальності і причетності громадськості за вирішення зазначених завдань проведення спільних заходів навчальних закладів, міських підприємств, органів управління
● ознайомлення інших навчальних закладів з результатами роботи створення основи для обласного співробітництва.
3.5.Работа з органами управління
● активне залучення представників органів місцевого самоврядування в процес консультування учнів з питань професійної орієнтації та кар'єрного зростання створення, апробація та тиражування зразків багатосторонніх угоді договорів.

Внутрішня організація роботи
● створення відкритої, довірливої та творчої обстановки всередині команди уникнути зайвих ієрархій в організаційній структурі регулярне проведення співбесід з усіма консультантами.

13

4. Модель соціального партнерства

Модель соціального партнерства формується шляхом відтворення системи
Стратегія включає в себе
- визначення соціальної перспективи
- створення необхідних умові ефективних заходів щодо розвитку людського капіталу, які повинні реалізовуватися владою, бізнесом і громадськими та державними організаціями.

14 Під принципами ми розуміємо
Елементи партнерства

розвиток елементів механізму управління стратегічне планування, бюджет та ін.; розвиток місцевої громади інфраструктура, соціальна сфера, екологія та ін.
Механізми

1 етап (консультації з актуальних питань соціальної політики

2 етап (розробка механізмів соціального партнерства (конкурсних, процедурних, тощо. У виборі соціальних партнерів школи ми орієнтуємося по – перше, на створення умов для проектів і соціальних ініціатив по – друге, на підвищення кваліфікації педагогічних працівників по – третє, на матеріально-фінансову підтримку школи. Ми здійснюємо партнерство на основі договорів про спільну діяльність. Для ефективного використання ресурсів соціального партнерства створили банк даних і систематизували потенційних партнерів школи в соціумі, розробили договірну документацію про співпрацю із конкретними установами, реалізуємо спільні проекти. Найважливіший соціальний партнер школи – батьки учнів. Партнерські відносини між школою і сім’єю сприяють гармонійному розвитку дитини як особистості та створенню навколо нього комфортного простору. Батьки – активні учасники освітнього процесу їм делеговано повноваження в управлінні школою – рада школи, батьківський комітет вони

15 включені до складу ініціативної групи розвитку школи моделі самоврядування школярів є безпосередніми організаторами та учасниками диспутів Причини неуспішності та шляхи їх подолання, Форма за і проти, спільних заходів День народження школи, День науки,
« Зірковий час, День відкритих дверей. Соціальними партнерами школи є так само влада, освітні установи, громадські організації, бізнес-структури.

5. Механізми взаємодії школи із соціальними партнерами
Під механізмами взаємодії розуміємо наступне дослідницька діяльність проектна діяльність (соціальні, міжпредметні та предметні проекти моделювання ринкових відносин соціально значимі (утому числі рекламні акції. Соціальне партнерство мотивує учасників на вдосконалення управління якістю освіти. В школі нарізних етапах діяльності сприяли такі соціальні партнери, як дитячі садки №37, № 38,
№ спільні свята, хвилинки творчості і т.д.), Макіївський економіко-гуманітарний інститут відкритий творчий фестиваль студентської та учнівської молоді Шевченківські днів
МЕГІ»), науково-практичні конференції в Донецькому Європейському університеті, Донецькому національному університеті, Донецькому державному університеті управління, Донбаській національній академії будівництва і архітектури, Донецькому національному технічному університеті.
Науково-практичні конференції школярів включають у себе не тільки теоретичні наукові доповіді, а обговорення шляхів вирішення практичних завдань. Результатом проведення наукової конференції стає збірка тез та наукових статей її учасників. На таких конференціях молоді дослідники отримують можливість виступити зі своєю роботою перед широкою аудиторією. Наукова робота з раннього віку допоможе виховати людей дійсно інтелігентних і освічених.

16 Кожного року на базі школи проходять практику наші випускники, студенти Макіївського педагогічного училища, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Донецького інституту соціальної освіти, Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання та спорту. Результат такого співробітництва – із 52 вчителів нашої школи – 26 педагогів (50%) – це випускники нашої школи. Одним із прикладів соціального партнерства між Донецьким державним університетом управління та школами Донецької області є спільна проектна діяльність, підготовка до управлінської діяльності голів піклувальних і батьківських рад, відкриті науково – практичні конференції студентів і школярів. Метою обласного конкурсу Від ідеї сьогодні – до власної справи завтра, запропонованого Донецьким державним університетом управління – сприяння розвитку підприємницької діяльності на Донеччині шляхом запровадження дистанційної бізнес – освіти старшокласників, активізація їх самостійної дослідницької роботи у сфері інноваційної діяльності та управління проектами, створення умов для подальшого розвитку інтелектуального потенціалу учнів, їх професійної орієнтації. Команда нашої школи зайняла 3 призове місце. Традиційними стали зв'язки учнів з вузами. Так щорічно учні 9 – 10 класів беруть участь в обласній науково-практичній конференції школярів по лінії МАН Європейського університету. Діти обговорюють актуальні проблеми сучасності, вчаться вести дискусію, відстоювати власну точку зору. Доповіді публікуються у щорічних збірках матеріалів конференцій. Так Сапронова Лілія (2012) піднімала питання соціального захисту молоді, проблеми працевлаштування. Про особливості молодіжної субкультури говорила в своєму виступі Фурсова Юлія (2013). Продовженням обговорення актуальних проблем сьогодення і є молодіжний форум Євроінтеграційний поступ Донбасу, який проводиться в Європейському університеті. Такі форми партнерства школи та ВНЗ сприяють формуванню у молоді активної життєвої позиції.

17 Свою активну життєву позицію учні підтверджують й участю в Форумі лідерів освіти Донецької області. Наступний напрямок співробітництва пов’язаний із діяльністю громадської організації – Донецьким обласним осередком Асоціації керівників шкіл України. Саме на його замовлення з 2011 року для керівників шкіл, голів батьківських піклувальних рад проведено низку тренінгів із розвитку соціального партнерства. Надані рекомендації з питань нормативно- законодавчої бази, теорії та практики управління розвитком закладу освіти. Від такої співпраці виграють усі, а перш за все керівники, які на місцях формують управлінські команди, і більшою частиною на засадах проектного менеджменту. Кожного року координаційною радою Донецького обласного осередку Асоціації керівників шкіл України проводиться форум шкільних лідерів Молодь Донеччини. Спілкування лідерів дітей та вчителів і керівників шкіл – такий тандем мав стати початком реалізації гідних справ, що стосується як взаємодії школярів з керівниками шкіл, такі розробок і впровадження вжиття соціальних та екологічних проектів, бо саме спільна праця допомагає об’єднати учнів та дорослих, знайти шляхи та вирішити будь-які питання. Активні учасники Форуму шкільних лідерів Молодь Донеччини є такі Макіївські школи №49, 103,
47, 11, 86, 89, 95, 80, 46, 2, 50, ліцей ДонНАБА, НВК №49. Наша школа – активна учасниця проекту «Аліанте» ініційованого Молодіжним центром Атлантичної ради України – це щорічний міжнародний учнівський конкурс. За результатами конкурсу Аліанте 2013 учні нашої школи – Реутова Наталія, Ященко Володимир нагороджені безплатними путівками по країнах Європи Чехії, Словакії, Польщі, Германії. (Сертифікат міжнародного зразка)

18

6. Банк даних соціальних партнерів школи
Формуванню активної життєвої позиції та отриманню соціального досвіду сприяють наступні партнери

п/п
Партнер
Захід
Результат
1
Група Метінвест
Єнакієвський металургійний завод проект Шкільне подвір’я – дзеркало нашого міста школа отримала гранд
20000 грн.
2 Суспільна організація
«Громадянська
ініціатива» проект Мій улюблений вчитель переможцем стала вчитель фізичної культури
Шкляревич О.О.
3 Шахта Холодна Балка допомога в укріпленні матеріально-технічної бази школи, зустрічі з шахтарями, керівництвом шахти укріплення матеріально- технічної бази школи
4
Козачий полк імені козака Мокея полк здійснює охорону школи, бере участь у святах Покрова, Масляна, Нащадки козацької слави, День Перемоги і т.д. активна співпраця
5
КСОНи селищ Холодна Балка, Маяк,
Чкалова робота на суботниках, прибирання біля пам’ятників, участь у засіданнях круглих столів і т.д. активна співпраця
6 Макіївське мисливсько- риболовне господарство Грузьке проведення акції Посади дерево реалізується програма допомоги річці прибирання берегів від побутових відходів,висаджуються дерева. посаджено 96 дереві кущів вздовж річки Грузької, 16 ялинок на шкільному подвір’ї, були висаджені жолуді, грецькі горіхи на площі 4 га на території мисливського господарства Грузьке
7
Товариство
ветеранів
Афганістану м.Макіївки відкриття меморіальної дошки
В.Білику, уроки мужності 15 лютого – День виведення радянських військ з Афганістану активна співпраця
8
Організація
ветеранів Великої
Вітчизняної війни
акція Посилка ветерану, уроки мужності Велика Перемога активна співпраця
9
Футбольний клуб
«Шахтар»
участь учнів 3 – х класів у проекті «Оранжевые шнурки учні школи отримали книжки та канцелярію

19 10 Баскетбольна ліга шахтарських міст конкурс Кращий плакатна баскетбольну тематику Баскетбольна фан – секція
МЗШ № 103 зайняла 1 місце
11 Туристичний оператор Акварель організація екскурсій з учнями школи в Карпати, до м.Києва, м.Львова, м. Хортиці , м. Одеси і т.д активна співпраця
12 Центр дитячої та юнацької творчості Гірницького району свята міста та району активна співпраця
13 Управління МНС м. Макіївки і пожежна частина №19 Гірницького району екскурсії, зустрічі з офіцерами- пожежниками активна співпраця з метою профорієнтації
14 Центр зайнятості м.Макіївки зустрічі з працівниками відділів роботи з юридичними та фізичними особами активна співпраця з метою профорієнтації

7. Школа – центр активності громади
Наступним важливим елементом нашої моделі соціального партнерства є спільні проекти з громадою. Завдяки цьому ми організували і реалізували величезну кількість проектних завдань, адресованих до усіх поколінь жителів селища Холодна Балка. До цієї роботи ми завжди залучаємо батьків учнів, які завдяки проектам збагачують свої знання і навички роботи з дітьми й одночасно стають своєрідними експертами у багатьох сферах. Це піднімає престиж школи. Спільні проекти школи та сім’ї.


20


Патріотичне виховання
Велика увага приділяється у школі патріотичному вихованню. Воно здійснюється як в урочний час такі в позашкільних заходах. Традиційними стали урочисті заходи, присвячені Дню Перемоги, Дню визволення Донбасу, зустрічі з ветеранами війни. Уроці учні школи брали участь у міському конкурсі відео екскурсій. Було представлено дві роботи Визволення селища Холодна Балка від фашистів, та Афганці – випускники нашої школи. Обидві роботи були відзначені журі. Школа співпрацює з ветеранами-афганцями Макіївки. Ветерани є постійними гостями нашої школи. Запрошували заступника голови Макіївської організації Українського Союзу ветеранів Афганістану Огілця ДО. та рядового Порецького Івана Федоровича. У школі створений куточок, присвячений воїну-афганцю Білику Віктору, який загинув в Афганістані.

21
Проект
«Школа здорового способу життя
У школі організовано роботу за наступними напрямками:
- просвітницька робота з учнями та їх батьками
- організація та проведення позакласних заходів у початковій школі
- проведення днів здоров'я». Для організації просвітницької роботи з учнями розроблена система класних годин:
-
« Молодь обирає здоровий спосіб життя
-
« Скажемо Ні – поганим звичкам Агітбригада «Мы – за здоровый образ жизни», Палити чи жити. Створена та успішно реалізується програма профілактики шкідливих звичок та сприяння здоровому способу життя. У різних формах учні отримують інформацію про шкоду тютюнопаління, наркоманії. У школі регулярно проводяться конкурси, що відображають шкідливі звички і методи боротьби з ними. Індивідуальна робота проводиться з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку бесіди, лекції, робота з фахівцями.
Учні школи є активними вболівальниками баскетбольного клубу Донецьк. У конкурсі кращий плакат вболівальників зайняли ІІ місце і виграли 3 баскетбольних м’яча від компанії «Адідас».
Проект
«Шляхами козацької слави
Мета проекту
- вивчення історії козацтва
- вивчення писемного фольклору про козацтво
- дослідження ролі спорту і фізичного виховання вжитті козаків, використання його для власного розвитку
- знайомство з народною українською та козацькою піснею, релігійними православними святами, звичаями
- подорожування історичними місцями України. У рамках проекту проведено книжкову виставку Козацькому роду нема переводу. Участь у параді до Дня Перемоги є довгоочікуваним і почесним обов'язком всіх кадетів школи.

8. Правоосвітницька діяльність школи щодо працевлаштування учнів
З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти учнів щодо реалізації свого конституційного права на працю в 2012-2013 роках у школі реалізовувався проект «Правоосвітницька діяльність школи щодо

22
працевлаштування випускників. Основними завданнями проекту було широке інформування учнів про ситуацію на ринку праці в Україні та можливості працевлаштування випускників ВНЗ та підлітків, у доступі учнів до участі в обміні досвідом та інформацією з питань формування сучасного молодіжного ринку праці в рамках науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів тощо. В рамках цього проекту у школі впроваджений курс варіативного компоненту Відділової активності до власної справи, Основи споживчих знань, написана та захищена на міському рівні науково-дослідницька робота по лінії МАН Проблеми працевлаштування молоді на регіональному рівні (2012). Цій темі був присвячений виступ на науково-практичній конференції школярів по лінії МАН Європейського університету Економіка України очима молоді. Проблема молодіжного безробіття обговорювалась на молодіжному форумі Євроінтеграційний поступ Донбасу та форумі лідерів освіти Донецької області р.

9. Робота з органами місцевого самоврядування
З 2012 року у школі реалізується проект Громадянське виховання в школі. Одним із завдань цього проектує формування в учнів громадянської самосвідомості, підготовка особистості до участі в розв'язанні нагальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функцій трудівника та господаря, керівника та виконавця, громадського діяча та захисника країни. В рамах цього проекту школа тісно працює з органами місцевого самоврядування – КСОНами. Вже третій рік поспіль восени ми обговорюємо та затверджуємо план сумісних дійна рік. Традиційними стали сумісні святкові заходи біля пам'ятників, присвячені Дню перемоги, Дню визволення Донбасу, зустрічі з ветеранами війни. Школярі допомагають в організації та проведенні святкових концертів для мешканців селища. Активну участь беруть діти й у суботниках на території селищ. Керівники
КСОНів є частими гостями у школі. Вони допомагають у роботі з дітьми девіантної поведінки, розповідають про роботу органів місцевого самоврядування. Робота з КСОНом сел. Холодна Балка /Леонова Л.Г./, Чкалова /Васютіна ВВ, Маяк /Обласова Л.С./. Таким чином, соціальне партнерство проявляє себе в школі в обміні досвідом, у спільній реалізації освітніх проектів і соціальних ініціативу збереженні традицій, в удосконаленні освітнього середовища школи.

Завдяки розширенню соціальних партнерів нам вдається вирішувати головне завдання освітньої сфери – підвищення якості освіти через спільні програми, проекти, заходи. У 2012 -2013 навчальному році Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 перемогла в міській акції Суспільно – активна школа.


23

Література
І. Проектування інноваційної діяльності в освіті
1 . Бурков В.М., Новіков Д.А. Як управляти проектами. - М, 1997.
2 . Джонс Дж. Методи проектування (пер. з англійської мови - 2 - е видання) . - М, 1986.
3 . Заїр-Бек Е.С. Основи педагогічного проектування. - СПб., 1995.
4 . Загвязинський В.І. Методологія та методика соціально-педагогічного дослідження. - Тюмень, 1995.
5 . Калугіна Т.Г. Науково-дослідна робота учнів в інноваційному навчальному закладі. - Челябінськ, 1997. - 79 с.
6 . Кальней В.А., Шишов Е.М. Технологія моніторингу якості навчання в системі вчитель - учень. - Мс. Краєвський ВВ. Методологія педагогічного дослідження Посібник для педагога- дослідника. - Самара, 1994.
8. Куркін Е.Б. Управління інноваційними проектами в освіті навч. посібник. - Мс. Майоров АН. Теорія і практика створення тестів для системи освіти. - Мс. Модернізація управління освітньою установою / під ред. В.В.Серікова, Т.В. Черникової. - Мс. Новикова Т.Г. Проектування експерименту в освітніх системах. - М, 2002.
12 . Новикова Т.Г. Експертиза інноваційної діяльності / / Підприємництво і зайнятість юних. -
2000. - № 3. - С.
13 . Новикова Т.Г. Проектування та експертиза інноваційної діяльності в освіті / / Дод. дож.
«Внешкольник». - Вип. 12. - 2001. - С.
14 . Освітній процесу початковій, основній та старшій школі. Рекомендації щодо організації дослідницько-експериментальної роботи / / Додаток до серії. Журнал Директор школи. -
2001 . - 204 с.
15 . Панов А.І. Проектна та експертна робота в освіті. - Томськ, 1998 .
16 . Топоровський В.П. Розвиток дослідницької культури керівника школи в системі безперервної освіти. - СПб. : Лоир, 2000. - 92 с.
17 . Управління сучасною школою у 2 -х кн. / Під заг. ред. С.А. Лісіцина, А.Є. Марона. -
СПб.: Лоир, 2003.
18. Хмарка О.Г., Поташник ММ, Лоренс А.В. Розвиток школи як інноваційний процес. - М,
1994 .
19 . Шамова ТІ. Дослідницький підхід в управлінні школою. - М, 1992 .
20 . Шапіро В.Д. та ін Управління проектами. - СПб., 1996.


24

ІІ. Управління школою
1 . Апенько Л.М. Організація як функція управління. - Краснодар Кн. вид-во, 1976.- с.
2 . Афанасьєв В.Г. Людина в управлінні суспільством. - М. : Политиздат , 1977. - 382 с.
3 . Гвішіана ДМ. Організація і управління. - М Наука , 1972. - 536 с.
4 . Зигерт В, Ланг Л. Керувати без конфліктів. пер.з нім. / Науч. ред. і авт. предісл.
А.Л.Журавлев. - М Економіка, 1990. - 335 с.
5 . Іванов В.Г. Колективі особистість. - Вид- во ЛДУ, 1971. - С. 1.
6 . Ігнатьєва Є.Ю., Лісіцин С.А. Менеджмент знань в освіті навч. Посібник. - СПб.: Лоир,
2007. - 180 с.
ІІІ. Соціальне партнерство соціалізація особистості
1. Ануфрієв Е.А.Соціальний статусі активність особистості Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин. - М. : Изд -во МГУ, 1984. - 287 с.
2 . Архангельський Л.М. Соціально- етичні проблеми особистості. - Мс. Афанасьєв В.Г. Суспільство системність, пізнання і керування. - М Политиздат, 1981. -
432 с.
4 . Берн Е. Ігри, в які грають люди Психологія людських взаємин Люди, які грають в ігри Психологія людської долі Пер. з анг . - СПб.: Лениздат, 1992. - С. 400.
5 . Бухвалов В.А. Розвиток учнів у процесі творчості і співпраці. - Мс. Виховна система школи. Проблеми і пошуки / Склад . І.Л. Селіванова. -М Знання, 1989. -
80 с. - Нове вжитті, науці, техніці. Сер. Педагогіка і психологія, № 10 /.
7 . Залужний АС. Вчення про колектив. - МЛ- С. 79 .
8 . Інноваційні підходив організації шкільного самоврядування. / Авт -упоряд . І.Д.Демакова,
Н.Л.Селіванова. - М, 2004.
9 . Кабуш В.Т. Учнівське самоврядування теорія і практика. - Мн., 1999.
10 . Князєв Б.В. Соціальна природа колективу. - М Знание, 1977. - 40 с.
IV. Якість освіти. Мотивація, моніторинг
1 . Бєлкін АС. Ситуація успіху. Як її створити Кн. Для вчителя. - М Просвещение, 1991. -
168 с. (Майстерність вчителя ідеї, поради , пропозиції) .
2 . Бєлоусов В. Як організувати мозкову атаку і ефективно використовувати її результати // Проблеми теорії та практики управління. - МС. Беспалько В.П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. - Мс. Гузєєв ВВ. Пізнавальна самостійність учнів і розвиток освітньої технології. - Мс. Дерябо С.Д. Вчителю про діагностику ефективності освітнього середовища / Под ред. В.П.
Лебедєвої, В.І. Панова. - М, 1997.

25 6 . Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви. - СПб., 2000.
7 . Казакова Є.І., Тряпіцина А.П. Діалог на сходах успіху. - СПб., 1997. - 160 с.
8 . Майоров АН. Моніторинг в освіті. - СПб. : Изд -во « Освіта - культура, 1998. - 344 с.
V. Здоров'я учасників освітнього процесу
1 . Гун Г.Є. Сучасні технології та проблеми охорони здоров'я в освітньому середовищі. - СПб.,
2000.
2 . Гун Г.Є. , Лісіцин С.А. Управління сучасною школою. Кн . 3: Школа здоров'я: теорія, програми, проекти розвитку. - СПб., 2003, - 299 с.
3 . Методичні рекомендації з оцінки стану здоров'я, навчальної та позанавчальної навантаження, організації навчального процесу в 1, 10 класах при проведенні широкомасштабного експерименту (блок фізіологічного та психофізіологічного супроводу експерименту) ММ. Безруких. - М Інститут вікової фізіології РАО, 2001.
4 . Експеримент щодо вдосконалення структури та змісту загальної освіти. Педагогічні чинники збереження здоров’я школярів матеріали Всеросійської науково-практ. конф ., м.Кемерово. 27-30 жовтня 2003 / під заг. ред. А.М. Водянського; - Мс. Особистісний підхід до учнів

1 . Якиманська І.С. Особистісно-орієнтоване навчання в сучасній школі. - М Вересень, 1996 -
96 с.
2 . Якиманська І.С. Технологія особистісно-орієнтованої освіти. - Мс Додаток 1
Банк даних
договорів про співпрацю МЗШ № 103
з підприємствами та навчальними закладами міста, області
№ з/п Назва підприємства, навчального закладу і т.п. Дата укладення договору Термін дії ТОВ «Альянс-продукт»
01.01.2011 01.01.2011-31.12.2011 Макіївський козачий полк ім. Козака Мокея 01.09.2011 01.09.2011-31.05.2012 Інтернет СПД Кухар Андрій Геннадійович
28.12.2011 Макіївський економіко-гуманітарний інститут
01.01.2012 01.01.2012-01.01.2015 Макіївській міськводоканал
11.01.2012 11.01.2013-31.12.2013 Макіївський козачий полк ім. Козака Мокея 01.09.2012 01.09.2012-31.05.2013 Центр дитячої та юнацької творчості Гірницького району м. Макіївки
03.09.2012 03.09.2012-31.05.2013 Шкільна баскетбольна ліга м.Макіївки
03.09.2012 сезон 2012-2013 Громадська організація Федерація баскетболу міста Макіївка
12.11.2012 12.11.2012-01.07.2013 Донбаська національна академія будівництва і архітектури
19.12.2012 19.12.2012- Макіївський філіал ЧАО «Донекоресурси»
01.02.2013 01.02.2013-31.12.2013 12.
ОКМСД Гірницького РВ ММУ ГУМВС України Донецької області
12.04.2013 12.04.2013- Управління АПК, торгівлі та побутового обслуговування
27.08.2013 27.08.2013-27.08.2014 Центр дитячої та юнацької творчості
01.09.2013 01.09.2013-31.05.2014 Макіївський козачий полк ім. Козака Мокея 02.09.2013 01.09.2013-31.05.2014 Донбаська державна машинобудівна академія
07.11.2013 07.11.2013-07.11.2018 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу Донбаський державний педагогічний університет
28.11.2013 28.11.2013-30.09.2014 Громадська організація Патріот
23.12.2013 23.12.2013-


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал