Комунальний позашкільний навчальний заклад «київська мала академія наук учнівської молоді»Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Зразок написання тез
Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, район; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника. Наприклад:
Особливості економічного розвитку Києва Х-ХІІІ ст. та його
роль у торгівлі Київської Русі
Скриниченко Євгеній В’ячеславович, 10 клас, гімназія № 136,
Дніпровського району м. Києва; педагогічний керівник: Шевцова
Євгенія Василівна, старший вчитель; науковий керівник: Іванов Іван
Іванович, кандидат історичних наук, професор кафедри історії України НПУ
ім. Драгоманова.
(далі текст за наведеною вище схемою ст. 35)
Додаток 5
Як працювати з книгою
1.
Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:


прочитати титульну сторінку: прізвище автора, заголовок, рік видання;


прочитати анотацію (коротку інформацію про книгу), розміщену на зворотному боці титульної сторінки;


уважно ознайомитися зі змістом;


прочитати передмову або вступ.
2.
Під час читання необхідно:


звернути увагу на назви окремих розділів, частин, параграфів;

44
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua


з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;


звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) та їх пояснення (внизу сторінки).
3.
Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:


поділити прочитаний матеріал на частини;


виділити в них основні думки.45
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Додаток 6
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
АРХЕОЛОГІЯ
1.
Сучасні теорії походження людини.
2.
Найдавніші поселення на території України.
3.
Мисливці на мамонтів та північних оленів.
4.
Первісне мистецтво.
5.
Найдавніші форми релігії.
6.
Сучасне розуміння терміну «неолітична революція».
7.
Ранньоземлеробські цивілізації (Єгипет, Месопотамія, Шумер,
Кріто-Мінойська культура).
8.
Трипільська культура – «золотий вік» енеоліту.
9.
Архітектура житла та інтер’єри первісної доби.
10.
Походження та історія меблів.
11.
Походження колеса та колісного транспорту.
12.
Коли і де з’явились перші вершники?
13.
Кургани – «піраміди степів».
14.
Кіммерійці – перший народ, що має ім’я.
15.
Геродотова Скіфія.
16.
Проблема походження скіфів.
17.
Походження зброї та військового спорядження.
18.
Господарство та поховальний обряд скіфів.
19.
Озброєння скіфів.
20.
Пізньоскіфське царство в Криму.
21.Антична колонізація Північного Причорномор’я.
22.
Ольвія.
23.
Березань.
24.
Херсонес.
25.
Пантікапей та Боспорське царство.
26.
Таємниця грецького лаку.
27.
Римська імперія на берегах Чорного моря.
28.
«Венеди» античних авторів – зарубинецька археологічна культура?
29.
Проблема походження слов’ян.
30.
Коли з’явились перші українці?
31.
Слов’яни на тлі історії Європи.
32.
Індоєвропейська проблема.

46
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
33.
Слов’янські язичницькі святилища.
34.
Матеріальна культура ранньослов’янських племен.
35.
Хто такі «анти» з археологічної точки зору?
36.
«Норманська теорія» походження Русі на сучасному етапі.
37.
Історія археологічного дослідження Києва.
38.
Історична топографія стародавнього Києва.
39.
Київ V-ІХ ст. («городок Кия»).
40.
Київ ІХ-ХІ ст. («місто Володимира»).
41.
Київ ХІ-ХIII ст. («місто Ярослава»).
42.
Київський Поділ у ІХ-ХIII ст.
43.
«Копирів кінець» у Києві.
44.
Околиці Києва в давньоруський час.
45.
Таємниці київських печер.
46.
Цивілізації Америки.
47.
Порівняльний аналіз еволюції цивілізації Мезоамерики та Європи.
48.
Антропогенні печери України.
49.
Замки та фортеці України.
50.
Печерні міста України.
51.
Козацькі пам’ятки за даними археології.
52.
Виникнення писемності у слов’ян.
53.
Походження християнства та впровадження його на Русі.
54.
«Змійові вали» та зовнішня політика київських князів.
55.
Біографічний нарис життя та наукової діяльності видатних археологів:
Антонович Б.О.; Біляшівський М.Ф.; Городцов В.А.; Єфименко П.П.;
Жебелєв С.О.;
Іванцов
І.О.;
Козловська
В.Є.;
Макаренко
М.О.;
Мозолевський Б.М.; Петров В.П.; Славін Л.М.; Спіцин О.А.; Тереножкін О.І.;
Фармаковський Б.В.; Хвойка В.В.; Яворницький Д.І. тощо.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
1. Аттика – країна богів. Афіни.
3.
Історія та розвиток Олімпійських ігор.
4.
Олімпійські ігри в політичному житті Еллади.
5.
Англійська революція та її суспільно-політичні наслідки.
6.
Криза французького абсолютизму у ХVІІІ ст. «Доба просвітни цтва».
7.
Революція 1848-1849 рр. у Франції.
8.
Революції 1848-1949 рр. у Німеччині та Австрійській імперії.

47
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
9.
Формування ідеології класичного англійського лібералізму.
10.
Італія в період об’єднання.
11.
Громадянська війна в США.
12.
Франція у період Консульства та Імперії.
13.
Становлення громадянського суспільства в
Англії.
Перша парламентська реформа. Чартистський рух.
14.
Передумови виникнення Першої світової війни.
15.
Наслідки Першої світової війни.
16.
Консульство та утворення імперії Наполеона.
17.
Крах імперії Наполеона.
18.
Події 1917-1918 рр. Наслідки Першої світової війни.
19.
Період «процвітання» в країнах Заходу.
20.
Велика депресія: причини, прояви, наслідки.
21.
Причини, прояви, наслідки політики умиротворення.
22.
Передумови Другої Світової війни.
23.
Особливості окупаційного режиму в країнах Європи. Рух Опору на окупованих територіях.
24.
Формування антигітлерівської коаліції.
25.
Проблема відкриття Другого фронту.
26.
Політичні постаті ХХ ст.:
В. Черчіль, Ф. Рузвельт, Е. Пілсудський, Ш. де Голль, Й Сталін,
А. Гітлер, Б. Муссоліні, К. Аденауер, Л. Ерхард та ін.
27.
Гельсінська конференція 1975 рр. Шляхи реалізації її рішень.
28.
Карибська криза та шляхи її вирішення.
29.
Повоєнний устрій Європи.
30.
Причини розв’язання «холодної війни».
31.
Міжнародні відносини в період «холодної війни».
32.
Зовнішня політика уряду Ш. де Голля.
33.
Інтеграційні процеси ІІ пол. ХХ ст.
34.
Механізм діяльності ЄС на сучасному етапі.
35.
Епоха М.С. Горбачова.
36.
Політичні портрети: Дж. Кеннеді, М. Тетчер, Р. Рейган, династія Ганді,
Голда Меїр, Г. Коль, Р. Проді, Л. Валенса, Мао Цзе Дун та ін.
37.
Політична карта Європи у 90-ті рр. ХХ ст.
38.
Глобалізаційні процеси та глобальні проблеми на сучасному етапі.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1.
Походження українського народу.

48
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
2.
Історичне значення Київської Русі.
3.
Виникнення перших грецьких поселень на теренах сучасної Україні.
4.
Греки Приазов’я – виникнення, історія розвитку, родинні зв’язки.
5.
Становище українських земель в другій половині ХІV-ХVІ ст.
6.
Феномен козацтва в історії України ХV-ХVІ ст.:
7.
Україна на шляху до національного визволення в першій половині ХVІІ ст.:
8.
Національно-визвольна революція та воєнні дії 1648-1676 рр.
9.
Історичні постаті: Б. Хмельницький, І. Мазепа, П. Орлик,
П. Дорошенко.
10.
Гетьманування І.Мазепи.
11.
Діяльність уряду П.Орлика.
12.
Нова Запорозька Січ 1734-1775 рр.
13.
Розвиток грецької колонії в Ніжині XVII-XVIII ст.
14.
Українські землі в XIX ст.
15.
Кирило-Мефодіївське товариство.
16.
Рух декабристів в Україні.
17.
Київські греки – історія розвитку грецьких товариств у Києві.
18.
Одеські греки – окрема держава.
19.
Україна на початку ХХ ст. (1900-1914 рр.).
20.
Діяльність УЦР.
21.
Українська держава П. Скоропадського.
22.
Національно-визвольні змагання 1917-1922 рр.
23.
Україна між двома світовими війнами.
24.
Україна на шляху національного Відродження та відновлення державної незалежності (1917-1921 рр.).
25.
Проблема українізації.
26.
Проблема політичних репресій 1930-х рр.
27.
Україна між двома світовими війнами.
28.
Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).
29.
Діяльність ОУН-УПА.
30.
Воєнні дії, окупаційний режим та рух опору в Україні 1941- 1944 рр.
31.
Українська РСР у повоєнні роки.
32.
Діяльність УГГ та УГС.
33.
Наростання застійних явищ та криза тоталітарної системи (друга половина 1960-х – початок 80-х рр.).
34.
Українська РСР в роки «перебудови» (квітень 1985-1991 рр.).
35.
Державотворчі процеси в Україні кін. 1980-х – поч. 1990-х рр.
36.
Проблема інтеграції України.
37.
Україна в умовах незалежності.

49
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
38.
Політичні постаті: М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра,
С. Бандера, Я. Стецько, Р. Шухевич, С. Ковпак, В. Вершигора, О. Теліга.
ЕТНОЛОГІЯ
1.
Проблеми національної ідентичності в сучасному молодіжному середовищі.
2.
Етнографічні колекції в музеях Києва.
3.
Паломництво. Етнографічний аспект.
4.
Церква як етнокультурний фактор (роль церкви в національно- культурних процесах).
5.
Монастирський побут.
6.
«Черево Києва»: етнографія київських ринків.
7.
Традиції та інновації в системі сучасного харчування українців.
8.
Культура та побут національних меншин.
9.
Святково-обрядова культура українців в сучасних умовах.
10. Трансформації в обрядах життєвого циклу українців у ХХ ст.
11. Культура та побут киян другої половини ХХ ст.
12. Етнічне та універсальне в сучасній святковій культурі.
13. Сучасна міфологія. Міфи про політику та політиків, справедливого правителя, ворогів та «своїх».
14. «Свій – чужий» в системі сучасних світоглядних уявлень.
15. Забобони, повір’я та вірування сучасних школярів.
16. Промисли та ремесла українців на сучасному етапі побутування.
17. Етнографічні свята, фестивалі в сучасних культурних процесах.
18.
Етнографія міста (роль київських передмість у формуванні культурних особливостей міських районів, молодіжна субкультура, жебрацтво).
19.
Простір і час: традиційні системи вимірювання і сприйняття.
20.
Рослини, тварини, птахи у народному світогляді.
21.
Етноекологія: ставлення до природи, екологічне виховання.
22.
Народна астрономія.
23.
Етнопедагогіка.
24.
Жінка в традиційному та сучасному суспільстві.
25.
Дитина та ставлення до неї у традиційному та сучасному суспільстві.
26.
Молодіжні ініціації.
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
1.
Розвиток краєзнавчих досліджень на Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст.
2.
Громадянське музейництво в Україні у середині ХХ ст.

50
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
3.
Розвиток краєзнавства у ХІХ ст.
4.
Створення та діяльність краєзнавчих товариств і організацій.
5.
Діяльність історико-архівних установ ХІХ ст. і розвиток краєзнавства.
6.
Внесок Д.І. Багалія у розвиток історичного краєзнавства на Харківщині.
7.
ХІІ Археологічний з’їзд і його вплив на подальший розвиток краєзнавства.
8.
Краєзнавчі періодичні видання.
9.
Краєзнавчі дослідження у 1980-1990-ті рр.
10.
Історія ландшафтних парків України (Софіївка, Олександрія,
Тростянець, Качанівка, Сокиринці.
11.
Історико-архітектурні комплекси Євпаторії, Бахчисараю, Інкерману,
Алупки, Лівадії, Алушти та ін.
12.
Релігійні пам’ятки і центри паломництва Карпатського регіону.
13.
Етнокультурні особливості і пам’ятки Карпат та їх вплив на формування екскурсійних маршрутів.
14.
Меморіальні музеї Києва (П.Тичини, М.Старицького, Лесі Українки,
М.Грушевського, М.Лисенка, М.Рильського, Т.Шевченка).
15.
Архітектурне обличчя Києва (Львова, Чернівців та інших міст України на вибір) у визначений період.
16.
Історія села, селища, району, вулиці у визначений період.
17.
Фортеці та замки України.
18.
Окремі міста, селища під час Другої світової війни.
19.
Етнічні меншини України (поляки, греки, євреї, караїми та ін.) у різні історичні періоди.
20.
Буремні часи революції та громадянської війни на території окремих міст, селищ.
21.
Голодомор 1932-1933 рр. на території окремої місцевості.
22.
Партизанський рух та підпільна боротьба на території окремих міст, селищ.
23.
Вивчення походження, історії і родинних зв’язків. Складання родоводів.
24.
Визначні діячі краю та їхні нащадки.
25.
Виникнення та особливості розбудови міста-супутника атомної електростанції:
a.
Вараш (Кузнецовськ Рівненської області)
б. Южноукраїнськ (Миколаївська область) в. Прип’ять (Київська область)
г. Нетішин (Хмельницька область)

51
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua д. Енергодар (Запорізька область)
26.
Специфіка формування демографічної структури міста-супутника атомної електростанції у 70-80-х роках ХХ ст.:
a.
Вараш (Кузнецовськ Рівненської області)
б. Южноукраїнськ (Миколаївська область) в. Прип’ять (Київська область)
г. Нетішин (Хмельницька область) д. Енергодар (Запорізька область)
27.
Історія заселення м. Славутич (Київська область)
28.
Озеро «Синевир» (Закарпатська обл., Міжгірський р-н): відображення легенд краю у топонімі.
29.
Військово-оборонна система німецької армії «Лінія Арпада»
(Закарпатська обл., Міжгірський р-н).
30.
Історія створення скульптурної композиції «Синь і Вір» на озері
«Синевир» (Закарпатська обл., Міжгірський р-н).
31.
Становлення та розвиток музею «Писанка» у м. Коломия.
32.
Музей лісу і сплаву на Чорній Річці (Закарпатська обл., Міжгірський р-н).
33.
Троїцький собор у м. Новомосковську як найбільш визначна споруда української дерев’яної архітектури ХVІІІ-ХІХ ст.
34.
Мішаня – традиція жителів Тереблянської долини Міжигірщини.
35.
Музеї с. Колочава (Закарпатська обл., Міжгірський р-н).
36.
Родинний фотоархів Рудченків у фондах літературно-меморіального музею Панаса Мирного.
37.
Вузькоколійна залізниця Антонівка–Зарічне – «поліський трамвай».
38.
Історія та етимологія назви Полісся.
39.
Історико-архітектурні пам’ятки м. Дубно (Рівненська обл.).
40.
Журналістика Рівненщини у роки другої світової війни.
41.
Історія залізничного транспорту в окремому регіоні.
42.
Історія шкіл, училищ, технікумів, вищих навчальних закладів.

52
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Навчально-методичний посібник
О.М. Кухарська, Є.В. Моїсеєнко
Основні вимоги до підготовки і написання науково-дослідницьких та реферативних робіт
(відділення історії)
Редагування: Васинюк В.О., Братащук І.В. Верстка:
Мнишенко В.О.
Відповідальний за випуск: Васинюк В.О.
Внесені зміни у макетуванні: Куліч Є.М.
Формат 60×84/16.
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 01010, м.
Київ, вул. І. Мазепи, 13
тел. (044) 489-37-21, 280-63-26 e-mail: man-kiev@ukr.net www.kyiv.man.gov.ua

53
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.uaПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал