Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» Київ – 2013Сторінка3/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.73 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Склад команди проекту


Склад

Кількість

Керівник проекту

1

Керівник функції

2

Спеціаліст з мотивації

1

Асистент

1

Системний адміністратор

2

Спеціаліст з закупівель

1

Юрист

1

Консультант

4

Перекладач

1

Програміст

4

Адміністратор проекту

2

Всього

21

2. Для проекту, який має наступну структуру декомпозиції робіт, побудувати діаграму Ганта.

Модель компетенцій


1.1. Розробка моделі компетенцій
1.2. Розробка компетенцій1.3.Затвердження моделі
1.4. Впровадження моделі
1.5. Запуск моделі

1.1.1. Розробка модулю воркшопу з топ менеджментом компанії
1.2.1. Розробка базових компетенцій
1.3.1. Підготовка презентації на англійській мові
1.4.1. Впровадження моделі компетенцій в систему оцінки діяльності
1.5.1. Відбір кандидатів на вакансії по новій технології

1.1.2. Узгодження модулю з керівництвом
1.2.2. Формування функціональних компетенцій
1.3.2. Бронювання квитків та готелю
1.4.2. Впровадження моделі компетенцій в рекрутмент
1.5.2. Проведення оцінки ефективності діяльності

1.1.3. Написання сценарію воркшопу
1.2.3. Формування рольових компетенцій
1.3.3. Переліт в Осло
1.4.3. Впровадження компетенцій в навчання та розвиток
1.5.3. Формування програми навчання та розвитку

1.1.4. Замовлення обладнання
1.3.4. Засідання комісії компаній групи Теленор1.1.5. Узгодження з асистентами Директорів можливих дат проведення воркшопу

1.3.5. Затвердження моделі компетенцій
1.1.6. Підготовка та розповсюдження листа-запрошення на участь в воркшопі

1.3.6. Переліт в Київ
1.1.7. Бронювання кімнати для проведення воркшопу
1.1.8. Підготовка та встановлення обладнання

1.1.9. Замовлення кофе-брейків та ланчу

1.1.10. Проведення воркшопу

1.1.11. Аналіз та систематизація результатів воркшопу

1.1.12. Презентація моделі компетенцій топ менеджменту

1.1.13. Доробка моделі компетенцій

1.1.14. Затвердження моделі компетенцій


4.3.2.3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів-заочників
Контрольна робота з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» виконується студентами заочної форми навчання. Мета контрольної роботи – забезпечити засвоєння практичних навичок планування проектів за допомогою Microsoft Project.

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників

Розробка проекту впровадження інтегрованої комп’ютерної технології”Мета роботи: Виробити навики управління проектами в області сучасних компютерних технологій з використанням інструментальних програмних засобів.

Задачі роботи

 1. Розробити раціональний план впровадження інтегрованої компютерної технології.

 2. Відобразити план виконання робіт в пакеті MS Project.

 3. Проаналізувати вигоди/витрати проекту.

Порядок виконання роботи

 1. Відповідно до завдання до роботи (додатки 1-3) розробити топологію сітьового графіку виконання робіт в проекті.

 2. Розподілити ресурси по роботам сітьового графіку.

 3. Розрахувати час виконання проекту.

 4. Розрахувати витрати/вигоди від проекту.

 5. Вивести діаграму Ганта та розподіл основних ресурсів.

Звіт

 1. Завдання до роботи.

 2. WBS-структура проекту.

 3. Сітьовий графік з критичним шляхом.

 4. Діаграма Ганта та розподіл основних ресурсів.

 5. Лист ресурсів.

 6. Витрати-вигоди проекту.

 7. Висновки.

Завдання до роботи

Спеціаліст/

Варіант

Обмеження (осіб)/Зарплата (місяць)

1

2

3

4

5

6

7

Керівник проекту

1/3000

1/3500

1/2500

1/4000

1/5000

1/3000

1/3500

Керівник відділу ІКТ

1/2500

1/3000

1/1500

1/3000

1/4000

1/2000

1/2500

Інженер-системотехнік

2/1500

1/2000

2/1200

1/2500

2/2500

2/1500

1/1000

Інженер-програміст

3/2000

2/2500

2/1000

3/1500

4/2000

3/1000

3/1500

Інженер-електронщик

2/2000

2/2200

2/1300

1/2000

2/1500

1/1200

2/2000

Додаток 1ВІХИ ТА Етапи створення ікт
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

1.Проектування (пошук)

1.1

Дослідження

Прийняття рішень по структурі ІКТ

інженер-системотехнік, працівники відділів і служб

Керівник проекту

2*

1.2

Вибір методів задоволення інформаційних потреб користувачів

Визначення контурів ІКТ та режимів функціонування

інженер-системотехнік, працівники відділів і служб

Керівник проекту

7

1.3

Розробка структури інформаційної бази

Структура інформаційної бази

Інженер-програміст, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

30

1.4

Рішення питань технічної реалізації системи (технічне забезпечення)

Проект конфігурації технічних засобів

Інженер-системотехнік

Інженер-електронік

10

1.5

Рішення питань технічної реалізації системи (програмне забезпечення)

рішення по операційній системі, мові програмування, інструментальних програмних засобах.

Інженер-системотехнік

Інженер-програміст

15

Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

1.6

Проектування технології обробки інформації

Рішення по змі-нах в технології документообігу, визначаються місця і відповіда-льні за підготов-ку та обробку ін-формації, параме-три проходження інформації в сис-темі (час, обсяг).

Інженер-програміст, Інженер-електронік, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

20

1.7

Рішення питань організаційного і фінансового забезпечення ІКТ

Бюджет проекту, наказ на розробку

Керівник проекту

Керівництво підприємства

12

2.Розробка (придбання)

2.1

Придбання засобів обчислювальної техніки

Технічні засоби ІКТ

Інженер-електронік, Спеціаліст по матеріально-технічному забезпеченню

Керівник проекту

30

2.2

Монтаж компютерної мережі

Компютерна мережа ІКТ

Інженер-електронік

Керівник проекту

5**+10

2.3

Придбання системного та базового програмного забезпечення

Системне та офісне програмне забезпечення

Інженер-програміст

Керівник проекту

10+3**

2.4

Придбання інструментальних програмних систем

Інструментальні засоби вирішення функціональних задач

Інженер-системотехнік, інженер-програміст

Керівник проекту

20

2.5

Налаштування інструментальних програмних систем

Пристосоване до вирішення функціональних задач середовище інструментальних програмних засобів

Працівники відділів і служб

Інженер-програміст

20**

2.6

Розробка технічного завдання на розробку прикладних програм

Технічне завдання

Інженер-програміт, працівники відділів і служб

Інженер-системотехнік

15

2.7

Узгодження тех-нічного завдання на розробку при-кладних програм

Узгоджене технічне завдання

Начальники відділів і служб, інженер-системотехнік

Керівник проекту

20
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

2.8

Розробка прикладного програмного забезпечення

Індивідуальне прикладне програмне забезпечення

Інженер-програміст

Інженер-системотехнік

По додатку 3

3.Впровадження

3.1

Передача системи в дослідну експлуатацію

Акт передачі в дослідну експлуатацію

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

3.2

Розрахунок контрольного прикладу

Вихідні документи

Спеціалісти відділів і служб, інженер-прогркаміст

Інженер-системотехнік

20

3.3

Коригування програмних засобів по результатам впровадження в дослідну експлуатацію

Зкориговані програмні засоби і інформаційна база

Інженер-прогркаміст

Інженер-системотехнік

10**

3.4

Модернізація технології документообігу на підприємстві по результатам впровадження в дослідну експлуатацію

Нова технологія документообігу затверджена наказом керівника підприємства

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

3.5

Передача системи в промислову експлуатацію

Акт передачі в промислову експлуатацію

Інженер-системотехнік

Керівник проекту

10

4.Експлуатація

4.1

Навчання

Знання і вміння працювати в умовах ІКТ

Інженер-системотехнік, інженер-програміст, інженер-електронік

Керівник служби ІКТ

5**

4.2

Введення нормативно-довідникової інформації;

Нормативно-довідкова інформація в базі даних

Спеціалісти відділів і служб, оператори

Інженер-системотехнік

25

4.3

Введення початкових даних по функціональним задачам

Базова інформація ІКТ

Спеціалісти відділів і служб, оператори

Інженер-системотехнік

15

4.4

Вирішення функціональних задач

Вихідні документи ІКТ

Спеціалісти відділів і служб

Керівник служби ІКТ
5.Вдосконалення
Етап

Результат

Виконавець

Керівник

Тривалість (днів)

5.1

Оцінка ефективності системи

Службові записки, технічні рішення, пропозиції, накази, розпорядження

Спеціалісти відділів і служб, інженер-системотехнік, інженер-програміст, інженер-електронік

Керівник служби ІКТ
5.2

Розробка пропозицій по удосконаленню системи

Проект модернізації і розвитку системи

Інженер-системотехнік

Керівник служби ІКТ

Примітка: тривалість робіт : *- на одного працівника; **- на 1 відділ.

Додаток 2СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВАВідділ (департамент)

Кількість управлін-ських пра-цівників

Засоби

1.

Департамент управління проектами

35
1.1

Відділ маркетингу (перспективного планування)

5

Project Expert & Розробка

1.2

Група керівників проектів

10

MS Project

1.3

Виробничі підрозділи і служби головних спеціалістів

20

MS Excel & Розробка

2.

Економічний департамент

22
2.1

Планово-фінансовий відділ

4

Розробка

2.2

Кошторисно-договірний відділ

6

АВКТендер Контракт

2.3

Відділ цін і послуг

2

Розробка

2.4

Бухгалтерія

10

Підприємство

3.

Інженерний департамент

40
3.1

Виробничий відділ

14

WIN

3.2

Технічний відділ

6

Розробка

3.3

Група проектування

12

AutoCad & АВКТендер КонтрактВідділ (департамент)

Кількість управлін-ських пра-цівників

Засоби

3.4

Відділ матеріально-технічного забезпечення

8

1С Підприємство

4.

Адміністративний департамент

27
4.1

Відділ ІКТ

20
4.2

Відділ кадрів

4

Розробка

4.3

Канцелярія

3

Розробка

5.

Центр якості

15
5.1

Відділ аудиту та супроводження програм забезпечення якості

6

Розробка

5.2

Відділ моніторингу виробництва

9

Розробка

Додаток 3

ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ іктВідділ (департамент)

Робо-чих місць

Засоби

Вартість 1-го ро-бочого місця

Витрати праці на навчання- налашту-вання/розробку (людино*днів)

Очікувані вигоди від експлуата-ції 1 робочого місця (за день)

1

2

3

4

5

6

7

1.Департамент управління проектами

1.1

Відділ маркетингу (пе-рспективного планування)

1

Project Expert

1000

6

10

2

Тендер Контракт

2000

10

20

1

Розробка (тендерна пропозиція)

-

40

30

5

MS Office

2000

20

10

1.2

Група керівників проектів

10

MS Project

3000

28

100

1.3

Виробничі підрозділи і служби головних спеціалістів

10

MS Office

2000-

20

10

1

2

3

4

5

6

7

2.Економічний департамент

2.1

Планово-фінансовий відділ

3

Розробка

-

100

20

4

MS Office

2000

20

10

2.2

Кошторисно-договірний відділ

4

АВК

1500

15

25

4

Тендер Контракт

2000

10

25

2

MS Office

2000

20

10

2.3

Відділ цін і послуг

1

Розробка

-

50

30

2

MS Office

2000

20

10

2.4

Бухгалтерія

10

1С Підприємство

3000

30

35

10

MS Office

2000

20

10

3.Інженерний департамент

3.1

Виробничий відділ

14

WIN

3000

30

50

5

MS Office

2000

20

10

3.2

Технічний відділ

6

Розробка

-

150

30

4

MS Office

2000

20

10

3.3

Група проектування

8

AutoCad

5000

20

60

2

АВК

1500

15

25

2

Тендер Контракт

2000

10

25

4

MS Office

2000

20

108

1С Підприємство

8

8

8

3.4

Відділ матеріально-технічного забезпечення

6

1С Підприємство

3000

30

40

4

MS Office

2000

20

10

4.Адміністративний департамент

4.1

Відділ ІКТ

80

Персональні компютери

3000

10

-

80

MS Windows

1000

10

-

4.2

Відділ кадрів

3

Розробка

-

50

154

MS Office

2000

20

10

4.3

Канцелярія

2

Розробка

-

100

203

MS Office

2000

20

10

1

2

3

4

5

6

7

5.Центр якості

5.1

Відділ аудиту та супроводження програм забезпечення якості

5

Розробка

-

200

606

MS Office

2000

20

10

5.2

Відділ моніторингу виробництва

8

Розробка

-

200

504

MS Office

2000

20

10Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал