Колонка редактораСторінка1/14
Дата конвертації11.04.2017
Розмір3.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
cover_NS_2012_04:cover1.qxd 25.04.2012 15:32 Page 2
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 1

КОЛОНКА РЕДАКТОРАЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

№ 4 (173) 2012 рік

Засновник:

Міністерство надзвичайних ситуацій

України

Виходить з жовтня 1997 рокуДержавне підприємство

“Агентство інформації, міжнародного

співробітництва та розвитку

“Чорнобильінтерінформ”

Адреса:

01034, м. Київ 34,вул. В. Житомирська, 28
Директор Агентства Оксана Нор

Заступник директора Володимир Сарган

Головний редактор Юрій Рой

Заступники головного редактора

Микола Лябах, Ірина Цушко
Редакція:

відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак

відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Аксьонова

коректор Наталія Полушкіна

Адреса редакції:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28,

тел.:(044)486 80 46, факс: 486 85 46

Е пошта: nsmns@mns.gov.ua


Електронна версія за адресою:

http://www.mns.gov.ua, розділ Преса МНС


Журнал зареєстрований

Міністерством інформації України

23.06.1997 р.

Свідоцтво КВ № 2706


Набрано і зверстано

в інформаційно видавничому центрі

Агентства “Чорнобильінтерінформ”
Дизайн і верстка

Володимира Шатила


На першій сторінці обкладинки

фото Юрія Роя


Віддруковано в ТОВ “Новий друк”

Київ, вул. Магнітогорська.1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 1447 від 28.07.2003 р.


Якість друку відповідає

наданому видавцем

видавничому оригіналу

За зміст реклами

несе відповідальність рекламодавець

Виходить один раз на місяць

Наклад 7830 Зам. 12-4349
©Агентство “Чорнобильінтерінформ”,

2012
Київ, “Чорнобильінтерінформ”, 2012БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ –
ОЗНАКА ВНУТРІШНЬОЇ
НЕСВОБОДИ
Сьогодні ровесникам Чорнобильської катастрофи – 26 років. Стало зрілим покоління

українців, яке виросло після аварії 1986 року на ЧАЕС, яка, без перебільшення, суттєво

вплинула на ставлення до багатьох речей людей у цілому світі. А головне, людство стало

критичніше і відповідальніше оцінювати свої можливості контролювати ризики наслідків

своєї діяльності. Людство, хоч це категорія не конкретна – свої висновки з факту і наслід-

ків аварії зробило, а чи зробили його ми, найбільше постраждалий від катастрофи народ?

Змінили ставлення до ядерної енергетики? Маємо якусь особливу і специфічну систему

екологічного виховання суспільства? Створили наукову школу з радіології, маючи уні-

кальний полігон для досліджень? Ми мусили б бути не такими, як всі. Бо ми не такими

є насправді. Але цього не сталося. І не сталося багато чого. А це означає, що досвід

Чорнобиля ми не зберегли і не можемо ним належно скористатися, хоча вже хочемо ним

ділитися з кимось. Зарубіжні фахівці його знають краще за нас, бо вивчали з перших

днів після аварії і не лише в Україні.

Ні для кого не таємниця, що всі матеріали перших днів і місяців ліквідації аварії поїха-

ли до Москви. І після роз’їзду по окремих квартирах, з боку України, здається, не було жод-

ної ініціативи хоча б їх продублювати. Не узагальнювався і не систематизувався цей досвід,

розпорошений по різних відомствах, і в наступні роки, вже в незалежній Україні. Отож може

так статися, і воно, власне, вже майже так є, що житиме цей досвід лише спочатку у спо-

гадах, а потім у легендах, які залишають після себе ліквідатори, евакуйовані із забрудне-

них районів та не евакуйовані, що проживають на менш забруднених, але небезпечних для

життя людей територіях досі. Нащадки так і не матимуть повної інформації від чого так

рано пішли зі світу ліквідатори і постраждалі. Та й не дивно. Для прикладу, у МОЗ України

цими питаннями нині опікується лише п’ятеро людей. Наука поступово, зважаючи на недо-

статність державницької волі й відповідальності, а звідси фінансування, втрачає і не може

забезпечити системності аналізу і досліджень з чорнобильської проблематики. А цей напря-

мок конче потребує академічності, послідовності і цілісності.

Взагалі, досвід – це товар специфічний. Він потребує дуже уважного до себе став-

лення. І навіть, якщо він негативний, а в нас саме такого більше, його потрібно ретель-

но вивчати і зберігати. Якщо його не можемо використати ми чи хтось інший, це досвід

також, але вже просто історичний.

Таким можна вважати наш досвід Чорнобиля в питаннях організаційних. Є ситуації,

за яких доводиться приймати оперативні і відповідальні рішення, коли досвід інших може

видаватися неадекватним. Ті ж японці вивчали і знали досвід Чорнобиля, але за менш

складної ситуації і більших можливостей повторили помилку радянського уряду щодо

несвоєчасного і неповного інформування про масштаби аварії і рівні радіаційного забруд-

нення навколишнього середовища. Досвід Чорнобиля й інших аварій на ядерних об’єк-

тах не змогли використати навіть фахівці МАГАТЕ. Була ситуація на перших порах після

аварії на «Фукусімі-1», коли вони розгублено розводили руками, не знаючи що робити.

Ніколи, очевидно, вже не пригодиться досвід мобілізації сил і засобів на ліквідацію

аварії, яку змогла організувати радянська командна система. З огляду на це, потрібно

вивчати досвід Японії з евакуації населення із забруднених територій, проведеної на інших

організаційних засадах.

У нас з даху ЧАЕС вісімнадцяти-двадцятирічні солдати строкової служби лопатами

скидали високоактивний графіт, а на «Фукусімі-1» досі не знають, що відбувається у зруй-

нованих енергоблоках, бо не можуть ризикувати життям і здоров’ям людей. З огляду на

події 1986 року в Чорнобилі, це найцінніший для нас досвід.

Уряд України прийняв програму подальшого розвитку ядерної енергетики на віддалену пер-

спективу, назвавши її безальтернативною. Покоління тих, хто пережив Чорнобиль і хто народився

після катастрофи, сприйняли це без особливих застережень, як належне. Хоч у нашому випад-

ку згода з безальтернативністю – це скоріше ознака відсутності активної громадянської позиції.

Юрій РОЙ
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 4/2012


Видавець:
1
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 2


У НОМЕРІ
№ 4 (173), квітень 2012 рік
ОФІЦІЙНО
Налаштовані

на конструктивАлла Аксьонова
ТЕМА НОМЕРА10
Ядерна енергія ніколи

не буде безпечноюАлла Аксьонова


8

Налаштовані на конструктив
ПРОФЕСІОНАЛИ
Рівненці були

серед першихВіктор Козак10
16
Пишаємося земляком!

Валерій Процуха, Олександр РуденкоЯдерна енергія ніколи

не буде безпечною

17

18

Виховують патріотівГанна Запорожець
Дозиметр

був одноразовийВікторія Коленко
Хто прагне, той досягає


Майя Гринько, Марина Любящева
НАУКА І ПРАКТИКА22
Щоб щось змінити –


потрібні інші підходи

Ірина Цушко
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ


14
Рівненці були

серед перших

НАУКОВИЙ ВІСНИК
25 Радіаційний стан на

території 30-кілометрової

зони відчуження у 2011 році

Колектив Агентства «Чорнобильінтерінформ» глибоко поділяє


37
Вміст 137 CS

в організмі судака з
біль і скорботу свого колеги головного редактора журналу

«Надзвичайна ситуація» Роя Ю.Є. у зв’язку з непоправною втра-

тою – передчасною смертю дружини – Віри Іванівни.

Вона була доброю матір’ю, надійним і вірним другом чолові-

кові, опорою в його справах і дбайливим творцем сімейного

водойми-охолоджувача ЧАЕС


ЕКОЛОГІЯ


затишку. Віра Іванівна, займаючись багато років справою збері-

гання національних надбань у сфері історії та мистецтва, спонука-

ла рідних та близьких до плекання рідної мови, любові до України.

Колектив Агентства «Чорнобильінтерінформ» висловлює

щире співчуття рідним та близьким покійної.
2

42

Водопілля

в Чорнобильській зоні:

цьогорічний прогнозАлла Аксьонова


8
14


17
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 3


Водопілля в Чорнобильській зоні:

цьогорічний прогноз


ЗАПИТУЙТЕ – ВІДПОВІДАЄМО
44 Дізнайтеся

про свої права


ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА46
Історія вчить лише


тому, що вона ніколи

нічому не навчила народиЄвген Гура
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ50
Правове забезпечення

сил цивільного захистуПетро Рогаль,50

54

Володимир Кондратюк
Інформаційний матеріалПравове

забезпечення сил

цивільного захисту

щодо виконання плану

основних заходів цивільного

захисту у 2011 роціДмитро Зайченко
СПОРТ
61
59
Бути міцними

і тілом, і духомРоман СавончакКілька фатальних

сторінок історії

радянської

космонавтики
АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Небезпека від

спалювання сухої травиАлла Прохоренко
З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ61

62
Кілька фатальних

сторінок історії

радянської космонавтики

Ігор Штонь
Хроніка ядерної ери

Ігор Штонь


62
СВІТ ЗАХОПЛЕНЬХроніка

ядерної ери

64

Рятувальники зма-

гаються й перемагають


Дмитро Мельник
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 4/2012


42
60


3
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 4

ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: УКРАЇНАЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИДОНЕЧЧИНА
На горизонті 363 м шахти

"Полтавська" міста Єнакієве, що

належить ДП "Орджонікідзевугіл-

ля" під час проведення робіт із

відновлення кріплень вентиляцій-

ного штреку сталося обрушення

породи. Внаслідок події під зава-

лом опинилися два гірники.

Силами підрозділу Державної воє-

нізованої гірничорятувальної служ-

би Міненерговугілля одного гірни-

ка було врятовано. Наступного

дня було знайдено тіло іншого –

віків потрапили до лікарні з рана-

ми рук і ніг, а звіра довелося при-

стрелити. За словами очевидців

події, увечері вовк, бігаючи по

селу, кидався на людей. Після

нападів звіра в одного чоловіка –
постраждалого з осколково-проник-

ними пораненнями, котрі він отри-

мав унаслідок вибуху авіаційного

снаряда часів Другої світової

війни. Постраждалий – мешканець


загиблого гірника. На момент ава-

рії в шахті працювало 86 гірників,

в тому числі 13 гірників були на

аварійній ділянці. На місці події

працювала оперативна група

Головного територіального управ-

ління МНС у Донецький області.

поранення руки, в іншого – ноги,

а в жінки – рани передпліччя й

кисті руки. Вовка застрелили меш-

канці П'ятихаток. Постраждалих

доправили до лікарні. Труп вовка

відправили до Сімферополя в

лабораторію ветеринарної медици-

села Піщане, 1990 року народжен-

ня, безробітний. Чоловік намагався

розібрати снаряд у власному сараї.
МИКОЛАЇВЩИНА


ни для перевірки на сказ.

ЗАПОРІЖЖЯ

КИЇВЩИНА

На причалі Набережної Дніпра

в місті Запоріжжі виникла пожежа,

– горіла друга палуба, капітан-

ський місток та каюти відпочинку

річкового судна на площі 150 кв.

м. До гасіння пожежі залучались


42 пожежники та 10 одиниць тех-

ніки. Причина пожежі та обсяг зав-

даних збитків встановлюються.
КІРОВОГРАДЩИНА

У приватному житловому

будинку Яготина виявили тіла

п’ятьох загиблих, з них двоє

Під час проведення підводних

робіт із розширення Дніпро-

Бузького каналу в районі порту

Очаків (за 800 метрів від поста

регулювання руху суден) було

виявлено п’ять донних мін часів

Другої світової війни. Заявки на

знешкодження ВНП отримали

піротехніки Територіального управ-

ління МНС у Миколаївській облас-

ті. Охорона місць знаходження усіх

ВНП здійснювалась співробітника-

ми районних відділів УМВС

України в Миколаївській області.


СУМЩИНА


На дев’ятому кілометрі траси

Знам'янка–Луганськ–Ізварине ста-

лося лобове зіткнення вантажного

автомобіля «Мерседес» із легковим

автомобілем ВАЗ-2110. Загинуло

п’ять людей (три чоловіки та двоє

жінок), також травмувався водій

вантажного автомобіля. Вилученням

тіл загиблих із пошкодженого лег-

кового автомобіля займався особо-

вий склад Знам'янського РВ УМНС.

дітей – 2005 та 2010 р.н.

Попередня причина їх смерті –

отруєння чадним газом через

порушення правил експлуатації

газових приладів. Під час огляду

місця події з’ясувалося, що вста-

новлена газова колонка не була

обладнана витяжкою. За фактом

події правоохоронцями прово-

диться розслідування.

У селі Гарбарі в приміщенні

КРИМ

ЛУГАНЩИНА
Із чергової районної лікарні до

свиноферми ПАТ "Лебідь" сталася

пожежа. Внаслідок займання заги-

нуло чотири корови, 80 свиней, 72
Трьох жителів села П'ятихатка

Красногвардійського району Криму

Старобільського районного відділу

МНС надійшло повідомлення, що

підсвинки та двоє поросят.

Причина пожежі та остаточні збит-
покусав вовк. Жінка і двоє чоло-

закладу


госпіталізовано

ки встановлюються.
4


простірнебезпеки
до
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 5

ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: СВІТЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

Великодній церковній відправі.

Служба правилась у дворі біля

будівлі церкви. Коли почалася

злива з грозою, близько трьох

тисяч людей кинулися до церк-

ви, щоб там сховатися від

дощу. Стихія спершу пошкоди-


оцінили як важкий. Потужні

пориви вітру зривали крівлю

з будинків, вибивали шибки,

розкидали вантажівки та кон-

тейнери на паркувальних май-

данчиках. Сталося багато

пошкоджень ліній електропе-


ла дах, а потім упали стіни

шифрування до Міждержав-

ного авіаційного комітету

(МАК). Серед головних версій

редач. Стихія стала причиною

закриття міжнародного аеро-

порту Даллас-Форт Уорт, де


На півдні країни в резуль-

таті повітряних ударів, нанесе-
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал