Кирилова І. В. «Роль музичного виховання у розвитку творчого потенціалу особистості школяра»Скачати 361.27 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір361.27 Kb.


Кирилова І.В.

«Роль музичного виховання


у розвитку творчого потенціалу
особистості школяра»

http://www.choral-school.ru/_files/_pictures/1---.jpg


м.Костянтинівка, 2012р.

м. Костянтинівка, 2012р.
ЗМІСТ
Анотація………………………………………………………………………..3

Вступ……………………………………………………………………………4

  1. Роль музичного виховання у розвитку творчого потенціалу особистості школяра

1.1.Формування творчої особистості засобами музичного
мистецтва………………………………………………………………5
1.2.Урок музичного мистецтва - джерело для музично-творчої діяльності учня,який сприяє розвитку творчого потенціалу особистості……………………………………………………………..7


2. Художньо-естетична діяльність – шлях до розвитку творчих
якостей особистості………………………………………..................11


Висновок………………………………………………………………………16

Додатки………………………………………………………………………..17

Література…………………………………………………………………….29

АНОТАЦІЯ.

Представлений матеріал присвячений розкриттю проблеми ролі музичного виховання у розвитку творчого потенціалу особистості школяра. Проаналізовані методи, форми виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб. Представлена робота може бути корисною як учителеві – початківцю, так і фахівцеві в організації та проведенні сучасного уроку музичного мистецтва.3.

ВСТУП.

«МУЗИКА – УЯВА – ФАНТАЗІЯ – КАЗКА – ТВОРЧІСТЬ – ОСЬ ДОРІЖКА,
ЙДУЧИ ЯКОЮ ДИТИНА РОВИВАЄ СВОЇ ДУХОВНІ СИЛИ.»


В. СУХОМЛИНСЬКИЙ. .

Сьогодні головна мета сучасної музичної педагогіки – формування музичної культури школярів як невід’ємної частини духовної культури особистості. Музична культура складається з морально- естетичних почуттів та переконань, знань, умінь та навичок, без яких є неможливим засвоєння музики ( сприйняття, виконання ), розвиток творчих здібностей, які визначаються всією музичною діяльністю.

Розвиток «музичної індустрії» , значний потік музичної інформації спричиняє часом небажані наслідки. Кругозір дітей, певний життєвий досвід створюють ту основу, яка дозволяє їм висловлювати судження про закономірності розвитку суспільства, людські взаємини. Недостатність загальної культури, розвитку художнього смаку призводить до знецінення духовних цінностей, ідеалів. Естетичний смак треба виховувати на прикладах творів мистецтва. Цілеспрямоване, систематичне музичне виховання здійснюється у школі на уроках музики, а також у позаурочний час. Музика здатна з величезною силою розкривати наші почуття, а через них і самі явища дійсності, відтворювати емоційний відгук на події навколишнього життя. Ще Василь Сухомлинський стверджував, що «музика пробуджує енергію, мислення». Вона формує художній смак, активізує потребу в самостійному та неординарному мисленні, збагачує внутрішній світ, розвиває творчу уяву. А для людини творча уява – це ключик, який відмикає двері у нове, досі незнане життя, це одна з неодмінних умов розвитку творчого потенціалу особистості школяра.

4.

1. РОЛЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА


1.1. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.

Найкращим періодом для розвитку творчого потенціалу особистості є дитинство. В основу поетапного музичного розвитку молодших школярів покладені концепції Б. Асаф’єва , Н.Ветлугіної, К. Орфа про розвиток дитячої музичної творчості. Творчий початок народжує у дитини живу уяву, живу фантазію. Творчість за своєю природою заснована на бажанні зробити щось своє, яке до тебе цього не робив, або хоча б щось по - новому, краще. Творчий початок людині – це прагнення до вдосконалості, до прекрасного у високому розумінні цього!

Часто від батьків і навіть вчителів можна почути такі слова: « Навіщо він намагається співати? Це ж не спів, а набір звуків!» Яка це педагогічна омана. В дитині треба обов’язково підтримувати будь – яке прагнення до творчості, якими б наївними і невдосконаленими були б результати цих прагнень. Сьогодні він створює нескладні пісеньки зі словами, в яких рими не співпадають з метром і ритмом. Тільки не смійтеся над цими проявами дитячої творчості. За цими спробами криються справжні творчі прояви почуттів дитини і несформованих його думок. Може він не стане музикантом, співаком, але його дитячі творчі захоплення залишать свій слід у подальшому житті при бажанні створити щось своє, краще.

У «Концепції художньо –естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» у загальних положеннях викладено, що «художньо –естетичний розвиток-це становлення особистості, який характеризується естетичним ставленням до мистецтва і дійсності, розвинутим спеціальними художніми здібностями та мисленням, що забезпечують готовність до художньо-творчої самореалізації і безперервного духовного самовдосконалення». Як же формувати творчий потенціал особистості


5.

засобами музичного мистецтва?

Навчальний процес повинен створити умови для формування дитини, здатної максимально використовувати свій природний потенціал, розуміти і духовно творити особисте « Я». Імпровізація має місце в поезії, музиці, театрі. В музиці імпровізація сформувалася під впливом народної імпровізації. Розглянемо імпровізацію як метод навчання прийомів творчої музичної діяльності. Наприклад. Учневі пропонується на віршовані тексти підібрати мелодію. Спочатку він повинен скласти ( тобто проспівати. А потім і зіграти) пісеньку на чотири рядки, при цьому він обмежений лише двома звуками малої терції, добре відомої йому із знайомих пісень. На запитання: « Що тут складати?» учень відповідає: «Можна почати пісеньку з верхнього звука, а можна й з нижнього, можна закінчити нижнім звуком, а можна і верхнім. Потім кількість звуків поступово збільшується. Інший вид імпровізаційного завдання - продовжити почату вчителем мелодію і завершити її у своєму варіанті. Розвиток музичної імпровізації переслідує мету: відпрацювання інтонаційного та ладового слуху, а також розвиток творчої фантазії. З яким почуттям гордості дитина почуває себе творцем незвичного у присутності своїх однолітків! Великий інтерес у учнів має інсценізація пісень, в яких діти почувають себе не тільки виконавцями, але і акторами. Бажано учнів націлити на потрібний образ, інтонацію. Для учнів молодших класів пропонуються позакласні заходи, наприклад: свято «Краса природи в пісні і слові». (див. додаток). Школярам основної школи пропонуються інші види роботи такі як: сінквейн, кластер, які розвивають увагу, пам’ять, асоціації, творче мислення.

6.

1.2. УРОК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА– ДЖЕРЕЛО

ДЛЯ МУЗИЧНО -ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ.

Як зробити творчу діяльність учня потребою, а мистецтво - природною необхідністю, частиною життя? Шлях до цього – урок музики – джерело для музично – творчої діяльності учня. У своїй роботі я спираюся на ідею особистісно – орієнтованого навчання, суть якого полягає у визначенні індивідуально – психологічних особливостей учнів; розвитку дитини, наділеної своїм неповторним суб’єктивним досвідом. При цьому необхідно формувати особистість із заздалегідь прогнозованими якостями, здібностями; організовувати музичну діяльність учнів на основі особистісних потреб. Урок музики буває раз на тиждень, але щоб знання і враження, отримані учнями на уроці дали ростки, вчитель повинен продумати позакласну роботу. Найкраща форма для розвитку творчого потенціалу особистості учня – це спів у хорі. У хорі продовжується розвиток тих знань і вмінь, які діти набули на уроках музики. Проводиться ретельна робота над розвитком музичних здібностей, засвоєнням вокально – хорових навичок, вдосконаленням виконавської культури. Уроки музичного мистецтва і заняття у хорі закладають у дітях основи музичної культури, дозволяють вчителю і учням створювати колектив захоплених, закоханих у музику людей. Хоровий спів – це джерело та спосіб особистісного розвитку дитини. У структурі уроку музичного мистецтва важливе місце займає етап «слухання музики». Як же пробудити в учнів справжній інтерес до музики, навчити їх орієнтуватися в безлічі напрямів і стилів, зрозуміти, відчути і полюбити музику? Слухаючи музику, ми завжди чуємо не лише те, що в ній закладено композитором, але й те, що під її впливом народжується в нашій душі, тобто те, що створює наша особиста творча уява. У цьому й полягає величезна сила музики, що здатна захопити , об/єднати спільним почуттям будь-яку кількість людей, залишаючи для кожного свободу свого особистого сприйняття. Отже, сприймання музики 7.

взаємопов’язане з творчістю особистості. Тобто, слухаючи музику,учні
активізують власну уяву, фантазію, образне мислення; стимулюючи творчу активність, вслухаються в розмаїття звуків, формуючи
культуру сприйняття музики. Музична культура- це індивідуальний соціально - художній досвід у сфері музичного мистецтва, зміст естетичного, ціннісного, особистісного ставлення до музики. Вона є невід’ємною від культури народу, до якого вона належить або поміж якого існує. У сучасному світі мінливих цінностей зростає значення музично-художньої освіченості, мистецької освіти взагалі, адже сьогоднішні учні в дорослому житті матимуть справу з таким типом культури, що сьогодні навіть важко уявити. Тому набуває актуальності проблема розвитку в учнів навичок самостійного оцінювання музичних творів різної художньої цінності, тобто розвиток критичного мислення, як прояв творчого потенціалу особистості. Музичне сприймання - складний процес естетичного осмислення, що обумовлений не лише музичним твором, але й духовним світом школяра, який сприймає цей твір, її досвідом, рівнем розвитку, психологічними особливостями. Отже, осмислене, педагогічно скероване спілкування з музикою на уроці – істотно сприяє поглибленню музично-естетичного досвіду учнів, розвиває їх творчий потенціал. Музика – це джерело розвитку особистості дитини, «грунт», на якому може зростати духовне, творче єство учня. Для предмету «Музичне мистецтво» спілкування – одне з центральних понять. Це перш за все взаємодія вчителя і учнів, що має особливе емоційно-змістовне забарвлення. Спілкування на уроці можна визначити і як спільну творчу діяльність учнів і вчителя, направлену на розкриття життєвого змісту музики, досвіду етичних відносин, закладеного в ній. Вчитися чути музику учні повинні безперервно впродовж всього уроку: і під час співу, і під час гри на інструментах, і в моменти, що вимагають найбільшої уваги, зосередженості і напруги душевних сил, коли вони виступають в ролі слухача. 8.

Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна виражатися у впроваджені творчих завдань – завдань такого характеру, в ході виконання яких учнів буде втягнуто у процес творчості і результатом цього процесу буде виникнення чогось нового, притаманного тільки одній особистості.

У молодших класах діти дуже люблять імпровізувати, складати закінчення мелодії чи ритму, придумувати інструментальні супроводи на дитячих музичних інструментах до знайомої пісні. У старших класах учням подобається виконувати роль музичних критиків, які аргументовано й професійно оцінюють виконання кожного. Усього цього діти навчаються на уроці музичного мистецтва.

Розмаїття та різноплановість форм роботи: ігри, розфарбовування, малюнки, цікаві запитання та спостереження, творчі завдання – усе це сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу та розвиненню особистих творчих здібностей учнів, допомагає у пізнанні музики через аналіз та інтерпретацію вивчених музичних творів, сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до музики, самостійності та критичності мислення дитини. Через подані уявні сюжетно-образні ситуації, подорожі розвиваються фантазія, уява, творчі здібності та емоційно-чуттєва сфера взагалі. Завдання на розфарбовування ілюстрацій чи схем до конкретного уроку сприяють розвитку асоціативного мислення, умінню уявити, «бачити колір» музики. Багато завдань, які можна пропонувати як домашні, сприятимуть закріпленню вивченого матеріалу, адже вплив музики на особистість складається із численних слухацьких вражень, що накладаються одне на одне, поступово збагачуючись і поглиблюючись, через повторюваність на уроках та поєднання з позакласними і домашніми музичними враженнями учнів. А комплексне використання музично-ритмічних рухів, дитячих звуковисотних, шумових інструментів допоможе кращому сприйманню дитиною музичних творів.9.

Отже, творчість є актуальною потребою дитинства. Створення чогось нового, того що не існувало раніше – це захопливий процес, який стимулює загальний розвиток дитини, є визначним фактором у формуванні особистості.

Поле застосування творчих задач на уроці музичного мистецтва є дуже широким. Важливими об’єднуючими факторами творчої діяльності є самостійність і оригінальність створеного. Цінною в творчій діяльності є саме процес, а не продукт діяльності, тільки у процесі творчості дитина може розвиватися найбільш природно і органічно.

Я вважаю, що на уроках музичного мистецтва є чудова можливість розмірковувати, говорити про духовність, красу, про інші види мистецтва, культуру, узагалі про саме життя, бо музика й життя – це основна тема шкільних уроків музичного мистецтва.
10.


2. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ
ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ


 Художньо-естетична діяльність є важливим елементом педагогічного процесу.
Через цю діяльність:

   - здійснюється знайомство дитини з національними та світовими надбаннями культури, які знайшли своє відображення у різних видах мистецтва;
   - розвиваються розумові здібності учнів, їх інтелект;
   - збагачується емоційна сфера і культура почуттів;
   - формується система моральних цінностей;
   - з’являються можливості вибору дитиною виду і жанру мистецтва для творчості;
   - розвиваються художні смаки, здібності, естетичні переваги.
   Художня діяльність є досить універсальною, тому що складається з органічно пов’язаних між собою видів діяльності у різних видах мистецтва: в літературі, у музиці, в образотворчому мистецтві. 
   Для обстеження схильності дитини до різних видів художньо-творчої діяльності може допомогти тест-анкета.
   Дитина має музичний талант, якщо вона:
   - любить музику і музичні записи, завжди прагне потрапити туди, де можна послухати музику;
   - дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодію, уважно дослухається до них, легко запам’ятовує;
   - навчилася або вчиться грати на якомусь музичному інструменті;
   - співає або грає на музичному інструменті, вкладає у виконання багато почуттів та енергії, а також свій настрій;
   - створює власні мелодії.
   Художні здібності дитини виявляються, якщо вона:
   - не знаходячи слів, звертається до малюнка або ліплення, щоб висловити свої почуття або настрій;
   - у своїх малюнках і композиціях відтворює розмаїття предметів, людей, тварин,
11.
не замикається на відображенні чогось досить вдалого;
   - серйозно ставиться до творів мистецтва, стає вдумливою і надто серйозною, коли її увагу привертає мистецький твір або краєвид;
   - коли має вільний час, охоче ліпить, малює, креслить, комбінує матеріали і фарби;
   - прагне створити твір ужиткового призначення – прикрасу для дому, одягу тощо;
   - не боїться висловити особисту думку щодо класичних творів, причому вдається до спроби критикувати їх, наводячи досить дотепні аргументи.
   У дитини є літературне дарування, якщо вона:
   - розповідаючи про щось, вміє дотримуватись обраного сюжету, не губить основну думку;
   - любить фантазувати або імпровізувати на тему реальної події, причому надає події чогось нового і незвичайного;
   - вживає в усних і письмових розповідях слова, які добре передають емоційний стан, переживання і почуття героїв сюжету;
   - зображує персонажів своїх фантазій живими і цікавими; любить на самоті писати оповідання, вірші, не боїться почати писати роман про власне життя.
   Артистичний талант виявляється у дитини, якщо вона:
   - часто, коли їй бракує слів, виявляє свої почуття мімікою, жестами, рухами;
   - прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням про щось розповідає;
   - змінює тональність і вираз голосу, невільно наслідуючи людину, про яку розповідає;
   - з великим бажанням виступає перед аудиторією, причому прагне, щоб глядачами були дорослі;
   - із вражаючою легкістю "передражнює" чиїсь звички, пози, вислови;
   - пластична й відкрита всьому новому;
   - любить і розуміє значення красивого або характерного одягу
   У процесі здійснення художньо-творчої діяльності відбувається усвідомлення
12.
ставлення людини до дійсності, своєї соціальної значущості, закріплюється впевненість у собі. Знання, навички, які отримані в процесі художньої творчості, людина може перенести в трудову, навчальну, соціальні сфери, побут і спілкування, надати їм естетичного характеру. 
   Залучення дітей і підлітків до мистецтва буде стимулювати розвиток усіх здібностей, тому що воно з одного боку є засобом активізації універсальних здібностей, а з іншого – це специфічна форма пізнання дійсності, невід’ємна частина художньої культури.
   Активізація спілкування з мистецтвом в різних формах в підлітковому віці необхідна через психофізіологічні і соціальні змін цього періоду. За допомогою мистецтва підліток може побачити світ у минулому, теперішньому і майбутньому, виходячи за рамки особистісного досвіду. Сила мистецтва ще і в тому, що воно безпосередньо впливає на почуття і свідомість, оперуючи не абстрактними висновками, а живою силою прикладу.
   Специфічну роль мистецтва у формуванні світогляду відзначив Л.С. Виготський. Він вважав, що за допомогою мистецтва особистісні сфери залучаються до процесу здійснення суспільних цілей і завдань. Мистецтво – своєрідна модель людської культури, концентрований ідеал епохи, тому залучення до мистецьких цінностей впливає на розвиток потреби в активній діяльності за законами краси. А це особливо важливо у підлітковому віці, коли на перший план виступає потреба в практичній дії (див. додаток).
   Цю потребу найбільш повно можна реалізувати в художньо-творчій діяльності, яка припускає розвиток активності, самостійності мислення, уяви, виховання емоційної і вольової сфер у процесі спілкування з мистецтвом. Отримання знань, умінь і навичок у сфері художньої діяльності здійснюється з урахуванням у дітей потреби і прояву здібностей самостійно вирішувати творчі завдання, що активізує розвиток креативності. 
   Таким чином, залучення дітей до мистецтва у різних формах, у тому числі до художньо-творчої діяльності, є актуальним завданням сучасної системи виховання та освіти, тому що в процесі художньої діяльності:
13.
   - розвивається креативність як універсальна загальна здібність до творчості, яка необхідна у будь-якій продуктивній діяльності;
   - розуміється сутність процесу створення витвору мистецтва, здійснюється пізнання його глибинних ідей, адекватне сприйняття;
   - поглиблюється вивчення програмного матеріалу предметів естетичного циклу;
   - підвищується рівень духовної культури підлітків;
   - удосконалюються морально-естетичні якості особистості;
   - ефективніше здійснюється процес саморозвитку, самовиховання та самоактуалізації особистості школярів.
У своїй педагогічній практиці я керуюся такими принципами: головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку я формую; а також, кожна думка учня має право на існування і заслуговує уваги. У сучасній школі використовується багато інноваційних технологій. Наведу приклади як я впроваджую їх на практиці для розвитку творчого потенціалу школярів. Один з інноваційних методів –Арт-терапію я використовую у позакласній роботі з молодшими школярами. Один з ключових моментів арт-терапії – психологія кольору. Розкладаю картки-схеми (див. додаток), кольорові олівці, і підбираю фонову музику. Для психологічного розігріву і налаштування на роботу використовую казковий фрагмент.

« Десь дуже далеко є казкова країна, де живуть Почуття: Радість, Задоволення, Страх, Провина, Сум, Образа, Злість, Цікавість. Живуть вони дружньо, кожен у своєму маленькому будиночку: хтось у червоному, хтось у синьому, а хтось у жовтому.

Але одного разу сталася біда – налетів ураган. Страшний вітер зривав дахи з будинків. Мешканці казкової країни встигли сховатися у печері, але врятувати свої будиночки їм не вдалося. Звісно, сльозами справі не допоможеш, тому всі дружно взялися за роботу і швидко відбудували свої будиночки. Тільки-но Почуття зібралися розфарбовувати їх кольорами яскравої веселки, як з’ясували – ураган забрав із собою усі чарівні фарби. Бідні Почуття тепер не знали, де чий будиночок…»

14.

Пропоную учням взяти кольорові олівці і допомогти Почуттям розфарбувати їхні будиночки, але для кожного Почуття потрібно вибрати окремий колір. Використання казкового фрагменту грає важливу роль. По-перше, відбувається налаштування на роботу, по-друге – у результаті розфарбовування отримую важливий діагностичний матеріал – індивідуальні діагностичні картки – « колір – почуття», на основі яких можна діагностувати не тільки психічний і емоційний стан або визначити особливості характеру, але і інтерпретувати продукт творчої діяльності учня.


Серед учнів 7х-8х класів можна провести дискусію «Музика, яку ми любимо». Її мета – формування здатності презентувати улюблені жанри музики, висловлювати свої думки про неї, аргументувати їх, сприяти розвитку творчого потенціалу особистості. ( Див. додаток.)

15.

ВИСНОВОК

На підставі проведеного теоретичного дослідження були зроблені наступні висновки: становлення творчого потенціалу особистості – одне з основних завдань музичного навчання. Розвиваюча пошукова технологія навчання активно втілюється в систему шкільної освіти, в тому числі й музичної. Завдання полягає в тому, щоб розкрити унікальні творчі можливості учня, зберегти його індивідуальність, особистість і допомогти вийти на якісно новий особистісний рівень. Аналіз наукової літератури і шкільної практики дозволяє говорити про великі можливості інтерактивних форм і методів, які допомагають розвивати творчий потенціал школяра. Поєднання традиційних методів з інтерактивними активізує творчі пошуки, закріплює особистісний досвід учнів, удосконалює творче мислення і розвиває творчий потенціал особистості.16

ДОДАТКИ

Додаток №1

Індивідуальна діагностична картка дитини при використанні арт-терапії.c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\mp navigator ex\2012_05_13\img.jpg

Додаток №2

Сценарій проведення музичного свята «Краса природи в пісні і слові»


для 1-2 класів.

Сценарій проведення свята   «Краса природи в пісні і слові»  (для 1,2 класів).
Анотація
Сценарій відкритого виховного заходу пропонується для учнів 1х-2х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автор пропонує учням здійснити уявну подорож до світу мистецтва через сприйняття краси природи в поезії і музиці. Музика і вірші формують гуманістичні цінності засобами музичного, літературного мистецтва.
    Мета заходу
Формування естетичних почуттів; уявлень про прекрасне в житті й ​​мистецтві; розвиток емоційно – почуттєвої сфери особистості; залучення учнів до світу музичного та літературного мистецтва. 17.
                                             
  Хід заходу
Вед. на муз. фоні Світ, в якому ми з вами живемо красивий  різноманітний. А
чи любите ви, діти, подорожувати? Ну, зрозуміло, любите. Можна сісти в літак і полетіти в далекі країни, але такі  подорожі багатьом недоступні. Можна зробити таку подорож, яка всім доступна, дуже цікава і захоплююча. Ця подорож у світ краси природи, і допоможуть її зробити нам поети  і музиканти. Природа дивно різноманітна фарбами і формами: жуки, метелики, квіти,листя, краплі, роси, сніжинки - яке розмаїття  краси! Навіть на острівцях природи в місті - у дворах, парках, на газонах! А скільки краси в лісі, на  лузі, серед поля, біля річки, озера! А скільки в природі звуків - цілі багатоголосі хори комах, птахів, жаб і інших тварин. Музика і вірші – це те прекрасне, без чого людина не може жити! Тема  нашого свята - «Краса природи в пісні і слові». Любов до рідної природи - одна з найбільш дієвих ознак любові до своєї країни.
1 учень: Світе мій чарівний, світе мій пригожий,
                                    
 Ти даєш життя нам и любов палку.
                                    
 Світе незбагненій, ти на казку схожий,
                                     
Нам красу даруєш й пісеньку дзвінку.
2 учень: А навколо стільки радості й любові,
                                    
 В променях ранкових виграє роса.
                                   
  Краєвиди всюди світлі и чудові,
                                     
Радує серденько нам земна краса.

3 учень: Ми у світ приходим, щоб добро творити,
                                  
 Бачиті й відчутіи всю красу земли
                                 
   Треба нашу Землю-матінку любити
                                   
Вчиться світ любити, доки ще малі.

Вед.  Композитори склали багато пісень про красу природи. Чи   може  пісня внести радість у наше серце? А вірші? А природа?  В ній є душа, в ній є мова, тільки, на жаль, не кожному дано почути цю мову, зрозуміти її. Але багатьом талановитим людям, таким як поет Ф. Тютчев, С. Єсенін, Т. Шевченко, 18. композитор П. Чайковський, М. Глінка, вдалося зрозуміти мову природи і всім серцем полюбити її, тому й створили вони  прекрасні твори.
     
  (Звучить «Вальс квітів» з балету «Лускунчик» П.Чайковського.)Вед.  Звуки природи послужили основою для створення багатьох музичних творів. Природа звучить в музиці  П.Чайковського «Пори року». Ліс підказав йому настрій і  мотиви.     
«Голубенький, чистый подснежник цветок!
А подле сквозистый последний снежок …
Последние слёзы о горе былом,
И первые грёзы о счастье ином».


  Цей вірш написав Ф. Тютчев, а п'єсу «Пролісок» з
фортепіанного циклу «Пори року» написав П.І.Чайковський.

 (Звучить п'єса Чайковського «Пролісок»)
Вед.  Мені дуже б хотілося, щоб ви самі навчилися чути не  тільки вухами, а й серцем шурхіт листя, шелест трав,  дзюрчання струмочка, спів птахів; щоб ви навчилися любити і цінувати все живе в лісі і сам ліс - незвичайне диво
 природи . Починаємо наш поетичний конкурс серед 1-х класів.
                                            

    (Читання віршів про природу)

Учень Золотые, тихие рощи и сады
Нивы урожайные, спелые плоды
И не видно радуги,
И не слышен гром.
Спать ложится солнышко
Раньше с каждым днём.
(Е.Трутнева) 19.

  Учень. Світає, край неба палає,
Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють.
Між ярами над ставами верби зеленіють.
(Т.Шевченко)


Учень.  Почему под солнышком всё дружно так растет?
Отчего под солнышком всюду всё цветёт?
Может оттого, что весёлое оно?
Может потому, что красивое оно?
Правильно! Да, кроме красоты,
Полным-полно у солнышка тепла и доброты!
(Л. Кузьміна)


               

Учень.   До вас, мої рідні звертаюся я - найменший у нашій сім'ї:
                         
 Стоїть на узліссі ялинка моя -не зрубайте її!
                           
На озері плаває пташка моя- не згасіть її!
                            Світ - казку будує мрія моя - не спіняйте її.
(Д. Павличко «Звертання»)
                          
Учень.  Я всміхаюсь сонечку: здрастуй, золоте!
                         
  Я всміхаюсь квітоньці - хай вона цвіте!
                        
   Я всміхаюсь дощику: лийся, мов з відра!
                         
  Друзям усміхаюся - зичу їм добра!
(
Л. Забашта «Сонечко»)
                                                                                                                                                  Вед.  А тепер послухаємо пісню Е. Тилічеєвої «Падають, падають листя». 20.
                                                    

 (Звучить пісня)
Вед.  Продовживатимуть наш поетичний конкурс учні других класів.
                                                     

 (Звучать вірші)
Учень Маленький хлопчик в човен сів, махнувши весельцем і поплив.
                   
Світало. Сонечко вставало, Ховався ранішній туман.
                    В росі сріблівся сизий лан, и на верхів'ях лісу сонце
грало.
                  
  Спинився хлопчик. Ось краса!
                 
   Цвітуть хмарками небеса, літають зграями качки,
                    Щебечуть весело пташки.
 Десь чути чайки ніжний плач.
                   
Тут перепілка-там деркач. А он в зеленому ліску
                                      
   Кує зозуля: ку-ку-ку.
( О. Олесь. «Серед краси»)
Учень Ми посадим липи та клени — 
буде наше місто зелене.
Ми посадим в полі тополі — 
хай вони зростають поволі.
Ми обсадим школу бузками
та обів'єм площі квітками,
Хай ростуть дерева і квіти.
Ми щасливі, радісні діти.
Дерева зростатимуть з нами,
задзвенять над містом гілками,
Хай шумить за містом ліщина,
хай цвіте - розцвіта Батьківщина!
(П.Воронько «Зелене місто»)

Вед. Калина з давніх часів вважалася не тільки цілющою, а й символом Україні. Вона оспівана в піснях, віршах, легендах. Давайте   послухаємо пісню у виконанні учнів 2 класу «Ой єсть в лісі калина». 21.
                       

 (Звучить укр. нар. пісня «Ой єсть в лісі калина»)

Вед. Краса живої природи живе навколо нас. Потрібно тільки  прислухатися.
                  

 (Звучить пісня Ю.Антонова «Живе всюди краса»)

Вед. А тепер перевіримо ваші знання про природу в загадках.
1.
 Прозорий мов скло, а не вставиш у вікно. (Лід.)
2.
 Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов.
 (Гриб.)
3.
 У нас узімку білим цвітом сад зацвів неначе літом. (Іній.)
4.
 

ї кожен у лісі збирає, якщо ведмідь тільки дозволяє. А солодка яка!
Запашна! До смаку всім на світі вона! (Малина.)
5.
 Весною зеленіла, влітку згоріла, червоні краплі восени наділа. (Калина)
6.
 Хто взимку спить з відкритими очима ? (Риби.)
7.
 Хто голівку свою влітку накриває, і по двадцять хустин на голівці має?
                                                                                                                            (Капуста.)
8.
 Без сокири і без рук, а дім будує? (Пташка.)
9.
 Летить орлиця по синьому небу, а крила розкрила - сонце закрила.
                                                                                                                           (Хмара.)
Вед. Ми сьогодні почули багато прекрасних творів про природу. Сподіваюся, що після цього свята душі ви будете ще більше любити природу, чути і бачити не тільки очима, а й серцем.  Закінчуючи наше невелику уявну подорож у світ краси  у світ природи - хочу сказати, що ця подорож тільки починається. Книга природи - це невичерпне джерело пізнання для людини   і вам прийдеться відкривати її сторінки все життя.  І на закінчення нашого свят давайте заспіваємо улюблену пісню про природу.
                   

  (Звучить пісня Ю.Чічкова «У світі фарб і мелодій»
                Підведення підсумків свята. Нагородження конкурсу читців. 22.

Список використаних джерел.
1. Журнал «Розкажіть онуку». – «Освітянські видання».2001р.
2. І. Ященко, Н. Мінасян. «Інтегровані уроки з предметів естетичного
циклу». – Київ: «Шкільний світ». 2006 р.

Літературний ряд:

1. О. Олесь. Вірш « Серед краси».


2. Л. Забашта « Сонечко».
3. Л. Кузьміна «Самое главное».
4. Д. Павличко « Звертання».
5. О. Трутнєва «Золоті, тихі рощі та сади…»
6. Т. Шевченко Уривок з «Кобзаря»

Музичний ряд:

1. П. Чайковський «Вальс квітів» з балету «Лускунчик».
2. П. Чайковський. « Пролісок» з фортепіанного циклу « Пори року».
3. О. Теличеєва. « Падають, падають листя».
4. Укр. нар. пісня « Ой єсть в лісі калина».
5. Ю. Антонов. «Живе всюди краса».
6. Ю. Чічков. « У світі фарб і мелодій».

Нотний додаток:
1. О. Теличеєва. « Падають, падають листя».
2. Укр. нар. пісня « Ой єсть в лісі калина».


23.

c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\mp navigator ex\2012_05_15\img.jpg

c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\mp navigator ex\2012_05_15\img_0001.jpg

24.

Додаток № 3

Сценарій дискусії «Музика, яку ми любимо» (для учнів 7-8 класів).

Ход дискуссии.
(На фоне музыкального сопровождения слова ведущего).
«О, музыка, благословенна будь!
С тобою никогда я не прощался,
И в дни печали и во времена тоски
Тобою утро начиналось.
Звени величественно, стройно
Наверно музыка-душа,
Чем нам и интересна».

Добрый день всем, кто пришёл на встречу с неповторимым миром музыкального искусства. Давайте подискутируем на тему «Музыка, которую
мы любим». Тему нашей дискуссии подсказала сама жизнь, наше с вами время. Время увлекательное, фантастическое, а также иногда жестокое. Нас окружает техника, высокие технологии. Всё свободное время вы отдаёте компьютерам, телевизорам, плеерам. И мы становимся другими: меньше удивляемся, притупляется чувство сострадания, сопереживания, а равнодушие встречается всё чаще. Что это? Разве у нас сердце стало биться по-другому? Или слова «душа» изменило миры и содержание? Задумывались ли вы над этим?
В нашей дискуссии принимают участие 3 команды: команда 7-А класса
« Гармония», 7-Б класса «Позитив», команда 8-А класса « Джем сешн».

Задача каждой команды аргументировано убедить в том, что этот жанр музыки им интересен. Оценивать дискуссию будет жюри. Оценивается умение высказать собственное отношение к любимому жанру, аргументация, эмблема команды.

1 раунд - представление любимого жанра.

Участвует команда «Гармония»(7-А класс).


Представление команды « Гармония».
Мы назвали нашу команду « Гармония», так как в музыке гармония означает созвучие, лад. Надеемся работа нашей команды тоже будет слаженной. 25.


«Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может стать изменником, лгуном,
Грабителем; души его движенья
Темны, как ночь, как мрак черна его приязнь.
Такому человеку не доверяй».
( Сонет Шекспира.)

Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни, влияет на её внутренний мир. Она может давать наслаждение или наоборот, вызывать сильную душевную тревогу, побуждать слушателя к размышлению, открывать перед ним неведомые раньше страницы жизни.


************************************************************************

Наша команда будет защищать «серьезную» музыку. Её гораздо труднее слушать и понимать, чем лёгкую. Для этого требуется больше сосредоточенности, внимания. Она заставляет задумываться, сопереживать, требует дополнительных знаний о композиторе, об эпохе, в которую было
создано произведение. Слушать серьезную музыку непросто. Вначале даже скучно. Знания о творчестве композитора, литературы, живописи, истории тоже помогают понимать музыку.

************************************************************************

На примере « Увертюры» к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки мы хотим вам показать как в опере раскрываются образы добра и зла. Но чтобы понять это произведение необходимы знания по литературе. Поэму
« Руслан и Людмила» написал А. С. Пушкин.
( Звучит « Увертюра» к опере М. И. Глинки « Руслан и Людмила»).

*****************************************


Участвует команда «Позитив» ( 7-Б класс ).
Представление команды « Позитив».

Мы представляем жанр лёгкой музыки – популярная музыка и эстрадная. Лёгкая музыка развлекает, бодрит, несёт хорошее настроение, позитив. Поэтому и команда наша называется « Позитив».« Что такое песня ? Это верный друг.
Песня- это радость, звонкий смех вокруг.
Тысяча мелодий, голосов прибой.
Ничего нет в мире музыки чудесней.
Потому что музыка всегда с тобой».

Лёгкой музыку называют потому, что она лёгкая по восприятию, по содержанию, легко запоминается. Её можно услышать по телевизору, по радио, спеть с друзьями под гитару на природе. Со второй 26. половины 20 века развивается массовая культура, возникает поп- музыка, которая ориентирована на популярность и развлекательность. Поп- музыка создаётся преимущественно с коммерческой целью и распространяется средствами массовой информации, становясь частью индустрии звукозаписи и шоу- бизнеса. Однако, поп-музыку нельзя отождествлять с популярной музыкой в общем. Это только одно из её направлений. К популярной музыке можно отнести любую музыку – классическую, народную.

Эстрадная развлекательная песня, которая достигла высокого уровня популярности, называется шлягером. Как правило, это развлекательные песни, которые легко запоминаются, соответствуют моде или рождают моду на новые танцевальные ритмы. Примером может быть шведский ансамбль « АББА». Этот ансамбль до сих пор считается лучшим в шоу- бизнесе. Наилучшие поп-песни, написанные и исполненные


талантливыми певцами, стали классикой эстрадного искусства 20 ст. Знаменитые эстрадные исполнители- Владимир Ивасюк, София Ротару, Таисия Повалий, Ирина Билык и другие.
Давайте послушаем песню
Звучит песня_______________________

********************************

Участвует команда «Джем сешн» ( 8-А класс).


Представление команды « Джем сешн».
Название нашей команды мы выбрали не случайно. Когда ещё не было дискотек, джазовые музыканты собирались на творческие встречи подискутировать о джазе и посоревноваться в исполнительском мастерстве.
« Классический джаз».


Природа наполнилась разом каким-то классическим джазом.
А , может быть, просто мой разум хотел бы услышать сейчас
Прекрасную музыку где-то, где песня ещё не допета
И где среди тёплого лета действительно слышится джаз.

Что же такое джаз? Модная вспышка популярной музыки или явление, особый вид музыкального искусства? Когда известного профессионального джазового музыканта спросили что такое джаз, он ответил так: «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять». Пусть это шутка, но в ней есть одно нешуточное обстоятельство- в основе джаза лежит нечто такое, что можно почувствовать, но трудно объяснить.

******************************************************************

А сейчас представьте себе южный порт в Америке конца 19 века


Новый Орлеан. Именно сюда свозили рабов из Африки, и именно здесь родилась музыка, сотканная из человеческих страданий, радостей, название которой джаз. В песнях негритянских рабов, которых покупали белые хозяева для работы на своих плантациях, выражалось то, что было у 27.
негра на душе: его жизненные тяготы, религиозные представления, отношение к хозяину. Самим неграм эта музыка придавала силы, помогала выжить, позволяла мечтать и надеяться. Такие песни назывались спиричуэлс.
**********************************************************************

Первые джазовые музыканты играли на парадах, на пикниках, на вечеринках. Здесь они совершенствовали свой стиль. А на чём же они играли и где брали инструменты? Действительно, откуда у неимущего человека мог появиться настоящий музыкальный инструмент? Рождению


джаза во многом способствовало одно обстоятельство. После окончания
Испано-Американской войны в 1898 г. на рынках Нового Орлеана оказалось много непригодных для расформированных оркестров музыкальных инструментов. За бесценок можно было купить тромбон, кларнет, барабан.
******************************************************************
Большое значение на джаз оказала и американская культура.
Появился жанр блюз. Это песни печали, безответной любви, светлой надежды. Появились новые инструменты- саксофон, кларнет, тромбон, труба, большой и малый барабан, тарелки, маракасы, контрабас, гитара, рояль. Луи Армстронг - самый талантливый джазовый музыкант 20 века. Он обогатил палитру джаза уникальными звуками: яркими и тёплыми. Но главное в его игре- вдохновение.

(Звучит « Какой удивительный мир» в исп. Луи Армстронга ).

******************************************************************
Знаменитые музыканты -джазмены это Бэнни Гудмен, Дюк Эллингтон, Чарльз Бадди. Что же представляет джаз сегодня? Джаз отображает ритмы современной эпохи. Возрастает роль ударных инструментов, которые утомившись от вечной роли аккомпаниаторов, становятся настоящими солистами. Давайте послушаем джазовую композицию известного современного музыканта Игоря Крутова.

( Звучит композиция И. Крутого ).

*************************************************************

********************************************

2 раунд. «Мы-вам, Вы- нам».
В этом раунде команды задают провокационные вопросы друг другу с
целью убедить соперника в преимуществах данного жанра.

Команда «Гармония» задаёт вопросы команде «Джем сешн». Как вы думаете, можно ли считать джаз массовым


искусством?
******************************************************
Команда «Джем сешн» задаёт вопросы «Гармонии». 28.
Современного человека может воспитать современная музыка которая звучит сегодня, а не та, которую писали в прошлые столетия. Старомодная музыка не интересна так же как и старомодная одежда.

***************************************************


Команда « Позитив» задаёт вопросы команде « Гармония»
Как вы думаете, а могли ли композиторы такие как Бах, сочинять музыку, которая бы веселила современного человека?
***************************************************
Команда « Джем сешн» задаёт вопросы команде «Позитив».
Согласитесь, что некоторые эстрадные песни «живут» десятилетиями, а другие могут исполнить лишь один хит. В чём же успех исполнителя?
*********************************************** 3 Раунд « Музыкальный калейдоскоп».
Каждой команде за правильный ответ даётся один бал .
1 Назовите фамилию немецкого композитора и органиста 17 столетия, автора популярных в наше время прелюдий и фуг?
( И. С. Бах).
2 Австрийский композитор, дирижёр, «король» Венского вальса?
( И. Штраус).
3 Кто написал 12 фортепианных пьес и назвал их «Времена года»?
( П.Чайковский)
4 Какой зарубежный композитор после 26 лет утратил слух ?

(Бетховен)
5 Кто автор балета «Лебединое озеро» ?

(Чайковский)
6 Кто автор « Лунной сонаты»?
(Бетховен)
7 Кого считают основоположником укр. классической музыки?
(Лысенко)
8 Кто автор «Симфонии № 40» ?
(Моцарт)
9 Как называется ансамбль из 3 исполнителей или музыкальное
произведение, написанное для такого же ансамбля?
(Трио)
10 Как называется театральное действие, в котором содержание
передаётся музыкой и пением?
(Опера ).
11 Как называется отдельный, законченный номер в опере, который
исполняется солистом и выполняет роль монолога?
(Ария ).
12 Как называется короткое литературное содержание оперы ? (Либретто ).
13 Тросточка, с помощью которой добывают звук, играя на скрипке?
( Смычок ).
29.

Награждение команд.

Подведение итогов.

Наша встреча подошла к концу, и я вам желаю, чтобы соприкасаясь с миром великого искусства, у вас ускоренно билось сердце от волнения и радости, появляется блеск в глазах от красоты и главное –появляется желание творить мир вокруг по законам прекрасного!

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Дмитриева Л. Г. Детское музыкальное творчество как метод воспитания// Музыкальное воспитание в школе, вып. 11, М-76.

  2. Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів: Теорія і практика: моногр./ О. В. Лобова. – Суми: ВВП»Мрія» ТОВ, 2010

  3. Мінасян Н.Г. Інтегровані уроки з музичного мистецтва/К.: Шкільний світ, 2011.

  4. Науково-методичний журнал « Музичне мистецтво» №4(40) – квітень/ Харків.: Основа,2012

  5. Науково-методичний журнал « музичне мистецтво» № 2 (02)-лютий 2009, № 3 (03)-лютий 2009 / Харків.: Основа, 2009

  6. Фільц Б. М. Програма «Музичне мистецтво» - К.: Ірпінь, 2005

  7. Эстетическое воспитание школьников: Вопросы теории и методики /под редакцией М. Д. Таборидзе. – М.: Педагогика, 199830.                                                      


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал