Кількість годинСкачати 184.29 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір184.29 Kb.
ТипПротокол

ПОГОДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

«Суспільно-філологічних дисциплін»

Протокол № 1

від « 01» 09 2016 р.

Голова МК М.В. Кубишта
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КВПУ

будівництва і дизайну

/завізовано/ Г.В. Алексенко

«01» 09 2016 р.


Робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни«Українська література»

І курс – 50 годин


н/п

Тема

Кількість годин

У т.ч. ЛПЗ

1

Вступ. Література 70 – 90-х років ХІХ ст.

11
2

Українська драматургія і театр 70-90-х років ХХ ст.

23
3

Українська література 10-х років ХХ ст..

16Всього годин:

50

І. Вступ. ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ ХІХ СТ.

Вступ. Література 70 – 90-х років ХХ ст. в контексті розвитку суспільства.

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії, прози, драматургії.

Життя І.С. Нечуя-Левицького і його творчість як новий імпульс української літератури

«Кайдашева сім’я» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору. Актуальність проблеми батьків і дітей.

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту і моралі.

Утвердження цінностей національної етики засобами комічного. ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм, засоби змалювання комічного.

Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного.

Складність і суперечливість характеру Чіпки.

Його еволюція від правдошукача до розбійника.

Люди «соціального дна» в романі.

Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів.

Жіночі образи. Ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини

Ідейне спрямування твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?. Художня майстерність автора. Зіставлення особливостей стилю творів І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. ТЛ: соціально-психологічний романІІ. Українська драматургія і театр 70-90-х років ХХ ст.

Від аматорських гуртків до професійного театру корифеїв. Перші театральні трупи, їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Розвиток драматургії. Створення професійного театру «Руська бесіда» в Галичині. Роль І.Франка у створенні національного професійного театру. Популярність театру корифеїв в Україні та за її межами. Марія Заньковецька.

Іван Карпенко-Карий – «великий обсерватор життя» (І.Франко).

Комедія Мартин Боруля.

Її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей становою приналежністю.

Образ Мартина Борулі.

Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.

Драматичне новаторство І.Карпенка-Карого.

Значення творчості І.Карпенка-Карого. ТЛ: жанри драматичного твору

Михайло Старицький.Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності. Оцінка І.Франком діяльності Старицького.

«Облога Буші» - історико-романтична повість.

Пригодницький сюжет, драматизм, багато проблемність твору. Образи та символи в творі. Функція картин природи). Самостійна робота «Українська драматургія і театр»

ПЧ. М.Старицький «За двома зайцями»

Життя і творчість Бориса Грінченка

Різножанровість, багатогранність діяльності: укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства «просвіта», перекладач). І.Франко про Б.Грінченка

Оповідання «Каторжна».

Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

І.Я.Франко – письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській літературі. Її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка в музиці. Франко і світова література.

Лірика збірки «З вершин і низин».

Композиція збірки. Творчість великих майстрів Відродження, символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі у вірші «Сікстинська мадонна». Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму у поезії «Гімн». ТЛ: гімн, сонет

Поетична збірка «Зів’яле листя» - перлина світової інтимної лірики.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня …», «Чого являєшся мені…». Місце любовної теми у творчості Франка. Автобіографічність у творах. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання

Філософська і громадянська поезія І.Франка.

Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя з поезією «Зів’ялого листя». Драматизм людський стосунків, роздуми про взаємність кохання.

Поема «Мойсей» - одна з вершин творчості Франка. Проблематика твору (історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті).

Пролог до поеми – заповіт українському народові.

ТЛ: філософська поезія, терцини.

Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. ТЛ: поняття про модернізм

Новела «Сойчине крило» - жіноча доля в новій інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.

«Украдене щастя»

«Декадент» - поетичне кредо І.Франка.

Вираження життєствердної позиції героя-митця. Значення творчості митця, її актуальність.

ІІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків.

Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму.

Життя і творчість, гуманізм світогляду М.Коцюбинського. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.

Психологічна новела «Інтермецо» з жанровими ознаками «поезії у прозі».

Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, Специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи. Ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю.

Образи Івана і Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

Світ людини у зв’язку із світом природи. Фольклорне тло твору.

Життя і творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці, вплив європейської культури, українського феміністичного руху. Проза Кобилянської – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви.

«Земля» - як трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари. Модерністське трактування сакрально-містичного зв’язку людини з землею.

Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.

Образи повісті. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка й Івоніка – уособлення цінностей народної моралі, Рапіра і Сава – духовної деградації

Образ Анни. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя .

Глибокий символізм і психологізм твору як новаторство О.Кобилянської.

Розроблено відповідно типової навчальної програми загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 10-11 кл. Рівень стандарту. – К., 2010 р., з урахуванням методичних рекомендацій на 2016-2017 н.р

Заступник директора з НР / підпис/ А.М. Тумановська

Методист / підпис/ І.М. Самойлик

Викладач / підпис/ М.В.КубиштаЛітература:

  1. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром'як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. - К.: Освіта, 2010. – 325 с.

  2. Духовні криниці. Українська література (70 – 90-ті роки ХХст.): Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. Частина І / Упоряд. Г.Ф. Семенюк, П.П. Хропко. – К.: Школяр, 2004. – 448 с.

  3. Духовні криниці. Українська література (перша третина ХХ ст.): Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. Частина ІІ / Упоряд. Г.Ф. Семенюк, П.П. Хропко. – К.: Школяр, 2004. – 544 с.


Розробила викладач: /підпис/ М.В.Кубишта


ПОГОДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

«Суспільно-філологічних дисциплін»

Протокол № 1

від « 01» 09 2016 р.

Голова МК М.В. Кубишта
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КВПУ

будівництва і дизайну

/завізовано/ Г.В. Алексенко

«01» 09 2016 р.


Робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни«Українська література»

ІІ курс – 33 годин


н/п

Тема

Кількість годин
Всього

У т.ч. ЛПЗ

1

Українська література 1920-1930 рр.

26
2

Українська література за межами України

7Всього годин:

33

І. Українська література 1920-1930 рр.

Київські “неокласики». М.Зеров. Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості.

М. Рильський. Філософічність, афористичність лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М.Рильського “Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”.

Євген Плужник – один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості.

Євген Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна за ангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки.

Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

“Я (Романтика)”— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

Микола Хвильовий «Вальдшнепи».

Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі

Григорій Косинка. “В житах” - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність.

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

Юрій Яновський. «Подвійне коло» - умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

Юрій Яновський. Новели “Дитинство”, “Шаланда в морі” з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку.

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях письменника. Роман «Місто».

Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі.

Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального.

Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”.

Остап Вишня. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках»: “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”.

Контрольний класний за творчістю Остапа Вишні. Секрети творчої майстерності письменника.

Розвиток драматургії 1920−1930 рр.

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації.

Микола Куліш «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Актуальність п’єси в наш час.ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939р.).

Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість.

Богдан-Ігор Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Різдво”.

Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю», історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення.

Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

Еміграційна література.

“Празька поетична школа” української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії “Стилет чи стилос?..”

Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є.Маланюка «Під чужим небом»

Розроблено відповідно типової навчальної програми загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 10-11 кл. Рівень стандарту. – К., 2010 р.


Заступник директора з НР / підпис/ А.М. Тумановська

Методист / підпис/ І.М. Самойлик

Викладач / підпис/ М.В.Кубишта

Література:


  1. Українська література: підруч. для серед загальноосвіт. шк..: 11 кл./ Мовчан Р.В., Ковалів Ю.І., Погребенник В.Ф., Панченко В.Є.— К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. — 496 с.

  2. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Част. І / Упоряд. Г. Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, А. Б. Гуляк. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.


Розробила викладач: /підпис/ М.В.Кубишта


ПОГОДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

«Суспільно-філологічних дисциплін»

Протокол № 1

від « 01» 09 2016 р.

Голова МК М.В. Кубишта
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КВПУ

будівництва і дизайну

/завізовано/ Г.В. Алексенко

«01» 09 2016 р.Робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни«Українська література»

ІІІ курс – 37 годин


н/п

Тема

Кількість годин

Всього

У т.ч. ЛПЗ

1

Українська література за межами України

4
2

Українська література 1940-1950 рр.

3
3

Українська література другої половини ХХ – поч.. ХХІ ст..

23
4

Українська історична проза

3
5

Сучасна українська література

1
6

Українська російськомовна поезія

1
7

Література рідного краю

1
8

Урок-підсумок. Українська література від 20-років ХХ ст..до наших днів

1Всього годин:

37
І. Еміграційна література

Улас Самчук. Роман-хроніка «Марія» – перший твір про Голодомор в Україні.

Іван Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман.

Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволенняІІ. Українська література 1940−1950 рр.

Українська література 1940-1950-хрр. ХХ ст. участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко – видатний кінорежисер, засновник поетичного кіно, письменник.

Олександр Довженко. “Україна в огні”. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки.

Олександр Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої.ІІІ. Українська література другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вступ.

“Шістдесятництво” як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом.

Василь Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив ствердження людини в складному сучасному світі.

Дмитро Павличко – відомий український поет, перекладач. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів.

Микола Вінграновський – поет, прозаїк, кіно митець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».

Ліна Костенко. Життєвий і творчий щлях. Риси індивідуального стилю.

Поезія Ліни Костенко.

“Страшні слова, коли вони мовчать…”, “Українське альфреско”, “Хай буде легко. Дотиком пера…”, «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”.

Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору – митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі (“Мені зоря сіяла нині вранці…”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”)

Василь Стус. Основні тематично-проблемні лінії. Україна – мрія та Україна знищена, скорена – у віршах поета (“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”). Поезія Стуса – зразок «стоїчної»поезії у світовій ліриці.

Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка, її новаторські особливості.

Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях.

Олесь Гончар. Новела “За мить щастя”. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

Олесь Гончар. Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів.

Григір Тютюнник - один із найвидатніших новелістів. Життя і творчість.

Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу

Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

Валерій Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади “Дім на горі”. Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традиції європейської балади

Валерій Шевчук. “Дім на горі” (повість-преамбула). Барокові притчові мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі .

IV. УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

Українська історична проза.

П.Загребельний – життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника.

П.Загребельний. Роман «Диво» Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична основа й художній символ.

П.Загребельний Роман «Диво». Образ Сивоока, князя Ярослава Мудрого . Наскрізні проблеми твору, його художні особливості.

П.Загребельний «Роксолана».V. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сучасна українська література.VI. УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПОЕЗІЯ

Українська російськомовна поезія.VII. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Література рідного краю.VIII. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ВІД 20-РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ДО НАШИХ ДНІВ

Українська література від 20-років ХХ століття до наших днів.

Розроблено відповідно типової навчальної програми загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 10-11 кл. Рівень стандарту. – К., 2010 р.

Заступник директора з НР / підпис/ А.М. Тумановська

Методист / підпис/ І.М. Самойлик

Викладач / підпис/ М.В.КубиштаЛітература:

  1. Українська література: підруч. для серед загальноосвіт. шк..: 11 кл./ Мовчан Р.В., Ковалів Ю.І., Погребенник В.Ф., Панченко В.Є.— К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. — 496 с.

  2. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Част. ІІ / Упоряд. Г. Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, А. Б. Гуляк. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.


Розробила викладач: /підпис/ М.В.Кубишта

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал