Керівник апарату суду вступ до професіїPdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації13.02.2017
Розмір4.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1

КЕРІВНИК АПАРАТУ СУДУ

ВСТУП ДО ПРОФЕСІЇ

Посібник з теми «Управління судом»
Книга 1Київ
2013

2
УДК 347.962.1
ББК 67.9(4Укр)71

Керівник апарату суду: Вступ до професії. Кол. авторів. Серія
«Управління судом». Книга 1. Електронне видання. Київ, 2013. – 142 с.
Пропонована вашій увазі книга містить загальну інформацію щодо ролі керівника апарату суду в сучасній системі судочинства. В посібнику наводиться інформація про правовий статус керівника апарату суду, обсяг його службових обов’язків, описуються його взаємостосунки з головою суду, органами суддівського самоврядування, апаратом суду,
Державною судовою адміністрацією. Також подається перелік основних напрямків діяльності суду та його апарату з визначенням ролі, обсягу прав, повноважень та обов’язків керівника апарату суду у відповідних процесах. Крім того висвітлюється роль керівника апарату суду в забезпеченні відкритості та підзвітності діяльності суду, оцінці його діяльності та подальшому удосконаленні й розвитку.
Рекомендується для керівників апаратів судів та їх заступників, осіб, які претендують на зайняття зазначених посад, працівників апаратів судів, працівників ДСА України, студентів вищих навчальних закладів та практикуючих юристів.

Книга підготовлена за участі експертів
Харківської міської громадської організації «Інститут прикладних гуманітарних досліджень».

Ця публікація здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту
«Справедливе правосуддя».
Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя»

3
Авторський колектив
Безусова-Попович Л.І., прес-секретар Апеляційного суду Івано-
Франківської області – підрозділи 6.1, 6.2
Дудченко О.Ю., аспірант національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» – підрозділи 2.4, 3.1, 3.3,
3.7
Какауліна О.В., головний спеціаліст сектору міжнародного співробітництва та взаємодії із засобами масової інформації ДСА України
підрозділ 5.6
Машарова Я.М., завідувачка сектору підвищення кваліфікації працівників апаратів судів управління організаційного забезпечення діяльності судів ДСА України – підрозділи 5.2, 5.3
Москвич Л.М., доктор юридичних наук, доцент національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» –
підрозділи 2.2, 2.3
Назаров І.В., доктор юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» –
підрозділи 3.2, 3.4, 3.5
Осика І.М., кандидат юридичних наук, магістр міжнародного і порівняльного права (LL.M), експерт Інституту прикладних гуманітарних досліджень, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету
підрозділ 3.6
Петрова Н.І., заступник керівника проекту USAID «Справедливе правосуддя» – підрозділ 2.1
Підгайна О.М., заступник керівника апарату Апеляційного суду
Волинської областіпідрозділ 5.5
Сердюк О.В., доктор юридичних наук, професор національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» –
підрозділи 5.4, 6.3
Тимченко О.І., начальник відділу контролю за єдністю судової практики управління узагальнення судової практики, судової статистики, надання методичної допомоги та контролю за єдністю судової практики
Вищого адміністративного суду України – підрозділи 4.2, 4.3, 4.5, 5.1

4
Хижняк О.В., кандидат соціологічних наук, доцент ХНУ імені В.Н.
Каразіна – підрозділ 4.1
Чумак Н.А., керівник апарату Апеляційного суду Київської області –
підрозділ 4.4

5
ЗМІСТ
1. ВСТУП ............................................................................................................................................. 7 2. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ СУДУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ........................................... 11 2.1. Завдання суду в сучасному суспільстві ............................................................... 11 2.2. Судова система України: структура, принципи побудови та функціонування ..................................................................................................................... 12 2.3. Правовий статус суду ................................................................................................. 19 2.4. Типова структура суду та місце в ній керівника апарату ............................. 28 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ ........................................................... 33 3.1. Історія виникнення та розвиток посади керівника апарату суду ............. 33 3.2. Правові засади діяльності керівника апарату суду ........................................ 38 3.3. Кваліфікаційні вимоги до керівника апарату суду та порядок призначення на посаду....................................................................................................... 43 3.4. Права та обов’язки керівника апарату суду ...................................................... 46 3.5. Загальні засади розподілу обов’язків між керівником апарату та головою суду і його заступниками ................................................................................. 51 3.6. Професійна етика керівника апарату суду ........................................................ 56 3.7. Підзвітність та відповідальність керівника апарату суду ............................. 68 4. РОЛЬ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ В УПРАВЛІННІ СУДОМ ......................................... 72 4.1. Участь керівника апарату суду в стратегічному та поточному плануванні діяльності суду ....................................................................................................................... 72 4.2. Роль і завдання керівника апарату суду в організації документообігу в суді .............................................................................................................................................. 84 4.3. Роль і завдання керівника апарату суду в організації роботи з ведення судової статистики ................................................................................................................ 88 4.4. Роль і завдання керівника апарату суду в налагодженні ефективної взаємодії та співпраці між окремими підрозділами суду ........................................ 94 4.5. Роль і завдання керівника апарату суду в організації фінансового та матеріально-технічного забезпеченні діяльності суду ......................................... 101

6 5. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
СУДУ ................................................................................................................................................. 106 5.1. Основні завдання та функції апарату суду ...................................................... 106 5.2. Правовий статус працівників апарату суду ..................................................... 112 5.3. Роль і завдання керівника апарату суду при доборі та прийнятті на посаду працівників апарату суду.................................................................................. 120 5.4. Роль і завдання керівника апарату суду при забезпеченні дотримання персоналом суду вимог правил професійної етики та антикорупційного законодавства ...................................................................................................................... 131 5.5. Роль і завдання керівника апарату суду в заохоченні працівників та застосуванні до них дисциплінарних стягнень ........................................................ 135 5.6. Роль і завдання керівника апарату суду в організації професійної підготовки працівників суду ........................................................................................... 143 6. КОМУНІКАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ ..................................... 150 6.1. Роль керівника апарату суду в організації та забезпеченні внутрішньої комунікації суду ................................................................................................................... 150 6.2. Роль керівника апарату суду в організації та забезпеченні зовнішньої комунікації суду ................................................................................................................... 159 6.3. Роль і завдання керівника апарату суду при здійсненні оцінки діяльності суду за допомогою карток громадянського звітування (КГЗ) ...... 167
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА..................................................................................................... 174


7
1. ВСТУП
Зміни, які відбулися в Україні за останні десятиріччя, свідчать, що країна стала на шлях розбудови правової держави. У зв'язку з цим особливого значення набувають такі вічні цінності, як гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина. У правовій державі людина, її права
і свободи проголошені найвищою цінністю, їх визнання і забезпечення відповідними гарантіями є найважливішим обов'язком держави.
Виходячи з вимог ст. 3 Конституції України, людина, її права і свободи визнаються найважливішими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. А це означає, що основним інститутом захисту прав громадян у сфері правових відносин є саме суди. Крім того,
їхня діяльність покликана сприяти підвищенню авторитету держави.
Саме суд є органом, що забезпечує гарантії та захист прав від імені держави від будь-яких зазіхань і порушень.
Суди здійснюють правосуддя самостійно, незалежно від чиєї б то не було волі, підкоряючись тільки Конституції України і закону. Якість їхньої діяльності, включаючи доступність судової влади, оперативність, розумність і справедливість правосуддя, забезпечують не тільки судді, а й апарат суду. Звідси – підвищення вимог до рівня кваліфікації кадрів та необхідність підготовки керівників апарату на високому професійному рівні.
У зв’язку з цим реформування судової системи відповідно до сучасних міжнародних та європейських демократичних стандартів є одним із найбільш нагальних завдань сучасної України. Утвердження принципу верховенства права, побудова демократичного суспільства неможливі без прозорої, підзвітної та справедливої системи правосуддя. У роботі судів не повинно бути випадків тяганини, неввічливого і неуважного ставлення до громадян, адже належне функціонування судової системи загалом залежить від належного

8 функціонування кожного окремого суду. За своєю сутністю суд є складною багатофункціональною організацією, в якій окрім суддів працює апарат суду. Його основним завданням є організація належного доступу до правосуддя для відвідувачів суду і, власне, функціонування суду: забезпечення процесу відправлення правосуддя суддями, організаційний та технічний супровід судових процедур. Таким чином, здійснення правосуддя неможливе без чіткої організації роботи апарату судів.
Ефективність та якість діяльності будь-якої організації залежить у першу чергу від кваліфікації та професіоналізму її працівників за умови ефективного управління людськими та матеріальними ресурсами.
Численні дослідження умов функціонування українських судів, що були проведені незалежними неурядовими організаціями в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, свідчать про значну прогалину в системі підготовки та навчання працівників апаратів судів. Зокрема, практично відсутня спеціальна підготовка працівників апаратів судів та їх керівників, а підвищення кваліфікації таких працівників носить в основному формальний характер. Питання професійної підготовки кадрів для судових органів поки що залишається поза увагою і науковців.
Бракує розроблених на належному рівні інструкцій і рекомендацій, які сприяли б ефективному виконанню керівниками апаратів судів їхніх професійних обов'язків.
Втім, найбільш важливою цільовою групою, яка може реально впливати на покращення якості діяльності суду, є судові адміністратори – службові особи, які мають управлінські повноваження в суді. Це, зокрема, керівник апарату суду та його заступник. У зв’язку з цим принципово важливими є підготовка та методологічне забезпечення діяльності керівників апаратів судів, спрямовані на одержання ними комплексу знань, навичок та вмінь, які сприяли б ефективному управлінню судом. Саме тому в пропонованій вашій увазі праці під назвою «Управління судом» автори спробували подати різнопланові

9 рекомендації прикладного характеру для цих посадовців. Практичний посібник «Управління судом» має всі шанси стати настільною книгою для керівників апарату судів, оскільки містить поради та рекомендації для найбільш ефективного та якісного виконання їхніх щоденних службових обов’язків.
Посібник складається з тематичних розділів у вигляді окремих книг, у кожній з яких подаються поради та рекомендації з конкретних аспектів управління судом як установою, з одного боку, і як ключовою ланкою судової системи України – з іншого. Перший тематичний розділ посібника знайомить читача з професією керівника апарату суду, наголошуючи на важливості цієї нової професії. Сподіваємося, книга стане першим етапом на шляху формування та утвердження професії судового адміністратора, бо значно ширше та глибше висвітлює кожне з прав та обов’язків, перелічених у законі та посадових інструкціях. Зокрема, в першому тематичному розділі міститься
інформація про обсяг відповідальності в роботі керівника апарату суду, про його роль та функції в діяльності суду, про те, в чому полягають його основні обов’язки, а також які очікування зазвичай можуть мати голова суду, судді, працівники суду, керівництво ДСА, юристи та громадяни від роботи керівника апарату суду. Далі йдеться про те, яким чином керівник апарату має організувати свою роботу і роботу апарату суду, щоб відповідати зазначеним очікуванням.
Авторами посібника є досвідчені фахівці у сфері управління та судового адміністрування з числа керівників апарату апеляційних та вищих спеціалізованих судів, працівників Державної судової адміністрації
України, викладачів та науковців провідних юридичних вищих навчальних закладів
України та провідні експерти з питань реформування судової системи.

10
Кожен з авторів поділився своїми знаннями, досвідом та баченням ролі й завдань керівника апарату в організаційному, кадровому, матеріально-технічному та іншому забезпеченні діяльності суду.

11
2. РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ СУДУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
2.1. Завдання суду в сучасному суспільстві
Суд – єдина установа в демократичному суспільстві, де особа може сподіватися отримати справедливе розв’язання свого конфлікту чи захистити порушене право. Суди покликані захистити власність, відновити справедливість, покарати винного
і виправдати необґрунтовано переслідуваного.
Для цього суди мають бути незалежними, а судді – професійними і неупередженими. Саме тому підтримання авторитету судової влади і турбота про те, щоб громадяни їй довіряли, набуває особливого значення.
У нашій країні суди, на жаль, не мають вищого рівня довіри, ніж виконавча та законодавча влада. Більше того, часто висловлюються нарікання, підозри та обвинувачення про залежність суддів, про високий рівень корупції та кумівство. Таке сприйняття судів у суспільстві потребує реакції з боку органів суддівського самоврядування та конкретних дій політиків.
Звичайний громадянин не відрізняє судівництво як функцію вирішення справ від судового управління, яке супроводжує його на кожному з етапів судового розгляду. Коли людина йде до суду, то з перших же хвилин складає враження про нього. Якщо вона зайде в нове приміщення, де її привітно зустрінуть, знайде місце для сидіння, щоб дочекатися в черзі, працівники апарату нададуть потрібні роз’яснення і допомогу – вона залишиться задоволеною і своїм сусідам, рідним, колегам при нагоді розповість про позитивні враження. Якщо ж навпаки
– і поріг щербатий, і коридори темні, і нікого спитати, інформації потрібної немає, а персонал сердитий та непривітний – відповідно, вона так само передасть своєму оточенню негативні враження.
Вперше відвідавши суд, особа, ще навіть не розпочавши свою судову справу, вже матиме власний досвід спілкування з судовою

12 системою, залежно від того, як з нею повелися. Отже, суд – це, перш за все, люди. Насамперед судді, які мають ухвалити рішення, але зустрінуть сторону в справі лише у залі судового засідання. А до того проходження справи від моменту її реєстрації до оформлення копій судового рішення забезпечує апарат суду – секретарі, консультанти, помічники суддів та
інші фахівці. Апарат суду супроводжує технічні процеси відправлення правосуддя, і саме від його роботи залежить довіра чи недовіра громадян до судової влади загалом.
Ось чому тема судового адміністрування є такою важливою, адже воно включає такі компоненти, як кадрова політика, стратегічне планування, управління бюджетними коштами і вміла організація роботи всіх працівників апарату суду задля забезпечення процесу правосуддя.

2.2. Судова система України: структура, принципи побудови та
функціонування

Судова система – це організаційна форма судової влади, що являє собою злагоджений механізм функціонування судів, створених у порядку, встановленому законом; метою цього механізму є забезпечення належного виконання покладених на судову владу функцій.
Основними характеристиками судової системи виступають такі поняття, як юрисдикція суду, рівень суду, судова інстанція, принципи
побудови судової системи.
Юрисдикція суду характеризує правомочність суду здійснювати розгляд судової справи відповідно до встановленої процедури. Тобто юрисдикція суду визначає підсудність конкретної справи конкретному суду. Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що держава через створені нею суди забезпечує можливість захисту порушених прав та законних інтересів осіб. Але це не означає,

13 що будь-який суд вправі розглянути будь-яку справу – юрисдикція кожного суду є чітко визначеною. Зокрема, можна виокремити: а) територіальну юрисдикцію суду – повноваження суду щодо розгляду справ обмежується певним географічним простором; б) предметну юрисдикцію суду – повноваження суду щодо розгляду справ обмежується предметом спору.
Рівень суду – це судоустрійне поняття, що визначає місце суду в
ієрархічній будові судової системи. Схематично судова система України має вигляд трикутника, що складається з чотирьох рівнів – місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.
Відповідний рівень об’єднує суди за видовою ознакою, за однаковим правовим статусом. Найчисельнішими є місцеві суди, меншими за кількістю – апеляційні, відповідно до кількості спеціалізованих підсистем
– три вищі спеціалізовані суди і на вершині «судової піраміди» –
Верховний Суд України, який є найвищою інстанцією у системі судів загальної юрисдикції.

14
СУД
КОНСТИТУЦІЙНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ
Перша інстнація
Апеляційні інстанція
Касаційна інстанція
Місецві (окружні)
адміністративні
суди
Апеляцйні
адміністратвині
суди
27 судів*
9
апеляційних округів
Судова палата у
кримінальних справах
664 суди**
Судова палата у
цивільних справах
Місцеві
господарські суди
Апеляційні
господарські суди
27 судів*
8
апеляційних округів
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
(Київ)
Вищий
господарський суд
України (Київ)
Вищий
адміністративний
суд України***
(Київ)
У
К
Р
А
Ї Н
И
Місцеві
загальні суди
(зокрема як адміністративні)
Апеляційні суди
областей, міст
Києва та
Севастополя
27 судів*
Судова палата в
адміністративних
справах
Судова палата у
господарських справах
Вищий
спеціалізований суд
України з розгляду
цивільних та
кримінальних справ
(Київ)
В
Е
Р
Х
О
В
Н
И
Й
С
У
Д
Державна судова адміністрація України
(Територіальні управління ДСА)
Апарат вищого спеціалізованого суду
Апарат Верховного Суду України
Організаційне забезпечення судів
Перегляд рішень вищих
спеційалізованих судів за законодавчо-
визначеними підставами
СУДИ
ЗАГАЛЬНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ
А
Д
МІ
Н
ІС
Т
Р
А
Т
И
В
Н
І
Г
О
С
П
О
Д
А
Р
С
Ь
К
І
ЗА
Г
А
Л
Ь
Н
І
Малюнок 1. Судова система України
Конституційний Суд України є унікальним і єдиним судом, що має окремо визначену юрисдикцію, не входить до системи судів загальної юрисдикції, але належить до судової системи України.
Судова інстанція – це процесуальне поняття, що характеризує обсяг повноважень суду щодо розгляду справи у певній судовій процедурі. В Україні особи мають право на розгляд їхніх справ у такому процесуальному порядку – по суті (суд першої інстанції), апеляційному
(суд другої інстанції), касаційному (суд третьої інстанції). Особливі повноваження з розгляду справ належать Верховному Суду України.
Суд першої
інстанції здійснює первинний розгляд справ, безпосередньо досліджує надані сторонами докази та ухвалює судове рішення у справі. Сторонам надається час для оскарження шляхом

15 подання апеляції цього рішення. Якщо апеляцію
1
не подано, рішення суду першої інстанції набуває законної сили і є обов’язковим до виконання з моменту спливу терміну, встановленого законом для оскарження судового рішення суду першої інстанції. Якщо апеляцію було подано, то набуття судовим рішенням законної сили відкладається до ухвалення у цій справі судом апеляційної інстанції відповідного рішення.
Судом другої (апеляційної) інстанції може бути лише суд вищого рівня в ієрархічній будові судової системи стосовно суду, який розглядав справу по суті. Суд апеляційної інстанції за ініціативою сторони або сторін здійснює перегляд справи в повному обсязі або частково.
Перегляд здійснюється за правилами суду першої інстанції, тобто сторони можуть подавати нові докази, залучати нових свідків. Апеляційна
інстанція наділена повноваженнями перевіряти правильність застосування закону судом першої інстанції, а також повноту й об’єктивність встановлених ним фактичних обставин справи. Рішення суду апеляційної інстанції набуває законної сили і є обов’язковим до виконання з моменту оголошення. Процесуальний закон також встановлює певний строк, протягом якого рішення апеляційної інстанції може бути переглянуто судом касаційної інстанції.
У касаційній (третій) інстанції розгляд здійснюється лише за матеріалами справи і спрямований на виключення можливих помилок у застосуванні норм права. Тобто касаційна інстанція обмежена лише переглядом питань права. Судом касаційної інстанції може виступати суд, який належить до вищого судового рівня, ніж суд, що розглянув справу в апеляційному порядку. Рішення касаційного суду не підлягають оскарженню в загальному порядку. Вони можуть бути переглянуті
Верховним Судом України лише у виняткових випадках за наявності визначених законом підстав.
1
Апеляція – скарга на рішення суду першої інстанції, в якій вимагається переглянути справу повністю або частково з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права.

16
Рішення суду першої інстанції, яке не було переглянуто в апеляційному порядку, перегляду в касаційній інстанції не підлягає. В цьому полягає основна ознака
інстанційності
– послідовного проходження справи по судовій системі в межах визначеного законом строку. При додержанні умов, визначених законом, право на таке проходження має будь-яка судова справа. З цієї ж підстави окремо виділяються процесуальні повноваження Верховного Суду України щодо перегляду судової справи.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал