Кашко А. О., студентка, Юридичний інститут, Національний авіаційний університет, м. Київ Куліш А. ВСкачати 57.93 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір57.93 Kb.
УДК 347.4:656.7.073 (043.2)

Кашко А.О., студентка,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Куліш А.В., студентка,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ.

Науковий керівник: Оніщенко О.В., к.ю.н., доцент.


Договір перевезення вантажу повітряним транспортом
Повітряний транспорт є порівняно новим видом транспорту. Це зумовлено швидкістю порівняно з іншими видами транспорту, а також можливість доставити пасажирів і вантаж в місця призначення, що є недоступним для інших видів транспорту.

Роль транспорту полягає в перевезенні людей та багажу в просторі. Такі відносини відносяться до зобов’язально-правових.

Перевезення вантажів - один з видів господарської діяльності, яка здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Цей вид діяльності може здійснюватися як з метою одержання прибутку, так і без такої мети (наприклад, морські та повітряні судна можуть використовуватися для перевезень у наукових, навчальних цілях або під час несення спеціальної державної служби тощо). У першому випадку перевезення вантажів є різновидом комерційної господарської діяльності, а в другому - різновидом некомерційної господарської діяльності

На сьогоднішній день є широка нормативно-правова база, яка регулює питання щодо перевезень пасажирів повітряним транспортом, а саме: Цивільний Кодекс України, Повітряний Кодекс України, Закон України «Про транспорт», Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу та іншими актами.

Під договором повітряного перевезеннябагажу розуміється угода, щодо транспортування товарів повітряним транспортом, у тому числі період, коли товари перебувають під контролем повітряного перевізника.

Відповідно ст. 60 ПК, повітряні перевезення виконують на підставі договору [2].

Кожний договір повітряного перевезення та його умови засвідчують документи на перевезення,виданим авіаційним підприємством або уповноваженими ним організаціями чи особи (агентами).

Спираючись на ЦК України, а саме на Ч 1 ст. 909 треба зазначати, що за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначити та видати йог особі , яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату [1].На підставі наведених положень про договір перевезення можна виділити декілька ознак договору.

По-перше, договір перевезення повітряним транспортом є договором про надання перевізних послуг, тобто послуг з переміщення пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

По-друге, цей договір є двосторонній. Однією із сторін будь-якого договору повітряного перевезення є повітряний перевізник.

Одним із основних понять є визначення поняття «перевізник» . У ст. 59 ПК, перевізником визначається будь-яка фізична і юридична особа, яка виконує повітряні перевезення та має права експлуатанта авіаційної техніки [2].

Виділимо основні ознаки перевізника:

 1. відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2006 р., до господарської діяльності, що підлягає ліцензування, віднесено надання послуг з перевезенням пасажирів та багажу повітряним транспортом. Відповідно, повітряним перевізником може бути як юридична так і фізична особа, яка отримала ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів та багажу [5];

 2. перевізником виступає фізична особа, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб-підприємців в порядку, передбаченому Законі України « Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003р. [6];

 3. наявність прав експлуатанта авіаційної техніки. Відповідно до ст. 5 ПУ, експлуатантом є особа, організація або підприємство, яке експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі [2].

Щодо поняття «експлуатант» можна виділити такі його основні ознаки:

 1. повітряне судно може належати як юридичній так і фізичній особі на будь-якому майновому праві: як на речовому (право власності), так і на зобов’язальному (оренда, лізинг);

 2. експлуатант здійснює експлуатацію повітряного судна, тобто здійснює повітряне перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

 3. наявність сертифіката експлуатанта. Такий сертифікат є підтвердженням придатності повітряного судна до виконання польотів. (ст. 7 ПК)[8, 51].

Відповідно до розділу 1 Правил повітряних перевезень вантажів, перевізник (або авіакомпанія) особа, що має постійне місце діяльності в Україні і яка є стороною договору щодо перевезення, а також усі інші особи, що беруть участь у перевезенні згідно з авіавантажною накладною та беруть на себе зобов'язання виконати перевезення. З метою звільнення та обмеження відповідальності, передбаченої або згаданої у цих Правилах чи у будь-якому іншому документі, термін "перевізник" включає агентів, службовців, представників і підрядників перевізника, якщо Правилами не передбачене інше. [4].

По-третє, договір перевезення вантажу повітряним транспортом може бути як реальний так і консенсуальним. Згідно ст. 909 ЦК випливає, що обов’язок у перевізника доставити вантаж виникає лише після його прийняття [1]. Тобто, цей договір є реальним. Але він може мати ознаки і консенсуаьного договору, адже І.Безлюдько стверджує, що «існування такої презумпції, не перешкоджає сторонам передбачити в договоріповітряного перевезення обов'язок прийняти вантаж до перевезення в майбутньому» [7, 8].

По-четверте, договір перевезення повітряним транспортом є формальним договором, оскільки він укладається в письмовій формі з дотриманням усіх встановлених законодавством обов’язкових реквізитів.

Договір перевезення укладається лише в письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням транспортної накладної.

Під час перевезення вантажу видають авіавантажну накладну. Замість авіавантажної накладної можуть біти застосовані інші засоби, що забезпечують збереження інформації стосовно його транспортування електронному вигляді. Застосовуючи такі засоби,перевізник має право видати вантажовідправникові документи, який замінює авіа вантажну накладну.

Авіавантажна накладна є презумпцією наявності договору перевезення вантажу між перевізником і вантажовідправником, котрі названі в цьому документі, та прийняття вантажу до перевезення на умова, визначених у цьому документі.Умови договору перевезення, наведені в авіавантажній накладній, не мають суперечити правилам перевезення вантажів. Відсутність, неправильність або втрата авіавантажної накладної не впливають ні на наявність, ні на дійсність договору перевезення.

По-п’яте, договір перевезення повітряним транспортом є оплатним договором, оскільки діями перевізника відповідає обов’язок відправника чи пасажира вчинити зустрічну дію, а саме, сплатити провізну вартість.
Література

 1. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2003. – № 40-44. – С.380.

 2. Повітряний Кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2011. – № 48-49. –Ст. 536.

 3. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1994. –№ 51. –Ст. 446.

 4. Правила повітряних перевезень вантажу: наказ Міністерства інфраструктури України № 728 від 30.11.2012р.// Офіційний вісник України від 25.01.2013. - № 4.

 5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 99.

 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31-32. -Ст. 263.

 7. Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за законодавством України// Автореф. к.ю.н. - 12.00.03. - К., 2005. - 22 с.

8. Оніщенко О.В. Договір перевезення повітряним транспортом: деякі цивільно-правові аспекти // Юридичний вісник. – 2009. - № 4 (13). – С. 49-53.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал