Календарно-тематичний планСкачати 93.24 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір93.24 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_______ проф. Ю.Й. Гумінський

“_____”______________ 2015 р.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних та самостійних занять під керівництвом викладача

з дисципліни «Психотерапія»

для студентів УІ курсу медичного факультету

за спеціальністю «Медична психологія»

на осінній семестр 2015-2016 н.р.Дата

Тема практичного заняття


Годин


1


1.09

19.10


16.11

Психологічна корекція: визначення, види психокорекції. Основні принципи, мета і завдання психокорекційної роботи.Особливості складання психокорекційних програм:принципи складання і основні види. Стратегії психокорекції. Покази до застосування психокорекції. Оцінка ефективності.

2


Психодинамічний напрямок.Корекційні впливи у класичному психоаналізі. Класичний психоаналіз З.Фрейда, техніка.

2

Екзистенціальний напрямок:основні поняття і положення, завдання, техніка.

2

2

2.09
20.10

17.11


Когнітивно-поведінковий напрямок: теоретичні основи, завдання, техніка, особливості. Раціонально-емотивна терапія А.Еліса: теоретичні основи, техніка. Когнітивний підхід А.Бека. Етапи когнітивної корекційної роботи. Реальністна терапія У.Глассера. Теоретичні основи, техніка. Методи поведінкової корекції.Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. Імерсійні методи: метод наводнення, імплозії, парадоксальної інтенції. Методи засновані на принципі біологічного зворотнього зв'язку."Жетонний" метод.Метод Моріта.Холдінг.Імаго-метод.

4

Гештальттерапія Ф. Перзла. Теоретичні основи. Основні поняття, положення. Генез виникнення неврозу. Техніка. Етапи корекційної роботи.

2

Ігротерапія. Загальна характеристика. Основні психологічні механізми корекційного впливу ігри.Основні види і форми ігротерапії. Ігротерапія у психоаналізі. Ігрова терапія, центрована на клієнті. Ігротерапія відреагування, побудова відносин.Директивна і недирективна ігротерапія. Індивідуальна та групова ігротерапія.Ігрова кімната та її обладнання. Вимоги до ігротерапевта.

2

3

3.09

21.10
18.11Арттерапія.Загальна характеристика метода: мета, основні напрямки, техніка.Музикотерапія.Бібліотерапія.Танцювальна терапія. Проективний малюнок. Придумування історій. Казкотерапія. Лялькотерапія.

2

Психодрама.Теоретичні основи, форми і види психодрами. Методики психодрами.

2

Індивідуальна психокорекція.Основні методи. Показання. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Основні стадії.

2

4

4.09

22.10
19.11
Групова психокорекція. Специфіка групової форми психокорекції. Особливості комплектування групи: віковий і статевий склад групи, професійний склад групи, величина групи, частота і тривалість зустрічей. Підготовка до групової корекції. Групова динаміка.

2

Керівництво психокорекційною групою: основні завдання групового психолога, робота під наглядом супервізора, ко-тренери, типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника корекційної групи.

4

5

5.09

23.10
20.11Психокорекція сімейних відносин. Сім'я, як об'єкт психокорекційного впливу. Методики корекції сімейних відносин та стосунків між батьками і дітьми.

4

Предмет та завдання психотерапії.Визначення психотерапії і зміст основних понять. Мета та завдання психотерапії. Клінічні, фізіологічні та психологічні основи психотерапії Механізми лікувальної дії психотерапії.Загальні та специфічні фактори. Основні механізми лікувального впливу психотерапії:.


2

6

7.09

24.10


21.11


Медична деонтологія і психотерапія. Етико-деонтологічні аспекти психотерапії. Особистість лікаря -психотерапевта. Оцінка ефективності психотерапії. Основні вимоги, критерії і методи ефективності психотерапії.

2

Організація психотерапевтичної допомоги. Особливості та різні форми організації психотерапевтичної допомоги. Амбулаторна і стаціонарна психотерапевтична служба.

2

Принципи класифікації у психотерапії. Психотерапія за етіопатогенетичними симптоматична; за характером впливу; за участю в ній хворого; за направленістю відносно патогенних установок; за тактикою лікаря психотерапевта: вибіркова, комбінована або комплексна.

2

7

08.09

26.10


23.11

Сугестивний напрямок у психотерапії.Методи навіювання: навіювання у несплячому стані (наяву), під час неглибокого природного сну, у гіпнотичному стані, під час наркотичного сну(наркопсихотерапія).Методисамонавіювання: довільне самонавіювання Е.Кує, прогресуюча м'язова релаксація (метод Джекобсона), аутогенне тренування (метод І.Шульца), самонавіювання по Еріксону (Еріксонівський гіпноз).

4

Динамічний напрямок у психотерапії.Класичний психоаналіз З.Фрейда. Теоретичні основи психоаналізу. Техніка психоаналізу: продукування матеріалу, аналіз матеріалу пацієнта, робочий альянс, аналіз опору, аналіз переносу, аналіз сновидінь, аналіз помилкових дій. Самоаналіз. Особистість психоаналітика. Покази і протипокази до практики психоаналізу.

2

8

09.09


27.10

24.11

Когнітивно-поведінковий напрямок у психогперапії.Когнітивна психотерапія. Основні положення. Мета та завдання.Методики. Метод раціонально - емоційної психотерапії. Покази. Поведінкова психотерапія. Основні положення. Мета та завдання. Методики: систематична десенсибілізація Вольпе, емоційно - стресові методики, тренінг впевненої поведінки, самоінструкції, моделювання, методики самоконтролю.


4

Екзистенціально-гуманістичний напрямок у психотерапії.Екзистенціальна психотерапія. Теоретичні концепції. Мета і принципи. Клієнт - центрована психотерапія. Основні положення. Методики, прийоми, психотерапевтичні процеси. Сфери застосування. Гештальт-терапія. Теоретичні підходи. Основні принципи. Технічні прийоми і процедури. Покази.

2

9

10.09

28.10


25.11

Раціональна психотерапія. Теоретичні основи. Мета та завдання. Техніка.Покази.

4

Нейролінгвістичне програмування (НЛП). Теоретичні джерела НЛП. Базисні пустулати НЛП. Специфічні методи діагностики і корекції. Корекційні техніки. Методики наведення трансу. Основні методи: "якір", "змах", рефреймінг, аудіально-кінестетична та візуально-кінестетична дисоціація.

4

10

11.09

29.10


26.11

Короткочасна, довготривала, підтримуюча, комбінована психотерапія. Визначення, мета та завдання.Сучасні напрямки, форми роботи, методики. Покази.

2

Кризова психотерапія.Принципи та завдання кризової психотерапії. Методи, варіанти, покази. Термінальна психотерапія. Визначення, особливості, організаційні форми,ефективність, покази.


2

Індивідуальна психотерапія. Визначення, мета, форми та методи індивідуальної психотерапії. Роль психотерапевта, психотерапевтичний контакт. Короткочасна і довготривала індивідуальна психотерапія. Покази та протипокази.


2

11

12.09


30.10

27.11

Сімейна психотерапія. Визначення, мета, методи, моделі. Етапи сімейної психотерапії (діагностичний, ліквідація сімейного конфлікту, реконструктивний, підтримуючий). Сімейний психотерапевт. Психотерапевтичний контракт. Сімейна психотерапія у пацієнтів з алкоголізмом та наркоманією.


4

Групова психотерапія. Мета і завдання групової психотерапії. Група: мета та завдання, норми групи, структура групи, групова напруга, формування підгруп, фази розвитку психотерапевтичної групи. Методи групової психотерапії: групова дискусія, психодрама, психогімнастика, проективний малюнок. Керівництво психотерапевтичною групою, груповий психотерапевт: ролі, завдання, вербальні та невербальні засоби впливу. Типи поведінки у групі. Груповий процес. Організаційні аспекти, покази до застосування групової психотерапії.


4

12

14.09

31.10


28.11

Види групової психотерапії. Психодрама Я.Морено: техніка, фази, покази.Психокорекційні групи: групи зустрічей, групи тренінгів (Т-групи).Аналітична групова психотерапія: техніка, покази.Гештальт - терапія: мета і завдання, техніка, покази.Клієнт - центрована психотерапія К. Роджерса: основні положення, техніка, покази.Адлерівський аналіз: техніка, покази.

4

Психокорекція, психопрофілактика і психотерапія як система комплексного лікування та реабілітації хворих.Мета та завдання. Етапи. Методичні принципи. Методики. Покази та протипокази.

2

13

15.09

02.11


30.11


Психотерапія і психокорекція у психіатрії.Психотерапія і психокорекція стресових станів, неврозів, розладів особистості, соматопсихічних розладів. Психотерапія у системі реабілітації пацієнтів з ендогенними психозами, психогенних захворювань.

6

14

16.09

03.11


01.12


Психотерапія та психокорекція у наркології. Психотерапія та психокорекція, як основний метод лікування алкоголізму і наркоманій. Емоційно-стресова терапія алкоголізму, стресопсихотерапія алкоголізму ("кодування") А.Довженко. Психотерапія у залежних від зловживання медикаментами. Психокорекція та психотерапія неадекватної поведінки у підлітків, які зловживають психоактивними речовинами.Психокорекційна робота з батьками девіантних підлітків.

6

15

17.09

04.11


02.12


Психотерапія та психокорекція у сексології та андрології. Психотерапія та психокорекція сексуальних дисгармоній подружніх пар. Психотерапія та психокорекція сексуальних розладів у чоловіків і жінок. Психотерапія та психокорекція сексуальних девіацій та перверзій.

6

16

18.09

05.11


03.12

Психотерапія та психокорекція у неврології. Психотерапія та психокорекція невротичного компоненту при органічних захворюваннях нервової системи. Психотерапія та психокорекція у комплексному лікуванні неврологічних хворих з метою усунення невротичних та неврозоподібних розладів внаслідок інфекційних, судинних, травматичних захворювань нервової системи. Психотерапія та психокорекція у системі комплексної відновлювальної терапії хворих, що перенесли інсульт. Психотерапія та психокорекція при епілепсії.

6

17

19.09

06.11


04.12

Психотерапія та психокорекція у клініці внутрішніх хвороб. Психотерапія у комплексному лікуванні психосоматичних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки). Психотерапія інших хронічних соматичних захворювань.

6

18

21.09

07.11


05.12


Психотерапія та психокорекція в педіатрії. Особливості

психотерапії та психокорекції дитячого і підліткового віку. Методи, підходи, ефективність, покази для психотерапії та психокорекції пацієнтів дитячого віку.6

19

22.09

09.11


07.12


Психотерапія та психокорекція в геронтології. Особливості, завдання, методичні підходи психотерапії та психокорекції осіб похилого віку.

6

20

26.09

14.11


12.12

Залік

2

Всього
120

Зав. кафедрою медичної психології та психіатрії,д. мед. н., професор Н.Г. Пшук

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал