Календарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рікСкачати 220.47 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір220.47 Kb.
Календарно-тематичне планування

з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік

( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826)

Учителя _________________________________

Кількість годин на рік ¾ 70 годин; на тиждень ¾ 2 години.

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Рівень стандарту та академічний рівні, затверджені наказом Міністерства від 14.07. 2016 № 826).
Обов’язкова кількість видів контролю


Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

контрольного класного твору; виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)3

1

23

1

2Уроки розвитку мовлення

2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5


Українська література. 11 клас

Академічний рівень

(70 год., 2 год. на тиждень)№ з/п
Зміст навчального матеріалу

І семестр

К-ть

год

Примітки

Дата

1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.

ВСТУП (1год.)


Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості.

ТЛ:Розстріляне відродження”.


1
2

ПОЕЗІЯ (3год.)

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина – найпотужніший модерніст 20-х років.


1


Напам’ять «Арфами, арфами…»

3,4

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші “Пам’яті тридцяти”. Потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»): “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

2Напам’ять «О, панно Інно…»


5
ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД (1год.)

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років.

Михайль Семенкопоет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми у віршах “Бажання”, “Місто” й “Запрошення”.


ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

1

6
«КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ» (2год.)

Група київських “неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ − традиція» М. Зерова). Належність до групи М. Зерова, М. Рильського.ТЛ: сонет.

1

Напам’ять поезія М. Рильського “Молюсь і вірю...”

7

Філософічність, афористичність лірики М. Зерова й М. Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах

М. Рильського “Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”

ТЛ: філософічність.

1


8
ЄВГЕН ПЛУЖНИК (2год.)

Євген Плужник – один із провідних поетів “розстріляного відродження”. Урівноваженість душевного стану ліричного героя Є. Плужника. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”).

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

1Напам’ять одну з поезій Є.Плужника

9

“Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника (“Для вас, історики майбутні...”).

1


10
Контрольна робота № 1 «Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника» (тести).

1
11ПРОЗА (9 год.)

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ (Микола Фітільов) (2год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.1
12


Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового. “Я (Романтика)”— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.


1

13ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ (2год.)

Творча біографія митця.Ю.Яновський і М.Хвильовий. Вплив європейського неоромантизму. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».


ТЛ: роман у новелах.

1
14Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті в новелі Ю. Яновського “Дитинство”. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку в новелі Ю. Яновського “Шаланда в морі”.

1

15ВАЛЕРЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ (3год.)

Життєвий шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».1


16Зображення “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Вплив А.Франса, Г.Флобера, Гі де Мопассана, О.де Бальзака(світ.літ-ра) Філософія Ф.Ніцше, А.Шопенгауера, С.К’єркегора.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.


1
17


РМ №1 Усний навчальний твір-мініатюра за романом В.Підмогильного «Чи підкорив Степан Радченко місто?»


1

18, 19ОСТАП ВИШНЯ (Павло Губенко) (2год.)

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”.ТЛ: усмішка. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках». “Сом”.

2


20


РМ Контрольна робота № 2 «Проза 20-30-х років. Творчість Миколи Хвильового, Ю. Яновського, Остапа Вишні» (тести, письмові відповіді на запитання).

1


21ДРАМАТУРГІЯ ( 1год.)

Аналіз контрольної роботи. Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми).П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій зарубіжної класики і модерної драматургії.1

22МИКОЛА КУЛІШ (2год.)

Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. Сатирична комедія «Мина Мазайло».

1

23


Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.


Драматургічна майстерність автора в створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів і ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність в наш час. ТЛ: сатирична комедія

1
24УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Література в Західній Україні (до 1939 р.) (огляд)

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.


1
25БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ (1 год.)

Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність (“Автопортрет”, “Дороги”). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Різдво”. ТЛ: міфологізм, асоцітивність.1

Напам’ять «Різдво»

26

ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ (2год.)

Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.ТЛ: поема у прозі.

1

27

Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність у поемі «Поза межами болю» О.Турянського

1
28

РМ Контрольна робота № 3. Письмовий твір за творчістю М.Куліша та письменників Західної України.

1

29
ПЧ «Народний малахій» М.Куліша

130

Празька поетична школа (огляд) (1 год.)

“Празька поетична школа” та її представники. (Є.Маланюк, О.Теліга, О.Ольжич, О.Стефанович, Ю.Дараган, Н.Лівицька-Холодна, О.Лятуринська та ін..)


1
31

ЄВГЕН МАЛАНЮК (2год.)

Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії “Стилет чи стилос?..” Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка “Під чужим небом”.1

32
РМ Усні відповіді на запитання за творчістю Є.Маланюка.

133

ІВАН БАГРЯНИЙ (2год.)

Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман.


1
34

Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору. Підготовка до написання домашнього твору.

1
35


Назустріч ЗНО . Узагальнення й систематизація вивченого

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр.(1год.)36
Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.


1


37Література рідного краю


138

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО (4 год.)

Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

1
39

Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”.

1

40
Національні та загальнолюдські проблеми. Образи кіноповісті «Україна в огні».

1
41
КР № 4 Контрольний твір за творчістю О. Довженка.

1


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

ВСТУП (1год.+ 1год. ПЧ)42

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.

Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза”. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

1

43
ПЧ Творчість Е. Андієвської ("Джалапіта", "Казка про говорющу рибу").

1ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ (12год.)


44
“Шістдесятництво” як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна.

Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета (“Задивляюсь у твої зіниці…”). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...”).

145

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача.

Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.


1
46

Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)

1

47

Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.

Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...” Інтимна лірика митця.1


48Ліна Костенко (5 год.). Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). “Страшні слова, коли вони мовчать…” ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика.1Одну з поезій напам.49“Вічні” українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско”, “Хай буде легко. Дотиком пера…”, «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”).

1
50, 51Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”.

ТЛ: роман у віршах.


2
52


Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання в романі у віршах «Маруся Чурай» Л. Костенко. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.


ТЛ: образи-архетипи.

1

53


Назустріч ЗНО . Узагальнення й систематизація вивченого.


1
54


Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.

1


Напам. “Як добре те, що смерті не боюсь я” .
55Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В. Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена (“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”). ТЛ: метафора (поглиблено).

Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (узагальнення й систематизація вивченого).


1


56КР № 5 «Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, В. Стус)» (тести).

1


ПРОЗА другої половини ХХ ст. (7год.)


57Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі “За мить щастя” О. Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.


1

58Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Символіка танцю юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.

ТЛ: новела, роман та його види.


1


59Григір Тютюнник. Коротко про письменника.

“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»).
1


60Григір Тютюнник («Три зозулі з поклоном». Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.ТЛ: художня деталь (поглиблено).

1

61
Валерій Шевчук (4 год.). Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

162, 63

Валерій Шевчук. Композиція роману-балади “Дім на горі” В. Шевчука. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): в романі-баладі «Дім на горі» В. Шевчука.

ТЛ: роман-балада.

2

64

Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Притчевість образів, епізодів.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено).

1


65

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА(3год.)В лещатах радянської ідеології. Історичні твори З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.

1


66Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного “Диво”(скорочено). Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності).

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).


1

67


Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романі «Диво» П. Загребельного. Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

1
68


КР № 6 «Проза др. пол. ХХ ст. (О. Гончар, Гр. Тютюнник, В. Шевчук, П. Загребельний) (тести).


1СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


(огляд) (1год.)

69Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін. Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).


1
70


Назустріч ЗНО . Узагальнення й систематизація вивченого.

РМ Бесіда про твори, вивчені впродовж навчального року.


1
Укладачі


Учителі Омельницької ОТГ Кременчуцького району

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал