Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка28/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


І семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Українська література 1920--1930-х рр.

1
Відродження української літератури у 20-х роках XX століття. Літературні організації. Літературна дискусія 1925-1928 років. Модерністські течії та значення їх.

ТЛ: «розстріляне відродження», авангардизм, соцреалізм.
Поезія

2
Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях.
3
Новаторський характер поезії П. Тичини. «Ви знаєте, як липа шелестить...., Збірка «Сонячні кларнети». «Арфами, арфами...», «0, панно Інно...», «Подивилась ясно...». Майстерне володіння верлібром. ТЛ: вітаїстичність.

Вивчити напам’ять вірші «Арфами, арфами...», «0, панно Інно..,,

4
Риси модернізму у змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни. «Одчиняйте двері...», «Скорбна мати».
5
Художнє осмислення автором національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі «Золотий гомін». Образи-символи у вірші «Пам’яті тридцяти».

ТЛ: новаторство, тонічний вірш, поліфонізм поезії.

Вивчити напам’ять вірш «Пам’яті тридцяти».

6
Група київських поетів-неокласиків (М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара, П.Филипович, О.Бургардт). Різногранний творчий шлях Миколи Зерова - лідера неокласиків. Культурологічна основа збірки «Камена».
7
Мотиви мимовільного пророцтва, передчуття неминучої смерті. «Чистий четвер». «Київ - традиція». Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

ТЛ: філософічність, сонет.
8
Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях. Рання творчість. Майстерне змалювання настроїв і почуттів ліричного героя. «Яблука доспіли, яблука червоні...». Вірш «Коли усе в тумані життєвому...» як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів.

Вивчити напам’ять вірш «Пам’яті тридцяти».

9
Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета. «Запахла осінь в’ялим тютюном...». Життєствердний пафос у змалюванні природи в образах поезії «Молюсь і вірю. Вітер грає...». Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя. «Солодкий світ!»

10
«Троянди й виноград». Рідна мова - духовне багатство людини. «Мова». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті.
11
Виразне читання 2. Декламування напам’ять поезій М.Рильського.
12
Євген Плужник. Життєвий і творчий шлях. Вірш «Для вас, історики майбутні» - зразок громадянської лірики поета, вираження свого ставлення до світу. Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії. «Вчись у природи творчого спокою.

Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).

13
Космічні мотиви в поезії, усвідомлення себе часткою космосу. «Ніч... а човен-як срібний птах!..». Інтимна лірика поета. «Річний пісок слідок ноги твоєї...... Поема «Галілей» - унікальне явище в літературі 20-х років про болісні роздуми над тогочасною дійсністю.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

14
Володимир Свідзинський - один з найталановитіших представників високого модернізму, творець міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у збірці «Вересень».
15
Майстер ліричної мініатюри. «У рідній моїй стороні...». Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви. «Ти увійшла нечутно, як русалка».
16
Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях. Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя. «Так ніхто не кохав...». Майстерне поєднання в поезії любові до Вітчизни, рідної природи і коханої. «Білі акації будуть цвісти...», «Люблю».

Вивчити напам’ять вірш «Так ніхто не кохав...».

17
Роздвоєність душі поета. «Два Володьки». Поема «Розстріляне

безсмертя». Автобіографічний роман «Третя Рота».ТЛ: поглиблення поняття про художню образність (поетичний образ).
18
Контрольна робота № 1 (комбінована). Творчість П.Тичини, М.Зерова, М.Рильського, Є.Плужника, В.Свідзинського, В.Сосюри.
Проза

19
Жанрово-стильове розмаїття української прози 1920-1930-х років. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях «основоположника нової української прози».
20
Новела «Я (Романтика)». Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. Символічний образ матері у творі.
21
Розвиток мовлення 1. Усний твір-характеристика персонажа новели «Я (Романтика)».
22
Повість «Іван Іванович» як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології «вічного» обивателя. Сатиричні зображувальні засоби. Змалювання образу сильної, вольової особистості у повісті «Сентиментальна історія». Трагічна історія створення «Вальдшнепів».
23
Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях письменника. Новелістична майстерність митця
24
«В житах» як зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору.

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.
25
«Фавст» - новітня інтерпретація відомого «вічного» образу Фауста із твору Й. В. Гете. Образ Прокопа Конюшини утворі. Особливості художнього стилю Г.Косинки.
26
Валер’ян Підмогильний. Біографічні дані про письменника -представника інтелектуально-психологічної прози. Ранні оповідання і повісті.

ТЛ: екзистенціалізм.
27
Роман «Місто» - взірець української урбаністичної прози. Проблема місто-село в романі. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретована на національному ґрунті.
28
Образ Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання.

ТЛ: маргінальність, психологізм, іронія.
29
Жіночі образи у творі. Перегук твору з найкращими здобутками світової літератури.
30
Позакласне читання 1. Валер’ян Підмогильний. «Невеличка драма».
31
Контрольна робота №2 (комбінована). Творчість М Хвильового, Г.Косинки, В.ПІдмогильного.
32
Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях письменника-романтика. Активна участь Ю.Яновського у становленні українського кіно.
33
Роман у новелах «Вершники» як соцреалістичний твір. Своєрідність композиції і жанру. Проблематика, романтичне змалювання дійсності. Новела «Подвійне коло». Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення. Романтика як пафос і романтизм, як стильова течія в літературі. Засоби романтичного зображення.
34
Новела «Дитинство» - ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Новела «Шаланда в морі», утвердження в ній високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку (Мусій Половець, Половчиха). Особливості стилю Ю.Яновського.
35
Розвиток мовлення № 2. Добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають ідею роману «Вершники».
36
Остап Вишня. Життєвий і творчий шлях одного з найвидатніших українських письменників-гумористів. «Моя автобіографія» як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість.
37
Гумореска «Чухраїнці», гумористичне висміювання в ній деяких негативних рис української ментальності. Гуморески «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом». Зображення в них комічних життєвих ситуацій, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія. Особливості стилю письменника.
Драматургія

38
Українська драматургія 1920-1930-х років. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка).
39
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Огляд його драматичних творів («97», «Народний Малахій», «Маклена Ґраса» та ін.).
40
Сатирична комедія «Мина Мазайло» - п’єса без позитивного героя. Особливості сюжету.
41
Сатиричне викриття бездуховності обивателів на матеріалі українізації. Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя. Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів ХІХ-ХХст. Актуальність п’єс М.Куліша сьогодні.
42
Позакласне читання № 2. Микола Куліш. «Народний Малахій».
43
Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів.
44
Драматична поема «Свіччине весілля», її історична основа. Символічні образи світла і свічки у п’єсі.

ТЛ: образи-символи, драматична поема (повторення).
45
Утілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії. Своєрідність драматургії І.Кочерги.
46
Контрольна робота № 3 (комбінована). Творчість Ю.Яновського, Остапа Вишні, М.Куліша, І.Кочерги.
Українська література за межами України

47
Література в Західній Україні (до 1939 р). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам.
48
Богдан-Ігор Антонич. Біографічні відомості про письменника. «Автопортрет» як поетичне кредо митця. «Вишні». Оригінальне сприйняття ліричним героєм природи.

ТЛ: поглиблення поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність.

Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).

49
«Різдво». Майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків. «Зелена Євангелія». Захоплення ліричного героя вічною красою світу.

50
«Дороги». Оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів. «Пісня про незнищенність матерії». Філософські роздуми про безсмертя, про вічність життя. Місце Б.-І. Антонича серед визначних ліриків-нова-торів світу.

51
Осип Туринський. Біографічні відомості про письменника. «Поза межами болю» - видатний твір української модерної літератури, написаний у стилі експресіонізму. ТЛ: поема в прозі.
52
Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.
53
Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Образи твору. Співзвучність твору зі світовою класикою. Місце твору у світовій антивоєнній літературі.
Еміграційна література

54
«Празька школа» поетів, її представники (Є.Маланюк, Ю.Дараган, Л.Мосендз, О.Ольжич, О.Теліга, О.Лятуринська, О.Стефанович, Ю.Липа, Ю.Клен, Н.Лівицька-Холодна та ін.). Продовження ними модерністських традицій неоромантиків, неокласиків. Збірка Ю.Дарагана «Сагайдак» (1925) як поетичний заспів «пражан».
55
Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях поета й літературознавця. «Стилет чи стилос?..». Роль поета-патріота в суспільному житті. Аналіз вірша «Знаю - медом сонця, ой Ладо......
56
Філософські мотиви у поезії «Істотне». Земне буття у космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь. Туга за рідним краєм, мотиви самотності. «Під чужим небом». Аналіз поезії «Земна мадонна». Літературознавчі праці про Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Хвильового («Книга спостережень»).
57
Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях. Участь в організації МУРу. Публіцистика Уласа Самчука. Проблеми формування національної свідомості у статті «Нарід чи чернь?».
58
Трилогія «Ост» - зображення тривалого шляху українського народу до свого визволення. Трилогія «Волинь» - роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині XX ст. Образ Матвія Довбенка як символ справжнього сина українського народу. Показ формування національної самосвідомості на прикладі Володька. Роман «Юність Василя Шеремети», його автобіографічна основа.
59
Роман «Марія» як художній документ про селянську родину в умовах тоталітаризму. Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість з біблійними образами. Образи Гната та Корнія. Знищення особистості під упливом комуністичної ідеології. Образ Максима. ТЛ: поглиблення поняття про роман (роман-хроніка, епопея).
60
Контрольний письмовий твір на одну із тем: «Новаторство Самчука-романіста», «Специфіка українського національного характеру (за творами Уласа Самчука)».
61
62
Контрольна робота № 4 (комбінована). Творчість Б.-І.Антонича, О.Турянського, Є.Маланюка, У.Самчука.
63
Література рідного краю №1. Літературні персонали територіальної громади (проза). «Чи я такий, а чи то світ такий» (за збіркою В.Кікотя «Промені самотності»)
64
Повторення вивченого.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал