Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка27/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ІІ семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Еміграційна література

33
«Празька поетична школа» та її представники.

Євген Мапанюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета

й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..».

34
Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгійні мотиви, філософічність поезії Є.Маланюка «Під чужим небом».
35
Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя і творчості Івана Багряного. «Тигролови» як український пригодницький роман.
36
Розвиток мовлення 3. Усний твір-характеристика персонажа пригодницького роману І.Багряного «Тигролови».
Українська література 1940 -- 1950 рр.

37
Українська література 1940-1950-х років. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. Відомий у світі режисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторські естетичні шукання. ТЛ: кіноповість, публіцистичність.


38
О.Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.
39
О.Довженко. «Україна в огні». Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки.
40
Контрольна робото № 4. Контрольний письмовий твір на одну з тем: «Філософський зміст поезії Євгена Маланюка», «Доля України та українців за романом Івана Багряного “Тигролови”», «Вічні цінності утворах Олександра Довженка».
Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

41
Українська література у другій половині XX століття. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище шістдесятництва, Нью-Йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.
Поети-шістдесятники

42
Шістдесятництво як культурологічне і соціальне явище. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, форма і стильова новизна.

Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці...»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).ТЛ: віршові розміри (повторення).

Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).

43
Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нацїі, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

Вивчити напам’ять.

44
Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічний образ соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення).
45
Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...». Інтимна лірика митця.

Вивчити напам’ять.

46
Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення,традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать...» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).

47
«Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»), Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання, її сповідапьність. Пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера...», «Я вранці голос горлиці люблю...», «Недумано, негадано...»).

ТЛ: образи-архетипи.

48
Історично-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».

ТЛ: роман у віршах.

Вивчити напам’ять уривок з роману(на вибір).

49
Духовне життя українців крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.
50
Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі («Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів іду до тебе...»).

Вивчити напам’ять вірш «Мені зоря сіяла нині вранці...» або «Як добре те, що смерті не боюсь я..») (на вибір).

51
Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В.Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії; формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена («Господи, гніву пречистого...», «0 земле втрачена, явися...», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»).

ТЛ: метафора (поглиблено).

52
Контрольна робота 5. Тестування за темою «Українська поезія другої половини XX - початку XXI століття (В.Симоненко, Д.Павличко, І.Драч, М.Вінграновський, Л.Костенко)».
Проза другої половини ХХІ ст.

53
Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А.Дімарова, 0.Гончара, П.Загребельного та ін.), її новаторські особливості, національна специфіка. Тематичне й жанрове розмаїття української прози. Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку Гончара-романтика. Творчий злету 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.
54
Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі «За мить щастя» Олеся Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини
55
Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танцю юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.

ТЛ: новела, роман та його види.
56
Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як утілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.
57
Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).
58
Розвиток мовлення № 4. Добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею новели «Три зозулі з поклоном.,
59
Валерій Шевчук. Життя і творчість. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі». Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

ТЛ: роман-балада, бароко, притчевість, символічність (поглиблено).
60
Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного) в романі-баладі. Барокові притчові мотиви й символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Притчовість образів, епізодів.
Українська історична проза

61
У лещатах радянської ідеології. Історичні твори 3.Тулуб, П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика та ін. Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.
62
Історична основа й художній вимисел у романі П.Загребельного «Диво». Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).
63
Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романі «Диво». Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.
Сучасна українська література

64
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття. Літературні угруповання («Бу-Ба-Бу», «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г.Пагутяк, Ю.Андруховича, О.Забужко, І.Римарука, В.Слапчука та ін.
65
Література елітна й масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х pp., його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).
66
Позакласне читання № 2. Галина Пагутяк. «Записки білого пташка».
67
Контрольна робота № 6. Літературний диктант і розлогі відповіді на запитання за темами «Проза другої половини XX століття (0.Гончар, Гр.Тютюнник, В.Шевчук, П.Загребельний)», «Сучасна українська література».
68
Українська російськомовна поезія (огляд). Українська тематика у творах М.Ушакова («Стихи о Шевченко»), Л.Вишеславського («Мова»), Б.Чичибабіна («С Украиной в крови...»,«Тарас»), Л.Кисельова («Я позабуду все обиды...», «Цари», «Язык не может сразу умереть...»).
69
Література рідного краю № 2. Новочасна поезія рідного краю. Микола Воробйов, збірка «Пригадай на дорогу мені»
70
Підсумковий урок. Бесіда про вивчені твори української літератури.


Українська література

11 клас

(профільний рівень)

(140 год, 4 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Філологічний напрям (профіль - українська філологія) Профільний рівень / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, МM. Судима, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, O.A. Камінчук, В.І. Цимбалюк; за заг. ред. Р.В. Мовчан. - К, Грамота, 2011.
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


5 1 4


6 1 5

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал