Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка25/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Українська література

10 клас

(профільний рівень)

(140 год, 4 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Філологічний напрям (профіль - українська філологія). Профільний рівень / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, М.М.Судима, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, O.A. Камінчук, В.І. Цимбалюк; за заг. ред. Р.В. Мовчан. - К.: Грамота, 2011.
Обов’язкова кількість видів контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


4 1 3


4 1 3

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5


І семестр

Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Вступ

1
Шляхи пізнання дійсності: науковий і художній. Художня література як «друга реальність», один із видів мистецтва. Літературознавство як наука про літературу.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.
2
Початки літературної творчості народу (народні обряди, міфи, фольклор). Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу.
3
Складні історико-культурні умови розвитку української літератури у другій половині XIX ст.
Літературний процес 70—90-х років ХІХ ст.

4
Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях.
5
«Кайдашева сім’я» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Особливості сюжету і композиції.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка. Поглиблення поняття про реалізм.
6
Майстерність змалювання характерів старих Кайдашів (Омелька і Марусі), їхніх синів (Карпа і Лавріна), невісток (Мотрі й Мелашки). Художні деталі у портретах персонажів, колоритність їхньої мови.
7
Традиції народного побуту й моралі, цінності національної етики засобами комічного (гумор, художні тропи). Оцінка «Кайдашевої сім’ї» І.Франком.

ТЛ: засоби змалювання комічного.
8
Розвиток мовлення 1. Усний переказ епізоду повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
9
Історична повість «Князь Єремія Вишневецький». Проблематика твору, його патріотичний пафос.
10
Образ Максима Кривоноса у творі. Любов Єремії до Тодозі Світайлихи, її оцінка. Засудження зради Єремії Вишневецького.
11
Особливості композиції твору. Художня майстерність. Основні риси стилю митця. Значення творчості письменника, вшанування його пам’яті.
12
Позакласне читання 1. Іван Нечуй-Левицький. «Старосвітські батюшки та матушки».
13
Панас Мирний - «перший симфоніст української прози» (0.Гончар). Життєвий і творчий шлях письменника. Загальна характеристика його творчості.
14
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Історія його створення, співавторство з Іваном Біликом. Робота над змістом.

ТЛ: епос та його жанри; соціально-психологічний роман; поглиблення поняття про сюжет і композицію.
15
Складність і суперечливість характеру Чіпки - головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника. Типове й екстремальне у долі героя.
16
Розвиток мовлення № 2. Складання анкети головного героя роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
17
Люди «соціального дна» у романі. Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима).
18
Жіночі образи утворі (Мотря, Галя), утвердження в них народних поглядів на духовне здоров’я людини.
19
Ідейнеспрямуваннятвору,алегоричністьйогоназви.Художнямай-стерність (пейзажі, художні деталі, портрети, мовні достоїнства). Зіставлення особливостей стилю творів І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного.

ТЛ: індивідуальний стиль письменника.
20
Борис Грінченко. Життєвий і творчий шлях. Борис Грінченко - великий майстер малих епічних жанрів. Оповідання «Каторжна», утвердження в ньому прагнення людини до любові, добра. Глибокий психологізм у розкритті образу Докії.
21
Майстерне відтворення психології дитячої душі в оповіданні «Дзвоник». Образ головної героїні твору. Огляд інших творів письменника: дилогія «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами», повість «Сонячний промінь», драма «Степовий гість». Значення творчості письменника в історії української літератури.
22
Контрольна робота № 1 (комбінована). Творчість Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б.Грінченка.
23
Українська драматургія і театр 70-90-х pp. XIX ст. «Театр корифеїв».
24
Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях.

ТЛ: драма, її особливості; жанри драматичних творів (поглиблено).
25
Комедія «Мартин Боруля», її багаторічне життя на сцені. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
26
Інші образи у п’єсі (Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандальова). Спорідненість п’єси І.Карпенка-Карого з комедією Ж.-Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич».
27
Історична трагедія І.Карпенка-Карого «Сава Чалий» - одне з вершинних явищ української драматургії XIX ст. Історична основа твору.
28
Проблематика твору. Сава Чалий - уособлення трагічної самотності неординарної особистості.
29
Образи Гната Голого, представників народу, шляхетського стану. Значення творчості І.Карпенка-Карого.
30
Позакласне читання №2. Іван Карпенко-Карий. «Наймичка».
31
Михайло Старицький. Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості письменника.
32
Заклик до молоді як надії на майбутнє України боротися за щастя народу («До молоді»). Майстерне використання казково-фантастичних мотивів при змалюванні минулого і сучасного рідного краю (балада «Гетьман»), Поезія «Виклик», що стала народною піснею (музика М.Лисенка) як перлина інтимної лірики.
33
Історико-романтична повість «Облога Буші», її пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.
34
«Талан» - драма з життя української інтелігенції, змалювання нелегкої долі акторів. ТЛ: соціально-побутова драма.
35
Марія Заньковецька як прототип образу Лучицької. Морально-етичні проблеми сім’ї та становище українського театру за п’єсою.
36
Контрольна робота № 2 (комбінована). Творчість І.Карпенка-Карого, М.Старицького.
37
Сторінки української поезії 70-90-х рр. XIX ст. Провідна роль поетичної творчості І.Франка в літературі цього періоду. Збірка Лесі Українки «На крилах пісень» як нове явище в українській поезії після Т.Шевченка.
38
Павло Грабовський (огляд). Стисла розповідь про життя поета, який творив у засланні (збірки «Пролісок», «3 півночі», «Кобза»), Поєднання в поезії високих громадянських мотивів («До Русі-України») та інтимної лірики («До Н.К.С.», «До матері»).
39
Вірш «Я не співець чудовної природи» як естетичне кредо письменника. Поетичний цикл «Веснянки», його спорідненість із «Веснянками» І.Франка.
40
Іван Франко. Життєвий і творчий шлях видатного українського письменника, вченого, громадського діяча.
41
Збірка «3 вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Загальне уявлення про її композицію (основні цикли). Програмний вірш «Гімн» («Замість пролога»).
42
Новаторство поетичного циклу «Веснянки». Поезія «Гримить! Благодатна пора наступає...». Яскраві тропи, алітерації, поетичний паралелізм, які увиразнюють алегоричні образи вірша. Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе...», поетичний паралелізм і поетична антитеза.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософська лірика). Ліричний цикл. Ліричний герой. Поетичний образ, його різновиди. Віршові розміри (повторення).

Вивчити напам’ять два вірші (з інтимної та громадянської лірики) (на вибір).

43
Цикл «Вольні сонети», майстерність автора в опануванні цим жанром. Утвердження в сонетах загальнолюдських цінностей із творчості великих майстрів епохи Відродження: краси материнства і вічної жіночності («Сікстинська мадонна»).

44
Поетична збірка «Зів’яле листя». Вірш «Чого являєшся мені у сні...» - поетична перлина збірки. Оригінальність тропів, зокрема порівнянь, у змалюванні образу коханої. Поетичне протиставлення краси дівчини її характерові в поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...». Яскравість поетичних порівнянь у вірші. Роль риторичних запитань.

45
Поетичний образ нестерпного людського болю у вірші «Безмежнеє поле в сніжному завою...». Утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання у поезії «Хоч ти не будеш цвіт-кою цвісти...».

46
Збірка «Мій Ізмарагд». Філософська та громадянська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя».

ТЛ: філософська лірика.
47
«Декадент» - поетичне кредо І.Франка. Полемічний характер вірша. Вираження в ньому життєствердної позиції ліричного героя-митця, думки про високе призначення поета і поезії. Інші поетичні збірки І.Франка («Із днів журби», «Semper tiro»).
48
Контрольна робота №3. Письмовий твір на одну з тем: «Народна поетика - живлюще джерело інтимної лірики Івана Франка», «Лірична драма Івана Франка «Зів’яле листя» - перлина світової інтимної лірики»
49
50
Виразне читання 1. Декламування поезій Івана Франка.
51
Філософська поема «Мойсей» - одна з вершин творчості І. Франка. Композиційне та ідейне значення прологу до поеми як духовного заповіту українському народові.

Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми.

52
Образ Мойсея у поемі, розкриття складності його характеру. Світове значення поеми, її актуальність.
5354
Загальна характеристика прози І.Франка. Цикл «Бориславські оповідання». Повісті.
55
Новела «Сойчине крило», зображення в ній жіночої долі в новітній інтерпретації.
56
Повість «Перехресні стежки». Особливість жанру (соціально-психологічна повість). Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції.
57
Протиставлення образів Рафаловича і Стальського, зображення громадської діяльності першого.
58
Трагічна доля Регіни, її нерозділеного кохання. Феміністичні ідеї у творі.
59
Драматургія І.Франка. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя». Фольклорна основа твору. Соціально-психологічний конфлікту п’єсі.
60
Майстерність зображення трагічної долі героїв (Анни, Михайла, Миколи). Роздуми над тим, у кого з героїв украдено щастя. Сценічна історія п’єси.
61
Публіцистична діяльність І.Франка (стаття «Що таке поступ?»). Літературознавча праця «Із секретів поетичної творчості». Значення творчості І.Франка. І.Франко - перекладач та дослідник творів зарубіжної літератури. Вшанування пам’яті митця.
62
Контрольна робота 4 (комбінована). Прозова і драматургічна творчість І.Франка.
63
Література рідного краю 1. Літературні персонали територіальної громади (проза). «До великого прагнути в житті – це вже подвиг...» (за романом Михайла Слабошпицького «Марія Башкирцева»)
64
Повторення вивченого у І семестрі.
ІІ семестр

Література кінця ХІХ – початку ХХ ст.

65
Національно-визвольний рух в Україні на початку XX ст. та його вплив на літературний процес. Початок нового етапу в розвитку новітньої української літератури.
66
Новаторські пошуки в поезії. «Молодомузівці» та зародження українського модернізму.
67
Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Михайло Коцюбинський - новеліст. Ранній період творчості.
68
Новелістична акварель «На камені». Майстерність художньої деталі та зорових образів. Своєрідність композиції. Образи Алі та Фатьми.

ТЛ: новела, психологічна новела.
69
Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини у новелі «Цвіт яблуні».
70
Лірико-психологічна новела «Intermezzo». Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, смисл назви.

ТЛ: імпресіонізм.
71
Майстерність зображення картин природи у творі. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього світу людини. Символічні звукові і світлові образи, ускладнені метафори.
72
Останні новели М.Коцюбинського («Хвала життю!», «На острові»), вираження в них оптимістичної віри в торжество життя на землі.
73
Повість «Fata morgana», висвітлення в ній проблеми людини і землі.
74
Повість «Тіні забутих предків». Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер.
75
Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.
76
Розвиток мовлення 3. Усний твір-характеристика персонажа повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».
77
Використання імпресіоністських та символічних засобів зображення дійсності, світу людини у зв’язку зі світом природи.
78
Особливості стилю прози М.Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.
79
Контрольна робота 5 (комбінована). Творчість М.Коцюбинського.
80
Ольга Кобилянська. Життєвий і творчий шлях буковинської письменниці.
81
Своєрідність новел письменниці. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист («Битва»),
82
Романтичне змалювання дійсності, гімн високим людським почуттям (повість «В неділю рано зілля копала...»).
83
Образи нових жінок-інтелектуалок: Софії, Марти, Ганнусі у новелі «Valse melancholique». Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу.

ТЛ: взаємопроникнення літературних родів та жанрів (використання засобів лірики та драми в епічному творі).
84
Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської, образи Олени та Наталії («Людина», «Царівна»),
85
Соціально-психологічна повість «Земля». Глибоке психологічне трактування в ній проблем.
86
Трагічна історія родини Федорчуків - новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло й Сава - протилежні психологічні типи. Сава та Рахіра - уособлення духовної деградації.
87
Марійка та Івоніка - втілення цінностей народної моралі. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).
88
Розвиток мовлення № 4. Складання цитатних характеристик головних героїв повісті «Земля».
89
Василь Стефаник. Життєвий і творчий шлях неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі.
90
Новела «Новина», її ідейний зміст. Образ Гриця Летючого. Пейзажі, художні деталі, портретні характеристики дітей, глибокий психологізм новели.

ТЛ: поезія в прозі.
91
Новела «Камінний хрест». Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості.

ТЛ: експресіонізм.
92
Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Художні деталі у творі. Символічний смисл назви новели.
93
Творчість В.Стефаника другого періоду (збірка «Земля»), її антивоєнне спрямування, гуманістичний та патріотичний пафос, зображення наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби Січових стрільців за незалежну соборну Україну («Марія», «Сини»),
94
Новела «Марія». Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки. Вшанування пам’яті письменника.
95
Контрольна робота № 6 (комбінована). Творчість О.Кобилянської та В.Стефаника.
96
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці.

ТЛ: неоромантизм.
97
Збірка поезій «На крилах пісень», її місце в літературі. Вірш «Contra spem spero!». Символічність, романтичні образи.

Вивчити напам’ять.

98
Громадянські мотиви у поезії «І все-таки до тебе думка лине...», вираження у ній співчуття патріотки до страждань свого народу.
99
Вірш «І ти колись боролась, мов Ізраїль...». Використання в ньому біблійних мотивів і образів, порівняння з долею України. Актуальність поезії.
100
Пейзажна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики й образотворчих засобів у вірші «Хвиля». Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну.
101
Поезія в прозі «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами...».
102
Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах «Все-все покинуть, до тебе полинуть...», «Уста говорять: “Він навіки згинув!”», «Квіток, квіток...».
103
Поєднання патріотичних мотивів зі співчуттям до болю інших народів у поезії «Дим». Майстерність у володінні білим віршем. Філософська лірика («То be ог not to be?..»).

ТЛ: білий вірш.
104
«Бояриня», історична основа драматичної поеми.

ТЛ: драматична поема.
105
Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві.
106
Драматична поема «Одержима», її біблійна основа.
107
Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам.

108
«Лісова пісня» - шедевр світової драматургії. Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна форма сюжету. Особливості композиції. Проблематика.

ТЛ: драма-феєрія.

Вивчити

напам’ять

останній

монолог


Мавки.

109
Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина - антиподи головної героїні Мавки. Роздвоєність душі Лукаша. Природа і людина у творі.
110
Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі людини, дійсністю і мрією. Художні особливості драми-феєрії. Особливості неоромантизму Лесі Українки.
111
Позакласне читання 3. Леся Українка. «Кассандра».
112
Контрольна робота 7 (комбінована). Творчість Лесі Українки.
113
Микола Вороний. Життєвий і творчий шлях. Вірш «Іванові Франкові», заклик рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на багатогранну поезію, що підносить красу в житті.

ТЛ: символізм.
114
Пейзажна лірика М.Вороного. Вірш «Блакитна Панна», неоромантичне змалювання природи.

Вивчити напам’ять.

115
Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя («Ти не любиш мене»). Уславлення безкорисливої материнської любові («Легенда»),
116
Вірш «Інфанта» написаний у дусі символізму. Мотив самотності в земному житті. Поема «Євшан-зілля», її патріотичний зміст, проблема історичної пам’яті у творі (узагальнювальне повторення). Новаторство М.Вороного в українській поезії.
117
Виразне читання № 2. Декламування напам’ять позапрограмових поезій М. Вороного.
118
Олександр Олесь. Життя і творчість митця.
119
Збірка поезій «3 журбою радість обнялась» як ліричний документ епохи. Вірш «0 слово рідне! Орле скутий!..» Експресивне висловлювання патріотичних почуттів, любові до рідного слова та осудження тих, хто його цурається.

Вивчити напам’ять однуз поезій (на вибір).

120
Алегоричний образ народного співця як лебедя - символу незнищенності української нації («Лебідь»), Віра у щасливе майбутнє народу, його соціальне і національне визволення («Яка краса: відродження країни!..»).

121
«Чари ночі» - шедевр інтимної лірики Олеся. Майстерність у відтворенні настрою і почуттів. Ностальгія за рідним краєм («0 принесіть як не надію...»).

122
Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку». Дорога в Казку - символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема поводиря і маси. Лідер - духовно сильна особистість.

ТЛ: драматичний етюд.
123
Контрольний письмовий твір на одну з тем: «Образ України в поезії Олександра Олеся», «Трагедія серця Олександра Олеся».
124

125
Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника.
126
«Момент» - неореалістична новела про філософські проблеми життя і щастя. ТЛ: неореалізм.
127
Образ Панни як втілення ідеї вічної жіночності, краси.
128
Огляд романістики письменника: «Сонячна машина», «Слово за тобою, Сталіне!», «Записки кирпатого Мефістофеля».
129
Драматичні твори В.Винниченка, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність («Дисгармонія», «Пророк», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Між двох сил», «Гріх» та ін.).
130
Морально-філософські проблеми у драмі В.Винниченка «Гріх» та їхня актуальність у наш час.

ТЛ: психологічна драма.
131
Змалювання трагічної долі Марії Ляшківської, засоби психологічної характеристики героїні. Інші персонажі п’єси.
132
Позакласне читання № 4. В.Винниченко. «Чорна Пантера і Білий Медвідь».
133
Контрольна робота 8 (комбінована). Творчість М.Вороного, Олександра Олеся, В.Винниченка.
134
Інші письменники XIX- початкуXXст. Володимир Самійленко - видатний український лірик, гуморист. Патріотичні мотиви в ліриці («Україна», «Українська мова»). Сатиричні і гумористичні твори («Патріот Іван»),
135
Реалістичні картини з життя народу у творах Степана Васильченка («Талант»), Модерністські шукання поетів (П.Карманський, В.Пачовський, Б.Лепкий).
136
Новаторські шукання новелістів (М. Черемшина, Л.Мартович, О.Маковей та ін.). Новаторські шукання у драматургії (С.Черкасенко).
137
Література рідного краю № 2. Літературні персонали територіальної громади (поезія).
138
Бесіда або дискусія про твори, які справили на учнів найбільше враження і викликали різні думки. Семінарське заняття або конференція.
139

140
Підсумковий урок.


Українська література

11 клас

(рівень стандарту, академічний рівень)

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль - іноземна філологія). Академічний рівень / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик,М.П. Бондар, O.A. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К. Грамота, 2011.

Обов’язкова кількість видів контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


3 1 2


3 1 2

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

Перевірка зошитів

4

5Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал