Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка24/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


І семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Вступ

1
Українська література і суспільство другої половини XIX ст. Її історична місія та роль; світовий контекст. Зв’язок із провідними тенденціями доби.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.
Література 70--90-х років ХІХ століття

2
Складні умови розвитку літератури. Культурно-просвітницька діяльність «Громади». Періодика. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.
3
Іван Нечуй-Левицький. Життя і загальна характеристика творчості. І.Франко про письменника.
4
«Кайдашева сім’я» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм.
5
Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного. Колоритні людські характери в повісті.

ТЛ: засоби змалювання комічного.
6
Розвиток мовлення 1. Інсценізація уривків з «Кайдашевої сім’ї» І.Нечуя-Левицького.
7
Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного (П.Рудченка). Загальна характеристика творчості.
8
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (скорочено) - соціально-психологічний роман. Співавторство з Іваном Біликом. Широта представлення народного життя. Сюжет твору.

ТЛ: соціально-психологічний роман.
9
Еволюція Ничипора Варениченка. Типове й екстремальне у долі персонажа.
10
Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.
11
Контрольна робота 1. Розгорнуті відповіді на запитання за творчістю І.Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.
12
Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого (І.Тобілевича). Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів.

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.
13
Трагікомедія «Мартин Боруля» і її життя на сцені. Зміст твору.
14
Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Інші образи твору. Значення творчості І.Тобілевича для української драматургії.
15
Розвиток мовлення № 2. Складання анкети головного героя п’єси «Мартин Боруля».
16
Життя і творчість Михайла Старицького. Багатогранність діяльності. Оцінка діяльності І.Франком. Основні мотиви поетичної творчості. Найвідоміші драматичні твори.
17
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті «Облога Буші» (огляд). Її антимілітаристське спрямування. Багато проблемність твору.
18
Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи. Роль М.Старицького в історії української літератури й театру.
19
Позакласне читання 1. Михайло Старицький. «Молодість Мазепи».
20
Контрольна робота№2.Письмовий твір на одну з тем:«Ідея мужньої відданості Вітчизні у повісті М.Старицького “Облога Буші”», «Ідейно-тематичний зміст трагікомедії І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”».
21
Іван Франко - письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності. Основні книжки і праці.
22
Лірика збірки «3 вершин і низин», її композиція. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; дискусії про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»). Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн»),

ТЛ: сонет, гімн.
23
Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле...», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...». Місце любовної теми, автобіографічність. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.
24
Виразне читання 1. Літературна композиція за інтимною лірикою І.Франка.
25
Філософська і громадянська поезія. «Легенда про вічне життя». Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя, взаємне кохання як критерій щастя. «Декадент» - поетичне кредо І. Франка. Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе...» - віра в майбутнє своєї нації. Виразне читання поезії.

ТЛ: філософська поезія.

Вивчити напам’ять дві поезії (з громадянської та інтимної лірики) (на вибір).

26
Поема «Мойсей». Основна сюжетна лінія. Біблійна основа. Пролог до поеми-заповіт українському народові.

ТЛ: віршові розміри (повторення), терцини.

Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми.

27
Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Алегоричність образу Мойсея.
28
Проза І.Франка. Ідеї, проблеми, художні шукання. І.Франко і український модернізм. Новела «Сойчине крило» - жіноча доля в новітній інтерпретації. Гуманізм новели.

ТЛ: поняття про модернізм.
29
Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність.
30
Контрольна робота 3. Комбінована контрольна робота за творчістю І.Франка.
31
Література рідного краю 1. Літературні персонали територіальної громади (поезія). «Й стало ураз хапливо й нетерпляче, бо в тому раптом пізнаю себе» (за книгою В.Коваленко «Трунок Сварожого рога»)
32
Повторення вивченого.

ІІ семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

33
Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. І.Франко про нього. Тематика поетичної творчості. Оповідання «Каторжна» - утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села («Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).
34
Розвиток мовлення 3. Твір-характеристика образу головної героїні оповідання «Каторжна» (усно).
35
Домінантні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націєтворчі процеси. Основні риси українського модернізму. Альманах «З-над хмар і з долин». «Молода муза». «“Нова школа” у прозі», «нова» драма.
36
Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Еволюція художньої свідомості. Значення стильового новаторства Коцюбинського для української літератури.
37
Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу.

ТЛ: новела, імпресіонізм.
38
Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.
39
Повість «Тіні забутих предків». Зміст твору. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю.
40
Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Роль описів. Мова твору.
41
Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду. її проза - найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози.

ТЛ: взаємопроникнення літературних родів.
42
«Земля» - психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину і кари на українському матеріалі. Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Сюжет повісті.
43
Трагічна історія родини Федорчуків - новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава - протилежні психологічні типи.
44
Марійка та Івоніка - уособлення цінностей народної моралі.
45
Сава і Рахіра - втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.
46
Контрольна робота № 4. Розгорнуті відповіді на запитання за творчістю Б.Грінченка, М.Коцюбинського, О.Кобилянської.
47
Василь Стефаник. Життя і творчість. «Покутська трійця». Новаторство письменника.
48
«Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Багатозначність символічних образів.

ТЛ: експресіонізм.
49
Позакласне читання № 2. Осип Маковей. Оповідання.
50
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, оточення та самоосвіти у формуванні її світобачення. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси.

ТЛ: неоромантизм.
51
Символічність, романтичні образи, прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші «Contra spem spero!». Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине...», «І ти боролась, мов Ізраїль...»). Філософська лірика («То be or not to be?..»).

Вивчити напам’ять поезію «Contra spem spero!».

52
Пейзажна та інтимна лірика («Стояла я і слухала весну...», «Хвиля», «Все, все покинуть, до тебе полинуть...», «Уста говорять: “він навіки згинув!..”»).
53
Розвиток мовлення № 4. Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом.
54
Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Проблематика твору.

ТЛ: драма-феєрія.
55
Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина - антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
56
Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним і високим, дійсністю і мрією. Художні особливості твору.
57
Контрольна робота №5. Письмовий твір на одну з тем: «Трагічна подія як композиційний центр новел В.Стефаника», «Ідеал людини у творчості Лесі Українки».
58
Микола Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. «Ідеолог» модернізації української літератури. Його творчість - перша декларація ідей і форм модернізму. Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові»),

ТЛ: символізм.
59
Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»), Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»),

Вивчити

напам’ятьпоезію

«БлакитнаПанна».

60
Олександр Олесь (О.Кандиба). Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («3 журбою радість обнялась...»).

Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).

61
Прагнення гармонії людини і природи («Чари ночі»), Музичність, звукова виразність поезій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («0 слово рідне! Орле скутий!..»).

62
Виразне читання № 2. Читання поезій Олександра Олеся.
63
Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку». Зміст, тема, проблеми. Лідер - духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.
64
Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність.
65
Прозові і драматичні твори. Ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина».

ТЛ: неореалізм, психологічна драма.
66
Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту.
67
Образ Панни - втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення художньої спадщини Винниченка.
68
Контрольна робота № 6. Тестування за творчістю М.Вороного, Олександра Олеся, В.Винниченка.
69
Література рідного краю № 2. Літературні персоналі! територіальної громади (проза). «До великого прагнути в житті – це вже подвиг...» (за романом Михайла Слабошпицького «Марія Башкирцева»)
70
Урок-підсумок. Бесіда про вивчені твори української літератури.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал