Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка23/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

«Великий льох». Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральна й політична оцінка «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Поетова оцінка історичних постатей (з точки зору їхніх ролей для України).

ТЛ: містерія.
43
«Стоїть в селі Суботові…». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 p.). Зв’язок із «Великим льохом».
44
«Сон» («У всякого своя доля…»). Поема («комедія») «Сон» і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.
45
Контрольна робота № 5. Розгорнуті відповіді на запитання.
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

46
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).
47
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка»). Одна з провідних тем Шевченкової творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина.
48
«На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі…». Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала…»), символічно-узагальнений («Марія»).

Контрольна робота № 6. Контрольний письмовий твір з теми «Свята Мати – джерело добра, яке змінює світ» (за творчим доробком Тараса Шевченка).
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

49
«Доля», «Росли укупочці, зросли…». Лірика

Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя.ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.
50
Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаїя. Глава 35». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета.

ТЛ: псалом, гімн.
51
Підсумковий урок: Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини

Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника». Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета.


52
Урок виразного читання № 2. Конкурс-читання віршів Тараса Шевченка напам’ять.
53
Урок літератури рідного краю № 2. Літературні персоналії територіальної громади (проза).
54
Контрольна робота № 7. Контрольний письмовий твір з теми «Тарас Шевченко та наша дійсність» (за творчим доробком Тараса Шевченка).
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

55
Пантелеймон Куліш – письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка».
56
Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»).
57
«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.
58
Чоловік Божий – носій основної ідеї. Хутір – символ українського способу життя; Черевань – уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко – носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко – уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур – втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.
59
Урок розвитку мовлення № 3. Усний твір-характеристика персонажа історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада».
60
Марко Вовчок. Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся». Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема). «Максим Гримач». Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.

ТЛ: романтичний характер у творі.
61
Урок позакласного читання № 2. Марко Вовчок. «Невільничка», «Три долі», «Маша», «Отець Андрій», «Інститутка», «Чортова пригода» (на вибір учителя і / або учнів).
З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.

62
Вступна бесіда. Література XX ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників XX ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах. Непростий шлях розвитку української літератури в XX ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.
63
Іван Багряний. Українська еміграційна література XX ст. І. Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
64
«Тигролови» – авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини – головний герой І. Багряного.

ТЛ: пригодницький роман.
65
Візуальна (зорова) поезія сьогодні. «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка, «Стогін»

В. Женченка, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»

М. Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії. Джерела сучасної української візуальної поезії – її барокові взірці XVII – XVIII ст. (курйозний вірш

І. Величковського).TЛ: візуальна (зорова) поезія.
66
Василь Герасим’юк. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра». Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.
67
Іван Липа. «Практичний ідеалізм» письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «для тих, хто сам кермує власним життям». Життя – постійна боротьба, людина в ньому – борець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний і невідомий. «У невідому путь». Робота над змістом притчи.
68
Урок розвитку мовлення № 4. Написання листа авторові улюбленої книжки.
69
Контрольна робота № 8. Тестування.
70
Урок-підсумок. Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.


Українська література

10 клас

(рівень стандарту, академічний рівень)

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі - іноземна філологія). Академічний рівень / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мов-чан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, O.A. Камінчук, В.І. Цимбалюк. - К, Грамота, 2011.

Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


3 1 2


3 1 2

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

Перевірка зошитів

4

5Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал