Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка22/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29Українська література

9 клас

Усього – 70 год.

На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення творів – 62 год.

Література рідного краю – 2 год.

Позакласне читання – 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год.

Виразне читання – 2 год.

Контрольна робота – 8 год.

Урок-підсумок – 1 год.
Обов’язкова кількість видів контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

2

2
4

2

2
Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у + п)

2 (у + п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

Уроки літератури рідного краю (ЛРК)

1

1

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5
Пор. №

Дата

Зміст програмового матеріалу

Зауваги

ВСТУП

1
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

2
Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду» (на вибір). Виразне читання родинно-побутових пісень.
3
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.

ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.
4
Українське весілля. Весілля – один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай

мене» – (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників

(Г. Квітка-Основ’яненко, І. Котляревський,

Т. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах, У. Самчук та ін.).


5
Українські народні балади. «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).

ТЛ: балада.
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

6
Українська середньовічна література XIXV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
7
Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча. Робота над змістом легенд і притч.

ТЛ: поглиблення поняття про притчу.
8
Біблія – Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
9
Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» – історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря.
10
Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорнорижця… .
11
Контрольна робота № 1. Розгорнуті відповіді на запитання.
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

12
Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар – 1574, Апостол – 1574, Біблія – 1581). Іван Вишенський – мислитель, богослов, полеміст.

ТЛ: Ренесанс, бароко.
13
Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки,

С. Величка). «Історія русів» (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.


14
Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай». Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні.

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.
15
Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир»

Ф. Прокоповича – зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська, різдвяна й етнографічно-побутова основи. Відродження вертепної традиції в наш час.ТЛ: шкільна драма, вертеп.
16
Урок літератури рідного краю № 1. Літературні персоналії територіальної громади (поезія).
17
Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад божественних пісень», «Байки харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд».
18
«Бджола та Шершень», «Собака і Вовк». Робота над змістом байок-притч. Повчальний характер і художні особливості притч зб. «Байки харківські».

ТЛ: афоризм.
19
«Всякому місту – звичай і права», «De libertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми (наявні у всій творчості). Робота над змістом творів.
20
Урок виразного читання № 1. Конкурс-читання творів Григорія Сковороди напам’ять.
21
Контрольна робота № 2. Контрольний письмовий твір з теми «Положення філософії Григорія Сковороди у сьогочасному дні: до питання власної інтерпретації та актуальності в житті українського соціуму» (за творчим доробком Григорія Сковороди).
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

22
Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Духовне поневолення нації. Життя народу – предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І. Котляревський,

Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глібов, Марко Вовчок, Ю. Федькович).


23
Іван Котляревський. Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.
24
«Енеїда» (скорочено). Історія створення «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.
25
Урок розвитку мовлення № 1. Усний переказ епізоду бурлескно-травестійної поеми Івана Котляревського «Енеїда».

«Наталка Полтавка». Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії, її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.
26
Контрольна робота № 3. Контрольний письмовий твір з теми «Моральна краса дівчини-українки» (за соціально-побутовою драмою Івана Котляревського «Наталка Полтавка»).
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

27
Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.
28
«Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.
29
«Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі». Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.
30
Урок позакласного читання № 1. Г. Квітка-Основ’яненко. «Пархімове снідання», «Маруся», «Сватання на Гончарівці», «Салдатський патрет» (на вибір учителя і / або учнів).
31
Урок розвитку мовлення № 2. Складання цитатних характеристик головних героїв творів Григорія Квітки-Основ’яненка (письмово).
32
Контрольна робота № 4. Тестування.
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

33
Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом. Поети-романтики.

П. Гулак-Артемовський, «Рибалка», Є. Гребінка, «Українська мелодія», М. Костомаров, «Соловейко». Виразне читання поетичних творів.

ТЛ: романтизм.
34
В. Забіла, «Соловей», М. Петренко, «Небо».

М. Шашкевич. «Веснівка». Виразне читання поетичних творів. Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

ТЛ: елегія, романс.
35
Микола Гоголь. Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики.
36
Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння.
37
Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»). Виразне читання поетичних творів.
38
Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»).

ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.
39
«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей – «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів.
40
Національна проблематика у творчості

Т. Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.
41
«Чигрине, Чигрине». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України.
42

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал