Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка1/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класи


Календарне планування з української мови і літератури у 5-11 класах укладено згідно з програмою, розробленою відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2012 р. № 664.

Календарно-тематичне планування для 10-го та 11-го класів, яке оптимізовано й упорядковано відповідно до Програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (стандарту, академічного, профільного рівню), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021.

Посібник розрахований на вчителя-словесника, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Українська мова

5 клас
122 години – 3,5 години на тиждень

Мовна змістова лінія – 84 години

Мовленнєва змістова лінія – 28 години

Резерв – 10 годин

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Правопис. Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Письмо. Переказ

1

1

Твір

-

1
За програмою:

Шелехова Г.Т, Пентилюк М.І., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б., Таранік-Ткачук К.В. Українська мова: Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К., 2012.

/№

Тема уроку

К-ть годин

Дата проведення

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова – державна мова України

1
2

РМ №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

1
Повторення вивченого в початкових класах

3

Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.

1
4

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.

1
5

РМ №2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично).

1
6

Числівник.

1
7

Займенник.

1
8

РМ №3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.

1
9

Дієслово. Голосні у відмінкових закінченнях дієслів. Не з дієcловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.

1
10

Прислівник. Правопис вивчених прислівників.

1
11

РМ №4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру (за простим планом).

1
12

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.

1
13

Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.

1
14

Апостроф. Знак м’якшення.

1
15

Контрольний диктант.

1
Відомості з синтаксису й пунктуації

16

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

1
17

Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

1
18

РМ №5. Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання.

1
19

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

1
20

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

1
21

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення).

1
22

РМ №6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.

1
23

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

Додаток. Способи вираження додатків.1
24

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.

Засвоєння складних випадків слововживання.1
25

РМ №7. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).

РМ №8. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.

Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично).1
26

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.

1
27

Синтаксичний розбір речення (тренувальні вправи)


1
28

Контрольна робота №1. Тестування.

1
29

РМ №9. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі.

1
30

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

1
31

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

1
32

Тренувальні вправи.

РМ № 10. Читання мовчки

1
33

РМ №11. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.

1
34

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).

1
35

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

1
36

Культура мовлення. Використання звертань і вставних слів у розмовному й художньому стилях мовлення.

1
37

Тренувальні вправи.

1
38

Контрольна робота №2. Тестування.

1
39

РМ №12. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

1
40

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язками.

1
41

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язками.

1
42

Синонімічність складних речень, складних і простих речень.

1
43

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

1
44

Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.

1
45

Тренувальні вправи.

РМ № 13. Контрольне читання мовчки

1
46

Діалог. Тире при діалозі.

1
47

РМ №14. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів.

1
48

Контрольна робота №3. Тестування.

1

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал