Календарне планування з українсьеої мови 201Скачати 90.82 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір90.82 Kb.
6 КЛАС

1 Семестр

Календарне планування з українсьеої мови
(201
6-2017 н.р)

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Фронтальні види контрольних робіт

Форма контролю

І семестр

Дата проведення

ІІ семестр

Дата проведення

Перевірка мовної теми

4
4
Письмо:

переказ


твір

1

-

1

1

Правопис:

диктант


1
1
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
--усний переказ -усний твір-діалог -читання вголосз/п

К-сть годин

Тема

Дата

Примітки

1

1

Вступ. Краса й багатство української мови2

1

РМ-1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).


Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (7 год)

3

1

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення4

1

Звертання, вставні слова5

1

Однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні6

1

РМ-2 Повторення вивченого про текст,його основні ознаки,особливості будови тексту,використання мовних засобів зв'язку між його частинами.7

1

Складне речення. Розділові знаки в ньому8

1

Пряма мова. Діалог9

1

Правопис префіксів,суфіксів,голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ10

1

РМ-3 Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту;простий план власного висловлювання11

1

Контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (тести)


Лексикологія. Фразеологія (12 год)

12

1

Аналіз контрольної роботи.Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови13

1

Словник іншомовних слів14

1

РМ-4. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль15

1

Офіційно-ділова лексика16

1

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми,пароніми.17

1

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.18

1

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни.19

1

Діалектні слова. Просторічні слова20

1

РМ-5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення21

1

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником22

1

Фразеологізми в ролі членів речення.23

1

Джерела українських фразеологізмів24

1

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів25

1

Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Тренувальні вправи26

1

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія (тести)27

1

Аналіз контрольної роботи РМ-6. Жанри мовлення:оповідання,план роботи,оголошення,особливості будови їх.


Словотвір. Орфографія (9 год)

28

1

Змінювання й творення слів. Твірне слово .Основні способи словотворення.29

1

Основні способи словотворення30

1

РМ-9. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення31

1

Основні способи словотворення32

1

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова33

1

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)34

1

РМ-7. Ділові папери. Складання плану роботи. Оголошення35

1

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий), буквосполученням -чн- (-шн-)36

37


2

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів38

1

Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів39

1

Контрольна робота № 3 Словотвір. Орфографія.(тести) Читання мовчки40

1

РМ-8. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.


Морфологія. Орфографія

Іменник (20 год)

41

1

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль42

1

Контрольний диктант43

1

Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні(повторення й поглиблення).44

1

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду45

1

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини46

1

РМ-10. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)47

1

Контрольна робота №4. Іменник48

1

Повторення вивченого за 1 семестр
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал