Календарне планування в 2 – в класі 2016 – 2017 н р. Календарні плани складено відповідно до: Навчальні програмиСторінка4/6
Дата конвертації27.04.2017
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6МАТЕМАТИКА
(за підручником «Математика»: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл./

М.В. Богданович, Г.П. Лишенко – К.: Генеза, 2012)
За програмою 136 годин (4 години на тиждень)

За планом 129 години
з/п

Тема уроку

Дата

Корекція

дати

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 – й клас

Нумерація чисел першої сотні. Арифметичні дії додавання і віднімання. Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

1

Бесіда з техніки безпеки. Задачі уроків математики у 2 класі. Нумерація чисел 1 – 100. Випадки додавання і віднімання чисел пов’язані з нумерацією. Розв’язування простих задач. (с.3 – 4)

02.09
2

Одноцифрові та двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків. (с. 4 - 6)

05.09
3

Назви чисел при додаванні та відніманні. Задачі на різницеве порівняння. Вимірювання довжини відрізків. (с.6 – 7)

06.09
4

Порядок додавання чисел. Переставний закон додавання. Порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. (с. 7 – 8)

07.09
5

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язання задач. Вартість монет. (с. 9 – 10)

09.09
6

Знаходження значень виразів на дві дії. Розв’язування простих задач. (с.10 – 11)

12.09
7

Порозрядне додавання і віднімання. Порівняння виразу і числа. (с.12 -13)

13.09
8

Одиниці вимірювання місткості – літр. Одиниці вимірювання часу: рік, місяць, тиждень, доба. Розв’язування задач. (с. 13 – 14)

14.09
9

Контрольна робота № 1.

16.09
Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20. Таблиці додавання і віднімання

10

Аналіз контрольної роботи. Таблиця додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд. (с.16 – 17)

19.09
11

Таблиця додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Відрізок і ламана. (17 – 19)

20.09
12

Таблиця додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд. Творча робота над задачею. Довжина ламаної. Задачі, які розв’язуються дією віднімання. (с.19 – 21)

21.09
13

Вирази з буквеними даними. Вирази зі змінною. Розв’язування задач. 9с.21 – 22)

23.09
14

Таблиця додавання і віднімання числа 5 з переходом через розряд. Вирази зі змінною. Розв’язування задач з двома запитаннями. (с.23 – 24)

26.09
15

Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування прикладів за лінійкою. Многокутники. (с.24 -25)

27.09
16

Таблиця додавання і віднімання числа 6 з переходом через розряд. Вирази з буквеними даними. Порівняння відрізків. Задачі, в яких використовується поняття «Стільки ж». (с.26 – 27)

28.09
17

Таблиця додавання і віднімання числа 7 з переходом через розряд. Складання і розв’язування задач за схемами. Знаходження невідомого доданка. (с.27 – 28)

30.09
18

Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування і порівняння задач. (с.28 – 29)

03.10
19

Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. (с.29 – 30)

04.10
20

Таблиця додавання і віднімання числа 8 з переходом через розряд. Довжина ламаної. (с.30 – 32)

05.10
21

Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Самостійна робота.

07.10
22

Задачі на дві дії. (с.32 – 33)

10.10
23

Таблиця додавання і віднімання числа 9 з переходом через розряд. Периметр многокутника. (с.34 – 35)

11.10
24

Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. (с.35 – 36)

12.10
25

Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. (с.36 – 38)

17.10
26

Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними способами. (с.38 – 39)

18.10
27

Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками. (с.39 – 40)

19.10
28

Читання виразів використовуючи різні математичні терміни. Розв’язування прикладів і задач. (с.41 – 42)

21.10
29

Кут. Види кутів (прямий, непрямий). (с.42 – 43)

31.10
30

Порівняння іменованих чисел. Прямокутник. Календар.(с.43 – 44)

01.11
31

Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника. (с.44 – 45)

02.11
32

Контрольна робота № 2.

04.11
33

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування прикладів та задач. Квадрат. Периметр квадрата. (с.45)

07.11
Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

34

Усне додавання двоцифрових чисел виду 28+59. (с.47 – 48)

08.11
35

Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух. (с.48 – 49)

09.11
36

Усне додавання двоцифрових чисел виду38+4. Розв’язування задачі двома способами. (с.49 – 50)

11.11
37

Усне додавання двоцифрових чисел виду 76+4. Задачі на дві дії. (с.50 – 51)

14.11
38

Усне додавання двоцифрових чисел виду 38+52. Задачі на зустрічний рух. (с.51)

15.11
39

Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі двома способами. (с.52 – 53)

16.11
40

Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі різними способами. (с.53 – 54)

18.11
41

Усне віднімання двоцифрових чисел виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання. (с.54 – 56)

21.11
42

Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. (с.56)

22.11
43

Усне віднімання двоцифрових чисел виду 53-8. Творча робота над задачею. (с.57)

23.11
44

Загальний випадок усного віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач. (с.58 – 59)

25.11
45

Загальний випадок усного віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею. (с.59 – 60)

28.11
46

Усне віднімання двоцифрових чисел виду 50-34. Кругові приклади. Розв’язування задач. (с. 60 – 61)

29.11
47

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач. (с.61 – 62)

30.11
48

Контрольна робота № 3.

02.12
49

Аналіз контрольної роботи. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач. Усні обчислення за таблицею. (с.62 – 63)

05.12
50

Віднімання суми від числа. (с.63 – 64)

06.12
Табличне множення і ділення. Арифметичні дії множення і ділення

51

Сутність дії множення. Знак множення. Розв’язування задач. (с.66 – 67)

07.12
52

Читання прикладів на множення. Назви компонентів та результату дії множення. Задачі на множення. (с.67 – 68)

09.11
53

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. (с.68-69)

12.12
54

Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. (с.70)

13.12
55

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дві дії різних ступенів. (с.71 – 72)

14.12
56

Порівняння виразів. Задачі на дві дії різного ступеня. (с.72 )

16.12
57

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. (с.72 – 73)

19.12
58

Контрольна робота № 4.

20.12
59

Сутність дії ділення. Знак ділення. Задачі дії різного ступеня. (с.74–75)

21.12
60

Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування простих задач на ділення. (с.75 – 76)

23.12
61

Таблиця ділення на 2. Задачі на ділення. (с.76 – 77)62

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач. (с.77 – 78)63

Назви компонентів та результатів дії діленні. Розв’язування задач. (с.78 – 79)64

Аналіз контрольної роботи. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. (с.79 – 80)65

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання і розв’язування задач. (с.80 – 81)66

Таблиця множення числа 3, Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач. (с. 81 – 82)67

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач. (с. 82 – 83)68

Коло, круг та їх елементи: центр, радіус, діаметр. Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних дій. (84 – 85)69

Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. (с. 85 – 86)70

Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії. (с. 86 – 87)71

Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею. (с.87 – 88)72

Таблиця ділення на 3. Розв’язування задач. (с.88 – 89)73

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Правило знаходження периметра прямокутника і квадрата. (89–90)74

Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. (с.90 – 91)75

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. (с. 91 – 92)76

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення і складених задач на три дії за планом. (с.92)77

Контрольна робота № 578

Аналіз контрольної роботи, Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. (с.93 – 94)79

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. Складання задач. (с.94 – 95)80

Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4.(с. 95)81

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач. (с.96)82

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням. (с.96 – 97)83

Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чисел, іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Порівняння виразів. Складання задач за схемами виразів. (с.98-99)84

Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів зі змінною на одну та дві дії. Складання і розв’язування задачі за малюнком і схемою. (100–101)85

Збільшення і зменшення числа у декілька разів. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. (с.101–102)86

Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів. (с.102 -103)87

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач. (с.103-104)88

Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів. (с.104 – 105)89

Порядок виконання дій у виразах. Розв’язування задач складанням виразу. (с.105 – 106)90

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач. (с.106 – 108)91

Контрольна робота № 692

Аналіз контрольної роботи. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження периметрів трикутників. (с.108 – 109)93

Таблиця множення числа 6 (ознайомлення). Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходження значень виразів зі змінною. (с.109 – 110)94

Одиниці вимірювання часу. Хвилина. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів. (с.110 – 112)95

Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворення величин. (с.112 – 113)96

Визначення часу за годинником. Дії з іменованими числами. (с.114)97

Таблиця ділення на 6 (ознайомлення) Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею. (с.115 – 116)98

Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної. (с. 116 – 117)99

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 2 – 6. (с.117 – 118)100

Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на дві дії. (с.118 – 119)101

Розв’язування простих задач на кратне порівняння. Знаходження невідомого від’ємника. Дії над величинами. (с.120)102

Таблиця множення числа 7 (ознайомлення). Розв’язування задач. (с.121 – 123)103

Розв’язування задач і прикладів, які включають множення чисел 2 - 7. Складання виразів і знаходження їх значень. (с. 123 – 124)104

Таблиця ділення на 7 (ознайомлення). Задачі на кратне порівняння. (с. 124 – 125)105

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення па 7. Розв’язування задач. (с.125 – 126)106

Знаходження невідомого множника. Задачі на три дії. (с.126 – 127)107

Закріплення знань таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. (с.127 – 128)108

Контрольна робота № 7109

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8 (ознайомлення). Задачі на дві і три дії. (с.129 – 130)110

Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. (с.130 – 132)111

Таблиця ділення на 8 (ознайомлення). Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач. (с.133 – 134)112

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач (с.134 – 135)113

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач. (с.136 – 138)114

Таблиця множення числа 9 (ознайомлення). Розв’язування задач. (с.138 – 139)115

Засвоєння таблиці множення числа 9, Розв’язування задач. (с.139 – 141)116

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач двома способами. (с141 – 142)117

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач. (с.142 – 143)118

Переставний закон множення. (с.143 – 144)119

Властивості множення на 1, властивості множення на нуль, нуля на число. (с.144 – 145)120

Властивості ділення на 1. (с.145 – 146)121

Властивості ділення нуля на число. Неможливість ділення на нуль. (147 - 148)122

Властивості множення і ділення на 10. (с.148 - 149)123

Повторення й закріплення вивченого. (с.150)124

Контрольна робота № 8. Перевірка сформованості навичок усних обчислень.125

Аналіз контрольної роботи. Повторення й закріплення вивченого. (с.151)Повторення вивченого за рік

126

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. (с.153 – 154)127

Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через розряд. Розв’язування задач. (с.154 – 155)128

Усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Дії з іменованими числами. (с.155 – 157)129

Узагальнення й систематизація знань. Підсумковий урок за рік
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал