Кафедра філософії нмапо імені П. Л. Шупика Питання з філософії до вступних іспитів в аспірантуруСкачати 27.93 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.03.2017
Розмір27.93 Kb.

Кафедра філософії НМАПО імені П.Л. Шупика

Питання з філософії до вступних іспитів в аспірантуру.

1.
Особливості філософії як знання, її основні проблеми та функції. Філософія і світогляд. Типи світогляду. Відношення „людина-світ” як основна світоглядна проблема. Місце та роль філософії вжитті людини та суспільства. Соціальна спрямованість філософського знання. Зародження філософської думки. Східний та західний типи філософування. Проблема діалогу двох культуру сучасному світі. Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай) Основні риси античної філософії. Класичний період античної філософії софісти. Сократ, Платон, Арістотель. Середньовічна апологетика та патристика. Середньовічна схоластика проблема співіснування розуму та віри номіналізм та реалізм. Гуманістичний характер філософії доби Відродження Натурфілософія епохи Відродження (Дж. Бруно, Н. Коперник, Леонардо да Вінчі,
Галілео Галілей). Основна проблематика філософії Нового часу. Проблема методу пізнання Ф. Бекон та Р. Декарт, можливостей та меж розуму. Основні ідеї Просвітництва ХVIIІ ст. Вчення І. Канта про пізнання та мораль. Антропологічні погляди Л.Фейєрбаха. Філософські ідеї Г. Гегеля та їх місце в історії філософії.
17.
Соціально-філософська концепція К.Маркса. Поняття про діалектику. Діалектика в історії філософії. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.
20.
Києво-Могилянська академія як осередок української філософії. Григорій Сковорода як видатний український філософ-мислитель.
22.
Соціально-філософські мотиви в творчості Т.Г.Шевченка. Українська академічна філософія ХІХ ст. Памфіл Юркевич. Гуманістичні ідеї в російській релігійній філософії кінця ХIХ початку ХХ ст..
(В.Соловйов, М.Бердяєв). Екзистенціалізм як напрямок в сучасній філософії. Герменевтика як філософська течія. Неотомізм як сучасне релігійно-філософське вчення. Позитивістські тенденції в сучасній філософії і науці.
29.
Фройдизм і неофройдизм. Сучасна філософська антропологія. Явище філософського постмодернізму. Філософські уявлення про буття та субстанцію. Поняття духовності. Єдність матеріального і духовного вжитті людини. Поняття свідомості. Свідоме і несвідоме. Основні проблеми теорії пізнання. Поняття істини. Поняття суб'єкта та об'єкта. Особливості їх взаємодії в процесі пізнання.
37.
Логіко-дискурсивне та чуттєве в пізнавальному процесі. Емпіричне та теоретичне впізнанні. Наука як пізнавальна діяльність, соціальний інституті феномен культури. Категорія сутність і явище та їх роль в теоретичному мисленні і практичній діяльності. Поняття закону і хаосу та їх значення у науковому пізнанні.
Поняття про філософські категорії. Категорії і наукове мислення. Принцип розвитку у філософії та його значення для науки та соціальної практики. Науковий метод в пізнавальній діяльності. Філософська методологія і наукові методи. Синергетика як сучасна методологія. Діяльність як спосіб буття людини у світі. Структура і види діяльності. Людина співвідношення природного та суспільного. Особистість і суспільство. Проблеми праві свобод людини у сучасному суспільстві. Типологія суспільства особливості традиційного, індустріального та постіндустріального суспільства. Проблема типологізації суспільно-історичного процесу. Історичний процес як проблема соціальної філософії. Історичні форми людських спільностей етносі нація. Політична організація суспільства. Громадянське суспільство і держава як форми організації суспільного життя. Демократія та тоталітаризм. Поняття про правову державу. Релігія як тип духовності. Світові релігії. Природа мистецтва та його соціально-культурні функції. Цивілізація і культура. Соціальні функції культури. Поняття національної культури. Поняття моралі. Соціально-культурні функції моралі. Мораль як духовно-практичне відношення досвіту. Етика та деонтологія. Біоетика та глобальні проблеми сучасності. Поняття про ідеали і норми наукового пізнання. Етика науковця. Основи медичної етики.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал