К ультура західноєвропейського середньовіччя початок середньовічного світуСкачати 272.96 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір272.96 Kb.
1   2   3   4
П
ІДСУМОК
Біля джерел середньовічної культури й феодалізму в Західній Європі стояли дві соціальні
системи: греко римська, антична, і варварська, германська. Обидві знаходилися в стані
глибокого занепаду й перетворення. Наслідком їх зустрічі і стало народження середньовічного світу.
Західна Європа сприймала своє античне минуле переважно в римсько латинському вигляді. Це була, передусім, пізня античність, античність останніх великих язичеських
і християнських авторів.
Характерною рисою духовної культури раннього Середньовіччя був її синкретизм.
У цей період дуже важко чітко визначити межу між міфологією, релігією, наукою, політикою, мистецтвом.
Суттєво вплинула настановлення й розвиток духовної середньовічної культури християнська церква. Церква певний час була охоронницею знань. Зацікавлена в про

248
О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, О.В. Кравченко. Історія світової культури
фесійній підготовці своїх служителів, вона бере на себе обов’язки навчання тих, хто вирішує присвятити себе Богу — спочатку виникають церковні і монастирські школи, а потім і університети. Уся система освітив епоху класичного Середньовіччя контролювалася церквою, але потреба в освічених людях поступово починає усвідомлюватися у всіх прошарках суспільства Важлива частина середньовічної культури створювалася в містах. Тут виникають принципово нові соціальні відносини ремісник, на відміну від селянина, особисто незалежний, а цех, як правило, забезпечує йому збут продукції і певний захист від сваволі.
З’являється таке явище, як комунальні рухи міст, покликані зменшити залежність від сеньйорів, виникає міське самоврядування. Досить швидко місто стає джерелом власної культури, власної системи цінностей. Специфічно міським явищем є університет,
на базі якого розвивається філософія нового типу — схоластика. Зрештою, з’являється своєрідний тип демократії — середньовічна міська республіка.
Могутній вплив на формування європейської культури мали Хрестові походи, під час яких виникли зв’язки з культурами більш високого рівня. Хрестові походи неоціненно збагатили християнський Захід у духовному відношенні і дозволили йому усвідомити себе як ціле ст. — вершина середньовічної духовної культури. У монастирських бібліотеках дозріло мистецтво філософського коментарю до текстів Писання й перекази, університетські диспути сформували логіку, що сягнула згодом далі арістотелівських праць.
Арабський Схід відкрив Заходу його власну філософську античність. Набирала силу емпірична наука з’явилася світська інтелігенція лікарі, юристи, поети їх діяльність була тісно пов’язана з новою соціальністю. Але, можливо, найголовніше — досвід вирішення духовних проблем, поставлених зрілою християнською свідомістю.
Середньовіччя ознаменувалося бурхливим процесом будівництва політичних відносин якнайважливішої сфери культури. Тут наявна низка послідовних етапів. Спочатку невеликі самостійні племінні утворення європейських народів поглинаються тимчасовими імперіями, із яких найбільш значимою була імперія Карла Великого в VIII ст.
Далі неминуче настає етап феодальної роздробленості, що вимагає суворої регламентації
васальних відносин. Нарешті, третій етап — це формування націй і централізація європейських держав. Це час розподілу сфер впливу світської й духовної влади Прагнення до поєднання духовно стихійного й інтеллектуально упорядкованого —
найхарактернійша риса піздньосередньовічної культури. Людина поступово переходить від середньовічної вертикалі (Людина Бог) до ренесансної горизонталі (Людина Людина ‰Îˇ Яка роль античного культурного спадку у контексті культури раннього Середньовіччя?
Християнський світогляд як основа середньовічної культури.
Як християнська церква впливала на розвиток середньовічної культури VI Х ст.
Особливості культури доби Каролінгського та Оттонівського Відродження.
Утворення європейських середньовічних університетів.

249
Культура західноєвропейського середньовіччя
Лицарська культура проблеми формування й розвитку.
Які особливості розвитку культури міста у XI Х ст.?
Свято як феномен середньовічної культури.
Характерні риси художньої культури Європи Х Х ст.
À≥ÚÂ‡ÚÛ‡
Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневе ковья // Античность и Византия. – МС. 266–285.
Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. – МС. 17–64.
Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессан са. – М, 1990. – 543 с.
Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992. – 382 с.
Гайденко В.П., Смирнов ГА. Западноевропейская наука в Средние века. – М, 1989. – 351 с.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М, 1984. – 350 с.
Гуревич А.Я. Средневековый мир Культура безмолвствующего большинства. – М, 1990.
– 395 с.
Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. – М, 1992. – 285 с.
Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество. 980–1420. – М, 2002. – 379 с.
Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М, 1996. – 425 с.
Карсавин Л.П. Культура средних веков. – Пб, 1918; М, 1995.
Ле Гофф Ж. Цивилизации средневекового Запада. – М, 1992. – 376 с.
Лінч Д.Г. Середньовічна церква. Коротка історія. – К, 1994.
Муратова КМ. Мастера французской готики. – М, 1988.
Руа Ж.Ж. История рыцарства. – М, 1996, 2001. – 248 с.
Сапонов М.А. Менестрели: Очерки музыкальной культуры зап. средневековья. М, 1996.
– 358 с.
Тяжелов В.Н. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе / Ред. А.М.
Кантор и др. – М, 1981. – 382 с.
Уколова ВИ. Античное наследие и культура раннего средневековья. М, 1989.
Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мыш ления ви веках во Франции и Нидерландах. – М, 1988. – 530 с.
Шейко В.М. та ін. Iсторiя художньої культури. Середньовiччя. Вiдродження: Пiдручник /
В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. – Х, 2001. – 189 с.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. Arte e bellezza nell’estetica medievale.
– СПб., 2003. –256 с.
Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI–XIII веков.– Мс

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал