Житомирський державний університет імені іванаСкачати 353.61 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір353.61 Kb.
  1   2   3

1 ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ З
ПРОБЛЕМАМИ ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ


Курсова робота студентки 55 групи соціально-психологічного факультету
Корнійчук Наталії Григорівни

Науковий керівник
Гричуха Ірина АнатоліївнаЖитомир - 2009
Зміст

2 Вступ Розділ І Теоретичний аналіз проблемі насильства в підлітковому віці та основні причини що його породжують. Основні види і причини що породжують насильство і кривдження в молодіжному середовищі. Види насильства у підлітковому віці Основні психологічні причини які спонукають окремих батьків, дорослих ровесників,до кривдження дітей Висновки соціологічного опитування на тему Причини кривдження дітей Домашнє насильство як прояв гендерної дискримінації
1.2.1
Сім’я є основним місцем гендерного насильства Складові насильства над жінкою Гендер та гендерна дискримінація Що потрібно робити коли це сталося з вами Напрямки вирішення гендерної проблематики Корекційна тренінгові програма Самовдосконалення для подолання агресивних проявів серед підлітків Схеми побудови занять Завдання тренінгової роботи для агресивних підлітків Основні теми занять підібрані ігри і вправи їх перелік і назва Розділ ІІ Методи та методика дослідження
2.1 Методичні підходи та організація роботи з агресивними підлітками
2.1.1 Прикладні аспекти групової психологічної роботи знайдені і використані Е. Берна К. Левіна Я. Морена Ф. Перлза В. Шютца
2.1.2 Використані ідеї гуманістичної психології К. Роджерса а. Маслоу, також скористалися основними положеннями транзактного аналізу Е. Берна про стани особистості Я та ігрові стосунки між людьми
2.2 Методика і організація дослідження
2.2.1 Методика Агресивна поведінка
2.2.2. Організація і контроль виявлення
2.2.3. Підсумки по проведеній методиці до проведення треннінгової роботи
2.2.4. Підсумок по методиці після проведення треннінгової роботи
2.2.5. Визначення доцільності тренніногової роботи для подолання агресивних проявів серед підлітків Список використаної літератури Додатки


3
Вступ
1.

Актуальність дослідження
Однією з актуальних проблем які стоять перед суспільством є подолання і недопущення проявів насильства дітей і молоді. Але ця проблема стає предметом обговорення. А вирішення її стає проблемою відсутності вичерпного статистичного та наукового аналізу. Дослідження проведене І. Корнієнком завідувачем обласним центром практичної психології Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, І. Ю. Почкавським доцент кафедри соціології Львівського національного університету ім.. Івана Франка на тему Насильство у молодіжному середовищі та основні причини що його породжують. У якому в основному досліджувались, тобто, визначалися фактори, види, і різновиди насильства серед дітей і підлітків в українському суспільстві. Також були визначені різновиди насильства найбільш поширені у суспільстві. Розглядалися і опитувалися діти у школах і визначали причини що спонукали батьків дорослих ровесників до фізичного насильства або кривдження. Зареєстровано чимало кривджень протягом одного року. Виявлені чинники які впливають на формування світогляду молоді. Також цією проблемою займалися викладачі НПУ ім.. М. П. Драгоманова розроблена комерекційна треннінгова програма
«Самовдосконалення»для подолання агресивних проявів серед підлітків. У завдані цього тренінгу є те щоб навчити дітей жити в мирі і злагоді з собою та іншими. Також з профілактичною роботою до попередження та подолання агресивних проявів поведінки. Корекційна треннінгова програма з подолання підліткової агресивності створена на основі тих теоретичних положень, які мають гуманістична спрямованість у формувані особистості. Таку цьому тренінгу були використані ідеї гуманістичної психології К. Роджерса, А. Маслоу. Також було використано основні положення транзакційного аналізу Е. Берна протри етапи особистісного Я та ігрові стосунки між людьми і деякими вправами тілесно орієнтованої терапії ознайомилися докладніше з метою і завданнями тренінгу. Підібрали вправи ігри до тренінгу, підібрані особисто або запозичені у авторів С. Єфремцева, О.
Лютова, Г. Моніна та інших. Програма допомагає осмислити не тільки зовнішній світай внутрішній породжує прагнення вдосконалення самопізнання а потім і виробити самовиховання. Треннінг також сприяє ефективному формуванню навичок неагресивного спілкування.
2.
Об’єкт дослідження:ефективність соціально-психологічного тренінгу агресивної поведінки у підлітковому віці.
3.
Предмет дослідження: дослідити ефективність соціально- психологічного тренінгу з проблемами агресивної поведінки у підлітковому віці

4 4.
Мета: дослідити ефективність проведеної роботи по проблемі профілактики агресивної поведінки у підлітковому віці.
5.
Гіпотеза: Рівень ефективності проведеного тренінгу у результаті здійснення розвивальних впливів
___ використання вправ.
___ прийомів спільної гри, рухливої гри
6.

Завдання:
1)Дослідити ефективність формування у підлітків, самоконтролю, самооцінки. Дослідити прояв тренінгу на оточуючих у якому перебуває досліджувана група Визначити ефективність тренінгу на почуття гумору, фантазії творчого мислення, спостереження підлітків.
4)З’ясувати ефективність тренінгу у розвитку толерантності, емпатії і позитивного спілкування у молодіжному середовищі.
7. Методологічною основою стали вихідні положення теорії гуманістичної психології
8. Методи та організація дослідження. Методика запропонована Е. П. Ільиним і ПА. Ковальовим на виявлення агресивної поведінки підлітків.
9. Надійність і вірогідність дослідження забезпечується репрезентативністю вибірки трьох осіб застосування методів Агресивної поведінки
10 Практичне значення
Отримані в результаті курсової роботи данні про позитивні навички тренінгу для покращення і подолання агресивного прояву серед підлітків. Можуть бути використані надалі студентами-практикантами та вчителями для створення програм подолання агресивних проявів серед підлітків.
Розділ І
Теоретичний аналіз проблеми насильства в молодіжному середовищі та основні причини що його породжують. Однією з актуальніших проблем які стоять перед сучасним українським суспільством є подолання й недопущення будь-яких проявів кривдження щодо дітей та молоді ускладнює справу комплексного її висвітлення відсутність вичерпного статистичного та наукового аналізу в країні. В Україні проблема насильства дітей ускладнюється соціально-психологічною нестабільністю у суспільстві, значним майновим його розташуванням, недоліками в організації навчально-виховного процесу в учбових закладах дегуманізацією освіти. Метою якого було визначення ключових причині факторів, що породжують насильство серед дітей і підлітків у сучасному українському

5 суспільстві. Об’єктами даного дослідження на емпіричному рівні виступає молодь 9-10-11 класів. Особливу небезпеку для розвитку особистості на думку опитаних учнів становлять такі види насильства Сексуальні кривдження – 64,47%
2. Моральні кривдження різного походження (образи, приниження самооцінки дитини) – 45,07%
3, Психологічні (емоційне насильство всім ї ) -41,05%
4. Статеві домагання - 37, 76%
5. Фізичне насильство серед дорослих – 30,46%
6. Невиправдані покарання зі сторони батьків – 20,07% Фізичні (тілесні ушкодження зі сторони вчителів) -12,57%
8. Фізичний недогляд (занедбаність дітей) – 1,32% Також були визначені причини насильства Невиправдане виховання -44,44% Вплив засобів масової інформації – 33,84% Вживання наркотичних речовин – 24,70% Кризові явища у суспільстві – 21,57% Наслідування поведінки дорослих – 20,12% Вживання алкоголю – 18,75% Неефективні дії правоохоронних органів – 5,56% Послаблення впливу релігії – 2,29% Різновиди насильства найбільш поширені у суспільстві як показують результати опитування Насильство старших дітей над молодшими – 35%
2. Насильство в дорослому середовищі – 20%
3. Насильство між дітьми одного віку – 16% Насильство дорослих над дітьми – 15% Важко відповісти – 14% Основними причинами кривдження ровесників респондента є перш за все прояви агресивності серед молоді, пульт сили, який пропагує засобами кіно і телебачення, впевненість у безкарності, вживання молоддю стимулюючих наркотичних речовин, погані конфліктні відносини усім ї Є дуже багато причин які спонукають до насильства. Основні психологічні причини що спонукають окремих батьків кривдити своїх дітей у процентах З ними так поводилися у дитинстві – 33,42%
2. Певні психологічні відхилення – 26,05%
3. Брак виховання – 25,26%
4. Прагнення утвердитися за рахунок слабших від себе – 11,71%
5. Інші чинники – 10,39%
6. Прагнення отримати задоволення – 6,38%

6 Основні соціальні причини що спонукають дорослих застосувати фізичне насильство щодо дітей у процентах Вважають покарання ефективним засобом виховання – 38,29% Вживання алкоголю батьками – 37,3% Погана поведінка дітей – 25,13% Сімейні конфлікти – 14,47% Важке матеріальне становище усім ї – 10,2% Інші чинники – 0,92% Основні причини кривдження ровесників учнів у підлітковому віці
1 Прояви агресивності серед молоді – 32,87%
2. Культ сили який пропагується засобами кіно і телебачення – 24,80%
3. Впевненість у безкарності – 23,47%
4. Вживання молоддю стимулюючих наркотичних речовин – 19,87%
5. Погані конфліктні відносини усім ї – 17,87%
6. Важкий матеріальний стан сім’ї – 11,40%
7. Недостатній виховний вплив школи – 11,40%
1.1.3. За результатами соціального опитування можна зробити наступні висновки
--- Проблема кривдження дітей вимагає комплексного підходу до профілактичних програм розробки єдиної загальнодержавної концепції роботи із скривдженими дітьми та їх сім’ями
--- Найбільш поширеними кривдженнями дітей є сексуальні кривдження, моральні кривдження, психологічні насильства всім ї
--- Основними причинами які спонукають до кривджень є вплив масової інформації становище усім ях
--- А також із основних впливів є чинник вулиці
--- Найбільш поширеним насильством є насильство старших дітей над молодшими, а також насильство у дорослому середовищі
--- Одним із причин є перебування дитини в агресивному середовищі, гострих сімейних конфліктів
--- Близько третини респондентів не знають як себе повести уданій ситуації, що на нашу думку актуалізує необхідність проведення серед молоді та підлітків роз’яснюючої роботи психологів, соціологів, соціальних працівників, представників правоохоронних органів. Основною із причин проблеми насильства у молодіжному середовищі і на нашу думку є дуже важливим, це погані конфліктні ситуації і відносини усім ї, іншою мовою насильство всім ї. Поняття «сім’я»у нас звичайно асоціюється з безпекою і захистом, з місцем, де можна знайти спочинок і порозуміння. Проте, все частіше дізнаємося про існування сімей,де люди живуть, образно кажучи у в зоні – військових дій. І страждають від цього слабкі та незахисні – жінки, діти,немічні.

7 Але переважна більшість потерпілих від насильства всім ї - саме жінки. Тому будемо розглядати окремий вид насильства, який асоціюється з проблемами наслідування дорослих, домашнє насильство над жінкою, коли дружина або подруга є незахищеною від насильства чоловіка, з яким вона має або мала постійний зв'язок Наші підходи до цього виду насильства ґрунтуються на тому що
--- Домашнє насильство над жінкою має гендерний характер, тобто воно відбувається тільки тому, що жінка народилася жінкою у суспільстві яке вважає можливим і прийнятим насильство над жінками.
--- Домашнє насильство ущемляє права жінок передбачене загальною декларацією прав людини а також Конституцією України
--- Ми будемо разом шукати конституційним шляхом подолання проблеми подолання проблеми домашнього насильства над жінками Основні типи гендерного насильства
--- Пряме фізичне насильство(включаючи побиття зґвалтування вдома і на роботі)
--- Психологічне насильство(включаючи позбавлення волі,примусове заміжжя)
--- Позбавлення ресурсів,необхідних для підтримання фізичного і психологічного добробуту(включаючи медичне обслуговування,харчування,освіту,матеріальні засоби існування)
--- Сприймання жінок як товару(торгівля жінками)
Сім’я е основним місцем гендерного насильства. Вона готує своїх членів до життя в суспільстві закладає гендерні стереотипи гендерний розподіл праці. У родині відбувається насильство фізичне
,сексуальне(зґвалтування)і найбільш поширене психологічне. Від психічного та емоційного насильства страждає величезна кількість жінок. Часто буває непомітним для істотно та призвело до домінування над жінками і дискримінацію уставлені до жінок збоку чоловіків. Одним із основних механізмів,за допомогою яких жінок змушують займати підлегле становище порівняно з чоловіком. Але повинен бути прийнятий закон про домашнє насильство,в якому має бути вказано,що саме жінки е тією категорією,яка береться під захист. Насильство над жінками е порушенням їхніх основних праві свобод,має ключове значення для роботи як правоохоронних органів,так і громадських організацій. Складові види насильства над жінкою.
1.Ізоляція-контролювання того,що робить з ким бачиться та розмовляє,куди йде. Психологічне насильство-принижування,виховування низької самооцінки,образливі прізвиська.Заходу психічній неповноцінності демонстрацію розумової переваги.

8 Економічне насильство-намагання утримати жінку від роботи і працевлаштування. Встановлення фінансової залежності,а саме:видача грошей лише за проханням і лишена прожиття,вилучення грошей у жінки. Сексуальне насильство-примушення до небажаних сексуальних контактів. Сексуальні домагання-використання жінки як сексуальний оберт. Використання дітей-виховання у жінки почуття.вини перед дітьми,використання дітей для спілкування з жінкою,використання права на відвідування дітей як способу домагання.
7.Погрози-погрожування спрямоване на завдання психологічних травм. Погрожування забрати дітей,здійснити самогубство або донести на жінку в органи надання соціальної допомоги. Використання статевих привілеїв-використання жінки як служниці. Прийняття всіх важливих рішень. Роль хазяїна палацу.
9.Залякування-примушування жінки боятися дій поглядів,рухів,гучного голосу,кидання речей,знищення майна.
1.2.3. Людина не обирає ким народитися чоловіком чи жінкою. Алена жаль,саме стать,починає визначати все її або його подолання життя. З дитинства дітей не тільки вдягають по-різному. До них ставляться,встановлюють різні правила поведінки. У такий спосіб сім’я й оточення закладають дітям різні стандарти поведінки. Ці різні залежно від статі правила потім транслюються і підтримують всіма суспільними інституціями:починаючи з дитячого садка,школи,армії,і закінчуючи різними державними установами. Не осатаню роль у цьому процесі відіграє культура:книги,кінофільми,преса,телебачення. Так поступово формуються стереотипні ролі чоловіка і жінки які і суспільство і їхні носії починають вважати вродженими,споконвічно властивими жінці чи чоловікові з моменту народження. Насправді ми успадковуємо лише стать та статеві відмінності. Під біологічною статтю розуміються аналогічній фізіологічні особливості людини:зовнішні статеві органи,репродуктивна функція здатність до зачаття і народження дитини. І тут різниця між ними чоловіком і жінкою очевидна. Скажімо чоловіки не можуть народити дитину,але вони як правило вищі і сильніші. Жінка на відміну від чоловіка,виношує у своєму лоні дитину та годує немовля своїм молоком,Але крім біологічної можна виділити так звану соціальну стать – ген дер,Термін гендер означає стать як соціальне поняття і явище. Чоловік і жінка культурний продукт своїх суспільств, тому відчуття приналежності до визначного гендеру виховується все життя, протягом якого він або вона засвоюють ті поведінкові нормативи, які будуть їх характеризувати як чоловіка або жінку.

9 Ці соціостатеві ролі чоловіка або жінки нав’язуються через формування різних психологічних якостей, через розвиток здібностей, через настанови чоловікам і жінкам займатися різними видами діяльності, мати різні професії. У такий спосіб виникають поняття традиційної ролі викликають і традиційної жіночої гендерної ролі. Ці ролі викликають також гендерний поділ праці, тобто виробнича і домашня діяльність розподіляється в залежності від статі людини, як правило, чоловіки займають більш престижні і високооплачувані посади як правило, жінки виконують хатню роботу як правило жінками і чоловіками існує негласна заборона на деякі професії. Бо від чоловіка очікують, що основна мета його життя – робота і кар’єра. А сфера впливу ініціативи жінок – дім і сім’я. Гендерні норми поведінки людини постійно підтримуються соціальними сподіваними оточуючих. Існує гендерний соціальний контроль, виражений у формальному і неформальному схвалені та винагороді правильної поведінки й у покарані ганьбою, соціальною ізомерією та презирством поведінки, яка випадає з рамок чоловічої або жіночої ролі. Можна говорити про існування гендерної ідеології яка виправдовує існування соціостатичних ролей та по різному оцінює ці ролі. Нехай ця ідеологія часто підсвідома але вона існує і реально впливає на життя і погляди більшості людей. Гендерна ідеологія диктує різний сценарій сексуальної поведінки для чоловіка припустима більша сексуальна свобода і сексуальна агресивність, який можна сексуально експлуатувати. У суспільстві існують подвійний стандарт моралі один
– стосовно чоловіків зовсім інший-стосовно жінок, які якості вважаються чоловічими а які – жіночими Чоловічі мужність , агресивність, відвага, розум, нечутливість до болю жіночі слабкість, м’якість толерантність, емоційність, покірність. Гендерні стереотипи відображають погляди суспільства на поведінку , яка очікується від чоловіків або від жінок. Таким чином, гендерні стереотипи – це наше розуміння чоловічої і жіночої традиційної гендерної ролі. Чому гендерні стереотипи є нешкідливими Вони ущемляють права людини і ведуть до гендерної дискримінації – порушення прав людини страждають права статевою ознакою. Особливо страждають права жінки, тому що не реалізується право її вільного вибору : ким бути , як будувати своє життя, що в ньому вважати найголовнішим. Гендерний стереотип підтримує міф, традиційну суспільну думку проте, що головне призначення жінки подобатися чоловікові, бути матір’ю, хатньою господинею, хоча існують жінки, для яких робота і професійна кар’єра така ж велика

10 цінність як для чоловіків. Але жінки змушують приносити свій талант, розумі алергію на вівтар сімейного життя. Суспільство нав’язує думку про ідеальний образ жінки всім ї, її поведінку, змушуючи жінку пристосовуючи до родинного життя шляхом пригнічення свого я. В суспільстві існує гендерна нерівність, коли жінки зазвичай мають менше влади, прибутку у них нижчий рівень добробуту, престиж їхньої діяльності нижчий, у них менше особистої свободи. Але будимо вірити, що наш світі наше суспільство змінюється на краще в гендерному вимірі. Про це свідчить поява численних жіночих організацій,які ставлять перед собою мету поліпшити становище жінки всім ї і захистити її від гендерного насильства утому числі від домашнього насильства і торгівлі жінками. Сучасна жінка повинна мати вільний вибір – чина материнство, чи професійна кар’єра, чи участь в управлінні суспільством чоловік і жінка повинні рівноправно відповідати за родину, за дітей, за весь світу всій різноманітності його проявів.
1.2.4. Що робити коли це трапилося з вами. Домашнє насильство неповинно траплятися ні з ким, але коли воно трапилося то 1. Зателефонуйте в міліцію. Якщо у вас немає телефону спробуйте звернутися за допомогою до сусідів. Коли прийде міліція, детально розкажіть, куди саме вас вдарили. Покажіть ваші тілесні ушкодження і речення, що були розбиті чи зламані. Якщо ви боїтеся зробити це у присутності вашого чоловіка, спробуйте поговорити про це з одним із міліціонерів наодинці. 3. Міліція може захистити від безпосередньої небезпеки та допомогти вам і вашим дітям залишити оселю заарештувати насильника, якщо є всі підстави вважати, що насильство мало чимале місце. 4. Міліція повинна надати вам інформацію про наявність соціальних службу вашому регіоні, які можуть надати вам допомогу скласти протокол, де буде конкретно зафіксовано все,що з вами сталося. 5. Якщо вам не вдалося викликати міліцію, спробуйте захистити оселю у самий безпечний спосіб. Наприклад скажіть, що йдете до магазину, або збираєтеся погуляти з собакою. 6. Йдучи з дому, не забудьте взяти з собою документи, ключі, гроші, свої коштовності, улюблені іграшки дітей. Якщо є така можливість, візьміть з собою і найнеобхідніші речі. 7. Якщо вам завдано тілесних ушкоджень, зверніться до швидкої допомоги або до дільничного лікаря. 8. Протокол міліції і медична довідка будуть вагомими доказом у кримінальному чи цивільному судочинстві. 9. Розкажіть своїм родичам, друзями, сусідами і співробітниками проте, що з вами сталося. Всі ці люди нададуть вам допомогу і морально засудять кривдника. 10. Навіть коли ваші стосунки закінчилися розлученням, ви неповинні забувати про безпеку і максимальний захист.

11 1.2.5. Пріоритетні напрямки вирішення гендерної проблематики
- Врахування гендерних аспектів у формуванні державної політики програми і проектів. – заборона дискримінації за ознакою статі на ринку праці, принаймні на роботі просуванні по службі.
– розроблення програм в інтересах жінок, що зазнали негативних наслідків перебудови економіки,та вирішення проблем зайнятості жінок, створення умов для розвитку їхньої підприємницької діяльності. забезпечення юридичної грамотності населення та доступну громадськості до інформації про існуючі національні та міжнародні механізми у разі порушення рішень на всіх рівнях влади та ухвалення рішень в екологічних проблемах.
– Виховання хлопчиків у дусі поваги доправ дівчаток, жінок на вільне воле вславлення і спільну відповідальність з питань сексуальної та репродуктивної поведінки.
– вироблення рекомендації, та підготовка навчальних програм, підручників і посібників на всіх рівнях освіти, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка
– розширення можливостей доступу жінок до засобів масової інформації усунення чинників, які сприяють торгівлі жінками та дівчатами з метою проституції, работоргівлі, надання психологічної допомоги жінкам і дівчатам, що стали жертвами насильства усім ї, на роботі створення для цього спеціальних закладів реабілітації. Підвищена роль жінок і забезпечення рівного їх представлення на всіх рівнях прийняття рішення з питань миру.
На жаль насильство всім ї - істотний факт, його жертвами переважно виступають жінки і діти. Формування психології кривдника,який визнає сили і право контролю над поведінкою іншої людини,е результатом недосконалої системи виховання,успадкованої суспільством з того часу коли в побудову сім’ї закладаються патріархальні принципи. Основний шлях подолання насильства всім ї
-- зміна системи виховання дітей і підлітків на принципах гендерного рівноправ’я.
На сучасному етапі подолання насильства всім ї пов’язане: з удосконаленням законодавчої бази щодо захисту праві свобод людини яке зазнає насильства. зі зміною стереотипів ставлення до проблеми домашнього насильства представників правоохороніх органів. З надання жінкам консультації і формуванням відповідних навичок поведінки, необхідних у разі проявів насильства. Зі зміною ставлення різних верств населення до цієї проблеми.

12 Корекційна тренінгові програма Самовдосконалення для подолання агресивних проявів серед підлітків. На наш погляд, роботи спілкування дітей гуманнішим,вчити їх жити в мирі й злагоді з собою та іншими треба не тільки закликами до добра,милосердя алей засобами практичних тренінгових занять. Як не намагаються підлітки вибудувати барикади відчуження та автономії, все ж вони потребують допомоги надійного дорослого, який їх розуміє,якому можна довіряти і кому вони небайдужі як особистість. Вивчення проблеми агресивності і ,зокрема,проведення нашого дослідження психологічних особливостей вияву агресії в підлітковому віці переконують в актуальностікорекційно-профілактичної роботи з підлітками для попередження та подолання агресивних проявів поведінки. Цей зумовило розробку програми групової психологічної роботи,яка пропонується увазі вданій праці. Прикладні аспекти групової психологічної роботи,яка пропонується увазі вданій праці. Прикладні аспекти групової психологічної роботи знайшли своє відображення у працях
Е.Берна,К.Левіна,Я.Морено,Ф.Перлза,В.Шютса.Корекційна тренінгові програма з подолання тренінгової агресивності створена на основі тих теоретичних положень,які мають гуманістичну спрямованість у формуванні особистості. Так,нами були використані ідеї гуманістичної психології К.Роджерса,А.Маслоу біхевіоритичні ідеї про заохочувальні методи у виховані,ідеї гештальтпсихології про відповідальність за свої дії та вчинки і прийоми розширення свідомості,ідеї екзистенціальної психології про віднаходження людиною сенсу життя. Також ми скористалися основними положеннями транзактного аналізу Е.Берна протри стани особистостісного Я та ігрові стосунки між людьми і деякими вправами тілеснооріентованих терапії. У традиційній практиці,що склався соціально-психологічний тренінг має традиції та етапи проведення , які починаються з процедури знайомства та інформування цілей І продовжуються вибором проблемних ситуацій,ігровими вправами,аналізом групової роботи та процедурами завершення. Кожне заняття побудоване за певною схемою. Рефлексія особистого самопочуття. Вступне слово тренера. Вправи та психологічні ігри,які відповідають меті даного заняття.
4.
Самозвіт учасників про роботу в групі. Домашнє завдання.
Метою соціально-психологічного тренінгу для агресивних підлітків е
1. Формування навичок неагресивного спілкування.

13 2. Допомога в адекватному оцінюванні самого себе.
3. Можливість отримання досвіду рефлексії та самоаналізу. Завдання Формування в учнів навичок самоконтролю. Формування адекватної самооцінки. Знімання негативних установок щодо оточення. Формування толерантності.
5. Формування емпатії. Розвиток почуття гумору,фантазії. Формування навичок позитивного спілкування.
8. Розвиток творчого мислення. Розвиток спостереження.
10. Формування чуттєвого сприйняття. Вправи та ігри,включені до тренінгу, були розроблені нами особисто або запозичені в інших авторів
О.Лютова,Г.Моніна,Ю.Пахомов,Г.Солдатова,К.Фопель,Н.Цзен,й адаптовані відповідно домети і завдань даної програми. Програма розрахована на 15 занять тривалістю 1,5-2 години кожне. Програма тренінгу для старших підлітків е перспективними і дієвими засобом впливу на молодих людей. Їх бажання осмислювати не тільки зовнішній світай внутрішній,породжує прагнення вдосконалення й самопізнання,а звідси – самовиховання. Робота в тренінговій групі приваблива для підлітків там,що в ній реалізуються відразу декілька важливих потреб їх віку:потреба в авторитетному дорослому,зорієнтованому на їх проблеми,та потреба в групі однолітків,через яких відбувається процес ідентифікації свого образу. Крім того,ці заняття дають підліткам можливість відчути себе причетними до групи людей зі схожими проблемами. Соціально-психологічний тренінг сприяє ефективному формуванню навичок неагресивного спілкування,допомагає підліткам краще розібратися в собі, отримати досвід рефлексії та самоаналізу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал