Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)Інформаційний пакет


Напрям підготовки 6.050201 “Системна інженерія”
Галузь знань “Автоматика та управління”
2008

2
ЗМІСТ
Вступ. ЩО ТАКЕ ECTS?......................................................................................... 3
І НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД...................................................................................... 5
А. Назва й адреса................................................................................................... 5
Б. Академічний календар...................................................................................... 5
В. Координатор ECTS від ІФНТУНГ................................................................. 5
Г. Загальний опис закладу.................................................................................... 6
Д. Процедура допуску до навчання................................................................... 10
Е. Відомості для студентів з особливими потребами...................................... 19
ІІ ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ...................................................... 20
А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів .................... 20
Б. Як потрапити до університету....................................................................... 21
В. Вартість проживання...................................................................................... 21
Г. Забезпечення житлом ..................................................................................... 21
Д. Здоров’я і страхування................................................................................... 21 1. Медичне обслуговування ............................................................................... 21 2. Соціальний захист........................................................................................... 22
Е. Умови навчання .............................................................................................. 22 1. Науково-технічна бібліотека.......................................................................... 22 2. Навчально-лабораторна база.......................................................................... 23 3. Мова навчання................................................................................................. 23
Є. Інша практична інформація........................................................................... 23
Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля........................................................... 23 1. Фізична культура і спорт................................................................................ 23 2. Центр культури і дозвілля студентів............................................................. 24 3. Прийом студентів з особистих питань.......................................................... 24
III
КАФЕДРА
КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В
СИСТЕМАХ
УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ ................................................................................... 25
А. Загальний опис кафедри ................................................................................ 25 1. Координатор ECTS від кафедри .................................................................... 25 2. Стислий опис структури та організації кафедри ......................................... 25 3. Навчально-лабораторна база.......................................................................... 26 4. Перелік запропонованих програм ................................................................. 27
Б. Ступенева структура....................................................................................... 28 1. Кваліфікація (освітня та професійна)............................................................ 28 2 Діаграма структури програми навчання ........................................................ 33
В. Обов’язкові розділи програми навчання...................................................... 45
IV СЛОВНИК .......................................................................................................... 88


3
Вступ. ЩО ТАКЕ ECTS?
Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої
європейської зони освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщуватися без перешкод. Тому, Європейська система перезарахування кредитів (ECTS) була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках програми "Іразмес" як засіб покращання визнання освіти для навчання за кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і
Європейська комісія вирішила включити ECTS у свою програму "Сократес". ECTS зараз рухається від своєї обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання як елемента європейського масштабу у вищій освіті.
ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти.
ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами- партнерами і студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакета, форми заяви/навчального контракту і переліку оцінок дисциплін.
За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Кодекс хорошої практики, що називається
ECTS, забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.
Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми обміну студентами в рамках програм "Сократес" чи "Іразмес". Повне визнання навчання означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) замінює порівнюваний період навчання в університеті (включаючи
іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої програми навчання може відрізнятися.
Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів.
ECTS забезпечує прозорість через такі засоби:
1. Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.
2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію про університет, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу.
3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого.
4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ECTS, які присвоюються за успішне її закінчення, є обов'язковим для студентів.
ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не обов'язково повернеться назад до університету після періоду навчання за

4
кордоном; він може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі
– можливо, щоб здобути ступінь – чи навіть перейти до третього закладу. Перелік оцінок дисциплін є особливо важливим за цих умов, оскільки він показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе навчальним закладам приймати ці рішення.
Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.
Кредити ECTS – це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один блок курсу.
У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік,
і, як правило, З0 кредитів на семестр, або 20 кредитів на триместр.
Кредити ECTS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили увесь курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно оцінювання. Іншими словами, студенти не одержують кредитів ECTS просто за відвідування занять – вони повинні задовольнити всі вимоги щодо оцінювання, щоб продемонструвати, що вони виконали заявлені навчальні завдання для даного розділу курсу. Процедура оцінювання проводиться у різноманітних формах: письмові чи усні екзамени, курсова робота, поєднання цих двох чи інших засобів таких, як презентації на семінарах, тощо.

5
І НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
А. Назва й адреса
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(ІФНТУНГ)
навчальний заклад IV рівня акредитації
Адреса
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Телефон
+38 (03422) 4-22-64, 4-24-53
Факс
+38
(03422)
4-21-39
e-mail
admin@nung.edu.ua, public@nung.edu.ua
Б. Академічний календар
Семестр
Перший
Другий

Курс
Тривалість навчання
Іспитова сесія
Канікули Тривалість навчання
Іспитова сесія
Практики Канікули Військові збори
І
17 3 3 18 3 – 8 –
ІІ
17 3 3 18 3 4 4 –
ІІІ
17 3 3 18 3 1
*
7 –
IV 17 3 3 16 4
**
– – 4
* — 108 год (3 тижні) під час 5,6 семестрів
** — 2 тижні іспитова сесія і 2 тижні державний іспит
В. Координатор ECTS від ІФНТУНГ
Перший проректор Ф. Козак

Адреса 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Телефон
+38 (03422) 4-21-11
Факс +38
(03422)
4-21-39
e-mail admin@nung.edu.ua, kozakfv@nung.edu.ua
Час прийому 15.00
–16.00
кожен четвер
Хто заміняє у випадку його відсутності
Начальник навчально-методичного управління, доцент Б. Сверида: телефон: +38
(03422)
4-24-22 e-mail: nmu@nung.edu.ua

6
Г. Загальний опис закладу
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу створений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. № 244 на державній власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки. Рішення НАК від 17 лютого 1994 р., протокол № 9 (наказ Міносвіти України від 21.03.94 р. № 77)
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу акредитований за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня. Ліцензія: серія ВПД- IV № 098063.
УКАЗОМ Президента України № 591 від 07.08.2001 р. Івано-Франківському державному технічному університету нафти і газу надано статус Національного.
Історія розвитку університету включає такі періоди.
У 1960 році за наказом МВ і ССО СРСР у Станіславі (нині Івано-Франківськ) було відкрито загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, на базі якого у 1963 році був організований Івано-Франківський філіал Львівського політехнічного інституту.
У 1967 році на його базі було відкрито Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).
У вересні 1967 року кількість студентів становила 5416 чоловік.
Навчання проводилось на 5 факультетах: геологорозвідувальному, газонафтопромисловому, механічному, автоматизації і економіки.
Сьогодні
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) забезпечує підготовку фахівців для нафтогазової, геологічної, машинобудівної, приладобудівної та інших галузей економіки України.
Проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, створює нові і вдосконалює існуючі технології. Здійснює підготовку фахівців високої кваліфікації
– докторів та кандидатів наук, підготовку та перепідготовку інженерних кадрів, в тому числі і для зарубіжних країн.
За роки свого існування університет випустив більше 35 тисяч спеціалістів.
Зараз в університеті функціонують 12 факультетів денної форми навчання, факультети заочного і дистанційного навчання; довузівської підготовки, навчання
іноземних студентів, інститути післядипломної освіти, фундаментальної і гуманітарної підготовки, кафедра військової підготовки.
На 52 кафедрах успішно здійснюють навчально-виховний процес
670 чол. професорсько-викладацького складу, з яких 37 – академіки та члени-кореспонденти галузевих академій, 56 – доктори наук, професори, 283 – кандидати наук, доценти.
Підготовка фахівців ведеться за 18 напрямами і 27 спеціальностями.
Створено також факультет архітектури туристичних комплексів, спільний із
Кримською академією природоохоронного та курортного будівництва. Разом із цією ж академією у Сімферополі вже працює факультет нафтогазових технологій.
Успішно функціонує навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять 33 навчальних заклади різних рівнів акредитації.
Невід
′ємною складовою освітньої діяльності університету є наукова і науково- технічна діяльність, яка направлена на інтеграцію наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

7
ІФНТУНГ внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Атестаційна комісія з питань наукової і науково-технічної діяльності віднесла університет до найвищої категорії “А”.
В університеті функціонують науково-дослідний підрозділ, 27 нових науково- дослідних лабораторій, 7 науково-дослідних секторів, на випускних кафедрах – студентсько-технологічні бюро. Працює Рада молодих вчених і спеціалістів віком до
35 років. Успішно функціонують інноваційні підприємницькі організації, такі як
“Технопарк”, “Орган з сертифікації продукції нафтогазового машинобудування” та
“Орган з сертифікації персоналу нафтогазової галузі”.
Науково-дослідна робота проводиться у вказаних вище підрозділах з 10-ти наукових напрямків. За цими напрямками вченими університету проводяться фундаментальні і прикладні дослідження, науково-дослідні та дослідно- конструкторські роботи (НД і ДКР) і послуги.
На базі наукових досліджень в університеті сформовано 12 наукових шкіл, які ведуть фундаментальні дослідження на світовому науково-технічному рівні в області буріння свердловин, розробки та експлуатації нафтогазових родовищ,
інтенсифікації нафтогазоконденсатовилучення, технічної діагностики та неруйнівного контролю. Наукові керівники шкіл доктори наук, професори
Адаменко О.М., Бойко В.С., Заміховський Л.М., Карпаш О.М., Кісіль І.С., Кондрат
Р.М., Крижанівський Є.І., Мислюк М.А., Орлов О.О., Петрина Ю.Д., Семенцов Г.Н.,
Яремійчук Р.С.
Навчальний процес здійснюється в 45 лекційних, 12 тематичних аудиторіях, 60 аудиторіях для проведення практичних занять, 114 навчальних лабораторіях і 32 комп’ютерних класах.
Створено 16 іменних аудиторій і лабораторій, яким присвоєно імена видатних українських діячів науки і техніки, що сприяє пропаганді серед студентів досягнень вітчизняних вчених.
До послуг студентів науково-технічна бібліотека. Бібліотечний фонд становить
1 млн. 200 тис. одиниць зберігання.
Важливе місце займає спортивно-масова, оздоровча та культурно-масова робота. До послуг студентів — 12 спортивних секцій, 14 абонементних груп "Здоров'я" із плавання, атлетичної гімнастики, центр культури та дозвілля студентів, в якому працюють 11 колективів художньої самодіяльності, три з яких удостоєні Почесного звання "Народний".
Оздоровленню молоді сприяють база відпочинку "Нафтовик", спортивно- оздоровчий табір "Факел", санаторій-профілакторій "Бадьорість" на 50 місць стаціонару та 25 амбулаторних. Успішно функціонує філіал міської поліклініки.
Підприємства громадського харчування університету – цілий комплекс із розгалуженою сіткою їдалень, спеціалізованих кафе та барів, буфетів при гуртожитках.
Студенти проживають в 7-ми гуртожитках університету.
Міжнародна діяльність університету спрямована на підготовку спеціалістів
із числа іноземних громадян, науково-технічну співпрацю із зарубіжними організаціями та навчальними закладами. Щорічно студенти та аспіранти проходять закордонні практики, а викладачі – стажування за кордоном.
Закордонні практики студенти переважно проходять по лінії IAESTE
(Міжнародна асоціація з обміну студентами технічних спеціальностей) та
AIESEC (Міжнародна асоціація обміну студентів-економістів). У рамках

8
проходження практик по лінії цих асоціацій студенти побували у Польщі, Чехії,
Німеччині, Греції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Австрії, Туреччині, Югославії,
Хорватії, Англії.
Налагоджено зв'язки із вищими навчальними закладами, організаціями та компаніями, серед яких провідне місце займають університет НОРД (м. Бая-Маре,
Румунія); університет Ріджайна (Канада); Краківська гірничо-металургійна академія (м. Краків, Польща); Технічний університет (м. Дрезден, Німеччина); університет Саскатун (Канада).
Факультети і спеціальності денної, заочної та дистанційної форм
навчання

Шифр
галузі
Найменування
галузі знань
Напрям
підготовки
Назва спеціальності за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями спеціаліста та
магістра
Примітка
1 2 3
4 5
Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Б, С, М, Дф, Зф
Розробка та експлуатація газових родовищ
Б, С, М, Дф, Зф
Морські нафтогазові технології Б, С, М, Дф, Зф
Гірництво
Охорона праці в гірничому та нафтовому виробництві
Б, С, М, Дф, Зф
0503
Розробка корисних копалин
Буріння
Б, С, М, Дф, Зф
Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів і нафтобаз
Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газонафтосховищ і АГНКС
Б, С, М, Дф, Зф
Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів
Б, С, М, Дф, Зф
Спорудження магістральних трубопроводів
Б, С, М, Дф, Зф
Обслуговування, ремонт
і реконструкція систем газонафтопостачання
Б, С, М, Дф, Зф
Спорудження системи газозабезпечення
Б, С, М, Дф, Зф
Розробка корисних копалин
Нафтогазова справа
Обладнання нафтових
і газових промислів
Б, С, М, Дф, Зф
Геологія нафти і газу
Б, С, М, Дф, Зф
Геофізичні методи пошуку та розвідки
Б, С, М, Дф, Зф
Геофізичні дослідження свердловин
Б, С, М, Дф, Зф
Екологія і охорона навколишнього середовища
Б, С, М, Дф, Зф
Геологія
Геодезія
Б, С, М, Дф, Зф
0401
Природничі науки
Туризм
Туризм
Б

9 0701
Транспорт і транспортна
інфраструктура
Автомобільн ий транспорт
Спеціальність: „Автомобілі та автомобільне господарство”.
Спеціалізації: “Технічна експлуатація нафтогазового технологічного транспорту”
(Дф), „Комп’ютерна діагностика транспортних машин” (Дф, Зф) і “Технічна експлуатація автомобільного транспорту” (Зф).
Б, С, М, Дф, Зф
0505
Машинобудува ння та мате- ріалознавство
Інженерна механіка
Технологія нафтогазового машинобудування
Б, С, М, Дф, Зф
Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво
Б, С, М, Дф, Зф
Зварювання
Б
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
Б, С, М, Дф, Зф
0502
Автоматизації та комп’ютерно-
інтегровані технології
Системи управління і автоматики
Системи управління та діагностування об’єктами нафтогазового комплексу
Б, С, М, Дф, Зф
Автоматизова-не управління технологічними процесами
Б, С, М, Дф, Зф
Програмне забезпечення автоматизован их систем
Б, С
Комп’ютерні системи
і мережі
Б, С
0507
Електротехніка та електромеханік а
Електротехнік а та електротехнол огії
Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці
Б, С, М, Дф, Зф
Прилади та системи неруйнівного контролю
Методи та прилади контролю якості та сертифікації продукції
Б, С, М, Дф, Зф
Метрологія та вимірювальна техніка та
інформаційно- вимірювальні технології
Метрологія та
інформаційно- вимірювальні технології
Комп’ютерні інтелектуальні засоби вимірювання
Б, С, М, Дф, Зф
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Б, С, М, Дф, Зф
Приладобудув ання
0305
Економіка та підприємництво
Облік та аудит
6.030509
Б, С, М, Дф, Зф
Економіка
6.030504
Б, С, М, Дф, Зф

10
підприємства
Фінанси і кредит
6.030508
Б
Управління галузевим та регіональним економічним розвитком
Менеджмент організацій
Менеджмент підприємницької діяльності
Б, С, М, Дф, Зф
Управління та
інформаційної діяльності
Документозна вство та
інформаційна діяльність
Б, С, Дф, Зф
Переклад
Б
Державне управління
Державна служба
М, Дф, Зф
Економіка
М, Дф, Зф
0601
Будівництво та архітектура
Архітектура
Архітектура рекреаційних будівель і споруд
Б
Ландшафтна архітектура
Б
Дизайн міського середовища
Б
Б – рівень “Бакалавр” С – рівень “Спеціаліст” М – рівень “Магістр”
Дф – денна форма навчання
Зф – заочна форма навчання

Навчальні плани і програми дисциплін університету забезпечують новий зміст навчання, визначений освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за ступеневою схемою: бакалавр-спеціаліст-магістр.
Особливістю навчальних планів і програм є те, що вони враховують міжнародний досвід роботи в галузі освіти, регіональні потреби країни. Це дає змогу забезпечити якісну фундаменталізацію та профілізацію за рахунок взаємної участі факультетів та інститутів університету в підготовці фахівців за різними спеціальностями і напрямами при одночасному забезпеченні високих можливостей міжпредметних зв'язків.
Практична підготовка студентів проходить на навчальних полігонах, сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства та в обчислювальному центрі. Із провідними галузевими підприємствами укладено угоди на підготовку спеціалістів.
Правоустановчі документи:
− Статут Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, заснованого на державній власності і затверджений Міністерством освіти
і науки України в 2002 р.
− Ліцензія про надання освітніх послуг (серія АА № 521020, видана 14.07.2003 р.)
− Сертифікат про акредитацію за IV рівнем (серія СД – IV № 090177, рішення
ДАК від 11.04.2001 р., протокол № 32)
Д. Процедура допуску до навчання
Загальні умови вступу

11 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі університет) проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр здійснюється після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
2. Фінансування підготовки фахівців в університеті проводиться:
– за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
– за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
– за рахунок коштів юридичних осіб;
– за рахунок коштів фізичних осіб.
Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається Приймальною комісією університету на підставі заяви вступника за результатами складання вступних випробувань відповідно до встановленої університетові квоти.
Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, університет здійснює прийом студентів у межах чисельності, зумовленої Ліцензією, з оплатою вартості навчання на договірній основі.
3. На перший курс університету приймаються громадяни України, іноземні особи без громадянства, що постійно проживають на території України, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
Кафедра військової підготовки університету здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом.
На перший курс зараховуються особи, які відповідають вимогам Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу” та Указу Президента
України від 07.11.2001 №1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців".
4. Університет приймає осіб, навчання яких фінансується за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб і які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами зі скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавр за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і за наявності узгоджених навчальних планів.
5. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
6. Громадянам України гарантується здобуття в університеті на конкурсній основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр – за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цими освітньо-кваліфікаційними рівнями громадянин здобуває вперше.
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові та посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією.

12 7. Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія, яка щорічно затверджується наказом ректора і діє відповідно до Положення про
Приймальну комісію університету.
8. Умови прийому на навчання в університет та зарахування в число студентів здійснюється на основі діючих Правил прийому до університету на кожен календарний рік.
9. Приймальні комісії університету з прийому документів та проведення вступних випробувань на денну та заочну форми навчання працюють у містах Івано-
Франківську, Полтаві, Охтирці, Прилуках, Краснограді (Харківська обл.) та
Сімферополі (Автономна Республіка Крим); з прийому документів та проведення вступних випробувань на заочну форму навчання — в містах Дрогобичі, Надвірній та смт. Бурштині.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал