«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer systemСторінка1/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

logo+
zentr_05

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальності:

«Лікувальна справа»

«Педіатрія»

«Стоматологія»

«Фармація»
Івано-Франківськ 2016

ВСТУП
Даний інформаційний пакет дає загальні відомості про ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (ІФНМУ) і про його факультети – медичний, стоматологічний, фармацевтичний та факультет підготовки іноземних громадян. Пакет призначений для надання допомоги студентам, охочим навчатися в університеті, адміністраторам і викладачам, що працюють над вдосконаленням змісту і організації навчального процесу. Інформаційний пакет орієнтований на використання Європейської системи взаємозаліків результатів навчання (ECTS).

Що таке система кредитів?

Система кредитів це систематичний спосіб опису освітньої програми за допомогою присвоєння кредитів кожному її компоненту. Визначення кредитів в системі вищої освіти може базуватися на різних параметрах, типу навантаження студента, результатів навчання і обсягу аудиторного навантаження.Що таке ECTS?

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) - система, яка розроблена в інтересах студентів, і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Необхідно здійснювати уточнення цих цілей, а саме результатів навчання і набутих умінь.Як була розроблена ECTS?

ECTS було розроблено у 1989 році в рамках програми Erasmus, що в даний час є частиною програми Socrates. ECTS – єдина успішно протестована система кредитів, використовувана по всій Європі.

Спочатку ECTS призначалася тільки для переведення кредитів. Система сприяла заліку освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім часом ECTS перетворюється на систему накопичення, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях. Це одна з ключових цілей Болонської декларації 1999 року.

Навіщо потрібна ECTS?

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних і іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання. Ця система робить здобуття вищої освіти в Європі привабливішим для студентів з інших континентів.Які головні особливості ECTS?

• ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента очної форми навчання впродовж академічного року. В більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням в рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам. Навантаження означає приблизний час, який потрібно середньому студенту для досягнення необхідних результатів навчання.

• Кредит це також спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання. Останні є комплексом умінь, що означають, що повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент після завершення навчання, незалежно від його тривалості. ECTS кредити можуть бути отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного оцінювання досягнутих результатів навчання.

• Розподіл ECTS кредитів ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, яке вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам.

• Навантаження студентів в ECTS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки і складання іспитів і т.д.

Кредити розподіляються по всіх освітніх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання в даній програмі.

• Успішність студента характеризують локальними/національними оцінками. Бажаними, особливо для випадку переведення кредитів, є додаткові ECTS оцінки. Оцінна шкала ECTS ранжує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, що одержали по курсу оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином:

А – кращі 10 %;

B – наступні за ними 25 %;

C – наступні за ними 30 %;

D – наступні за ними 25 %;

E – наступні за ними 10 %.

Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає: не “виконав якусь частину роботи, необхідної для здобуття оцінки вище незадовільної”, а F: “не виконав всю необхідну роботу”. Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.Які документи є основними для ECTS?

Поточний Інформаційний пакет / Каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові) розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії в одному буклеті або більшій кількості буклетів. Інформаційний пакет / Каталог дисциплін повинен містити документ, яка дозволяє іноземним студентам одержувати інформацію, що цікавить його.

Угода про навчання, що містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання. У разі виникнення потреби в переведенні кредиту Угода про Навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу, і оновлюватися по мірі виникнення змін.

Розшифровка оцінок (Академічна довідка) відображає успішність студента, показуючи список дисциплін, які він вивчав, отримані кредити і локальні оцінки (можливо, і оцінки ECTS). У разі переведення кредиту розшифровка оцінок видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання.Як отримати акредитацію ECTS?

Акредитація (присудження лейбла) ECTS здійснюється у відношенні до закладів освіти, що правильно оформили заявку за всіма програмами першого та другого циклів. Ця акредитація підвищить рейтинг вищого навчального закладу як надійного партнера в рамках європейської і міжнародної кооперації.

Критеріями акредитації будуть: Інформаційний пакет (онлайн-копія або тверда копія у вигляді одного або більшої кількості буклетів) двома мовами (або тільки англійською для програм, що викладаються на цій мові), використання кредитів ECTS, зразки Угод про навчання, Розшифровка оцінок і докази наявності акредитації високого рівня.

• Останній термін подачі заявок – 1 листопада щорічно. Акредитація буде дійсною впродовж трьох академічних років. Список закладів освіти, що мають акредитацію ECTS, публікується на веб-сторінці Europa.Додаткова інформація щодо ECTS

• Список координаторів ECTS/DS the list of ECTS/DS Counsellors

http://europa.eu

Вказівки щодо оформлення якісного Інформаційного Пакету

guidance on how to make a good Information Package/Course Catalogue

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ectsguidance_en.doc
А. Назва й адреса
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет».

Адреса:


вулиця Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

e-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Микола Михайлович Рожко.

Перший проректор – доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії імені Г. О. Бабенка Ганна Михайлівна Ерстенюк.

Проректор з наукової роботи – доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства професор Ігор Петрович Вакалюк.

Проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1 Володимир Михайлович Федорченко.

Заступник ректора з виховної роботи – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Ігор Юрійович Ванджура.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і нейрохірургії Сергій Федорович Кобець.

Начальник навчального відділу – Микола Олексійович Іванців.

Начальник відділу ECTS університету кандидат медичних наук, доцент кафедри отоларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї Василь Васильович Капечук.

Декан медичного факультету – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 імені акад. Є. М. Нейка Роман Іванович Яцишин.

Декан факультету підготовки іноземних громадян – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології Дмитро Богданович Соломчак.

Декан стоматологічного факультету - кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти Олександр Вікторович Бугерчук.

Декан фармацевтичного факультету - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Микола Іванович Мойсеєнко.


Контактні телефони:

телефон/факс +3803422-2-42-95 - приймальня ректора університету

телефон +380342-75-06-58 – навчальний відділ університету

телефон/факс +3803422-3-01-87 – начальник відділу ECTS університету

телефон +3803422-2-25-72 – деканат медичного факультету

телефон/факс +3803422-2-48-44 –деканат факультету підготовки іноземних громадян

телефон +3803422-3-10-50 – деканат стоматологічного факультету

телефон +380342-78-83-91 - деканат фармацевтичного факультетутелефон +380342-75-03-25 – приймальна комісія


План-схема розміщень кафедр університету

Пояснення до схеми розміщення кафедр ІФНМУ


 • Центральний корпус – ректорат, деканат медичного факультету; деканат факультету підготовки іноземних громадян; деканат стоматологічного факультету; деканат факультету післядипломної освіти; підготовче відділення для іноземних громадян, приймальна комісія, лекційна аудиторія № 2; кафедра українознавства з курсом філософії (культурологія, основи економічних теорій, соціологія, етика, естетика, краєзнавство, філософія, історія України, історія української культури); кафедра екстреної медичної допомого та медицини катастроф (лекційна аудиторія № 14); бухгалтерія, студентський профком, буфет.

 • Морфологічний корпус – лекційна аудиторія № 5; кафедра анатомії людини; кафедра медичної біології; кафедра гістології та цитології, кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії, кафедра судової медицини та медичного законодавства), буфет.

 • Стоматологічний корпус – лекційна аудиторія № 13; кафедри терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стоматології, стоматології ФПО, кафе “Академія”.

 • Фізіологічний корпус – лекційна аудиторія № 3; кафедра нормальної фізіології людини; кафедра патологічної фізіології; студентське кафе.

 • Корпус теоретичних наук – кафедра медичної інформатики, медичної та медичної і біологічної фізики (медична фізика, європейський стандарт комп’ютерної грамотності); кафедра фармакології.

 • Кафедра мовознавства (ділова українська мова, латинська мова, іноземні мови); кафедра мікробіології.

 • Міська психіатрична лікарня - кафедра психіатрії і наркології, лекційна аудиторія № 11, (основи психології, основи педагогіки, психологія спілкування, психіатрія та наркологія, медична психологія).

 • Центральна міська клінічна лікарня - кафедра соціальної медицини та ООЗ, лекційна аудиторія № 7, (історія медицини, соціальна медицина і ООЗ, біостатистика).

 • Міська клінічна дитяча лікарня - кафедра пропедевтики педіатрії, лекційна аудиторія № 12.

 • Кафедра медичної і біологічної хімії (медична, біонеорганічна, біоорганічна та фізколоїна хімія), буфет.

 • Університетська клініка; (центр клінічної медицини, дфагностично-консультативний центр, студентська поліклініка, буфет.


Г. Загальний опис закладу
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» (в 1945 році - Станіславський державний медичний інститут, з 1963 року – Івано-Франківський державний медичний інститут, з 1994 року - Івано-Франківська державна медична академія, з 2005 року – Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський державний медичний університет», якому Указом Президента України від 27.11.2008 року № 1096/2008 надано статус національного, був заснований 7 жовтня 1945 року на базі 2-го Харківського медичного інституту після його передислокації в м. Івано-Франківськ (колишній Станіславів) для задоволення виключно гострої потреби в лікарських кадрах у Станіславській та сусідніх областях.

Університет функціонує на засадах державної власності і підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України. За більш, як 65 років свого існування Івано-Франківський національний медичний університет випустив понад 23 тисячі лікарів.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 04 червня 2009 р., протокол № 78, Івано-Франківський національний медичний університет визнаний акредитованим за ІV рівнем акредитації.

На даний час в університеті діє 4 факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), навчально-науковий інститут післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян та медичний коледж. Здійснюється підготовка магістрів медицини за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», магістрів фармації за спеціальністю «Фармація», спеціалістів за фахами: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», спеціалістів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Фармація», а також молодших спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа (фельдшер)», «Сестринська справа» та «Стоматологія ортопедична».

Післядипломна підготовка лікарів проводиться з 30 спеціальностей, передатестаційна підготовка – з 23 лікарських спеціальностей.

Навчання фахівців в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» здійснює професорсько-викладацький склад в кількості 597 осіб, з яких: докторів наук - 80, професорів – 71, кандидатів наук - 366, доцентів – 187, асистентів – 346. Серед викладачів університету – 22 дійсних членами громадських академій, Академії Наук Вищої школи – 3 викладачі, Української Екологічної Академії Наук – 1 професор, Нью-Йоркської Академії Наук – 2 співробітники. Постійним членом Європейської асоціації клінічної фармакології є один викладач. Педагогічний процес і наукова робота університету проводиться 9-ма заслуженими діячами науки і техніки України, 1 - Заслуженим працівником освіти України,1 – Заслуженим працівником культури України, 1 - Залуженим працівником фармації України, 1 Заслуженим працівником, 2-ма Лауреатами Державної премії України в галузі «Медична наука», 13-ма заслуженими лікарями України.

У 1945 році в Станіславському медичному інституті нараховувалося 16 кафедр, сьогодні університет має 58 кафедр та 6 курсів. Кафедри університету забезпечені необхідним устаткуванням та обладнанням, що дає можливість на високому методичному і науковому рівні проводити підготовку 5380 студентів (в т.ч. 808 іноземних громадян) та 1281 інтерна.

З 2002 року в університеті вперше в Україні запроваджена нова форма державної атестації випускників - практично-орієнтований державний іспит. За впровадження інноваційних технологій щорічно заклад удостоюється звання лауреата різноманітних національних та міжнародних освітянських виставок.

Для здійснення якісного навчально-виховного процесу в університеті створена відповідна інфраструктура з належною матеріально-технічною базою, яка відповідає чинним вимогам. Матеріально-технічна база університету має в своєму розпорядженні 30 будівель загальною площею 81188 м2, які використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, а також для різноманітних допоміжних цілей.

Функціонує мережа об'єктів харчування студентів: їдальні, кафе, буфети; а для підтримки хорошого фізичного стану студентів та працівників навчального закладу стає незамінним помічником - спортивний комплекс.

Медичний університет має 4 гуртожитки, площа яких становить 23 801 м2. На основі гуртожитку № 4 в 2005 році проведено реконструкцію під навчально-науковий лікувальний комплекс «Університетську клініку» площею 2 618 м2.

В університеті нараховується 507 комп’ютерів (26 комп’ютерних класів).

Матеріально-технічне забезпечення університету відповідає сучасним вимогам і забезпечує життєдіяльність всіх підрозділів.Особливого розвитку університет зазнав упродовж останніх років: здано в експлуатацію ряд новобудов, а також об’єктів після комплексної реконструкції загальною вартістю 7,25 млн грн. У 1999 році був відкритий фармацевтичний факультет, у 2004 році його заочне відділення. Відкрито новий корпус фармацевтичного факультету на 400 місць загальною площею 4572,0 м2. Для потреб цього факультету в м. Яремче придбано корпуси колишнього санаторію, на базі якої створено і функціонує повчально-відпочинкова база «Арніка» та приватизовано земельну ділянку 1,25 га. Відкрито міні-друкарню, інформаційно-обчислювальний центр. Потужність власної поліграфічної бази становить 2 020 000 арк/рік. Завершується будівництво операційного корпусу з добудовою функціонального відділення біля обласної клінічної лікарні, в якому розмістяться клінічні кафедри хірургічного профілю університету і діагностичний центр для наявних клінік.

В 2005 році відкрито науково-діагностично-лікувальний підрозділ університету «Університетську клініку» на 60 ліжок.

Навчально-методична діяльність університету направлена на покращення якості підготовки студентів, завершення впровадження у навчальний процес основних принципів Болонського процесу, перехід на викладання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на стоматологічному і фармацевтичному факультетах.

Продовжується налагодження тісних зв’язків з провідними зарубіжними навчальними закладами спорідненого профілю. За рахунок міжнародних грантів здійснюються відрядження співробітників у закордонні університети в плані підготовки до впровадження Болонського процесу. Активно здійснюється розширення підготовки спеціалістів для зарубіжних країн.

У зв’язку зі значним посиленням ролі самостійної роботи студентів значна увага приділяється забезпеченню умов для позааудиторної роботи студентів у бібліотеках, комп’ютерних класах, на кафедрах та удосконалення педагогічних методик навчання.

Навчальним відділом, деканатами та кафедрами підготовлено інформаційні пакети за основними спеціальностями, як один з елементів Болонського процесу і представлені на сайті університету (www.ifdmu.edu.ua).

Продовжується впровадження активних методів навчання та сучасних інформаційних технологій навчання. На постійно діючому семінарі проводяться ділові ігри з працівниками кафедр медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів щодо засвоєння основ кредитно-модульної технології організації навчального процесу.

Інформаційно-методичне забезпечення організоване на належному рівні. Кількість читальних залів – 6, у них посадкових місць – 300. Документальний фонд бібліотеки станом на 01.01.2011 р. нараховує 393473 примірники. В університеті видаються два фахові журнали, в яких науковці університету публікують результати науково-дослідних робіт, включені ДАК України до переліку фахових видань: «Галицький лікарський вісник» та «Архів клінічної медицини».

За основним науковим напрямом університету «Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших захворювань в рамках рандомізованих досліджень Доказової медицини» виконується 77 комплексних науково-дослідних робіт, серед яких 4 НДР таких, що фінансуються з державного бюджету МОЗ України, 20 – комплексних кафедральних тем, 23 – господарсько-договірних НДР, 30 – в рамках міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень, тощо. В науковій роботі приймає участь 80 докторів та 306 кандидати наук із 597 всіх науково-педагогічних співробітників університету.

У своїй науково-дослідницькій практиці вчені університету широко використовують можливості наукового співробітництва з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та клініками як в Україні, так і за її межами. Співробітники університету були учасниками 53 наукових проектів за грантами, приймали участь у 67 міжнародних форумах, виставках, стажуваннях тощо. Науковцями університету отримано 120 закордонних та 40 українських грантів на науково-дослідницьку діяльність.

Університет продовжує співпрацю з 21 освітньою, науковою і медичною установою та 28 закордонними медичними закладами, серед них: Центральним науково-дослідним інститутом стоматології Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації; Московським державним медико-стоматологічним університетом МОЗ Російської Федерації; Санкт-Петербурською медичною педіатричною академією МОЗ Російської Федерації; Білоруським державним медичним університетом МОЗ Білорусі; Білоруським державним Інститутом післядипломної освіти; Інститутом медичної радіології МОЗ Російської федерації за проектом «Діагностика та лікування захворювань голови і шиї»; підприємством «MEDGAL» (Польща); науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи на проведення мультицентрових рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень тощо.

Університет постійно приділяє особливу увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. Продовжується виконання 27 докторських та 180 кандидатських дисертацій.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: терапія, кардіологія, гастроентерологія, стоматологія та спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «Гістологія, цитологія, ембріологія».

За роки діяльності університету створено 10 наукових шкіл. 9 працівників університету мають почесні звання зарубіжних закладів: Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі (Великобританія), Нью-Йоркської Академії Наук, Академії міжнародної асоціації флебологів та судинних хірургів Німеччини, Європейського Респіраторного товариства (Швейцарія), Європейських асоціацій стоматологів, цитологів, радіологів, кардіологів.

Університет займає також передові позиції в державі за результатами наукової творчості студентів. За трьохрічний період студенти прийняли участь у 25 Міжнародних та 56 Всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, на яких нагороджено грамотами за кращі доповіді 244 студенти. На профільних олімпіадах з окремих предметів та Всеукраїнських конкурсах 38 студентів стали переможцями та призерами. Дипломами різних ступенів нагороджено 283 студенти.

При університеті працює 3 відділення Малої Академії наук України, в яких щорічно навчається 45-60 учнів старших класів загальноосвітніх шкіл міста.

ІФНМУ є базою студентських національних олімпіад з анатомії, терапії та гістології, цитології і ембріології.

Виховна робота в університеті виконується в тісній співпраці з громадськими і політичними організаціями, а саме: ТУМ, Просвіта, конгрес української інтелігенції, Управа Українського Лікарського Товариства, профспілкові комітети працівників і студентів, асоціацією студентів медиків.

При центрі культури і дозвілля студентів працюють гуртки художньої самодіяльності (народний самодіяльний ансамбль танцю „Дружба”, народний ансамбль ритмічного танцю «Арт», вокальний ансамбль «Акорд», жіночий вокальний ансамбль «Сузір’я», вокально – інструментальні ансамблі, інструментальне тріо «Іспанська рапсодія», гуртки художнього читання, команди КВК, окремі солісти тощо.

За показниками загальна кількість колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, СТЕМів, команд КВК та загальна кількість заходів проведених ними університет займає провідне місце у рейтингу серед ВНЗ України.


Д. Процедура допуску до навчання (громадяни України)
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 506162, дата отримання 13.01.2010 року, термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» (ДВНЗ «ІФНМУ»)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться на основі базової та повної загальної середньої освіти Детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).


Вимоги до рівня освіти вступників:

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

ДВНЗ «ІФНМУ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

Вступники особисто подають заяву про вступ до ДВНЗ «ІФНМУ», у якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «ІФНМУ».

Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ «ІФНМУ»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. (детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).


Інформація щодо фінансових витрат студентів: вартість навчання за контрактом щорічно з урахуванням коефіцієнту інфляції складає: лікувальна справа – 20000 грн., педіатрія – 17000 грн, стоматологія – 23000 грн., фармація денна – 16000 грн., фармація заочна форма – 12500 грн., лікувальна справа (фельдшер) – 10100грн., сестринська справа – 10100 грн., стоматологія ортопедична – 10700 грн.

Процедура допуску до навчання (іноземних громадян)

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Згідно Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98р. №1238, та наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 р. за № 544, для в’їзду в Україну у період з 15 серпня по 15 листопада підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення. Зарахування на І курс іноземців проводиться до 1 жовтня, зарахування на підготовчі курси до 15 листопада.

Іноземці подають до університету наступні документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та отримані із навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 6х4 см;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах “б”, “г”, “е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Іноземці зараховуються до університету на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за результатами співбесіди з біології та на підставі укладеного договору(детальніше можна ознайомитись з Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” у 2011 році (із доповненнями від 17.05.2011 р., протокол засідання приймальної комісії № 6) на веб-сайті університету http://www.ifnmu.edu.ua).

Іноземні громадяни можуть навчатись українською, російською, англійською мовами.

Вартість навчання щорічно для іноземних громадян складає: лікувальна справа (укр., рос. мова навчання) – 3500 доларів США, лікувальна справа (англ. мова навчання) – 4000 доларів США, стоматологія (укр., рос. мова навчання) – 3600 доларів США, стоматологія (англ. мова навчання) - 4500 доларів США, фармація (укр.., рос. мова навчання) – 3100 доларів США, фармація (англ.. мова навчання) – 3900 доларів США, фармація (заочна форма навчання, укр., рос. мова навчання) –2800 доларів США, фармація (заочна форма навчання, англ. мова навчання) – 3300 доларів США. 2500 доларів США в рік – навчання на факультеті післядипломної освіти. *

* – Вартість одного року навчання є орієнтовною.


А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів

Для в’їзду в Україну з метою навчання іноземний громадянин повинен отримати у консульських установах України за кордоном студентську візу (тип „О”). Згадана віза видається на підставі „Запрошення на навчання”, яке заповнює вищий навчальний заклад, який приймає іноземного громадянина на навчання (стажування). „Запрошення на навчання” видається на підставі заяви майбутнього студента та поданих копій документів про освіту, копії паспорта (по e-mail, поштою чи факсом).

Вищий навчальний заклад забезпечує візову підтримку іноземних громадян. Вартість „Запрошення на навчання” та візової підтримки визначається Міністерством освіти і науки України.

Вищий навчальний заклад забезпечує сприяння у перетині державного кордону України. По прибутті іноземного громадянина на навчання заклад забезпечує реєстрацію його в еміграційній службі впродовж 3-х днів.


Показник середньої вартості проживання в м. Івано-Франківську:


 1. Вартість проживання однієї особи в одномісній кімнаті за один місяць - 440,0 грн.

 2. Чотирьох разове харчування – (60,0 грн. в день на 30 днів) - 1800,0 грн.

 3. Матеріальні видатки (придбання книг, періодичної преси, засобів особистої гігієни лікувально-профілактичних препаратів)- за один місяць - 500,0 грн.

 4. Проїзд в транспорті (6,0 грн. в день на 30 днів) - 180,0 грн.

 5. Культурні заходи (театр 4 рази в місяць) - 140,0 грн.

 6. Послуги зв’язку – за один місяць - 120,0 грн.

Всього: 3180,0 грн.
Примітка: додаткова інформація:

Комплексний обід в ресторані "Надія" (одна особа) – 30,0 грн.

Вартість проживання в готелі "Надія":

люкс (за добу) – 1960,0 грн.

напівлюкс (за добу) – 870,0 грн.
Г. Забезпечення житлом

По прибутті до навчального закладу, студент може отримати інформацію щодо проживання у голови студентського профкому, МІСЬКІВА Василя Андрійовича.

Студентський профком знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. тел. +38(03422)25355. За цим телефоном студент може отримати інформацію щодо проживання в місті.

Якщо іноземний студент бажає проживати в гуртожитку, йому необхідно звернутися в деканат факультету по роботі з іноземними громадянами за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. тел. +38(0342)524844. При собі необхідно мати паспорт, для підтвердження особи, після чого студенту видається ордер на поселення в гуртожиток. Того ж дня необхідно оплатити проживання в гуртожитку з розрахунку 600 грн. (1 ліжко-місце в двохмісній кімнаті) за кожен місяць проживання. Для студентів з особливими потребами в гуртожитку передбачені ліфти.

Якщо студент бажає винаймати приватне житло, то вартість орендної платні становить від 1800 грн. за 1 місяць проживання. Також у місті існує розвинута мережа готелів, де вартість проживання за добу складає від 200 грн. (звичайний номер в гуртожитку готельного типу) до 870 грн. (номер напівлюкс).
Д. Здоров'я і страхування

1. Медичне обслуговування

1. Медичне обслуговування

Перед від’їздом на навчання до України іноземний громадянин повинен пройти комплексне медичне обстеження на предмет відсутності протипоказів до проживання в кліматичних умовах України.

Іноземним студентам, які приїхали на навчання до ІФНМУ, гарантується медичне обслуговування в клініці університету та лікувальних закладах м. Івано-Франківська.

Медична допомога іноземним студентам у лікувальний закладах надається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України за № 79 від 28.01.1997 р. „Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України”.

2. Студенти з особливими потребами можуть звернутись за консультацією до деканату факультету по роботі з іноземними громадянами:

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

тел. +38034254844

факс + 38034254844

e-mail: fd@ifnmu.edu.ua

3. Іноземні студенти, які приїжджають на навчання в Україну, підлягають обов’язковому медичному страхуванню з наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладені договори про безоплатне надання екстреної медичної допомоги).
Е. Умови навчання

1. Бібліотеки

Бібліотека Івано-Франківського yfwsjyfkmyjuj медичного університету має понад піввікову історію - розпочала свою діяльність у 1945 році.

Книжковий фонд бібліотеки багатогалузевий і налічує понад 315 тисяч примірників літератури. У бібліотеці 5 тисяч читачів, з них 3600 студенти. Щорічно її відвідує близько 170 тисяч користувачів. Бібліотека займає 1200 м2 площі. У бібліотеці працює 29 працівників, на 27,0 ставках. Сайт бібліотеки http://ifnmulibrary.samomu.ru/.
Структура бібліотеки:

- відділ обслуговування;

- відділ комплектування та обробки літератури;

- довідково-бібліографічний та інформаційний відділ.

Відділ обслуговування користувачів є найбільшим підрозділом бібліотеки. До послуг читачів: 2 абонементи, центральний читальний зал, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків: № 1-2, № 3, № 4.
Графік роботи:

- науковий та навчальний абонементи, вул.Галицька,7а:

щоденно з 8.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- центральний читальний зал вул.Галицька,7а

щоденно з 8.00-19.00

неділя з 11.00-17.00

вихідний: субота;- читальний зал іноземної літератури вул. Галицька,7а

щоденно з 8.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал кафедри українознавства вул. Галицька, 2

щоденно з 11.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт. № 1-2 вул. Тролейбусна,10

щоденно з 11.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт. № 3 вул. Мазепи,171

щоденно з 13.00-19.00

вихідні дні: субота, неділя;

- читальний зал гурт.№4 вул. Півд.бульвар,32б

щоденно з 14.00-20.00

вихідні дні: субота, неділя;

Щоденно послугами абонементу та читального залу користуються понад 350 користувачів. Література видається безкоштовно. Платних послуг не існує. Навчальна література видається на термін викладання дисципліни, а наукова література терміном на 15 днів. Читачам бібліотеки, що загубили книгу проводять заміну згідно правил користування бібліотекою та наказу ректора, заміна проводиться до відповідності видання книжки однократна, 10-ти кратна та 30-ти кратна.

Відділ комплектування та обробки літератури займається формуванням та обліком фондів. У роботі використовуються всі джерела комплектування: книжкові магазини, безпосередні зв’язки з видавництвами та авторами, дарча література. Фонд постійно поповнюється новою літературою, яка опрацьовується, систематизується та описується для карткових та електронного каталогу. Відділ працює щоденно 8 до 17 год. Вихідні дні: субота – неділя

Довідково-бібліографічний відділ є осередком інформації. Відділ зробив впевнені кроки у напрямі автоматизації та комп’ютеризації. Перехід до електронного каталогізування документів, розробка власних баз даних сприяє значному розширенню можливостей, збагаченню інформаційного ресурсу. Багато робиться для інформаційно-бібліографічного забезпечення навчального процесу безперервної освіти. Ця робота відбувається у тісній співпраці з викладачами та студентами.

Ведеться інформування викладачів та студентів на Днях інформації кафедри. На допомогу навчальному та науковому процесам відділ укладає та видає рекомендаційні списки літератури.

По мірі того, як зростає темп бібліотечного життя зростала потреба у безпосередньому думками та досвідом роботи. Це стало приводом обговорення на методичних об’єднаннях бібліотек вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська.

Для оперативного забезпечення користувачів необхідною літературою у читальних залах проводяться тематичні книжкові виставки та перегляди літератури. Бібліотека бере участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, методичних об’єднань.

До послуг відвідувачів бібліотеки було організовано 51 медичну книжкову виставку, 27 – суспільно-політичних, 19 переглядів літератури, проведено 4 літературно-тематичні вечори , диспут , обговорення книги, усний журнал, читацьку конференцію. Також уже стало традицією проведення Днів кафедр під час яких науковці мають змогу ознайомитися з літературою по профілю кафедри та працями викладачів ІФНМУ, у змістовному діалозі з працівниками бібліотеки отримати вичерпні дані щодо інформаційних можливостей бібліотеки, комплектування фонду та використання навчальної літератури з дисциплін, закріплених за кафедрою. У минулому році працівники навчального та наукового абонементів організували 6 таких заходів.

Традиційний предметний каталог та картотеки доповнені електронним каталогом, який повністю відтворює всі види видань: книги, статті, періодичні видання, автореферати. Електронний каталог надає можливість багатоаспектного пошуку: за автором, назвою, УДК, видами документів. Працівниками довідково-бібліографічного відділу в електронну базу даних внесено 7629 назв журнальних статей з періодичних видань різних галузей медицини.

Автоматизація інформаційно-бібліотечних процесів позитивно сприймається користувачами, які відзначають оперативність, доступність та комфортні умови роботи з інформацією. Особлива увага приділяється інформації новинок літератури, яка надходить у бібліотеку. Протягом 2009-2010 н.р. було проведено 11 Днів інформації, де представлено 1939 примірників літератури, яку відвідали 1009 користувачів (професорсько-викладацький склад, лікарі, магістри, аспіранти, студенти).

Вдале інформаційне забезпечення сприяє процесу освіти і самоосвіти, стимулює процес отримання знань.
2. Навчально-лабораторна база.
Інформаційно-обчислювальний центр, вул. Галицька 7а
Графік роботи щоденно з 8 до 18 год.

вихідні субота, неділя

У інформаційно обчислювальному центрі, що забезпечують усі процеси роботи з комп’ютерами, яких налічується 15 та відповідними програмами з доступом в Інтернет. Обслуговування користувачів ресурсами Інтернет. Створення віртуальних сторінок web-видань, їхньої наукової обробки. Формування та технологічна підтримка використання електронних ресурсів web-видань буде основою створення національного розподільного фонду електронних документів, що є одним з найважливіших завдань Національної програми інформатизації України.
Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

В університеті ефективно діє створена вертикаль студентського самоврядування, яка в своїй роботі спирається на розроблене «Положення про Студентське самоврядування».

Самоврядування в університеті має структуру: студентський парламент, студентське наукове товариство; студентська рада університету; студентський профком; студентська рада гуртожитку; старостат курсу (староста курсу та академічної групи),. Головною умовою участі студента у самоврядних структурах є активна життєва позиція, а для участі в роботі студентського профкому – сплата членських внесків.

Головними сферами участі студентів у життєдіяльності університету є організація: навчально-виховної роботи; наукової роботи та технічної творчості студентів; культурно-освітньої, фізкультурно-масової роботи; студентського побуту і дозвілля у гуртожитках; правопорядку в корпусах ІФНМУ; системи працевлаштування; системи міжвузівських відносин.

Центр культури та дозвілля студентів (ЦКДС):

чоловіча Народна самодіяльна хорова капела «Сурма»;

Народний ансамбль ритмічного танцю «Арт»;

Народний самодіяльний ансамбль танцю «Дружба»;

групи ритмічного танцю «Арт», «Арт академія» і «Арабески»;

гурток художнього слова;

жіночий ансамбль «Сузір’я»;

гурти «Вендета», «Омега», «IQ».

13 курсових та факультетних колективів художньої самодіяльності та творчих об’єднань;

спортивні та спортивно-оздоровчі клуби («Медик», «Здоров’я») та секції (з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного і великого тенісу, легкої атлетики, лижного спорту, спортивної ходьби, туризму, спортивного орієнтування, плавання, шахів та шашок, ритмічної гімнастики, самозахисту, атлетичної гімнастики, армреслінгу і гирьового спорту).

Університет має бази відпочинку у Карпатах в м. Яремче.

Івано-Франківська область належить до туристичного регіону в якому діють багато туристичних піших, велосипедних та кінних маршрутів, турбаз, баз відпочинку, пансіонатів, які здебільшого розміщені у містах Яремче, Коломиї, Косові, Верховині, селищах Ворохта, Осмолода, Ясень, Шешори тощо. По всій області діє програма зелений туризм у якій задіяні сотні приватних підприємців. На відстані 60 – 100 км від Івано-Франківська у селищах Яблуниця, Поляниця, Ворохта, м. Яремче, Косів, Рожнятів розміщені підйомники та гірськолижні траси, гірськолижний курорт «Буковель».

У м. Трускавець, Моршин та селищі Мізунь містяться оздоровчі водно-бальнеологічні курорти, де можна оздоровити сечовидільну та травну системи.

У м. Івано-Франківську діють чисельні дискоклуби, кафе, бари, ресторани, нічні клуби, сучасні кінотеатри «Космос» та «Люм’єр», обласний драматичний театр, філармонія, Народний дім, дім «Просвіта», інтернет-клуби та інтернет-кафе, ряд музеїв.ІІІ – МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»)


 1. Декан медичного факультету:

Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 ім. академіка Є.М. Нейка

Заступник декана по 1-2 курсах:

Грищук Марія Іванівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Заступник декана по 3-4 курсах:

Ган Роман Зіновійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

Заступник декана по 5-6 курсах:

Симчич Антон Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

Заступник декана по спеціальності «Педіатрія»:

Кобрин Тарас Зіновійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Директор медичного коледжу:

Боцюрко Юрій Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4 та медсестринства
Куратор ЕСТS медичного факультету:

Золотарьова Жанна Миколаївна, доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров`я і медичного правознавства
вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат медичного факультету

телефон: +3803422- 2-25-72

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+380665393098 (мобільний)

+3803422- 2-25-72 (деканат медичного факультету, щодня з 15 00 до 18 00 , крім суботи та неділі)
2. Медичний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальностями: лікувальна справа, педіатрія, лікувальна справа (фельдшер), сестринська справа. На сьогоднішній день на факультеті навчається 2737 студентів. З них за спеціальністю лікувальна справа – 1769 студентів, педіатрія – 363 студент, лікувальна справа (фельдшер) – 90 студентів і сестринська справа – 515 студентів.

Підготовка спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» здійснюється на підставі Наказів МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 року №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія»; та № 539 від 08.07.2010 р. «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 р. №749»;

Навчальний процес здійснюється на 40 кафедрах, з яких 6 є випускними і проводять профілізовану підготовку студентів на останньому курсі. На кафедрах задіяно 384 науково-педагогічних працівники. Серед них є 55 докторів наук, 176 кандидатів наук і 153 викладачі без наукового ступеня. Науково-педагогічна спеціальність викладачів, що забезпечують навчальний процес відповідає дисциплінам, які вони викладають. Середній вік професорсько-викладацького складу становить 50 років, в тому числі докторів наук – 55 років, кандидатів наук – 46 років.

ІІІ – СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальність „Стоматологія”)


 1. Декан стоматологічного факультету:

Бугерчук Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології

Заступник декана стоматологічного факультету по 1-3 курсах:

Мельничук Арсен Степанович, кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Заступник декана стоматологічного факультету по 4-5 курсах:

Бульбук Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології

Куратор ЕСТS стоматологічного факультету:

Октисюк Юрій Вікторович, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої стоматології

вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат стоматологічного факультету

телефон: +3803422- 3-10-50

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+380502801583 (мобільний)

+3803422- 3-10-50 (деканат стоматологічного факультету, щодня з 15 00, крім суботи та неділі)

+3803422-3-11-29 (кафедра дитячої стоматології)

2. Стоматологічний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальностю “Cтоматологія”, та молодших спеціалістів за спеціальністю “Cтоматологія ортопедична”. На сьогоднішній день на факультеті навчається 987 студентів. З них за спеціальністю стоматологія – 898 студентів, стоматологія ортопедична – 89 студентів. Навчальний процес здійснюється на 34 кафедрах, з яких 4 є профільними.

ІІІ –ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(спеціальність „Фармація ”)


 1. Декан фармацевтичного факультету:

Мойсеєнко Микола Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики.

Заступник декана фармацевтичного факультету:

Леочко Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії

Заступник декана фармацевтичного факультету по заочній формі навчання, Дудій Петро Федорович, доктор медичних наук, професор.

Куратор ЕСТS фармацевтичного факультету:

Мельник Дмитро Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії фармацевтичного факультету

Відповідальна за «Крок-1. Фармація», «Крок-2. Фармація»:

Рущак Надія Іванівна, асистент кафедри фармації
вул. Галицька, 124 а

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат фармацевтичного факультету

телефон: (0342) 78-83-91

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

0957633360 (мобільний)

(0342) 78-83-91 (деканат фармафацевтичного факультету, щодня, крім суботи та неділі)
2. Фармацевтичний факультет Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальністю 7.12020101 “Фармація”. На сьогоднішній день на факультеті навчається 654 студентів. З них денної форми навчання – 244 студенти, заочної форми навчання - 410 студентів.

В Івано-Франківському національному медичному університеті підготовка фармацевтів відбувається на 19 кафедрах. Серед викладачів кафедр — 26 докторів і 138 кандидати наук. Випускаючими кафедрами факультету є: кафедра фармації, яку очолює доктор фармацевтичних наук, професор А.Р. Грицик, кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики і біобезпеки, яку очолює доктор медичних наук, професор І.Г. Купновицька, та кафедра економіки і організації фармації та технології ліків, яку очолює доктор фармацевтичних наук, професор Д.В. Семенів.
ІІІ – ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

(спеціальності «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація»)


 1. Декан факультету підготовки іноземних громадян:

Соломчак Дмитро Богданович, кандидат медичних наук, доцент кафедри урології
Заступник декана по 1-2 курсах:

Романюк Андрій Леонтійович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Бабенка Георгія Овксентійовича

Заступник декана по 3 курсі:

Пюрик Маркіян Васильович, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії ПО

Заступник декана по 4 курсі:

Волошинович Марян Стефанович, кандидат медичних наук, асистент кафедри дерматології та венерології

Заступник декана по 5-6 курсах:

Голуб Володимир Васильович, асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Заступник декана по спеціальності «Стоматологія»:

Матвійків Тарас Ігорович, кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології

Заступник декана по спеціальності «Фармація»:

Сапатий Андрій Любомирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії
Куратор ЕСТS медичного факультету:

Чав’як Іван Ігорович, кандидат фізико-математичних наук
вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ, 76018

Деканат факультету підготовки іноземних громадян

телефон: +380342- 53-48-44

Контактні телефони куратора ЕСТS від факультету:

+380342- 53-48-442. Факультет підготовки іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету готує спеціалістів за спеціальностями: лікувальна справа, стоматологія, фармація. На сьогоднішній день на факультеті навчається 1571 іноземних студентів. З них за спеціальністю лікувальна справа – 1334 студентів, стоматологія – 137 студент, фармація – 26 студентів і фармація «заочна» – 50 студентів. На факультеті функціонує підготовче відділення, на якому навчається 24 слухача.
Наукова діяльність вчених та науково-педагогічних співробітників Івано-Франківського національного медичного університету зосереджена на розробці прикладних тем, участі в рандомізованих багатоцентрових дослідженнях в рамках доказової медицини і апробації лікарських засобів вітчизняної фармпромисловості, скерована на теоретичне, технологічне та матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, а також медичних технологій і розробок актуальних питань діагностики, профілактики і лікування найважливіших неінфекційних захворювань, зумовлених особливостями екологічного стану довкілля на Прикарпатті.

Основний науковий напрям університету “Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших захворювань в рамках рандомізованих досліджень Доказової медицини”.Найбільш вагомі досягнення:

Наукове відкриття «Закономірний зв’язок між розвитком хронічного аспіринового поліпозного риносинуїту і порушенням метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини» (отримано Диплом №481 від 12.10.2009 р. Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів). Автори: професори Попович В.І, Ковальчук Л.Є., Ерстенюк Г.М., Рижик В.М., ас. Кошель І.В. Суть відкриття полягає в тому, що вперше доказано первинне, генетично детерміноване зниження активності фермента циклооксигенази.

«Тривала екстракорпоральна мембранна оксигенація крові у хворих з ускладненням вірусними пневмоніями» (проф. Тітов І.І.,проф.Волошинський О.В.), що дозволяє зменшити та повністю ліквідувати акроціаноз та дифузний ціаноз, гіпергідроз шкіри, нормалізуються показники артеріального тиску, зменшується тахікардія чи зникнення аритмії, зменшуються ознаки гіпоксичної енцефалопатії. Зростання насиченості гемоглобіну киснем з 56,41±3,25% до 95,18±6,24% PaO2, SaO2 та зниження PaCO2.

«Протиемболічний кава-фільтр „Антел М” (проф. Геник С. М., асп. Попадюк О.Я.) забезпечує ефективне вловлення тромбоемболів та профілактує перфорацію стінки судини.

«Спосіб імунокорекції у хворих на метаболічний синдром з цукровим діабетом 2 типу» (доц. Скрипник Н. В.). Спосіб дозволить підвищити ефективность ранньої діагностики імунних порушень та імунокорекція у хворих на метаболічний синдром (МС) з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу.

«Спосіб малотравматичного роз’єднання перфорантних вен» (проф. Гудз І.М., асп. Попадюк О.Я.). Спосіб дозволить полегшити виконання закритого роз’єднання перфорантних вен.

«Спосіб ортопедичного лікування хворих з частковими дефектами зубних рядів та патологією серцево-судинної системи» (ас. Андрійців С.С., проф. Рожко М.М., проф. Вакалюк І.П., лікар Котлярова О.В.). Спосіб дозволить лікарю-ортопеду ефективно надати ортопедичну допомогу хворим та уникнути ускладнення з боку серцево-судинної системи під час підготовки та проведення ортопедичного лікування.

«Спосіб оцінки важкості перебігу метаболічного синдрому у хворих з постінфарктним кардіосклерозом» (академік АМН України Нейко Є.М., проф. Оринчак М.А., ас. Вакалюк І.І.), який дозволяє вважати гіперальдостеронемію характерною діагностичною ознакою метаболічного синдрому. Визначення зв’язку гіперальдостеронемії із гіперінсулінемією у хворих з постінфарктним кардіосклерозом обґрунтовує доцільність корекції медикаментозного лікування і включення в лікувальний комплекс антагоніста альдостерону.

«Використання стовбурових клітин для усунення кісткових дефектів щелепно-лицевої ділянки» (проф. Пюрик В.П., доц. Проць Г.Б.). Запропонований спосіб дозволяє використання автологічних стовбурових клітин для усунення кісткових дефектів щелепно-лицевої ділянки, ефективність якого підтверджена результатами рентгенологічного дослідження і клінічних висновків ефективності лікування генералізованого пародонтиту, нагноєних радикулярних кіст , попереджує розвиток ускладнень на 10-15%.

В даний час в університеті функціонує 10 наукових шкіл: 1. “Актуальні проблеми терапії. Нові медичні технології діагностики та лікування” (проф. Р.І.Яцишин);

 2. “Терапія і сімейна медицина” (проф. Л.В.Глушко);

 3. ”Нові діагностичні і лікувальні технології в кардіології” (професори Н.М.Середюк, І.П.Вакалюк);

 4. “Актуальні проблеми інфектології” (проф. Б.М.Дикий);

 5. „Стоматологічне здоров’я” (проф. М.М.Рожко);

 6. “Нові лікувальні технології в абдомінальній хірургії” (проф. І.М.Шевчук);

 7. “Нові лікувальні технології в судинній хірургії” (професори І.М.Гудз, О.В.Пиптюк);

 8. ”Нові діагностичні і лікувальні технології в хірургії захворювань органів черевної порожнини” (проф. С.М.Василюк);

 9. “Мікроциркуляція при експериментальній патології” (проф. В.А.Левицький);

 10. ”Дослідження мінеральних ресурсів Прикарпаття” (професори Г.М.Ерстенюк, В.Є.Нейко).

Матеріально-технічна база університету дозволяє в повній мірі забезпечити підготовку спеціалістів на всіх факультетах. Університет має сім базових навчальних корпусів, що у розрахунку на одного студента становить 14,8 м2, університетську клініку, навчання студентів також проводиться на клінічних кафедрах, які розташовані на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Навчальним і науково-дослідницьким цілям служить науково-дослідна база загальною площею 1209 м2, до складу якої входить віварій університету з корисною площею 642 м2. В ньому розташовані експериментальні лабораторії і операційні кімнати теоретичних і клінічних кафедр університету. Наукові (гістологічні, електронномікроскопічні, біохімічні та ін.) лабораторії та операційні кімнати існують на базі більшості кафедр. В 2002 році відкрито реконструйований корпус фармацевтичного факультету, де розміщено кафедри фармації та хімії. Загальна площа корпусу фармацевтичного факультету 4500 м2, що на одного студента фармацевтичного факультету складає – 40,8 м2.

Крім того, на балансі університету знаходяться учбова аптека площею
270 м2; бібліотека - 950м2; спортивний корпус та спортивний зал, устаткований необхідним інвентарем, басейн.

В університеті активно впроваджується комп'ютеризація навчального процесу, для чого на кафедрах університету використовується більше 500 персональних комп’ютерів. Переважна більшість навчальних кімнат і лекційних аудиторій різних кафедр забезпечені сучасними технічними засобами навчання. Створено 5 комп’ютерних класів і один загально-університетський комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр.

Власні комп'ютерні класи мають кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, нормальної анатомії, фізіології, соціальної медицини і ООЗ, оперативної хірургії з топографічною анатомією та інші.

Закріплення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять та самостійної роботи, відбувається на виробничій практиці. Фахівцями університету розроблені робочі програми виробничих практик для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету підготовки іноземних громадян. Практична підготовка студентів відбувається в університетській клініці, на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області, на провідних фармацевтичних підприємствах, обласних та міських аптеках, навчальна практика з фармакогнозії проводиться на базі ботанічного городу (м. Івано-Франківськ) і на науково-виробничій базі (м. Яремча).

Для покращення забезпеченості навчального процесу україномовними підручниками та науково-методичними матеріалами при університеті функціонує власна друкарня.

До складу бібліотеки, яка є справжнім науковим, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом університету, входять: відділи обслуговування, комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний та інформаційний. Відділ обслуговування читачів є найбільшим підрозділом бібліотеки. До послуг читачів два абонементи, центральний читальний зал, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків № 1, № 3 та № 4. Загальна площа бібліотеки складає понад 1200 м2. вся література видається безкоштовно. Платних послуг не існує.

В розпорядженні студентів університету обласна науково-медична бібліотека, обласна державна наукова бібліотека ім. Івана Франка.
Розділ ІІІ. П 4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєння ступеня “Бакалавр”, “Магістр”, “Кваліфікацій” і тривалості навчання за кожною з них

В Івано-Франківському національному медичному університеті проводиться навчання з присвоєння ступеня “Магістр медицини” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря-спеціаліста” за відповідною спеціальністю та «Магістр фармації» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Провізора-спеціаліста».

Навчання з присвоєння ступеня “Бакалавр” в Івано-Франківському національному медичному університеті на даний час не проводиться.

Навчання з присвоєння ступеня “Магістр медицини” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря-спеціаліста” за відповідною спеціальністю проводиться після закінчення університету та отриманням диплома спеціаліста за кваліфікацією “Лікар”. Присвоєння ступеня “Магістр фармації ” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Провізора-спеціаліста” проводиться після закінчення університету і отриманням диплома спеціаліста за кваліфікацією “Провізор”.

Навчання з присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “Лікаря (провізора)-спеціаліста” за відповідною спеціальністю здійснюється відповідно до з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 81 від 23.02.2005р.“Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів.” та № 47 від 07.02.2001р. Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 19.09.96 N 291 “Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації” та з обов’язковим виконанням “Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації з відповідної спеціалізації”, затверджених МОЗ України. Такі типові навчальні плани та програми наявні в Івано-Франківському національному медичному університеті по кожній зі спеціальностей, за якою проводиться навчання.

Навчання з присвоєння ступеня “Магістр” за відповідною спеціальністю здійснюється відповідно до “Положення про магістратуру” Івано-Франківського національного медичного університету і здійснюється з обов’язковим виконанням “Типового навчального плану та програми підготовки магістрів медицини (фармації) із відповідної спеціальності”, затверджених МОЗ України. Такі типові навчальні плани та програми наявні в Івано-Франківському державному медичному університеті по кожній зі спеціальностей, за якою проводиться навчання в магістратурі. Їхній перелік є відповідним до “Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі” оскільки згідно “Положення про магістратуру” Івано-Франківського національного медичного університету за час навчання в магістратурі лікарі (провізори) - інтерни повинні у встановлені терміни виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста з обраної спеціальності.

Одночасно, після закінчення магістратури лікар(провізор)-інтерн повинен захистити магістерську науково-дослідну роботу, після чого йому присвоюється кваліфікація лікаря (провізор)-спеціаліста певного фаху з присвоєнням звання “магістр” і врученням відповідного диплома.
Розділ ІІІ. п.5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів
Навчальний процес в Івано-Франківському національному медичному університеті здійснюється у таких формах:


 1. навчальні заняття;

 2. виконання індивідуальних завдань;

 3. самостійна робота студентів;

 4. практична підготовка;

 5. контрольні заходи.


1) Основні види навчальних занять:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал