Історія та сьогодення, перспективи розвиткуСкачати 74.99 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір74.99 Kb.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Політехнічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

Відділення «Будівництво залізниць та автошляхів»
Науково-методична конференція викладачів та студентів «Транспортна система: історія та сьогодення, перспективи розвитку» присвячена 125-й річниці заснування Політехнічного технікуму КІСумДУ.
Мета конференції: систематизувати наукові дані про актуальні проблеми транспортної галузі, узагальнити досвід та знання в галузі транспортного будівництва задля взаємного підвищення професійного рівня, сприяння розвитку наукової співпраці студентів та викладачів

4 листопада 2015року в Політехнічному технікумі КІСумДУ (адреса: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39) відбудеться науково-методична конференція викладачів та студентів.

Планується робота наступних секцій:

1. Інноваційні аспекти розвитку транспортної галузі та ресурсозбереження:


 • використання інноваційних технологій в галузях транспорту та транспортного будівництва;

 • розвиток інфраструктури транспортної галузі;

 • економічна ефективність діяльності підприємств транспортної та будівельної індустрії.

 • застосування нових будівельних матеріалів та сучасних технологій при виконанні будівельних процесів;

 • безпека життєдіяльності на підприємствах транспорту та будівництва;

 • охорона праці;

 • екологія.

2. Історичні віхи формування та розвитку транспортної системи:

 • історичні аспекти розвитку транспортної галузі;

 • історичне значення навчального закладу в розвитку транспортної системи.

3. Місце навчально-виховного процесу у формуванні професійних якостей майбутніх фахівців:

 • інноваційні методи підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі;

- організація практичного навчання;

- громадянське виховання студентства та соціальні проблеми сучасної молоді.Умови участі:

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою (politehkon2015@ukr.net ):

- заявку про участь у конференції (додаток 1);

- статтю (тези доповіді) для публікації у збірнику (вимоги до оформлення – в додатку 2).

Форма участі у конференції:


 • очна (виступ з доповіддю та публікацією роботи у збірнику матеріалів конференції)

 • заочна (публікація роботи у збірнику).

Очна форма участі у конференції підтверджується сертифікатом.
Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у науково-методичній конференції
Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

Науковий ступінь

Посада


Назва доповіді

СекціяФорма участі:


Телефон

E-mailДодаток 2
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
1. Вимоги до змісту статті:

 • Вступ, формулювання теми, обґрунтування важливості обраної проблеми.

 • Опис результатів роботи.

 • Висновки із зазначенням можливостей подальшої розробки обраної теми.

2. Вимоги до оформлення статті:

 1. Обсяг 1-4 сторінки комп’ютерного набору форматом А5.

 2. Текст друкується через 1.0 інтервал у MS Word шрифтом Times New Roman, кегль 11.

 3. Поля - 20 мм з усіх боків.

 4. Назву доповіді друкувати великими літерами симетрично до тексту, нижче під назвою (3 інтервали) – ініціали й прізвище авторів, керівників, науковий ступінь, вчене звання. Від прізвища до тексту – 2 інтервали

 5. Формули друкуються по центру за допомогою формульного редактора MS Word, нумерація – у кінці рядка.

 6. Матеріали мають бути відредаговані, сторінки – повні.


Інформація для контактів: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул.Садова, 39, Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету, відділення «Будівництво залізниць». Телефони: (05447) 2-51-65; моб. (096)5073149 Кутна Валентина Федорівна, моб. (068)0699330 Сикал Сергій Анатолійович та (098)4267852 Панченко Наталія Миколаївна.

Е-mail: politehkon2015@ukr.net

www: kpt.sumdu.edu.ua

Додаток 3
СТАН УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРАКТИЦІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Гребеник Т.В., к.п.н., доцент, директор ПТ КІСумДУ
Становлення громадянського суспільства в Україні, залучення освіти до євроінтеграційних процесів зумовлює потребу в науковому підході до управління процесом громадянського виховання студентів.

Проблеми управління системою освіти є предметом посиленої уваги ряду дослідників: управління розвитком освіти вивчав Г.Балихін; інновацію в управлінні навчальним закладом – М.Гадецький; державне управління освітою – В.Гамаюнов; рефлексивне управління закладом освіти – Т.Давиденко та інші. Дослідження з моніторингу в управлінні освітніми закладами досліджувала О.Касьянова, Г.Єльникова, Т.Лукіна та інші.Не применшуючи значення теоретичних надбань з окресленої тематики, можна стверджувати, що досліджень з управління громадянським вихованням у вищій школі обмаль.

Одержані на констатувальному етапі педагогічного експерименту результати показали, що наявний рівень управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу не достатньо сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості студентської молоді.
1
У ході дослідження вперше розроблено модель управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу: концептуальний компонент (підходи, закономірності, принципи, функції); процесуальний (методи, форми, організаційно-педагогічне забезпечення); оцінний (рівень управління процесом громадянського виховання: ситуативний, достатній, високий і фактори визначення: підготовленість, організація, результативність управління та рівень громадянської вихованості студентів: початковий, фрагментарний, сутнісний і критерії діагностування: когнітивний, аксіологічний, праксеологічний) та комплексно-цільову програму „Управління процесом громадянського виховання студентів вузу", кваліметричну модель оцінки рівня управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу, комп’ютерну програму визначення рівня громадянської вихованості студентів, спеціальний навчальний курс для викладачів вищого навчального закладу «Громадянське виховання у вищій школі».

В результаті впровадження в практику вузів розробленої моделі управління процесом громадянського виховання та її організаційно-педагогічного забезпечення кількість суб`єктів з високим рівнем управління збільшилася на даному етапі в експериментальних групах на 2,5%, у контрольних відповідно на 0,7%, а приріст в експериментальних групах порівняно з контрольними дорівнює 2,5%-0,7% і складає 1,8%.

Кількість респондентів з достатнім рівнем управління в контрольних групах зросла на 4,2%, а в експериментальних – зменшилась відповідно на 1,7%. При цьому різниця між кількістю респондентів з даним рівнем управління в контрольних та експериментальних групах становить 10,9% порівняно з даними першого етапу формувального експерименту. Відповідно на ситуативному рівні – на 10,2%. Спостерігається передбачувана в гіпотезі тенденція підвищення рівня управління завдяки запровадженню розробленої моделі управління. Кількість студентів, що мають сутнісний рівень громадянської вихованості, збільшилася на 2,2% у експериментальних групах та на 0,2% відповідно у контрольних.

Таким чином, при підвищенні рівня управління процесом громадянського виховання студентів вищої школи підвищується громадянська активність молоді та рівень сформованості її громадянської вихованості.Зміна соціально-економічних умов та ідеологічних орієнтирів в Україні зумовлює подальші наукові розвідки щодо виокремлення структурних компонентів громадянської вихованості особистості.


 1. Гребеник Т. Діагностування рівня сформованості громадянської вихованості студентів ВНЗ в умовах неперервної освіти [Текст] / Т.В. Гребеник // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Суми, 2007. – С. 267–273.


2
Гуменюк О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді [Текст] : [політична психологія] / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 92–98.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал