Інформатика 9 класСкачати 119.88 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір119.88 Kb.

ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС

Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько

Інформатика, 9 клас. Підручник для ЗОНЗ. – Київ: «Генеза», 2007р.
Зміст навчального матеріалу

Дата

Домашнє завдання

9-А

9-Б

Інформація. Інформаційні процеси та системи (3 год.)Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.Гл. 1, п. 1.1 (до стор. 9), № 2, 4Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду.Гл. 1, п. 1.1 №№ 16, 14Об’єкти та їх властивості. Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.Гл. 1, пп. 1.2,

№№ 2, 3


Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та основні характеристики процесорів. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформаціїГл. 2, п. 2.1, №№ 2, 3, 5Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті.Гл. 2, пп. 2.1, 2.2,

№№ 2, 3, 5

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.

Контрольна робота №1 (тестування)Повт. Гл.1, Гл.2

Тематичне оцінювання з тем:"Інформація. Інформаційні процеси та системи", "Апаратне забезпечення інформаційних систем"

Системне програмне забезпечення (7 год.)Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача.Гл. 3, п. 3.1

№№ 1 – 6

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.Гл. 3, пп.3.1 – 3.2, Пр. роб. №2 (стор. 91)Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу. Самостійна роботаГл. 3, . 3.3,

№№ 5, 4, 1.

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.Гл. 3, п. 3.4, Пр. роб. №3 (стор. 111 )Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів. Запуск на виконання програмГл. 3, п. 3.6,

№№ 2, 3, 8.

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Пошук інформації на комп’ютері.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.Гл. 3, п. 3 6, Пр. роб. №4

(стор. 117)

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.

Контрольна робота №2 (тестування)Повторити тему

Службове програмне забезпечення (3 год.)Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.Гл. 4, п. 4.1, Пр. роб. №5 (стор. 137)Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.Гл. 4, пп. 4.2, Пр. роб.№6 (стор. 143)Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків. Самостійна робота.Гл. 4, пп. 4.3,

№№1,5,9


Тематичне оцінювання з тем «Системне програмне забезпечення» та «Службове програмне забезпечення»


Комп’ютерні мережі (6 год.)

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.Гл. 5, п. 5.1,

№№1, 2
Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів.Гл. 5, п. 5.2,

№№ 2, 12
Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп’ютером. Навігація локальною мережею.

Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.Гл. 5, п. 5.3,

Пр. роб. №7

(стор. 168)


Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.Гл. 5, п. 5.4,

№№5, 6
Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.Гл. 5, п. 5.5,

№№ 1, 2, 6

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Стратегії пошуку інформації. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.Гл. 5, п. 5.6,

Пр. роб. №8

(стор. 203)


Тематичне оцінювання з теми «Комп’ютерні мережі»

Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора.Гл. 6, п. 6.1,

№№ 4, 6, 7

Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису.Гл. 6, п. 6.2,Форматування шрифтів і абзаців.

Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.Гл. 6, п. 6.2, Пр. роб. №9 (стор. 221).Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами. Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами.

Гл.6, п.6.3,6.4,

Пр. роб. № 10 (стор. 237).
Основи комп'ютерної графіки (8 год.)

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.Гл. 7, п. 7.1, № 8, 3.

Основи растрової графіки (3 год.)Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.Гл. 7, п. 7.2, № 7, 11Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання.Гл. 7, п. 7.3, Пр. роб. №11 (стор. 268 ).Робота в середовищі редактора растрової графіки: виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору.

Практична робота № 11. Створення растрових зображеньГл. 7, п. 7.1 – 7.3

Основи векторної графіки (5 год.)Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.Гл. 7, п. 7.4,

№№ 6, 7, 12

Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки. Створення малюнків з кривих і ламаних.Гл. 7, пп. 7.4 – 7.5.

№7 (а, б, в, г)

Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.Гл. 7, п7.5.

№7 (е, ж, з, и)

Вирівнювання й групування об’єктів.

Практична робота № 12. Створення векторних зображень.Гл. 7, п7.5.

Пр. роб. №12

Контрольна робота №3 з тем: "Основи роботи з текстовою інформацією" та "Комп'ютерна графіка" (підсумкова практична робота)Повт. Гл. 7

Тематичне оцінювання з тем: "Основи роботи з текстовою інформацією" і "Комп'ютерна графіка"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал