Інформація про результати проведення моніторингу щодо рівня підготовки до зно з української мови випускників року за програмою «Інтертест», проведеногоСкачати 59.79 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір59.79 Kb.
ТипІнформація
Стан викладання української мови та літератури

Педагогічна рада є найважливішою колегіальною формою управління. Тому запрошую провести експертизу стану викладання української мови та літератури в школі колегіально.

Під час підготовки до педради адміністрацією школи відвідано ---- уроків у вчителів української мови

Перевірено стан ведення учнівських зошитів з української мови в 5-11 класах. Проведені адміністративні контрольні роботи з української мови в 11-х кл. – у вигляді тестування, в 7 та 9 класах у вигляді диктанту з творчим завданням.

Проаналізована узагальнена інформація про результати проведення моніторингу щодо рівня підготовки до ЗНО з української мови випускників ------ року за програмою «Інтертест», проведеного ----------.

Відстежена участь вчителів української мови в роботі міського та шкільного методичних об’єднань.

Психологом ------ проведене анкетування з метою визначення відношення учнів до форм та методів викладання вчителями предмету «українська мова та література».

На підставі вищевикладеного творча група з питання підготовки та проведення педради надає такі висновки для обговорення. Вчитель української мови та літератури ------- володіє методикою викладання предмету на високому рівні. Вчитель планує уроки грамотно, цілі завжди відповідають змісту уроку, методам навчання. Велику увагу приділяє створенню мотиваційної сфери на різних етапах навчання, навчає доступно, з урахуванням рівня підготовки учнів. Вчитель постійно працює над чистотою мови учнів, формуванням навичок культури мовлення, рівня володіння термінологією.------------використовує різноманітні доцільні форми самостійної роботи учнів (робота з підручником, художнім твором, словниками) частіше використовує інформативно-повідомляючі, пояснювальні методи викладання, дотримується науковості та послідовності в принципах навчання. --------- дотримується санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу на уроках.

Аналіз стану ведення учнівських зошитів 6, 7, 11 класів свідчить, що учні дотримуються єдиного орфографічного режиму, завжди проводиться робота над помилками, спостерігається належне співвідношення обсягу виконання робіт у класі і вдома. Кожна робота перевірена вчителем, відповідно до вимог МОіН України, оцінки за письмові роботи в класному журналі відповідають оцінкам в зошиті.

Однак, вчитель частіше використовує репродуктивні методи навчання, традиційні, фронтальну бесіду, мало використовується ілюстрований матеріал, не завжди достатня на уроці фіксація учбового матеріалу. Не дивлячись на те, що вчитель намагається на уроці залучити до роботи якнайбільше учнів, не завжди впроваджує в практику роботи індивідуально-диференційований підхід.

Вчитель української мови і літератури ---------- використовує форми і методи, які відповідають меті уроків (фронтальні, індивідуальні). В процесі навчання реалізує принцип комунікативності, використовує усну основу навчання. Доцільно застосовує наочність, структурні моделі мови при навчанні граматиці. Вчитель організовує самостійну роботу учнів на уроках, намагається приблизити усне мовлення до реальних ситуацій.

Найбільш вдалі уроки літератури, де звучить українська пісня у виконанні вчителя, поетичні строки емоційно передають переживання літературних героїв. Цікаві біографічні дані активізують пізнавальну діяльність учнів. Вдало використовує вчитель меж предметні зв’язки, інтеграцію суміжних предметів та видів мистецтва під час вивчення літературних творів. -------------- дотримується технологічних вимог щодо ведення уроків, зокрема організація робочого місця вчителя і учнів на кожному етапі уроку, завершеністю усіх навчальних операцій.

При перевірці зошитів прослідковуються різні види робіт: словникові, пояснювальні, диктанти і т.ін., наявні записи вчителя щодо дотримання єдиного орфографічного режиму, естетичного оформлення. Однак, вчителем недостатньо впроваджується в практику роботи комп’ютерні технології, методи індивідуалізації та диференціації навчання, вивчення теоретико-літературних питань, не завжди присутній доброзичливий клімат спілкування на уроці.

Вчитель української мови та літератури ------------ проводить уроки на достатньому методичному рівні, намагається впроваджувати комунікативну методику, доцільно використовує технічні засоби навчання, працює над опануванням учнями монологічною мовою, правилами мовної поведінки. Зміст навчання на уроках відповідає вимогам програми, наявна опора на життєвий досвід школярів; використання місцевого матеріалу. На уроках---------- доброзичливий психологічний режим,мобілізуючий початок уроку, емоційний настрій учнів і його підтримка протягом усього уроку.Однак, не завжди -------------- раціонально використовує час на уроці, приділяє недостатню увагу виконанню учнями творчих завдань, формуванню орфографічних навичок, надає перевагу фронтальним, стандартним методикам.

Узагальнена інформація про результати проведення моніторингу

щодо рівня підготовки до ЗНО з української мови

випускників ------- року за програмою «ІНТЕРТЕСТ»

Узагальнена інформація про результати

адміністративних контрольних робіт з української мови

Вчитель

Клас

Адміністративна контрольна робота

Остання контрольна робота

Середній бал

Якість

Заг. %

Середній бал

Якість

Заг %11-А

6

40

100

6

50

9311-Б

5

25

83

9,6

77

100
11-В

5

22

78

6,7

41

87
9-А

5,5

30

90

4,4

21

74
9-В

5

26

74

3,6

12,5

509-Б

6

48

91

6,5

38

100
7

6

47

87

6

47

87

Випускники погано виконали творчу роботу за зразком завдань ЗНО: не розкрили тему, виявили бідність думки, допускають багато лексичних помилок, не засвоїли правила пунктуації у складних реченнях. Дев’ятикласники тільки-но вивчили тему «Пряма і непряма мова» не засвоїли правила вживання розділових знаків в реченнях з прямою мовою.

В учнів 7 кл. викликало труднощі граматичне завдання стосовно утворення умовного та наказового способу дієслів. Типовою помилкою було написання не з дієсловами, правопис прислівників.

Вчителі української мови щорічно беруть участь у багаточисленних літературних конкурсах---------------------------------------------------------------

Отже, спираючись на результати експертизи стану викладання української мови та літератури маємо зробити висновок, що вчителі-українці постійно підвищують рівень педагогічної майстерності, формують мовну культуру учнівського та педагогічного колективу, створили навчальні кабінети – творчі лабораторії з метою реалізації навчальних цілей, є активними учасниками методичного та позашкільного життя нашого закладу.Рекомендації:

  1. Формувати на уроках української мови і літератури життєві компетентності з метою розвитку особистості школяра, здатного до самоосвіти й самореалізації.

  2. Застосовувати комп’ютерну підтримку уроків української мови і літератури, широко використовуючи мультимедійні посібники, електронні та програмно-педагогічні засоби.

  3. Поєднувати в практиці роботи традиційні та нестандартні форми проведення уроків з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

  4. Урізноманітнити форми й методи використання тестових завдань з метою якісної підготовки до ЗНО.

  5. Активізувати роботу по впровадженню до профільного навчання з метою створення гуманітарних профільних класів у ----- році.

  6. Налагодити співпрацю вчителів-предметників з психологом школи з метою створення на уроці психолого-педагогічних умов для подолання початкового рівня навчальних досягнень учнів.

  7. Продовжити роботу по формуванню мовленнєвої культури учнів та вчителів школи.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал