Інформація про орган місцевого самоврядування 9 Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 10 Історична довідка 11 Коротка характеристика області та району 16Сторінка16/16
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипІнформація
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

11. Стан навколишнього природного середовища

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води.

Упродовж останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичення відходів, не є винятком і Волочиська міська рада. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях.
Волочиська міська рада у сучасних умовах зіткнулася із труднощами, які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:


 • зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;

 • низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ;

 • низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень роздільного збору відходів;

 • відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори;

 • попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.

Для зменшення впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану території громади та покращення умов проживання мешканців, необхідно розробити комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.


Створення системи поводження з ТПВ заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ТПВ у громаді на довгострокову перспективу.

Основні цілі: • розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ОТГ;

 • повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;

 • оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;

 • завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТПВ;

 • удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ;

 • підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення;

Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн свідчить про те, що необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка забезпечує використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на полігонах ТПВ та розвивати потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, залучаючи їх у виробничий обіг.


Система виробничих підприємств і організацій сфери поводження з твердими побутовими відходами

Збирання та перевезення ТПВ проводиться спеціальними машинами комунального підприємства. Захоронення побутових відходів проводить спеціалізоване комунальне підприємство на міському полігоні ТПВ відповідно до договорів.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів згідно окремих договорів.

Збір та вивезення ТПВ з будинковолодінь, які знаходяться у приватній власності громадян, здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами відповідно до укладених договорів. Укладання договорів власниками приватних будинковолодінь з виконавцем послуг на вивезення ТПВ є обов’язковим.

ВКП ЖЕК здійснює збирання, зберігання та вивезення ТПВ, а також контролюють санітарний стан прибудинкових територій будинків та вулиць. Місце розташування контейнерного майданчика визначає міжвідомча комісія.

При виявлені порушень складаються протоколи, які розглядаються на адміністративній комісії та зобов'язують порушника привести територію до належного санітарного стану.Морфологічний склад твердих побутових відходів

з/п

Найменування компонентів ТПВ

Частка, %

1.

Харчові відходи

26

2.

Вуличний відсів

15

3.

Пластмаси, ПЕТ

13

4.

Інертні відходи

12

5.

Папір, картон

10

6.

Текстиль

8

7.

Дерево

5,5

8.

Скло

4

9.

Метал чорний

1,5

10.

Шкіра, гума

1,8

11.

Небезпечні відходи

0,2

12.

Інші відходи

3 1. Морфологічний склад твердих побутових відходів

Морфологічний склад промислових відходів

з/п

Найменування компонентів ТПВ

Частка, %

1.

Будівельні відходи

19

2.

Відходи шкіри, тканини, гуми

15

3.

Відходи піску, вапняку, каміння

18

4.

Стружка трублення із шкіри

7

5.

Відходи очисних споруд

10

6.

Відходи текстилю

8

7.

Відходи пластмаси

5

8.

Відходи скла

10

9.

Небезпечні відходи

1

10.

Інші відходи

7 1. Морфологічний склад промислових відходів

Сезонні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням харчових відходів з 20-25% весною до 40-55% восени, а зимою зменшується кількість вуличного відсіву.

Норми утворення ТПВ - це кількісні показники споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця, одне місце в готелі, 1 кв.м торгівельної площі тощо) за одиницю часу. Ці норми переглядаються кожні 5 років.

Нарахування плати за вивезення побутових відходів залежить від кількості зареєстрованих осіб.


Забезпечення контейнерами та урнами для збирання ТПВ

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються контейнери для сміття об’ємом 1,1; 0,75; 0,24; 0,12 куб. м, які обслуговують спеціальні автомобілі підприємств-перевізників ТПВ. Станом на 01.01.2016 року контейнерне господарство міста складається з 26 контейнерного майданчика, 332 контейнерів для збору ТПВ.

Контейнерні майданчики обладнані відповідно до діючих санітарних норм. Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків здійснюється за кошти міської ради.

В парках та вулицях міста встановлюються урни для збору сміття. Окрім забезпечення санітарного стану встановлення таких урн є одним з елементів, що сприяють підвищенню рівня екологічної культури мешканців та гостей міста.


Збирання та вивезення ТПВ

Змішані ТПВ з контейнерів, транспортуються за допомогою сміттєвозів і захоронються (метод зштовхування та ущільнення) на міському полігоні. З 2014 року запроваджено роздільний збір побутових відходів за фракціями, який має позитивну динаміку щодо відбору вторинної сировини, та свідчить про поліпшення рівня культури мешканців у сфері поводження з ТПВ. З відповідних контейнерів відсортовану за фракціями вторинну сировину (ПЕТ-пляшка,) перевізники ТПВ вивозять на переробку.


Міський полігон ТПВ

Міський полігон ТПВ функціонує з 1991 року. Він розташований на землях ОТГ та знаходиться в постійному користуванні. Від межі найближчих сіл до полігону відстань 1,3 км, до водотоків та водойм – 1,3 км, до водозабору – 2,2 км.

Полігон має подібну до прямокутника форму.

Загальна площа полігону становить 4,8га. Потужність складування (товща) змінюється від 3 до 10м. Річне накопичення побутових відходів складає близько 15442 куб.м. в рік.Здійснено облаштування полігону інженерними спеціалізованими спорудами, що призначені для захоронення ТПВ, а саме:

 • капітальною під’їзною дорогою;

 • водовідвідною канавою для збору фільтратів;

 • розвантажувальним майданчиком для сміттєвозів;

Розроблена Технологічна карта експлуатації полігону, згідно з якою проводяться:

 • відсипка сміття по картах;

 • пошарова пересипка землею кожного відсипаного 2-х метрового шару сміття;

 • запроваджено систему моніторингу за станом поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, ґрунту та рослин.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т

Регіони

2010

2011

2012

2013

2014

Стаціонарні джерела

Громада (якщо є дані)

167

229

246

270

230

Район

238

327

351

386

328

Область

19144

18714

16360

17219

17066

Пересувні джерела

Громада (якщо є дані)

1975

1916

1811

1824

1833

Район

3164

3080

2916

3937

2949

Область

64700

64800

63300

63535

62100 1. Викиди в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел 1. Викиди в атмосферне повітря з пересувних джерел

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки

Показники

2010

2011

2012

2013

2014

Громада всього

1,6

3,0

5,757

6,16

4,136

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах
Район всього

1,6

3,0

5,757

6,16

4,136

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах
Область всього

248,6

284,305

257,859

222,33

253,23

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах

54,53

62,36

59,41

66,94

63,72


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал