Імплементації Директиви Ради 95/18/єс про ліцензування залізничних підприємствСкачати 59.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір59.05 Kb.

ПЛАН
імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування залізничних підприємств
Розділ I. Загальна частина
1. Підстави розроблення плану імплементації
План імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 143, 27 червня
1995 р., с. 70) (далі — Директива) підготовлено на виконання: статті 368 та Додатку XXXII Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), які підпадають під тимчасове застосування відповідно до частин 3, 4 статті 486 глави 2 розділу VII Угоди про асоціацію; пункту 294 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на
2014—2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847.
Строк імплементації Директиви, передбачений Угодою про асоціацію — протягом восьми років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію.
Строк імплементації Директиви в цілому, встановлений Планом заходів з
імплементації Угоди про асоціацію — до 2017 року.
2. Мета і завдання розроблення плану імплементації
Метою імплементації Директиви є встановлення прозорих та недискримінаційних процедур надання, підтримання та внесення змін до діючих ліцензій залізничних підприємств.
Основними завданнями імплементації є: гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено необхідність забезпечення умов для прозорої та ефективної процедури ліцензування залізничних підприємств; узгодження положень законодавства України з положеннями Директиви щодо особливостей ліцензування залізничних підприємств.
3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в
Україні та очікувані результати імплементації
Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо- транспортному комплексі країни, який забезпечує 82 % вантажних і майже 50% пасажирських перевезень від здійснюваних всіма видами транспорту.

2
Територією України проходять 3 залізничних транспортних коридори — № 3, 5, 9. Через українські порти Ізмаїл і Рені здійснюється взаємодія з пан’європейським коридором № 7, який проходить річкою Дунай. Сьогодні довжина національної мережі залізничних транзитних коридорів в Україні складає 3162 км. Це головним чином двоколійні електрифіковані, обладнані автоблокуванням магістралі, що характеризуються високим рівнем використання технічних засобів. Окрім того, розвиваються перевезення по міжнародному транспортному коридору ТРАСЕКА (Європа — Кавказ — Азія).
З розширенням ЄС постали нові задачі формування транспортних зон і розвитку міжнародних транспортних коридорів. В Європі формується нова мультимодальна Транс’європейська транспортна система, яка включає всі види транспорту, та впроваджується новий широкомасштабний план розбудови
Транс’європейської транспортної мережі (TEN-Т) до 2020 року. Цей план передбачає об’єднання транспортних мереж усіх нових країн-членів ЄС у зв’язку з необхідністю створення більш потужного єдиного європейського ринку.
У рамках 4-го засідання транспортної панелі ініціативи “Східне партнерство”, яке відбулось 30 квітня 2013 р. у м. Брюссель, українською стороною узгоджено з європейською стороною пропозиції України до карт поєднання автомобільних та залізничних транспортних мереж, морських торговельних портів та аеропортів країн-учасниць. 09 жовтня 2013 р. у м. Люксембург відбулася зустріч міністрів транспорту країн ініціативи “Східне партнерство” та країн-членів ЄС, під час якої ухвалено вищезазначені мережі.
Сьогодні на ринку залізничних перевезень вже діють 15 операторів залізничного рухомого складу та близько 3000 підприємств, які надають послуги з перевезень у власних і орендованих вагонах. У процесі реформування залізничного транспорту, імплементації директив ЄС про доступ до
інфраструктури залізничного транспорту передбачається збільшення конкуренції на ринку залізничних перевезень. Однак законодавство України передбачає ліцензування лише підприємств, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів та пасажирів.
З метою гарантування дотримання залізничними підприємствами вимог національних законодавчих актів та нормативних положень ЄС щодо послуг залізничних перевезень є необхідним вдосконалення національної системи ліцензування залізничних підприємств та контролю дотримання ними ліцензійних умов.
Вимоги Директиви в законодавстві України впроваджені лише для перевезення небезпечних вантажів та пасажирів. Однак прогнозоване збільшення учасників ринку залізничних перевезень потребує впровадження більш ефективної системи державного управління галуззю, зокрема в частині ліцензування залізничних підприємств. Таким чином, реалізація комплексу нормотворчих та інституційних заходів, передбачених планом імплементації, сприятиме максимальному досягненню цілей та вимог, закріплених Директивою.
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини, аналогічні тим, які врегульовано у Директиві, є:

3
Закон України “Про транспорт” ВВР, 1994 р., ст.446, № 51;
Закон України “Про залізничний транспорт” ВВР, 1996 р., ст. 183, № 40;
Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
ВВР, 2000 р., ст. 299, № 36; постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698
“Про затвердження переліку органів ліцензування” (ОВУ, 2011 р., ст. 144, № 57); постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 “Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті”;
Указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 581 “Про Положення про
Міністерство інфраструктури України” (ОПУ, 2011 р., ст. 10, № 16); наказ Міністерства інфраструктури від 28 травня 2013 р. № 321 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 2013 р. за № 1017/23549; наказ Міністерства інфраструктури від 28 травня 2013 р. № 322 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 18 червня 2013 р. за № 1019/23551.
4. Головний виконавець та співвиконавці
Відповідальним за організацію роботи та виконання заходів плану
імплементації є Мінінфраструктури.
Співвиконавцями є Мінекономрозвитку, Мін’юст, ДРС, Укртрансбезпека,
ДП “Укрзалізниця”.

Розділ II. Заходи Плану імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування залізничних підприємств

Зміст заходу
Виконавці
Строк
Програми та/або проекти допомоги ЄС,
інших донорів
Індикатор(и) виконання
Основне завдання 1: Забезпечення законодавчих та інституційних змін з метою вдосконалення системи ліцензування залізничних підприємств
Статті 1-3 Директиви
Нормотворчі заходи
Врахування положень Директиви при розробленні нової редакції
Закону України “Про залізничний транспорт”
Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Мінекономрозвитку
ДРС
Мін’юст
ДП “Укрзалізниця” червень 2015 р.
(доопрацювання та винесення на громадське обговорення з наступним його доопрацюванням (за наявності підстав); жовтень 2015 р.
(внесення на розгляд
Уряду); листопад 2015 р.
(внесення на розгляд
Верховної Ради
України)
Проект міжнародної технічної допомоги
Twinning “Надання
інституційної підтримки
Міністерству
інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та конкуренто- спроможності залізничного транспорту в Україні”
Прийняття Закону

5

Зміст заходу
Виконавці
Строк
Програми та/або проекти допомоги ЄС,
інших донорів
Індикатор(и) виконання
1.2 Інституційні заходи
2. Проведення реорганізації
існуючого, або утворення нового органу ліцензування залізничних підприємств
Мінінфраструктури
Мін’юст червень 2015 р.
(визначення функцій та структури органу ліцензування);
III квартал 2015 р.
(розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів
України про затвердження
Положення про орган ліцензування);
IV квартал 2015 р.
(реорганізація
існуючого, або утворення нового органу ліцензування)

Належне функціонування органу ліцензування залізничних підприємств

6

Зміст заходу
Виконавці
Строк
Програми та/або проекти допомоги ЄС,
інших донорів
Індикатор(и) виконання
Основне завдання 2: Забезпечення нормотворчих змін з метою приведення ліцензійних умов до вимог положень Директиви
Статті 4-9, 13 Директиви
2.1. Нормотворчі заходи
3. Унесення змін до ліцензійних умов, враховуючи положення
Директиви та національні особливості (нова редакція), які затверджуються наказом
Мінінфраструктури
Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
ДРС
Мін’юст січень 2016 р.
(розроблення проекту наказу); лютий 2016 р.
(прийняття наказу); квітень 2016 р.
(внесення наказу до
Мін’юсту для проведення державної реєстрації)

Прийняття наказу та проведення його державної реєстрації.
Офіційне оприлюднення
Основне завдання 3: Забезпечення нормотворчих змін з метою забезпечення контролю за дотриманням ліцензійних умов
Статті 10, 11 (п.п.1, 2, 4, 6, 7) Директиви
3.1. Нормотворчі заходи
Унесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов, які затверджуються наказом
Мінінфраструктури
Мінінфраструктури
Укртранбезпека
ДРС
Мін’юст січень 2016 р.
(розроблення проекту наказу);
Прийняття наказу та проведення його державної реєстрації. лютий 2016 р.
(прийняття наказу);
Офіційне оприлюднення

7

Зміст заходу
Виконавці
Строк
Програми та/або проекти допомоги ЄС,
інших донорів
Індикатор(и) виконання квітень 2016 р.
(внесення наказу до
Мін’юсту для проведення державної реєстрації)
_____________________


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал