ІМ. І. Ф. Кураса мовна ситуація в україні: між конфліктом І консенсусомPdf просмотр
Сторінка38/38
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.82 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
394
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

– забезпечення цілісності українського суспільства шляхом подолання існуючих суспільних суперечностей умовній сфері,
запобігання суперечностям, які можуть виникати надалі всебічний розвиток і функціонування державної української
мови на всій території України, посилення її ролі як мови міжетнічного спілкування громадян і груп громадян різної національності налагодження ефективної комунікації між соціальними групами та індивідами повна реалізація громадянами та етносоціальними групами своїх основних прав та свободу мовній сфері;
До основних принципів мовної політики в Україні належать загальнодемократичні принципи дотримання основних праві свобод громадян умовній сфері суспільного життя гармонізація індивідуальних та групових інтересів умовно етнічній сфері врахування регіональних особливостей мовної сфери визнання прав місцевих громад на участь у визначенні мовного режиму на їх територіях асиметричність заходів щодо різних мов, виходячи з їх реального стану і суспільного статусу запобігання примусовій мовній асиміляції груп з низьким етнічним статусом збоку високостатусних груп населення.
Основними суб’єктами мовної політики в Україні виступають народ України український етнос та національні меншини, що мешкають на території України органи державної влади України органи місцевого самоврядування громадяни України громадські об’єднання.
Багатошаровість суб’єктів мовної політики є основою для виокремлення різних рівнів реалізації мовної політики в Україні загальнонаціонального, регіонального, місцевого, етно і мовно групового, індивідуального.
395
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ

Основні напрями реалізації мовної політики в Україні
Спрямованість мовної політики української держави полягає
у розв’язанні соціально політичних суперечностей умовній сфері, у сприянні консолідації українського суспільства. Мовна політика держави повинна спиратися на конституційне положення щодо української мови як єдиної державної мови з одночасним сприянням збоку держави розвиткові мов національних меншині закріпленні заходів такого сприяння у законодавчій сфері. Політика розширення масштабів поширення української мови має проводитися в м’яких формах, а збільшення суспільних функцій державної мови повинно досягатися не силовими методами, а застосуванням ефективних соціальних і культурно просвітницьких засобів впливу, гармонізації міжетнічних відносин,
утвердження гуманістичних загальнонаціональних цінностей і європейських стандартів толерантності.
Заходи, здійснювані загальнодержавними органами управління, мають корелюватися із заходами щодо збільшення компетенції
органів місцевого самоврядування умовній сфері. При цьому такими повноваженнями слід наділити насамперед міські, а не обласні
та районні ради, з тим щоб надання російській мові статусу офіційної мови не було нав’язуванням двомовного режиму переважно україномовним сільським районам відповідних областей та районів. Поширення української мови повинно супроводжуватися заходами сприяння освіті мовами національних меншин. Основними напрямами політики в мовній сфері є активне застосування конституційних механізмів реалізації індивідуальних та колективних прав та свободу мовній сфері
суспільних відносин державна підтримка національно культурних потреб українського етносу, національних меншин, створення умов для збереження та розвитку мови, культури, звичаїв, традицій етнічних спільнот, охорони їх пам’яток історії і культури на території України розширення сфери застосування мов національних меншин,
забезпечення їх представникам праві можливостей вільного та безперешкодного вивчення своїх рідних мов зміцнення й розвиток мережі освіти мовами національних меншин відповідно до потреб, заявлених цими меншинами;
396
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

– виховання у громадян поваги до усіх мов та культур світу
– розробка та реалізація державних цільових та регіональних програм збереження та розвитку мови, культури, традицій та звичаїв етнічних спільнот України, а також фінансування цих програм із державного та місцевого бюджетів сприяння поширенню інформації мовами етнічних спільнот засобами масової інформації використання засобів масової інформації як засобу для обміну духовними цінностями українського етносу та представників інших етнічних спільнот сприяння розвитку міжкультурного діалогу з метою формування в українському суспільстві атмосфери толерантності у стосунках міжмовними групами та їх представниками.
Реалізація зазначених напрямів мовної політики держави передбачає здійснення наступних кроків оновлення нормативно правової бази мовної політики запровадження порядку обов’язкової атестації через державний іспит претендентів на державну посаду щодо знання ними державної мови
– встановлення кваліфікаційних вимог щодо використання державної мови державними службовцями, а також запровадження цих нормативів у практику та систему контролю за їх дотриманням перегляд переліку мовна які поширюється Закон України
«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов, або мов меншин, з наступними змінами у законі про ратифікацію хартії, у т. ч. в частині її адекватного перекладу узгодження усіх профільних законів, які тією чи іншою мірою стосуються мовного питання, з чинним законодавством промови розробка для таких регіонів, як Крим та Донбас, додаткових заходів для підтримки української мови.
Прикінцеві положення
Чинність Концепції державної мовної політики в Україні полягає в обов’язковому узгодженні з її положеннями усіх законів та підзаконних актів, що стосуються мовної сфери. Підставою для законодавчої ініціативи щодо зміни Концепції або її скасування може бути зміна реальної ситуації умовній сфері суспільства.
397
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
НАУКОВЕ ВИДАННЯ
Мовна ситуація в Україні:
між конфліктом і консенсусом
Формат 60
x
84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура SchoolBookC. Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 23,13. Обл. вид. арк. 22,51. Підписано до друку 3.12.2008. Зам. Наклад 300 прим.
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ 11, вул. Кутузова, 8; тел.: 285 73 Друк ТОВ Видавництво Дельтам. Київ, вул. Прирічна, 37, к. Свідоцтво про реєстрацію № 2044 від 23.12.2004
тел./факс: (044) 463 49 47
e mail: delta_vidav@ukr.net


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал