ІМ. І. Ф. Кураса мовна ситуація в україні: між конфліктом І консенсусомPdf просмотр
Сторінка12/38
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.82 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38
і телебаченню новини, суспільно політичні передачі (у %)
Можна припустити, що весь спектр мовних уподобань розкриває
не тільки емоційну диференціацію респондентів уставленні до мови суспільно політичних передач, алей диференціацію уставленні b124bbІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

Тільки українською
19 Тільки російською
26
I українською, i російською однаковою мірою Немає значення українською чи російською
25 Іншою мовою (напишіть)
0,4 Важко відповісти
1
до змісту передач, які ведуться різними мовами. Адже в нашій країні існує багато телеканалів і радіостанцій, які відрізняються не тільки мовою передач, алей політичною спрямованістю. Зіставлення мовних преференцій щодо новин з переліком програм, що їх найчастіше дивляться респонденти, показало, що ті
респонденти, які хотіли б приймати новини і суспільно політичні
передачі тільки українською мовою, найчастіше дивляться їх на
УТ 1, 1+1, 5 му каналі, а ті, що — тільки російською, найчастіше дивляться їх на Інтер, Україна, ОРТ, НТВ, РТР (див. табл. 2).
Таблиця 2
Мова, якою респонденти хотіли б слухати по радіо
і телебаченню новини, та телеканали,
на яких вони дивилися новини в останні 7 днів (у %)
125
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
Тільки
укр.
Тільки
рос.
І укр.,
і рос.
Не має
зна
чення
Іншою
мовою
Важко
відпо
вісти
Всього
УТ 1 33 12 25 21 12,5 15 22 1+1 68 50 77 69 12,5 38 Інтер 63 68 50 60 46 Новий канал 11 18 16 12,5 15 15
СТБ
21 16 26 20 25 15 21
ICTV
23 25 29 31 37,5 8
27
НТН
7 7
6 5
12,5 0
6 5 й канал 9
21 23 25 31 Україна 14 13 12 12,5 31 12
Тонiс
7 3
5 4
0 8
5
ОРТ
Мiжнародне
3 16 11 12 0
8 11
НТВ Мир 8
7 7
0 8
6
РТР Планета 11 9
8 0
8 Новини міських каналів 12 11 10 0
0 Новини обласних каналів 5
9 7
0 Інше 1
0 0
0 Не дивлюся новини 11 3
7 37,5 23 7
Привертає увагу те, що крайні позиції — тобто бажання прослуховувати передачі тільки українською чи тільки російською займають 19% і 25% респондентів. А середня частина, що займає
більш помірковані, толерантні позиції щодо обох мов, обіймає
більше половини респондентів — 54%. До того ж уподобання середньої, поміркованої частини респондентів досить рівномірно розподілені за телеканалами. За регіонами проживання респондентів їхні уподобання мають такий вигляду західному регіоні 57% опитаних хотіли б слухати новини та соціально політичні передачі тільки українською — тільки російською, 22% — і українською, і російською однаковою мірою, для 18% мова немає значення. У центральному регіоні відповідні цифри становлять 21–10–40–28%, на Півдні —
4–49–22–24%, на Сході — 2–44–28–26%. Простежуються помітні відмінності й у відповідях жителів різних типів населених пунктів. 29% сільських мешканців хотіли б слухати новини і суспільно політичні передачі тільки українською мовою, а 13% — тільки російською. І українською, і російською однаковою мірою бажають слухати 29% селян, а для з них це немає значення. У невеликих містах відповідні показники становлять 17–30–28–24%, а у великих — 12–38–28–22%. Серед вікових груп мовні уподобання радіо і телепередач мають такий вигляд тільки російською хотіли б слухати новини молоді. Тільки українською серед них хотіли б слухати, однаковою мірою і українською, і російською — 24%, немає значення якою мовою — 26%. А 18% представників середнього покоління хотіли б слухати ці передачі тільки українською — тільки російською, 30% — і українською, і російською однаковою мірою, для 27% мова немає значення. Старше покоління визначилося так 23% — тільки українською, 24% — тільки російською, 31% — однаковою мірою і українською, і російською, для 21% — немає значення, якою мовою. Таким чином,
крайні групи збалансовані і тільки у старшому поколінні — тут рівно представлені прихильники тільки української, і тільки російської мов передач. А удвох молодших вікових групах присутня мовна асиметрія на користь російської. Серед освітніх груп немає яскраво виражених уподобань у прослуховуванні новин певною мовою. У кожній із цих груп існує великий розкид бажань. Таку тих, хто має початкову і неповну середню освіту, 23% хотіли б слухати новини і суспільно політичні
126
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
передачі тільки українською мовою, 24% — тільки російською — і українською, і російською однаковою мірою, 22% мова немає значення.
Респонденти із загальною середньою освітою висловилися так:
бажають слухати такі передачі тільки українською 20%, тільки російською — 28%, і українською, і російською однаковою мірою — 26%, немає значення якою мовою — 25%. Серед випускників середніх спеціальних навчальних закладів відповідні показники наступні 19–29–22%, серед тих, хто має перший ступінь вищої освіти, — 15–24–29–31%, серед з повною вищою освітою —
19–25–29–26%. Вивчення думки з цього питання респондентів, що згруповані
за етнічним походженням, показало, щонайбільшу одностайність щодо бажання слухати новини і соціально політичні передачі
тільки російською мовою висловили росіяни — 61%. На другому місці стоїть група респондентів іншого етнічного походження (тобто неукраїнці і неросіяни), 43% яких висловили бажання слухати ці передачі також російською. Наповненість відповідей за всіма
іншими позиціями є помітно меншою — у межах від 7 до Так, 24% українців хотіли б слухати новини тільки українською — тільки російською, 31% — і українською, і російською однаковою мірою, для 26% це немає значення. Серед росіян тих, хто хотів би слухати ці передачі тільки українською, менше одного відсотка. А тих, хто і українською, і російською однаковою мірою —
19%, крім того і для 19% росіян це питання немає значення. людей іншого етнічного походження хотіли б слухати новини і соціально політичні передачі тільки українською, 26% і українською, і російською однаковою мірою, для 15% немає значення, якою мовою. Звертають увагу на себе відповіді 7% респондентів іншого етнічного походження, які б хотіли слухати новини і соціально політичні передачі іншою мовою. Отже, найбільш згуртованою групою щодо мовних уподобань перегляду і прослуховування новині соціально політичних передач є росіяни. Наступна ілюстрація стосується мовних преференцій запитанням із серії мовних переваг респондентів у ЗМІ у перегляді розважальних передач — ток шоу, КВН, концертів тощо (див. табл. 3). Загалом тут відповідь тільки українською набрала найменше прихильників, а тільки російською — найбільше. За регіонами проживання респондентів відповіді на це запитання були такими. На Заході 41% респондентів відповіли «тільки
127
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
українською, 4% — тільки російською, 28% — і українською, і російською однаковою мірою, 26% — немає значення російською чи українською. У центральному регіоні відповідні
показники становили 11–15–37–35%, на Півдні — на Сході — 1–49–23–27%. Таким чином, за регіоном проживання респонденти проявляють в бажаннях мови перегляду розважальних телепередач ті самі тенденції, що існують в мовній сфері цих регіонів Захід надає чітку перевагу українській мові, Південний
Схід — російській мові, а Центр займає проміжні позиції.
Таблиця 3
Мова, якою б респонденти хотіли приймати по телебаченню
розважальні передачі (ток шоу, КВН, концерти) тощо (у %)
Наступними є мовні переваги у перегляді розважальних телепередачу мешканців сіл і міст. У селі кожний п’ятий респондент) хотів би дивитися такі передачі тільки українською, 16% тільки російською, 29% — і українською, і російською однаковою мірою, для 33% мова немає значення. У невеликих містах,
відповідно, розподіл виглядає таку великих містах — 8–43–26–22%, у столиці — 11–21–34–31%. Отже,
мешканці міст надають перевагу російськомовним ток шоу та іншим розважальним передачам.
Аналіз відповідей респондентів із різних вікових груп показав, що 10% молоді воліють дивитися розважальні телевізійні
передачі тільки українською, 37% — тільки російською, 24% і українською, і російською однаковою мірою, для 28% мова немає значення. Серед респондентів середнього покоління ці показники становлять, серед старшого — 16–27–29–27%. Освітні групи виявили такі смаки 17% респондентів з початковою і неповною середньою освітою бажають дивитися розважальні
передачі тільки українською, 27% — тільки російською, 26% і українською, і російською однаковою мірою, 29% — немає зна
128
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
Тільки українською
13 Тільки російською
31
I українською, i російською однаковою мірою
27 Немає значення українською чи російською
28 Іншою мовою (напишіть)
0,1 Важко відповісти
1
чення російською чи українською. У групі з загальною середньою освітою відповідні показники розподілилися таку групі з середньою спеціальною освітою 12–35–27–25%, у групі
з першим ступенем вищої освіти — 9–30–29–31%, у групі з повною вищою освітою — 11–29–33–27%. Тобто, і в цій групі респондентів виявляється певна схильність до російської мови під час перегляду передач.
Представники етнічних груп висловлюють різні бажання щодо мови розважальних телепередач. Найбільшою групою із тотожними смаками є росіяни. 67% з них хотіли б дивитися такі
передачі тільки російською мовою. До них наближаються представники інших етнічних спільнот (без етнічних українців, яких також хотіли б дивитися розважальні передачі російською мовою. Серед росіян практично немає таких, хто хотів би дивитися ці телепередачі виключно українською (менше 1%), як, до речі, і серед представників інших етнічних груп (з них жоден респондент не виявив такого бажання. І російською, і українською хотіли б дивитися ці передачі 17% росіян, і 21% людей іншого етнічного походження. А для 14% росіян і 18% представників інших етнічних спільнот немає значення, якою мовою дивитися ток шоу
і КВН, російською чи українською.
Мовні преференції українців щодо розважальних передач більш диференційовані. 16% з них хотіли б дивитись ток шоу і КВН
тільки українською, 21% — тільки російською, 30% — і українською, і російською однаковою мірою, для 31% мова немає значення. Багато телеглядачів люблять спортивні передачі. Причому
їх із задоволенням дивляться представники всіх вікових і освітніх груп, усіх регіонів і населених пунктів. Уявлення про мовні преференції населення під час перегляду їх дає табл. 4.
Таблиця 4
Мова, якою респонденти хотіли б приймати
по телебаченню спортивні передачі (у %)
129
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
Тільки українською
14
Тільки російською українською, i російською однаковою мірою
20
Не має значення українською чи російською
33
Іншою мовою (напишіть)
0,2
Важко відповісти
4
Рівно для третини опитаних (33%) немає значення — українською чи російською мовою транслюються передачі. У той же час 14% хотіли б дивитися спортивні заходи тільки українською тільки російською. Кожний п’ятий (20%) хотів би переглядати ці передачі і українською, і російською мовами.
На Заході України мовні уподобання під час перегляду спортивних телепередач такі хотіли б тільки українського мовного супроводу 46% респондентів, тільки російського — 3%, і українського, і російського однаковою мірою — 18%, мова супроводу немає значення для 29%. У Центрі відповідні показники становлять, на Півдні 3–52–16–27%. У населених пунктах різних типів мовні преференції респондентів мають такий вигляд. У селі найбільше хотіли б, щоб спортивні телепередачі коментувалися тільки українською 23%. Ще респондентів селян бажають слухати тільки російськомовний коментар, 23% — готові слухати його і українською, і російською однаковою мірою, для 36% мова немає значення. У невеликих містах мовні смаки щодо цих передач розподілилися відповідно у такому порядку 12 — 33 — 18 — 33%, а у великих — 8–39–18–30% (не визначилися із відповіддю, втчу Києві — 15–14–27–42%. Вікові групи розрізняються своїми мовними вподобаннями таким чином. Серед молодих респондентів тільки українськомовного супроводу хочуть 13%, тільки російського — 33%, і українського
і російського однаковою мірою — 17%, не надають значення цьому питанню — 34%. Серед респондентів середнього віку відповідні
цифри становлять 14–27–20–35%, а серед респондентів старшого віку 16–25–22–30%. Таким чином, кількість бажаючих приймати спортивні передачі українською мовою зростає із віком вікової групи і, навпаки, чим молодша група респондентів, тим більше серед них бажаючих дивитися спортивні змагання російською.
Серед освітніх груп не простежуються якісь сильно виражені
уподобання щодо мовного супроводу спортивних телепередач. Розкид смаків у цьому плані є досить значним. 17% тих, хто має початкову та неповну середню освіту, виявили бажання слухати тільки україномовний коментар, 24% — тільки російськомовний, 19% і українсько і російськомовний однаковою мірою, для 32% мова немає значення. Респонденти із загальною середньою освітою розділилися, відповідно, так 18–30–15–32%, з середньою спеціальною освітою — 14–32–22–30%, з першим ступенем вищої освіти —
10–26–22–38%, з повною вищою освітою — 14–26–21–37%.
130
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
У групах за етнічним походженням у перегляді спортивних передач серед опитаних проявляється така тенденція українці
мають розпорошені мовні смаки, росіяни і люди іншого етнічного походження концентрують свої бажання навколо російської
мови. Конкретно це виглядає так. У українців 18% респондентів хотіли б дивитися спортивні телепередачі тільки в україномовному і рівно стільки ж тільки в російськомовному супроводі, 23% і українською, і російською мовою однаковою мірою, для мова немає значення. У росіян 63% бажають, щоб коментар таких передач був тільки російськомовним, для 21% мова немає значення, 10% ладні слухати і україно , і російськомовний коментар однаковою мірою. Дивитися ці передачі тільки українською висловили бажання лише 0,5% росіян. Більше половини (людей іншого етнічного походження хочуть їх дивитися російською, для 26% з них це немає значення, 18% висловили бажання дивитись і українською, і російською мовою однаковою мірою,
а 3% — тільки українською.
Отже, уподобання респондентів щодо мови спортивних передач так само розпорошені, які щодо інших передач. Хоча молодь
і етнічні росіяни тяжіють до російської мови.
Багато суперечок у суспільстві точиться навколо того, чи слід дублювати українською мовою російські фільми. Відповідь на це питання дають дані табл. 5.
Таблиця 5
Мова, якою б респонденти хотіли дивитися фільми
російського виробництва (у %)
Тобто, більшість респондентів (62%) хотіли б дивитися ці фільми лише російською мовою, а 8% — тільки українською. Інші
відповіді також категорично не заперечують російської мови під час перегляду фільмів російського виробництва.
Навіть на Заході країни серед респондентів, що відповіли на це запитання, чисельнішою є група, яка бажає дивитися такі фільми
131
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
Тільки українською
8
Тільки російською українською, i російською однаковою мірою
10
Не має значення українською чи російською
18
Іншою мовою (напишіть)
0
Важко відповісти
1
російською, — 38%. За нею йдуть прихильники дивитися російські фільми тільки українською мовою — 27%, а також дві групи по, яким або байдуже, якою мовою дивитись, або вони хотіли б дивитись і тією, і тією.
У всіх інших регіонах більше половини опитаних хотіли б дивитися фільми російського виробництва тільки російською мовою Центр — 54%, Схід 76%, Південь — 79%. В усіх містах великих і невеликих — значно більше половини опитаних хочуть дивитися російське кіно російською у Києві — 66%, у невеликих містах — 65%, у великих містах — 73%. У селах майже половина опитаних, а точніше — 48%, також хотіли б дивитися ці фільми російською. Найбільша група тих, хто хотів би дублювання російських фільмів українською, проживає у селі — 14%. Зрозуміло,
що тут на тлі мовної проблеми виникає економічна — адже все лах кінотеатри практично не збереглися, отже, розраховувати нате, що дубльовані українською мовою російські фільми перегляне значна кількість глядачів, не доводиться. Тобто, виникає питання щодо відшкодування збитків за дублювання. Серед респондентів різних вікових груп є розбіжності у смаках щодо того, якою мовою дивитися фільми російського виробництва. Але загалом у всіх цих групах бажаючих дивитися їх тільки російською перевищує 50%. Найбільше хочуть дивитися ці фільми тільки російською мовою респонденти у віці до 30 років. У середній віковій групі респондентів з такими смаками. І найменше, але все ж більше половини, їх серед людей старшого віку — Тільки українською мовою ці фільми хотіли б дивитися людей старшої вікової групи, 8% середнього віку і 7% молодих людей. А ще 20% респондентів старше 55 років заявили, що мова перегляду їм байдужа. Преференції респондентів із різних освітніх груп щодо мови перегляду фільмів російського виробництва вибудовуються у певну закономірність чим вищий рівень освіти, тим більшою є група бажаючих дивитися ці фільми російською мовою. У групі респондентів з початковою і неповною середньою освітою прихильників дивитися ці фільми тільки російською мовою налічується в групі з загальною середньою освітою — 60%, з середньою спеціальною, з першим ступенем вищої освіти — 66%, з повною вищою освітою — 69%. І навпаки, кількість бажаючих дивитися російські фільми тільки українською збільшується помірі змен
132
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
шення освітнього рівня групи у осіб з повною вищою освітою — з першим ступенем вищої освіти — 7%, з середньою спеціальною освітою — 8%, з загальною середньою освітою — 12%, з початковою і неповною середньою освітою — 11%. Найбільшу групу тих респондентів, для яких немає значення, якою мовою дивитися ці
фільми, становлять люди з початковою і неповною середньою освітою — Мовні преференції щодо російських фільмів розподіляються серед опитаних залежно від етнічного походження таким чином:
тільки українською хотіли б дивитися ці фільми 11% українців
і жодного росіянина. Тільки російською бажають дивитися фільми російського виробництва 55% українців і 89% росіян. Ще одну значущу групу становлять українці, для яких немає значення,
якою мовою дивитися ці фільми — 21%. Отже, в умовах глибокого розуміння російської мови практично всім населенням країни воно не хоче позбавляти себе задоволення сприймати фільми в усій їх повноті і цілісності, включаючи і їхні мовній навіть
інтонаційні складові.
Звісно, питання мовних преференцій населення щодо фільмів,
вироблених за межами України, є значно ширшим. Відомо, що значна частина зарубіжних фільмів потрапляє в Україну через Росію, девони дублюються російською мовою. Тому важливо дослідити, дубльовані якою мовою хотіли б дивитися зарубіжні фільми,
крім російських, наші глядачі. Відповідь на це питання дає табл. 6.
Таблиця 6
Мова, якою респонденти хотіли б дивитися дубльовані
зарубіжні фільми (крім російського виробництва) (у %)
Отже, найбільше глядачів віддають перевагу дублюванню російською мовою, а найменше — українською. За регіонами проживання респонденти розподіляються за своїми вподобаннями щодо мови перегляду зарубіжних фільмів на такі
133
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ
Тільки українською
14
Тільки російською українською, i російською однаковою мірою
18
Не має значення українською чи російською
26
Іншою мовою (напишіть)
0
Важко відповісти
1
найбільші групи на Заході це ті, хто хотів би дивитися ці фільми тільки українською — 41%, на Півдні і Сході тільки російською —
65% і 61%, відповідно. Далі слід виокремити досить великі групи тих, для кого немає значення, якою мовою переглядати зарубіжні
фільми: 34% у Центрі, 25% на Заході і 24% на Сході. Слід звернути увагу ще на дві значущі групи — це ті, хто хотів би дивитися фільми, дубльовані і російською, і українською мовами — у Центрі країни і 21% на Заході. У Центрі також існує група, що представляє 24% респондентів, які хотіли б дивитися ці фільми тільки російською мовою. Отже, у регіональному розрізі бажання респондентів щодо мови перегляду зарубіжних фільмів мають доволі диференційований вигляд, об’єднаний у декілька груп. Відмінності у преференціях мови перегляду зарубіжних фільмів залежно від типу населеного пункту, у якому проживають респонденти, здаються ще більшими, ніж за регіонами проживання. Тут можна виділити лише дві великі групи тих, хто хотів би дивитися зарубіжні фільми тільки російською мовою — мешканців великих місті мешканців невеликих міст. Смаки всіх інших досить розпорошені, що видно із табл. 7.
Таблиця 7
Мова, якою респонденти різних типів населених пунктів
хотіли б дивитися дубльовані зарубіжні фільми
(крім російського виробництва) (у %)
Розпорошеність уподобань щодо мови дубльованих зарубіжних фільмів спостерігається і у респондентів різних вікових груп.
Найбільша консолідація уподобань проявляється навколо перегляду фільмів тільки російською мовою 46% молоді у віці до 30 років людей середнього віку і 35% людей старшого віку хотіли
134
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
Київ
Місто з нас.
понад
250 тис.
Невелике
місто
Село
Тільки українською 9
11 Тільки російською 54 45 25
I укр., i рос. однаковою мірою 15 17 Немає значення укр. чи рос 21 27 30
Інш. мовою (напишіть 0
0 Важко відповісти 1
1 2
б дивитися ці фільми тільки російською мовою. Тільки українською мовою бажають дивитися зарубіжні фільми 18% людей старшої
вікової групи, 14% людей середнього віку і 11% молоді. Від 17% до у всіх вікових групах хотіли б переглядати ці фільми і українською, і російською мовами. Для 24% молоді, 27% людей середнього віку і 25% старших людей мова дублювання немає значення. Освітні групи відбивають ті самі тенденції, що й інші соціальні
групи, щодо мовних уподобань під час перегляду зарубіжних фільмів. Найбільший відсоток у всіх освітніх групах становлять бажа ючі дивитися зарубіжні фільми тільки російською мовою. Так,
серед людей з початковою і неповною середньою освітою таких набирається 34%, із загальною середньою — 41%, із середньою спеціальною — 44%, з першим ступенем вищої освіти — з повною вищою освітою — 38%. Тільки українською бажають переглядати ці фільми від 11% до 18% людей різних освітніх груп.
Від 24% до 28% людей різних освітніх груп становлять ті, для кого немає значення, якою мовою дивитися ці фільми. Тих, хто хотів би дивитися зарубіжні фільми і українською, і російською мовами, налічується від 14% до 22% в усіх освітніх групах.
Більш чітко розрізняються мовні смаки серед респондентів різного етнічного походження. Особливо яскраво це проявляється серед росіян. 78% з них хотіли б дивитися зарубіжні фільми тільки російською мовою, ще для 16% мова перегляду немає значення ладні дивитись і українською, і російською мовами. А от дивитися зарубіжний фільм українською мовою не виявив бажання жоден росіянин. Українці за своїми бажаннями дивитися ці фільми українською чи російською мовами є більш диференційованими. 30% з них хотіли б дивитися зарубіжні фільми російською мовою, ще для з них мова дублювання немає значення, 20% ладні дивитися і українською, і російською мовами. І тільки 18% — українською.
Отже, аудиторія глядачів зарубіжних фільмів замовними смаками ділиться на велику кількість груп, але найбільшими з них
є ті, хто бажає дивитися зарубіжні фільми тільки російською мовою. Причини таких уподобань потребують додаткового вивчення.
Не менш цікаві дані про мовні уподобання населення стосовно друкованих ЗМІ та книжкової продукції (див. табл. З цією метою у опитувальну анкету було поставлено запитання Якою мовою Ви б хотіли читати газети. Відповіді на нього розподілилися так (див. табл. 8).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал