ІХ. Міжнародне наукове співробітництвоСкачати 419.28 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір419.28 Kb.
ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою вивчення й використання зарубіжного досвіду, підвищення рівня міжнародної комунікації і взаємодії в освітній сфері, у 2013 році наукові установи НАПН України здійснювали заходи для започаткування нового й активізації існуючого міжнародного наукового співробітництва, яке відповідало б їхнім конкретним потребам і інтересам. Активізувалася участь науковців у міжнародних наукових заходах, проектах і програмах Європейського Союзу, Світового банку, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського фонду підготовки, Американських рад з міжнародної освіти, Британської ради в Україні та інших впливових міжнародних організацій і фондів. Більш плідною стала співпраця з 38-ма іноземними членами НАПН України, які представляють 12 країн світу, науковими установами і навчальними закладами Республік Білорусь, Болгарія, Казахстан, Молдова, Польща, Фінляндія, Австрійської, Естонської, Латвійської, Литовської, Киргизької, Китайської Народної, Португальської, Словацької, Чеської, Угорської та Французької Республік, Держави Ізраїль, Королівств Іспанія та Швеція, Канади, Федеративної Республіки Німеччина, Російської Федерації, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших зарубіжних країн, як у рамках 12 угод про співробітництво, укладених Академією, так і в рамках десятків угод, укладених безпосередньо академічними установами з однопрофільними науковими установами і навчальними закладами зарубіжних країн, що сприяє зміцненню авторитету української педагогічної і психологічної науки на міжнародній арені.

Наукові установи НАПН України та окремі науковці є визнаними експертами багатьох міжнародних організацій такими як, наприклад: Всесвітня рада з питань обдарованих і талановитих дітей, Європейська рада з питань високих здібностей, Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я «МАКБЕЗ», Європейська фокус-група при Європейській Комісії, Асоціація педагогічної освіти в Європі, Європейська асоціація освіти дорослих, Європейський форум технічної й професійної освіти, Європейська асоціація психотерапії, Міжнародне товариство з політичної психології, Європейська асоціація з організаційної психології та психології праці та багатьох інших, завдяки членству в яких є можливість налагоджувати успішні партнерські зв’язки, ефективніше проводити спільні наукові дослідження, обмінюватися знаннями й досвідом, реалізовувати міжнародні освітні програми і проекти.

Президія НАПН України приділяє особливу увагу розширенню й активізації міжнародного наукового співробітництва. Інформація про різнобічне міжнародне наукове співробітництво Національної академії педагогічних наук України та підвідомчих їй наукових установ зі своїми зарубіжними партнерами постійно висвітлюється на сайті НАПН України і сайтах підвідомчих установ, публікується як у фахових журналах і газетах, так і в інших вітчизняних і зарубіжних засобах масової інформації.

Упродовж 2013 року Академією укладено три міжнародні документи про співпрацю: угоди про наукове співробітництво з Киргизькою академією освіти та з Академією освіти Таджикистану, протокол про співпрацю зі Стамбульським Айдинським університетом. Керуючись спільними інтересами задля розширення міжнародної співпраці у сфері педагогічних і психологічних наук, укладено угоди про співпрацю з Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди та Національним університетом фізичного виховання і спорту України.

Цікавою, багатоаспектною і взаємовигідною є співпраця НАПН України з Комітетом наук педагогічних на виконання положень Угоди про співпрацю з Польською академією наук. У Варшаві відбулася міжнародна конференція «Науковий дебют – 2012. Сталий розвиток», що стала підсумком міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, організаторами якої стали Бюро колишнього Голови Європейського Парламенту, Євродепутата від Республіки Польща професора Єжи Бузека, Національна академія педагогічних наук України та Вища менеджерська школа у Варшаві. У роботі Конференції взяла участь українська делегація у складі 22 осіб на чолі з президентом НАПН України В.Г.Кременем. Підсумки конкурсу «Науковий дебют – 2013. Сталий розвиток» підводитимуться на початку квітня 2014 року. Знаковою подією освітянської спільноти України та Польщі стало проведення у Кракові на базі Педагогічного університету ім.Комісії національної освіти чергового, вже п’ятого Польсько-українського наукового форуму «Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін», у роботі якого взяли участь 33 українських вчених і державних діячів на чолі з президентом НАПН України В.Г. Кременем. Побачив світ ХV випуск польсько-українського, українсько-польського щорічника «Професійна освіта: педагогіка і психологія», що видається українською і польською мовами з 1998 року.

У рамках проекту «Професійні вміння і ринок праці», здійснюваного Британською радою у партнерстві з Конфедерацією роботодавців України і підтримуваного Національною академією педагогічних наук України, президент НАПН України В.Г.Кремень перебував у Великій Британії на чолі української делегації експертів і роботодавців. Метою цього проекту в Україні є підтримка процесу створення національної системи кваліфікацій, що відповідала б сучасним вимогам розвитку особистості, особливостям розвитку національної економіки, процесам європейської інтеграції та глобалізації. У ньому беруть участь 45 країн Європи, Америки, Азії та Африки. Проект Британської Ради запропонував платформу для діалогу та взаємодії всіх зацікавлених сторін у процесі модернізації української національної системи освіти і започаткував українсько-британські діалоги між фахівцями Сполученого Королівства та України.

Для обговорення і прийняття Педагогічної Конституції Європи, проект якої схвалено Правлінням Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, група науковців НАПН України перебувала у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Вони брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, що проводилися вітчизняними й закордонними вузами-партнерами у Словацькій та Угорській Республіках згідно з Планом проведення науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки; у наукових конференціях з проблем освіти й виховання дитини в сучасних соціокультурних вимірах у Китаї; у міжнародному семінарі в Університеті Святого Духу в Лівії, де за підтримки Виконавчого агентства Європейського Союзу з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) та Асоціації столичних університетів Європи (UNICA) обговорювалися проблеми якісної підготовки фахівців найвищої кваліфікації.

На виконання Постанови Верховної Ради України №423-VІІ від 5 липня 2013 року «Про відзначення 95 річниці від дня народження В.О.Сухомлинського» в Україні відбулися VІ Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», в яких взяли участь науковці з Казахстану, Німеччини, Росії, делегація працівників освіти з Китайської Народної Республіки, які вивчають спадщину В.О.Сухомлинського і втілюють в життя його педагогічні ідеї.

У НАПН України відбулася зустріч із президентом Федерації всесвітнього миру (Південна Корея) та головами Правлінь Федерації всесвітнього миру в Україні та Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир в усьому світі» для обговорення питань міжнародної наукової співпраці НАПН України, актуальних питань, що постають перед освітою в Україні, зокрема, питання формування людини світу.

З метою ознайомлення керівників вищих навчальних закладів Канади з діяльністю Національної академії педагогічних наук України та її роллю в реалізації освітніх реформ в Україні, обговорення викликів і перспектив розвитку вищої освіти України у контексті Болонського процесу і визначення перспективних напрямів українсько-канадського академічного і наукового співробітництва, механізмів і джерел їхньої реалізації та підтримки, проведено круглий стіл «Зміцнення українсько-канадського партнерства задля розвитку освіти» за участі 19 представників Канадського бюро міжнародної освіти, вищих навчальних закладів Канади та представників наукових установ НАПН України.

У ході зустрічі президента Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кременя із представниками Компанії з міжнародного бізнесу та технічного консультування з метою оцінки ролі ЮСЕТІ в становленні системи ЗНО в Україні, обговорено питання діяльності групи з удосконалення тестів, технічної допомоги ЮСЕТІ при вивченні зарубіжного досвіду підготовки тестів і проведення тестування; конкретних ефективних кроків, здійснених з метою підвищення якості загального і предметних тестів; проведення семінарів і конференцій з питань підготовки тестів і проведення тестування; апробації тестів на базі пілотних університетів України та ін.

На виконання наказу президента НАПН України від 14 квітня 2011 року № 36 наукові установи Академії, дотримуючись вимог нормативних актів у сфері міжнародного наукового співробітництва, активізували участь у міжнародних проектах і програмах, науково-комунікаційних заходах.

Відповідно до плану роботи на 2013 рік міжнародна наукова співпраця Інституту педагогіки НАПН України спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення кращої практики в Україні у форматі рекомендацій для Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади; інтенсифікацію зв’язків з міжнародною фаховою спільнотою; організацію проведення наукових заходів в Україні за участі зарубіжних науковців; представлення результатів науково-дослідної роботи на міжнародних наукових заходах за кордоном; участь співробітників Інституту у міжнародних проектах.

З метою дослідження та поширення зарубіжного досвіду в Україні здійснювалося вивчення освітньої політики країн ЄС та США «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах ЄС та США». Вивчалися й узагальнювалися теоретичні ідеї та практичний досвід із забезпечення якості освіти й обґрунтовувалися перспективні моделі для України; проводився аналіз, систематизація та розробка оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі; вивчався досвід інших держав з урахуванням їхніх здобутків і помилок.

Усього в 2013 році науковці Інституту спільно із зарубіжними партнерами провели 7 міжнародних заходів в Україні. Водночас, науковці Інституту взяли участь у 99 міжнародних науково-практичних заходах різних рівнів. В Україні до роботи міжнародних конференцій залучалися учасники з Росії, Білорусі, Хорватії, США. Під час проведення цих заходів відбувся обмін досвідом між представниками української та зарубіжної наукової спільноти щодо механізмів забезпечення якості освіти, методології проведення порівняльно-педагогічних досліджень, інформаційних технологій в освіті. За результатами участі видано збірники наукових матеріалів, опубліковано наукові праці у зарубіжних виданнях.

Інститут педагогіки спільно з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) та «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA продовжують виконувати освітній проект «Освіта для сталого розвитку в дії». У березні 2013 року розпочато виконання другого етапу проекту, розрахованого на три роки, що має на меті залучення учнів і вчителів України до освіти для сталого розвитку, формування у них умінь будувати власне життя та життя сім’ї, місцевої громади з урахуванням потреб сталого розвитку, опанування міжнародного досвіду. З метою розвитку співпраці з державними органами освіти Інститутом підготовлено та проведено інформаційно–презентаційну зустріч, у якій взяли участь 29 представників державних освітніх органів і наукових установ. Учасники зустрічі ознайомились з результатами першого етапу проекту, отримали інформацію про основні напрямки реалізації проекту в 2013-2015 роках.

Основними завданнями, що вирішувалися у звітному році Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо зміцнення різних напрямків міжнародного наукового співробітництва стали: укладення угод із зарубіжними науковими і освітньо-науковими установами; проведення спільних наукових досліджень (наукових проектів); дослідження сучасних світових тенденцій розвитку психології; вивчення, узагальнення та використання зарубіжного наукового досвіду у науковій діяльності Інституту; організація та участь у міжнародних наукових заходах в Україні й за кордоном; співпраця із зарубіжними вченими у підготовці наукових видань.

Зокрема, в 2013 році укладено 5 угод про міжнародне наукове співробітництво із Польською асоціацією організаційної психології, Віденським університетом практичної психології, психотерапії та психоаналізу ім. З.Фрейда (Австрія), Міжрегіональною громадською організацією сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії, Московським Гештальт -Інститутом ОПП «Гештальт-підхід» (Росія), Інститутом фізіології і санокреатології Академії наук Молдови.

Упродовж року здійснювалася творча співпраця з іноземними членами НАПН України Романом Трачем (США) та Іолантою Вільш (Польща). У співробітництві з Ярославським університетом ім. П.Г. Демідова успішно виконано дослідницьку тему «Генеза інтелектуальних метакогніцій». Упродовж року у формі очних, заочних (стендові доповіді, публікації) та інтернет-зустрічей здійснювався постійний професійний діалог з науковцями та практиками з Німеччини, Польщі, Угорщини, Росії, Білорусії, Естонії, Швейцарії, Нікарагуа. Взято участь у підготовці англійською мовою двох Інформаційних бюлетенів Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP), а також електронні варіанти цих інформаційних бюлетенів, що розміщені на сайті European Network of Organizational and Work Psychologists; взято участь у роботі координаційного комітету Європейської мережі організаційної психології та психології праці (ENOP).

Активну міжнародну діяльність здійснює директор Інституту С.Д. Максименко в якості іноземного члена Російської академії освіти, дійсного члена Міжнародної Ради психологів (США), дійсного члена Європейської академії природничих наук (ФРН). За сприяння у створенні та розвитку Польської асоціації організаційної психології член-кореспондент НАПН України Л.М. Карамушка стала її почесним членом.

У 2013 році Інститутом організовано і проведено в Україні 13 міжнародних наукових заходів, у роботі яких взяли участь понад 1500 науковців з України, Білорусі, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Італії, Канади, Литви, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, США, Угорщини, Франції. Учасники конференцій та симпозіумів обговорювали питання методологічних і теоретичних проблем соціалізації особистості, онтогенетичних проблем соціалізації особистості, економічної соціалізації особистості, ресоціалізації особистості; міждисциплінарні питання прогностичного аналізу вирішення соціально-психологічних проблем урбанізації та рекреації регіонів, різні аспекти експертного оцінювання наявної ситуації; впровадження інноваційних здобутків за напрямом медичної психології, психотерапії та психіатрії; навчання ефективним методикам психологічного та психотерапевтичного впливу та інші, відбулися майстер-класи з психодрами. Результати наукових заходів знайшли відображення у збірниках матеріалів конференцій, збірках наукових праць, тез доповідей та випусках наукових фахових видань. Підготовлено теоретико-методичні матеріали для учасників семінару-практикуму для використання у навчально-виховній роботі з обдарованими дітьми. Прийнято рішення про міжнародне співробітництво у галузі підготовки педагогів для роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Водночас, співробітники Інституту взяли участь в організації та проведенні першого міжнародного наукового заходу у Польщі – Симпозіуму Європейської асоціації практичної й організаційної психології. Водночас, науковці Інституту взяли участь у 24 міжнародних наукових заходах у Німеччині, Польщі, Росії, Франції, Швеції.

В Інституті продовжувалася робота, спрямована на посилення співпраці з зарубіжними партнерами у галузі наукових видань. Зокрема, науковці Інституту є членами наукової ради журналів: «Вчителі і школа», «Екологія і здоров’я», Сек’юрітологія ( Польша), входять до редакційних колегій журналів «Одаренный ребенок» та «Психологический журнал» (Росія), «Психологія виховання» та «Humanistic and Social Sciences» (Польша). У свою чергу, до редакційної колегії Інститутського електронного видання «Технології розвитку інтелекту» включено 3 іноземних членів.

У цілому, міжнародне наукове співробітництво Інституту психології імені Г.С. Костюка у 2013 році було достатньо плідним. Основні завдання щодо забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших держав можна вважати виконаними.

Основними завданнями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України щодо забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших держав у 2013 році були: здійснення міжнародної діяльності та підтримання наукових контактів із міжнародними освітянськими організаціями, окремими педагогічними установами й організаціями зарубіжних країн. Здійснювалися заходи щодо укладення угод про співпрацю; організації та проведення науково-практичних конференцій; обміну науковими делегаціями; публікацій спільних наукових видань; участі співробітників у редакційних колегіях наукових видань за кордоном і зарубіжних вчених у редколегіях збірників наукових праць, що видаються Інститутом. Укладено угоду про наукову співпрацю і впровадження результатів наукових досліджень в соціально-педагогічну практику з Федеральним державним науковим закладом «Інститут сім’ї і виховання» Російської академії освіти. Відповідно до положень укладених угод, Інститут продовжував наукове співробітництво з такими зарубіжними установами: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих РАО (Росія), Римський університет «Ля Сапієнца» (Італія), Український Вільний університет (Німеччина), Люблінський університет імені М.Кюрі-Склодовської (Польща) тощо. Підтримувалися наукові контакти з міжнародними освітянськими організаціями та окремими педагогічними установами різних країн світу: Клубом професійної освіти країн Центральної і Східної Європи, Європейською асоціацією педагогічної освіти (Бельгія), Інститутом міжнародних педагогічних досліджень, Центром порівняльно-педагогічних досліджень Рурського університету, Університетом ім. Г. Гейне (Німеччина), Стокгольмським університетом (Швеція), Університетом м.Вілінгтон (Нова Зеландія), Свєнтокшикською академією ім. Я. Кохановського м. Кельце, Подляською академією м. Сієдлци, Люблінською Політехнікою, Навчальним центром комп’ютерних технологій м. Катовіце, Вищою школою інженерної безпеки і організації праці м. Радом, Політехнікою Ченстоховською, Інститутом педагогіки Ягелонського університету (Польща), Інститутом профтехосвіти РАО, Інститутом розвитку професійної освіти (Росія), Європейським центром розвитку професійної освіти (Греція), Центром освітніх технологій штату Айова, Університетом штату Арізона (США), 10-м Паризьким університетом (Франція) та ін.

Продовжувалася співпраця у Міжнародному освітньому проекті «Україна ― Нідерланди. Освіта і менеджмент».

Спільно з науковим товариством «Польща – Україна» Інститутом організовано і проведено V  Міжнародний польсько-український форум на базі Краківського педагогічного університету, в роботі якого взяли участь 6 наукових співробітників установи.

Діяльність наукових підрозділів Інституту спрямовувалася на дослідження світових тенденцій розвитку педагогічної освіти й професійної підготовки вчителя, вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду розвитку педагогічної освіти, визначення можливості імплементації в підготовку і подальший розвиток педагогів для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах (країни ЄС, США, Канада, Австралія), обґрунтування перспективних напрямів удосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти в умовах запровадження Національної стандартної класифікації освіти.

У 2013 році Інститутом проведено 10 міжнародних наукових заходів в Україні, участь у яких узяли науковці з Італії, Російської Федерації, Молдови, Німеччини, Азербайджану, Республіки Білорусь, Китайської Народної Республіки. За результатами опубліковано збірники матеріалів конференцій, здійснено публікації в педагогічній пресі, підготовлено спецвипуски «Педагогічної газети» та газети «Освіта». Наукові співробітники Інституту здійснили апробацію результатів наукових досліджень у ході роботи 16 міжнародних конференцій в Росії, Туреччині, Литві. Спільно з польськими науково-педагогічними установами опубліковано збірники наукових праць. Підготовлено до друку ХV випуск польсько-українського /українсько-польського щорічника: «Професійна освіта: педагогіка і психологія».

Згідно з планом роботи Національної академії педагогічних наук України та Інституту проблем виховання НАПН України у звітному році його науковці були організаторами та учасниками 58 масових заходів міжнародного рівня, з них: міжнародні з’їзди, конгреси, симпозіуми, форуми – 12, міжнародні конференції – 30, міжнародні наукові семінари – 2, міжнародні педагогічні читання – 1, міжнародні круглі столи –1, міжнародні виставки – 4, інші види міжнародних заходів – 8.

Упродовж року здійснювалося дослідження світових тенденцій розвитку освіти, педагогічної і психологічної наук, оцінка рівня розвитку відповідної галузі в зарубіжних країнах (Росія, Білорусь, Болгарія, Латвія, Норвегія, Польща, Німеччина та США) – дослідження пріоритетних напрямів розвитку теорії та методики виховання, дошкільної та соціальної педагогіки в країнах Європи, Америки та на пострадянському просторі; дослідження пріоритетних напрямів розвитку художньої освіти у межах виконання проекту ЮНЕСКО, постійно відслідковувалися тенденції розвитку дитячого громадського руху.

Налагоджено зв’язки з Російською академією педагогічних і соціальних наук, Ярославським державним педагогічним університетом ім.К. Д. Ушинського, Московською міською станцією юних натуралістів, Московським міським Палацом дитячої творчості, Асоціацією дослідників дитячого руху (Росія); Мінським державним Палацом дітей і молоді, Республіканським екологічним центром дітей та юнацтва (Білорусь); школою №188 ім. Болеслава Орлівського (Польща); Міжнародним табором “Чавдар” (Болгарія); Міжнародним освітнім центром шкільної управи “Заля варна”, ДЮЦ “JK Auseklis” (Латвія); Норвезькою спілкою охорони природи (Норвегія).

Укладено угоди про наукову співпрацю з такими установами: Інститут художньої освіти РАО, Ярославський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Сургутський державний педагогічний університет, Елецький державний університет ім.І.А.Буніна (Росія); Академія ім. Яна Длугоша у Ченстохові (Польща); Науково-досліднмй інститут міжнародної та порівняльної педагогіки Пекінського педагогічного університету (Китай); Евразійський гуманітарний інститут (Казахстан); Науково-методичний заклад “Національний інститут освіти” Міністерства освіти Республіки Білорусь. Інститут став активним виконавцем Міжнародних проектів – “Чорноморська скринька, “Зелений пакет”, “Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті”. Здійснювалася підготовча робота до другого етапу міжнародного пілотного проекту ЮНЕСКО: “Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті”. Згідно з Меморандумом про експертне співробітництво в інтересах сталого розвитку, підписаним у ході Другої регіональної зустрічі експертів з художньої освіти з міжнародною участю “Питання й перспективи художньої освіти і освіти через мистецтво у країнах СНД: розвиток творчого потенціалу в ХХ1 ст.” (Мінськ), здійснюється діяльність у рамках проекту на 2009-2014роки.

Співробітники Інституту проблем виховання залучалися до розробки навчально-методичних комплектів для посібників “Зелений пакет” у рамках проекту Регіонального екологічного центру у Центральній та Східній Європі “Зелений пакет”, що реалізується в 15 європейських країнах, навчання в яких пройшли 22 тис. вчителів та 2,3 мільйони школярів. В Україні проект упроваджується за сприяння Міністерства освіти та науки України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Результатом участі в міжнародному проекті “Кожна краплина має значення” стала презентація навчального Комплексу з вивчення Чорного моря “Чорноморська скринька”, підготовленого міжнародною авторською групою за підтримки Організації чорноморського економічного співробітництва, Постійного секретаріату Чорноморської комісії, Турецького представництва Всесвітнього фонду дикої природи, Програми розвитку ООН (ПРООН) та компанії “Кока-Кола”. Проектом передбачено впровадження навчально-методичного комплексу у школи та позашкільні заклади АР Крим, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Окрім України, Комплекс буде видано національними мовами у Болгарії, Грузії, Румунії, Росії, Туреччині.

На базі Інституту проблем виховання функціонує кафедра ЮНЕСКО “Превентивна освіта і соціальна політика”, основними завданнями якої є: створення системи превентивного виховання в системі освіти; визначення пріоритетних стратегій реформування соціальної політики щодо превентивної освіти; надання практичної допомоги освітнім закладам усіх типів і рівнів акредитації; консультування керівних органів і органів освіти; спрямування національних програм з питань попередження наркоманії, ВІЛ/СНІДу, правопорушень у контексті міжнародних стандартів. Вона об’єднує зусилля педагогів, психологів, соціологів, медиків, юристів. Упродовж своєї діяльності кафедрою скоординовано взаємодію з міжнародними партнерами з Болгарії, Румунії, Грузії, Росії; розробляється методична база превентивної освіти, технології її впровадження в Україні; створено міжнародний фонд інноваційних освітніх систем; проводяться міжвідомчі дослідження з проблем поширення негативних явищ у молодіжному середовищі та їх превенції; створено і поповнюється банк даних вітчизняних і зарубіжних програм з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, роботи спеціалістів-тренерів з питань формування лідерських якостей у молоді та ін.; налагоджено мережу кореспондентсько-консультативного обміну інформацією через мережу ІНТЕРНЕТ з ЮНЕСКО, іншими програмами ООН, міжнародними і вітчизняними державними і недержавними організаціями.

У звітному році Інститут спеціальної педагогіки НАПН України здійснював активну багатоаспектну діяльність щодо зміцнення та розширення міжнародних зв’язків, пріоритетними напрямами якої є: проведення спільних досліджень, упровадження інноваційних наукових проектів; поширення передового досвіду та сучасних тенденцій у галузі спеціальної освіти; проведення спільних наукових заходів; програма стажування науковців, аспірантів; робота з підготовки науково-методичного журналу для його представлення у міжнародних наукометричних базах і популяризації видання в світовій системі наукових комунікацій.

Відповідно до укладених угод з Університетом Грента МакЮена, Університетом Альберти (Канада) і Спеціальним навчально-виховним центром для глухих і слабочуючих дітей та молоді імені Івана Павла ІІ в Любліні (Польща) продовжувалася співпраця з різних напрямів спільних наукових досліджень, практичної роботи, популяризації наукових здобутків. Результати такого співробітництва знайшли своє відображення у матеріалах, опублікованих не тільки на сторінках вітчизняних видань, а й у зарубіжних збірниках наукових праць, фахових журналах, матеріалах інтернет-конференцій (Казахстан, Словаччина), у спільних проектах (Канада-Україна) та здійсненні подальших кроків на шляху до укладення угод про співпрацю (Словаччина).

Продовжено вивчення наукових досліджень і світового досвіду роботи з дітьми з порушеннями зору (Канада, США, Польща, Нідерланди). Його вивчення відбувалось і безпосередньо під час закордонних відряджень науковців Інституту до Білорусі, Польщі, Німеччини для участі у міжнародних заходах. Започатковано низку нових проектів з різних проблем спеціальної освіти, зокрема, канадсько-український експеримент “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження інклюзивного навчання. Здійснення та реалізація експерименту відбулася у співпраці з міжнародними партнерами: Університетом Грента МакЮена, Університетом Альберти, Канадсько-українським Альянсом глухих і слабочуючих, Регіональною коаліцією за інклюзивну освіту в місті Едмондтон (Канада) та ін.

2013 рік був завершальним і для українсько-голандського проекту „НА СОНЦІ”. В рамках проекту у квітні 2013 року спільно зі спеціалістами Royal Visio (Нідерланди) та з вчителями пілотних шкіл проекту міст Чернігів і Слов’янськ здійснено адаптацію іноземних практик діагностування розвитку та методик навчання дітей зі складною структурою порушення (порушеннями зору та слуху, розумового розвитку, з розладами аутичного спектру, опорно-рухового апарату), розробку програмно-методичного та дидактичного забезпечення дітей з важкими порушеннями зору в умовах консультативних пунктів «Лучик» та «Світло Надії». Основною метою експерименту «Перспектива 21/3: Інтеграція дітей з синдромом Дауна в освітнє середовище» – наукова розробка та методичне забезпечення створення ефективного освітнього простору з інтеграції дітей з синдромом Дауна в спеціальне освітнє середовище. Здійснення та реалізація експерименту відбувається у співпраці з Всеукраїнською благодійною організацією «Даун Синдром» (Великобританія), Спеціалізованою школою «De Rank» (Нідерланди), Благодійним фондом «Даунсайд Ап», Центром ранньої допомоги (Росія), Громадською організацією «Культурно-просвітницький Центр сприяння розвитку християнської культури та освіти». Науковці Інституту активно долучаються до участі у міжнародних проектах світової наукової спільноти, зокрема, до розробки інтернаціонального проекту ім. Леонардо да Вінчі – «Поширимо жест», що реалізується з 2008 року в рамках програми «Передача інновацій», підтриману Шведським міжнародним відділенням освіти і навчання Ради Європи. Проект спрямований на створення інтернет-ресурсу для вивчення базової лексики жестових мов європейських країн «Відеожестівник». Упродовж 2013 року українською командою проаналізовано, підготовлено й розміщено в базі інтернет-ресурсу понад 8 тис. відеозразків жестових одиниць і жестосполучень природної української жестової мови. Співробітники Інституту брали активну участь у міжнародних наукових заходах, цінність яких полягає у презентації досягнень вітчизняної науки та практичного досвіду, ознайомленні зі спеціально-педагогічним досвідом Словаччини, Чехії, Польщі, Америки, а також створенні спільної програми науково-експериментальної роботи.

Упродовж звітного року науковці Інституту брали участь у підготовці та проведенні 12 міжнародних форумів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, робочих зустрічей, виставок у Білорусі, Казахстані, Німеччині, Польщі, Росії.

У контексті співпраці з Університетом Грента МакЮена (Канада) підготовлено розділ «Спеціальна освіта сьогодні в Україні», що входить до міжнародної збірки «Special Education: An International Perspective» і складається з трьох частин: «З історії становлення спеціальної освіти в Україні», «Від тоталітаризму до інклюзії: на шляху до незворотних прогресивних освітніх змін», «Сучасний стан та перспективи розвитку інклюзії як невід’ємної складової єдиної системи освіти в Україні».

У ході стажування в Канаді науковці Інституту відвідали лекції професорів Університету Конкордія, школи в місті Едмонтон, установи, що займаються допомогою дітям, які мають особливі потреби, та їхнім родинам, мали змогу користуватися фондами бібліотеки Університету і спілкуватися зі студентами Університетів Конкордії, МакЮена.

У 2013 році основні завдання і функції Інституту соціальної та політичної психології НАПН України в забезпеченні розвитку та налагодженні наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших держав полягали в активізації роботи за такими пріоритетними напрямами: забезпечення довготривалих зв’язків із міжнародною фаховою спільнотою через членство в міжнародних асоціаціях психологічного профілю; подання публікацій в іноземні, зокрема англомовні, видання; організація міжнародних заходів і заходів з міжнародною участю на території України; представлення результатів наукової роботи на міжнародних заходах за кордоном. У межах виконання науково-дослідних робіт систематично проводився аналіз світових тенденцій розвитку соціально-психологічної та політико-психологічної науки.

Науковці Інституту мали 7 закордонних відряджень, серед яких: 1 – до Турецької Республіки для участі в Європейській конференції з інформаційної грамотності; 1 – до Франції для участі в Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів і проведення майстер-класів з творчої медіаосвіти в межах міжнародної співпраці з мережею ASIFA; 1 – до США для участі у Всесвітній конференції Американської асоціації християнських консультантів 2013 року; 3 – до Москви для участі у Всеросійській науковій конференції “Людина, суб’єкт, особистість у сучасній психології” та у ІХ Міжнародному міждисциплінарному науково-практичному симпозіумі “Рефлексивні процеси й управління” та 1 - до Санкт-Петербурга (Росія) для участі в VІ Міжнародній науково-теоретичній конференції “Комунікативні стратегії інформаційного суспільства”, співорганізатором якої виступив Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Представлення доповідей під час цих заходів про результати наукових досліджень сприяло зростанню авторитету українських дослідників у світі та розширенню міжнародної співпраці.

Організовано й проведено 8 наукових заходів міжнародного рівня, серед них: шість наукових конференцій (у т. ч 1 в онлайновому форматі), один  науково-практичний семінар та один круглий стіл. У їхній роботі взяли участь науковці з Німеччини, Грузії, Білорусі, Литви, Казахстану, Швеції, Румунії, Італії. За результатами проведення видано збірники матеріалів, тези доповідей розміщено у відкритому доступі на порталі “Медіаосвіта і медіаграмотність”. Окрім цього, спільно з Українською школою підготовки спеціалістів плейбек-театру Російсько-української філії Нью-Йоркського Центру Плейбек-Театру організовано й проведено чергову 7-му сесію першого в Україні офіційного міжнародного навчального курсу майстерності плейбек-актора, участь у якій взяли фахівці з Угорщини та Ізраїлю. Співробітники Інституту взяли участь у 113 міжнародних наукових масових заходах, з яких 38 відбувалися за межами України і 75 – в Україні. На них обговорювалося широке коло теоретичних питань із соціальної психології та шляхи використання соціально-психологічного знання на практиці.

За звітний період науковцями Інституту опубліковано 1 монографію у видавництві LAP LAMBERT Academic Publishing (Німецька національна бібліотека), 12 статей у зарубіжних виданнях, тези англійською та російською мовами.

У наступному році передбачається продовжити розпочату роботу щодо включення періодичних видань Інституту в міжнародні наукометричні бази даних. Стратегічним напрямом міжнародного наукового співробітництва залишається збільшення кількості публікацій в іноземних виданнях, розширення кола осіб, зокрема молодих науковців, які беруть участь у здійсненні міжнародної діяльності Інституту.

У звітному році основними завданнями та функціями Інституту вищої освіти НАПН України щодо забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших держав були: організація та проведення спільних наукових досліджень і заходів; стажування науковців; підготовка та проведення спільних науково-практичних проектів.

Наукові співробітники Інституту вивчали провідний міжнародний досвід за напрямами: аналіз особливостей інформатизації вищої освіти у перспективі; аналіз тенденцій розвитку наук і технологій в аспектах руху людства до сталого розвитку; зміни у підготовці кадрів для ВНЗ і наукових установ; медіаосвітні технології в модернізації змісту гуманітарної освіти;; мистецька освіта вищої школи України в контексті євроінтеграції; нормативно-правові основи реалізації фінансової автономії у вищому навчальному закладі; основні освітні тенденції у сучасному світі; розбудова інституційної спроможності та розвиток лідерського потенціалу вищих навчальних закладів; спільність історичної долі як фактор консолідації та розвитку суспільства; тенденції становлення та розвитку врядування у вищій освіті; теоретичний аналіз сучасних механізмів взаємодії системи вищої освіти з державою, бізнесом і ринком праці; університет в контексті європейської інтеграції тощо.

Науковці Інституту взяли участь у 184 наукових заходах міжнародного рівня, а 13 науковців Інституту - у 28 міжнародних наукових конгресах, конференціях і семінарах у Бельгії, Греції, Лівані, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині,Польщі, Португалії, Росії, Румунії, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Швеції, зокрема: «Багатомовна Європа», «Організація і профіль докторських студій», «Науковий дебют – 2013», «Розвиток єдиного європейського освітнього простору: поєднання кращого зарубіжного досвіду з національними традиціями». Водночас, Інститутом здійснено організаційні заходи і проведено шість міжнародних науково-практичних конференцій в Україні.

Протягом 2013 року наукові працівники Інституту вищої освіти НАПН України опублікували свої наукові результати у 66 зарубіжних наукових виданнях.

У складі консорціуму європейських та українських вищих навчальних закладів ІВО у 2013 році виконував завдання Міжнародного проекту «Національна система забезпечення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри» у рамках Програми Темпус, напрям «Структурні заходи», пріоритет «Забезпечення якості освіти».

Інститут вищої освіти співпрацював із понад 30 зарубіжними організаціями, серед яких, зокрема: Акредитаційний комітет Польщі; Виконавче агентство з питань освіти, культури та аудіовізуальних засобів Європейської Комісії; Кваліфікаційне агентство Естонії; Національні Темпус-офіси у Вірменії, Азербайджані, Узбекистані, Україні; Університет Тампере (Фінляндія) та ін.

Розширення й активізація міжнародного наукового співробітництва із зарубіжними спорідненими установами та центрами – один із пріоритетних напрямів діяльності Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Співробітниками Інституту продовжено активну участь у численних координаційних заходах, зокрема, щодо виконання обов'язків міжнародного центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, як національного координатора Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформатизація для всіх».

Продовжувалася наукова діяльність щодо виконання положень угоди про співпрацю МННЦ і Технологічним університетом м. Варна (Болгарія), а також довгострокової угоди з Центром електронного навчання Міжнародної мережі безпеки та співпраці при Технологічному університеті м. Цюріх (Швейцарія), в рамках угоди з ЮНЕСКО «Про продовження діяльності кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Здійснювалося обговорення подальших перспективних напрямів взаємодії у сфері освіти, а також питань щодо інформування про інноваційні зміни в освіті України, інформаційні та педагогічні технології, шляхи розвитку світового IT-педагогічного середовища тощо.

З метою обміну досвідом використання технологій хмарних обчислень у сфері освіти співробітники Інституту взяли участь у роботі науково-практичного семінару «Проблеми відкритої освіти і сучасні інженерно-педагогічні рішення» на базі Школи системної інженерії Каринтійського університету прикладних наук (Австрія), де виступили з доповіддю на тему: «Хмарно орієнтоване середовище навчального закладу: холістичний підхід до організації е-навчання», обговорено також питання подальшого науково-технічного співробітництва, зокрема в сфері створення віртуальних науково-навчальних лабораторій, участі австрійських науковців у підготовці та публікації статей у електронному фаховому виданні Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання». Відповідно до укладеної угоди про взаємодію, співробітники та науковці Школи системної інженерії Каринтійського університету прикладних наук взяли участь у Міжнародному Інтернет-семінарі «Хмарні технології в освіті», що проводився на базі Інституту. До участі залучилися представники Східного університету США.

Упродовж звітного періоду співробітники Інституту долучились до організації й проведення круглого столу в рамках  IX Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» за участі представників Східного університету США, Росії, АР Крим та ін. Взято участь в організації української філії науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», що сприяло обміну й поширенню міжнародного й вітчизняного досвіду використання платформи Moodle в освіті.

У ході роботи міжнародного наукового симпозіуму «Родина перед лицем сучасних цивілізаційних викликів», що відбувався у Польщі, науковці Інституту виступили з доповідями, обмінялися досвідом вивчення умов застосування ІКТ для неперервного розвитку дітей і дорослих, впливу ІКТ на здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Укладено трьохсторонню угоду між Університетом Яна Коханевського у м. Кельце, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та ДВНЗ «Університетом менеджменту освіти».

Науковці Інституту співпрацювали з професорсько-викладацьким складом кафедри громадянської освіти та етики Університету ім. Яна Коменського (Словаччина) у рецензуванні електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання», журналу Scientific Journal of Education Technology (JET) (Китай), збірника праць міжнародної конференції ICL-2013 (Interactive Collaborative Learning) (Росія); є активними учасниками різноманітних програм і освітніх проектів, зокрема, Міжнародної освітньої мережі «АЙОРН», освітньої програми Інтел «Навчанні для майбутнього». Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між МОН та компанією «Майкрософт Україна», за підтримки дослідницької компанії Cross Tab research of Bellevue (США), спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України продовжено роботу у рамках програми «Партнерство у навчанні».

Так, у січні 2013 року в Лондоні, в рамках Британської виставки освітніх технологій, на конкурсі «Appathon», відповідно до програми «Партнерство у навчанні» компанії «Майкрософт Україна», співробітники Інституту вибороли друге призове місце у номінації «Народне визнання» представивши власну розробку - макет освітнього електронного ресурсу. За результатами конкурсу молодих інноваційних дослідників внесено до списку 20 кращих педагогів світу.

Науковцями Інституту здійснено організаційні заходи щодо проведення в Україні та участі за кордоном (Росія, Болгарія, Швейцарія, Німеччина, Словаччина, Польща) у 61 міжнародному науковому заході, де співробітники виступали з доповідями, презентували результати своїх наукових досліджень.

У своїй науковій діяльності Інститут професійно-технічної освіти НАПН України плідно використовує можливості міжнародної співпраці. Протягом 2013 року ІПТО працював над виконанням спільних проектів з Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь), професійною академією «Туран-профі» (Казахстан), над реалізацією грантової програми Європейського Союзу з підтримки професійної освіти і навчання в Киргизькій Республіці.

Так, на початку 2013 року проведено семінар із упровадження модульної методології професійного навчання для фахівців профтехосвіти Киргизстану в рамках продовження багаторічної співпраці з Агенцією професійної освіти. Укладено Меморандум про творче співробітництво між Інститутом та Республіканським науково-методичним центром Агенції професійної технічної освіти Киргизької Республіки. У рамках Меморандуму фахівці професійної технічної освіти Киргизстану запрошувалися для участі у Шостій Міжнародній конференції «Професійне навчання робітників – європейський вибір». Наукові праці фахівців Киргизстану публікуються у збірнику наукових праць «Професійне навчання на виробництві».

У контексті оволодіння досвідом підготовки учнівської молоді до вибору робітничих професій та вивчення теорії і практики профорієнтаційної роботи в інших країнах, підтримуються робочі зв’язки з Академією фізичного виховання у Вроцлаві (Польща), успішно реалізуються наукові проекти за галузевою тематикою із залученням відомих зарубіжних учених: Міжнародний форум «Польща–Україна», «Науковий дебют. Сталий розвиток», циклічні міжнародні конференції.

Наукові співробітники Інституту беруть участь у Міжнародному проекті «TWINING» – «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя», яким передбачається залучення іноземних експертів до виконання тем щодо управління професійною освітою, впровадження інноваційних методик навчання, розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти тощо, що розпочався у січні 2013 року і триватиме до жовтня 2014 року. З 2013 року Інститут бере участь у проекті ТЕМПУС, метою якого є розробка навчальних програм з екологічної освіти в системі безперервної освіти вчителів і викладачів у контексті багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії та Україні. Розроблені курси підвищення кваліфікації пройдуть процедуру погодження з партнерами з ЄС. Інститут спільно з Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії  Гжегожевської у Варшаві, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих РАО взяв участь у роботі VII Міжнародної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Результати роботи з підручникотворення для системи ПТО щодо створення електронного підручника «Електротехніка з основами промислової електроніки» для професійно-технічних закладів будівельної галузі в платформі дистанційного навчання MOODLE апробовані на VI Міжнародному семінарі в Університеті Миколая Коперніка (Польща), прочитано лекцію «Управління навчальною діяльністю студентів в інформаційному суспільстві» для представників 8 вищих навчальних закладів Польщі, Центру підвищення кваліфікації вчителів, 16 управлінь освіти, 8 ліцеїв та гімназій Польщі з 21 міста Польщі.

ІПТО має давні зв’язки з німецькими колегами, адже за підтримки українсько-німецьких проектів «Підтримка реформи ПТО в Україні» та «Реформування системи ПТО з урахуванням енергоефективності» в Інституті створено і активно функціонують Центри сучасних професій і технологій навчання, здорового способу життя та енергоефективності. Науковці Інституту обговорювали з представниками Університету Західного Мічігану завдання американської та української науки й практики у сфері професійної освіти; взяли участь у щорічній науковій конференції Європейської Асоціації дослідників у сфері освіти; надавали консультації експертам Світового Банку з питань нормативно-правового забезпечення, реформування, структури функціонування та стану професійно-технічної освіти в Україні. Разом з представниками Міністерства освіти та науки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства економіки, Федерації роботодавців та Федерації професійних спілок, підприємств та навчальних закладів брали участь у підсумковому дистанційному семінарі Світового банку з питань розвитку трудового потенціалу в Україні. Упродовж 2013 року взяли участь у серії семінарів зі створення професійних стандартів кваліфікацій з робітничих професій, що проводилися Британською Радою в Україні у рамках проекту «Українсько-Британські діалоги». У рамках співпраці з Міжнародною організацією праці розроблено проект професійного стандарту з оздоблення і утеплення фасадів одноповерхових і багатоповерхових будинків. Окрім цього, науковці Інституту, під керівництвом експертів Міжнародної Організації Праці у рамках Проекту МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами», працювали над проблемою «Акредитація та визнання неформального та неофіційного навчання». Взято участь у розробленні документації з атестації робітників сфери послуг за результатами неформального навчання, підготовці і проведенні практичної складової атестації кухарів. Окрім вищезазначених організацій, Інститут співпрацює з Субрегіональним бюро МОП в країнах Східної Європи та Центральної Азії, Європейським фондом освіти.

У 2013 році міжнародне наукове співробітництво Інституту обдарованої дитини НАПН України здійснювалось відповідно до основних завдань і напрямів роботи щодо сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його освітніх і культурних потреб відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, а також самореалізації кожної особистості.

Підготовлено тексти угод між Інститутом обдарованої дитини, НЦ “Мала академія наук України” та Центром ТеоПракс при Інституті хімічних технологій Фраунгоферського товариства (ФРН) про створення Комунікаційного центру ТеоПракс в Україні; угоди про співпрацю з Міжнародним центром досліджень обдарованості м. Мюнстер (Німеччина); договір про співробітництво із Саратовським національним університетом ім. М.Г.Чернишевського (Росія), щодо співпраці в галузі психології обдарованості. Досліджено світові тенденції розвитку освіти, педагогічної і психологічної науки в рамках ТЗ «Науково-методичні засади підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності». Досліджувалися проблеми організації роботи з обдарованими дітьми Австралії, Італії, Чехії, Бразилії, Португалії, ФРН. Підготовлено до друку довідкові видання серії «ПРОсвіт» про досвід підтримки та розвитку обдарованості у цих країнах, а також про використання ІКТ у галузі освіти, побудову у Південній Кореї системи смарт-освіти та ініціатив уряду з розповсюдження інноваційних методів навчання у світі. У серії «ПРОсвіт» ведуться дослідження досвіду підтримки та розвитку обдарованості у Польщі, Туреччині, Гонконгу, Австрії, Бельгії, Швейцарії тощо.

З метою поширення досвіду використання результатів досліджень космосу для підвищення пізнавальної мотивації учнів і студентів, представлення методики викладання і навчання ТеоПракс в Україні, у 2013 році в Інституті перебували представники Мюнхенського технічного університету, Центру ТеоПракс Інституту хімічних технологій Фраунгоферського товариства, Штуттґартського університету. У травні за участі іноземних гостей проведено цикл семінарів з методики ТеоПракс для провідних педагогічних установ-партнерів Інституту обдарованої дитини. Обговорено можливості програмного комплексу «Лонгитюд-ЭДК» щодо його використання в Україні, зокрема, перекладу тестів українською мовою та можливості створення спільної методики для дослідження і виявлення обдарованості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Науковці Інституту взяли участь у Програмі першої наукової школи Малої академії наук в Аргонській Національній Лабораторії (США), за результатами якої підготовлено аналітичні матеріали про зарубіжний досвід, семінар, лекцію для слухачів Малої академії наук. У ході підсумкового заходу Програми презентовано освітній модуль наукових досліджень з проблеми зміни клімату. Науковці Інституту взяли участь у програмі ХХ Міжнародної конференції молодих учених «ICYS - 2013» (Індонезія). Успішна участь 6 юних науковців - членів Малої академії наук України в конкурсних змаганнях дослідницьких робіт - п'ять медалей, диплом та спеціальний приз, як один із результатів упровадження наукового дослідження за темою «Науково-методичні засади розроблення мережевих технологій і баз знань з підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності». Проведено зустрічі з провідними фахівцями з досліджень феномену обдарованості та підтримки обдарованих дітей у ФРН, представлено систему роботи з обдарованими дітьми в Україні; запропоновано проведення спільних заходів для обдарованих дітей з України та землі Північний Рейн-Вестфалія; налагоджено зв’язки з Міжнародним центром досліджень обдарованості (ICBF).

Продовжується співробітництво з Тегеранською школою «Фаджр» (Іран). Здійснювались спільні наукові дослідження та проекти у рамках Угоди між Інститутом та Університетом м. Клайпеда (Литва), Університетом П’єра і Марії Кюрі (Франція). Інститутом організовано та проведено Міжнародний конгрес «Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід» за участі зарубіжних науковців. Науковцями Інституту представлено 2 доповіді на Всесвітній конференції в США про рівень і значення отриманих в ІОД результатів наукових досліджень.

Міжнародне співробітництво Університету менеджменту освіти НАПН України у 2013 році спрямовувалося на розвиток співпраці з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами і професійними інституціями, з профільними академіями та навчальними закладами різних країн світу.

Важливим позитивним підсумком розвитку міжнародного співробітництва Університету стало те, що окрім 8 навчальних закладів і установ (Академія підвищення кваліфікації і професійної підготовки працівників освіти, Заклад Російської академії освіти «Інститут педагогічної освіти» (Росія), Республіканський інститут підвищення кваліфікації керівних і науково-педагогічних кадрів системи освіти Казахстану, Державний заклад освіти «Академія післядипломної освіти», Заклад освіти «Республіканський інститут професійної освіти» (Білорусь), Бакинський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів, Азербайджанський інститут вчителів (Азербайджан), Науково-освітній комплекс «Американський Давіда Лівінгстона університет Флориди – Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет – українське представництво Московського гуманітарно-економічного інституту»), які є його іноземними партнерами, у 2013 році Університетом укладено угоди ще з чотирма   зарубіжними партнерами із США, Узбекистану, Росії та Польщі.

Відповідно до постанови Президії НАПН України «Про представлення публікацій учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій» та з метою забезпечення ефективної організації доступу до електронних ресурсів наукометричних баз Scopus, Web of Science і наукової періодики провідних світових видавництв Elsevier, Springer в Університеті активізовано діяльність щодо представлення публікацій учених УМО відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних. Підготовлено необхідний комплект документів і відправлено заявку на включення збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» та електронного видання «Теорія та методика управління освітою» до міжнародної  наукометричної  бази даних Scopus. До складу їхніх редакційних колективів залучено іноземних партнерів з Росії, Узбекистану, США.

Постійно здійснюється координація представлення публікацій учених Університету у світовій системі наукових комунікацій. У 2013 році 40 публікацій науково-педагогічних працівників Університету представлено в іноземних наукових виданнях. Електронному фаховому виданню «Теорія та методика управління освітою» надано ISSN 2310-2411. 

Уперше в Університеті відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти», що проводилася за участі наукових установ Національної академії педагогічних наук України, Національного Темпус-офісу в Україні, Інформаційного центру DAAD у Києві, Британської ради в Україні, Німецької неурядової організації «Німецьке об'єднання народних університетів» (DVV International), регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти та вищих навчальних закладів України, наукових установ і вищих навчальних закладів Білорусі, Росії, Узбекистану. У ході конференції обговорено широкий спектр питань із міжнародної діяльності як складової розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти України, Росії, Білорусі та Узбекистану, важливість таких заходів для встановлення нових наукових зв'язків, об’єднання науково-педагогічного потенціалу різних держав для вирішення актуальних проблем післядипломної педагогічної освіти.

Представники Університету разом із працівниками Міністерства соціальної політики України, Національної академії педагогічних наук України, Федерації роботодавців України, неурядових громадських організацій України, а також міжнародних експертів з Німеччини, Данії та Латвії, взяли участь у зустрічі в Міністерстві освіти і науки України, проведеної за ініціативи Представництва німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних університетів» (DVV International) в Україні, де презентовано проект Концепції розвитку системи освіти протягом усього життя. Обговорено також питання співпраці з DVV International в Україні у сфері освіти дорослих, започаткування проекту з напряму андрагогіки, розвитку співпраці з навчальними закладами Німеччини. У рамках співпраці з Європейською асоціацією освіти дорослих та за підтримки німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних університетів» представник Університету взяв участь у навчальному курсі програми Європейського Союзу Grundvig «Освіта дорослих та освіта упродовж життя у Європі – презентація для молодих науковців» у Бельгії. Було представлено діяльність Університету менеджменту освіти. У навчальному курсі взяли участь представники Ірландії, Італії, Албанії, Великої Британії, Данії, Іспанії, Фінляндії, Македонії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Сербії, Косово, які презентували свій досвід роботи з освіти дорослих.

Протягом звітного періоду відбулися відрядження науково-педагогічних працівників Університету до освітніх установ Польщі, Азербайджану, Канади, Росії та Бельгії з метою налагодження та розвитку спільної наукової, науково-дослідної та науково-методичної діяльності в галузі освіти.

У 2013 році Університетом організовано 22 міжнародних масових заходи та взято участь науково-педагогічними працівниками Університету у 92 міжнародних масових заходах. За підсумками участі в міжнародних виставках Університет нагороджено трьома Золотими медалями.

Міжнародне наукове співробітництво Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського здійснювалося за такими напрямами: проведення та участь у міжнародних наукових заходах в Україні; практичне втілення результатів міжнародного наукового співробітництва.

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського спільно з бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу», участі 145 фахівців. Науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського також брали участь у роботі численних міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів, де виступали з доповідями.

Упродовж року проводилося дослідження світових тенденцій бібліотекознавства, бібліографознавства, інформаційної діяльності, зокрема: організації, ведення та використання електронних каталогів, бібліотечно-інформаційної діяльності, розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери, корпоративних зв’язків між бібліотеками, інформаційних потреб користувачів, формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, довідково-бібліографічного обслуговування, інформаційного обслуговування віддалених користувачів, особливостей застосування інформаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек.

За результатами вивчення, узагальнення та поширення передового зарубіжного досвіду підготовлено чотири аналітичних матеріали із циклу „Реформування освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід”; проаналізовано особливості реалізації національних систем надання освітніх послуг у Латвії, Литві та Естонії, Швеції, Ізраїлі, наукові підходи до реалізації основних засад концепції корпоративної культури у ВНЗ Російської Федерації; узагальнено позитивний досвід реформування ізраїльських загальноосвітніх навчальних закладів через надання їм автономії; здійснення сертифікації вчителів і структурування академічних ступенів у Швеції; наслідки прибалтійського впровадження принципів Болонського процесу; російський досвід упровадження ідеології корпоративності, корпоративного управління і корпоративних відносин „викладач – студент”. Налагоджено зв’язки з міжнародними культурними центрами, організаціями, фондами, та бібліотеками: Українсько-американський доброчинний фонд „Сейбр-Світло”, Представництво Макміллан Паблішерз в Україні, Німецький культурний центр Гете-інституту, Американська бібліотека, Центр інформаційних ресурсів посольства США, Корпус Миру США. Це дало можливість поповнити фонд ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського документами іноземними мовами. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського продовжувала співробітництво з Науковою педагогічною бібліотекою імені К. Д. Ушинського Російської академії освіти, Білоруською національною бібліотекою. Налагодження зв’язків із спорідненими організаціями за кордоном, зокрема педагогічними бібліотеками, залишається актуальним завданням на майбутнє.

Упродовж 2013 року Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України розвивав існуючі та започатковував нові міжнародні зв’язки. Фахівці Центру є членами міжнародної експертної та робочої груп у проекті «Створення передумов для реформування закладів соціальної реабілітації для неповнолітніх правопорушників, котрі не досягли віку кримінальної відповідальності в Україні». Продовжується діяльність українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» за підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку CIDA. Швейцарське бюро співробітництва в Україні запросило представника Центру до складу робочої групи з проблем міграції та торгівлі людьми. Налагоджено співпрацю з Люблінським католицьким університетом і Вищою школою економіки та інновацій в Любліні (Польща). Досягнуто домовленості про обмін науковими розробками та інформацією, проведення спільних конференцій і навчальних семінарів; прочитано лекції про стан і розвиток психологічної служби системи освіти України. Центром організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу», в роботі якої взяли участь 236 науковців, зокрема із Білорусі, Польщі, США. За результатами її роботи підготовлено і надруковано збірник матеріалів. Здійснюється обмін науковими доробками з Сиктивкарським державним університетом (Росія).

Основними завданнями Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у забезпеченні розвитку та налагодженні наукових зв’язків із спорідненими науковими установами є: укладення угод про співпрацю; участь у міжнародних наукових заходах, що проводяться як в Україні, так і за кордоном; обмін друкованими виданнями. Науковці Центру досліджують світові тенденції розвитку освіти, педагогічної та психологічної наук, оцінюють рівень розвитку відповідної галузі в зарубіжних країнах. У цілому, науковці Центру взяли участь у 50 міжнародних заходах в Україні та за кордоном: 42 конференціях, двох семінарах, трьох конгресах, двох форумах, одних педагогічних читаннях. Дванадцять наукових статей надруковано у зарубіжних виданнях.

У звітному році Південний науковий центр НАПН України співпрацював з Міжнародною асоціацією психологів, Університетом Луізвіль (США), Амстердамським університетом (Нідерланди); Міжнародною академією психологічних наук і Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова (Росія). Продовжувалася робота з розширення співпраці з представництвами ООН, ЮНЕСКО, Європейської комісії в Україні, Центром інформації та документації, директоратом з питань молоді Ради Європи.Кримський науково-методичний центр управління освітою НАПН України успішно співпрацював із науковцями Білорусі та Росії, які досліджують подібні науково-дослідні проблеми. З метою обміну досвідом у сфері лінгвокультурних і соціокультурних проблем Центр приймав своїх колег із Білорусі, Греції, Ємену, Латвії, Польщі, Росії. Результатом співпраці з польськими колегами підготовлено російсько-українсько-польський навчальний тематичний словник «Ширше коло», а підсумком співпраці з арабськими колегами став російсько-українсько-арабський варіант відповідностей формул мовного етикету. Продовжується робота над російсько-українсько-арабським варіантом словника «Ширше коло».

Належно оцінюючи здобутки наукових установ НАПН України у сфері міжнародного наукового співробітництва необхідно зазначити, що вони далеко не в повній мірі використовують свій творчий потенціал для розширення участі в міжнародних проектах; більш активної співпраці з міжнародними організаціями і фондами; для підтримки участі обдарованої молоді в міжнародних інтелектуальних конкурсах та дослідницьких програмах; активізації наукового стажування за кордоном молодих науковців, аспірантів, докторантів задля розвитку української педагогічної і психологічної науки, зміцнення її авторитету на міжнародній арені.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал