И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка8/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Естетико-екологічний потенціал квітникарства. Сучасне озеленення населених пунктів і закладів освіти. Традиційні українські квіти, дерева, кущі. Обрядове значення квітів.

Охорона дикорослих гарноквітучих рослин.Практична частина. Закладання у колекційному відділку ділянки колекції рідкісних квітково-декоративних рослин. Складання картотеки представників місцевої флори, що підлягають охороні.

Екскурсія до парку.

2. Інтродукція квітково-декоративних рослин (12 год.)

Теоретична частина. Поняття про інтродукцію та акліматизацію рослин. Профілактичні та санітарні заходи. Акліматизація квітково-декоративних культур відкритого та захищеного ґрунту. Вивчення та введення в культуру дикорослих рослин, правила догляду за ними.

Практична частина. Розмноження та догляд за новими видами та сортами квітково-декоративних рослин. Фенологічні спостереження за розвитком рослин у теплиці, на навчально-дослідній земельній ділянці, у природі. Рослини Червоної книги України.

3. Об’єкти захищеного ґрунту (37 год.)

Теоретична частина. Типи культиваційних споруд об’єктів захищеного ґрунту (теплиця, оранжерея, зимовий сад, парник). Призначення і асортимент рослин шкільної теплиці. Квітково-декоративні рослини. Вигонка дворічних та багаторічних квітів у теплиці. Вирощування однорічників на зріз.

Гідропоніка.

Використання парників (вирощування розсади одно-, дво-, багаторічних квітів, живцювання декоративних кущів тощо). Роль органічних та мінеральних добрив у вирощуванні квітів захищеного ґрунту. Ґрунтові суміші.

Основні вимоги та методи проведення дослідницької роботи в теплиці. Економічне обґрунтування експлуатації тепличного господарства.Практична частина. Вегетативне розмноження різних груп квітів. Пересаджування кімнатних рослин. Інтегрований захист кімнатних рослин відшкідників і хвороб. Складання графіка та проведення поточного догляду за рослинами в теплиці. Підготовка ґрунтосумішей.

Екскурсія до тепличного комплексу, зеленого господарства.

4. Особливості вирощування кімнатних рослин (27 год.)

Теоретична частина. Історичні відомості та легенди про квіти, що використовуються у зовнішньому озелененні. Основні види кімнатних квітів та особливості їх вирощування. Правила внесення добрив для підживлення кімнатних рослин. Правила догляду за кімнатними квітами.

Фітодизайн. Правила розміщення кімнатних квітів в інтер’єрах. Сучасний дизайн зимових садів, інтер’єрів. Фітокомпозиції.Практична частина. Догляд за кімнатними рослинами. Оформлення інтер’єру закладу освіти кімнатними рослинами. Визначення необхідності пересаджування рослин. Етикетування та виготовлення паспортів кімнатних рослин. Складання довідника та календаря квітування найбільш поширених кімнатних рослин. Складання календаря підживлення кімнатних рослин.

Створення фітокомпозицій. Фенологічні спостереження за ростом та розвитком квітів у теплиці чи оранжереї.Екскурсія до ботанічного саду чи оранжереї.

5. Мистецтво квіткової композиції (27 год.)

Теоретична частина. Розвиток європейської школи флористики та фітодизайну. Вегетативний (природний), декоративний стилі.

Основні форми композиції. Симетрія і асиметрія. Контраст. Фурнітура і упаковка. Підбір ваз, кошиків, підставок.Практична частина. Підбір та підготовка рослинного матеріалу. Виготовлення букетів. Створення композицій та оформлення виставки. Українські традиційні квіти у європейській флористиці. Створення тематичних композицій. Участь у конкурсі «Новорічна композиція».

Екскурсії до квіткової крамниці, відвідування виставок квітів.

6. Квітково-декоративні елементи у ландшафтному дизайні (30 год.)

Теоретична частина. Сучасний дизайн парків, скверів, міст, сіл, закладів освіти, приватних садиб. Стилі оформлення (регулярний та природний). Квітково-декоративні елементи квітників (клумби, рабатки, бордюри, міскбордери, групові та солітерні посадки тощо).

Газон – невід’ємний елемент квітково-декоративного оформлення. Види трав для газону. Вертикальне озеленення. Рослини для вертикального озеленення. Основні види квітково-декоративних композицій (партер, квітники, розарій, жоржинарій, екзотарій, альпінарій, змішані бордюри, оформлення відкритих водойм).Практична частина. Створення проектів зовнішнього озеленення школи, позашкільного навчального закладу. Підбір рослин для закладання клумб, міскбордерів. Догляд за газоном. Підбір рослин для бордюрів, рабаток.

Екскурсії до зелених господарств. Ознайомлення з професіями квітникаря, агронома, озеленювача, ландшафтного дизайнера. Озеленення навчального закладу або своєї садиби. Догляд за висадженими рослинами на клумбах. Участь у конкурсі «Галерея кімнатних рослин».

7. Декоративні дерева і кущі в озелененні (21 год.)

Теоретична частина. Садово-паркова архітектура. Використання хвойних порід у створенні парків, озелененні міст і сіл. Біологічні особливості декоративних дерев та кущів. Основні способи розмноження декоративних дерев та кущів. Догляд за ними у різні пори року. Досягнення науки у створенні нових сортів декоративних кущів, хвойних порід.

Практична частина. Розроблення проекту озеленення. Закладання дендрарію. Заготівля та укорінення живців декоративних дерев, кущів, догляд за ними. Закладання розсадника, догляд за ним. Виготовлення гербарію, колекції насіння, плодів декоративних дерев і кущів.

Екскурсії до розсадника, ботанічного саду, парку.

8. Основи дослідницької роботи (18 год.)

Теоретична частина. Методика проведення дослідницької роботи з квітникарства. Інновації та інноваційна діяльність у квітникарстві.

Практична частина. Закладання дослідів. Проведення фенологічних спостережень. Оформлення документації. Виготовлення наочних посібників. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях, конкурсах.

Екскурсія до ботанічного саду, науково-дослідної установи.

9. Озеленення території навчально-виховного закладу (32 год.)

Теоретична частина. Вибір стилю та підбір квітково-декоративних рослин для зовнішнього озеленення навчального закладу.

Влаштування квітників. Створення газону та правила догляду за ним. Квіткове оформлення газону.

Особливості ландшафтного проектування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Основні вимоги до планування, розміщення квітково-декоративних рослин на навчально-дослідній ділянці.

Агротехніка вирощування квітів на навчально-дослідній ділянці та у квітниках.Практична частина. Вирощування розсади квітів. Пікірування розсади квітів. Висаджування розсади. Висаджування клумб та догляд за ними. Участь у трудовій акції «Парад квітів біля школи». Складання каталогу квітів колекційної ділянки.

Екскурсія до парку, зеленої зони міста.

10. Підсумок (6 год.)

Практична частина. Презентація рефератів, альбомів та дослідницьких робіт. Підготовка виставки робіт.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• групи рослин, що використовуються у внутрішньому озелененні;

• агротехніку вирощування квітково-декоративних рослин;

• основні види сучасного озеленення та фітодизайну приміщень.


Вихованці мають вміти:

• розпізнавати різні види квітково-декоративних рослин;

• вирощувати квітково-декоративні рослини захищеного ґрунту;

• вести щоденник спостережень;

• створювати різні види квіткового оформлення.
Вихованці мають набути досвід:

• проведення дослідницької роботи;

• вирощування квітково-декоративних рослин;

• догляду за квітково-декоративними рослинами.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

обладнання спеціалізоване: декоративні горщики та кашпо для квітів, ємкості для практичних робіт, вази, декоративні плошки;

інструменти: секатори, ножиці побутові, лопатки, сапки, лопати садові, ножі, садові ножиці, підставки, кошики;

матеріали: ґрунтосуміші, дренаж, квітково-декоративні рослини, фурнітура, дріт, папір, ватман, скоч, анкор, тейп-стрічка, оазис, декор, живі квіти та зелень.


ЛІТЕРАТУРА

1. Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти місяців. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: Урожай, 1986. – 176 с.

2. Заверуха Б. В., Шемшученко Ю. С. та ін. Рослини Червоної книги. – К.: 1985. – 136 с.

3. Залотницький Л. Ф. Квіти в легендах і переказах. – К.: Урожай, 1992. – 196 с.

4. Капранова Н. Н. Комнатные растения в интерьере. – М.: Изд-во Московского университета, 1989. – 187 с.

5. Корниенко Т. С., Добруцкий И. И. Искусство цветов: Иллюстрированное методическое пособие по технике аражировки цветов. – К.: МСВП «Компьютерные системы», 1992. – 175 с.

6. Коляда М.Г. Тайны растительного мира. Удивительные факты из жизни растений. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 272 с.

7. Комнатные растения. Новейший справочник. Составитель: Новоселова Т.А. – М.: ООО «ИКЦ «ЛАДА», 2005. – 480 с., ил.

8. Кохно Н. А. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений. – К.: Наукова думка, 1991. – 234 с.

9. Куприенкова И.В. Все о цветах и букетах. – М.: РИПОЛ класик, 2005. – 192 с.

10. Миронова Г.В. Великолепные сухие и искуственные цветы и букеты. – М.: РИПОЛ класик, 2005. – 256 с.

11. Приходько С. Н. Цілюща флора у вашій кімнаті. – К.: Наукова думка, 1990.

12. Приходько С. Н., Михайловская М. Д. Приусадебное цветоводство. – К.: Урожай, 1991. – 120 с.

13. Приходько С. Н., Михайловская М. Д. Цветы в квартире. – К.: Урожай, 1989. – 130 с.

14. Пронников В. А. Икебана или Вселенная, запечатленная в цветах. – М.: Наука, 1990. – 205 с.

15. Рычкова Ю.В. Комнатные растения в вашем доме. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 235 с., ил.

16. Родина В. А. Цветоводство в школе. – М.: Просвещение, 1994.

17. Родионова С. В. Пособие цветовода-любителя. – М.: Цитадель, 2000.

18. Сироватська Л. С., Гречишкін А., Білорусець Є. Ш. та ін. Азбука квітникаря. – К.: Урожай, 1993.

19. Хапова С.А. Все о цветах и экзотических растениях в вашем доме. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 235 с., ил.

20. Хессайонн Д. Г. Все о декоративних растениях. – М.: Кладезь, 1996.

21. Цветы в доме и фитодизайн. Серия: «Мир увлечений». – М.: ООО «Аделант», 2006. – 480 с.

22. Червона книга України /Відп. ред. К. М. Ситник. – К.: Наукова думка, 1980. – 504 с.

23. Черевченко Т. М. Довідник квітникаря-любителя. – К.: Урожай. – 1994. – 368 c.

24. Школьник Ю. Растения. Полная энциклопедия. – М.: Эсмо, 2006. –

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ФЛОРИСТИКА»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З давніх часів природа була стимулом творчого натхнення у всіх видах мистецтва. Ні один жанр мистецтва не був так близько пов’язаний зі світом природи, як мистецтво флористики та фітодизайну. Вивчаючи рослинний світ, відкриваючи закони природи, людина не тільки збагачується знаннями, але й виховує в собі почуття любові та бережливого ставлення до природи, розкриває художні здібності, передає композицію життя природи в її динаміці, багатогранності та красі. Такий зв’язок мистецтва та природи відіграє важливу роль в естетичному вихованні і сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості.

Навчальна програма «Флористика» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 8–11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв. Кількісний склад вихованців – 10–12 осіб.

Мета програми – створення середовища для творчої самореалізації та професійного самовизначення вихованців.

Основні завдання:

• поглибити знання з ботаніки;

• надати знання з історії виникнення європейського фітодизайну, японської ікебани, української флористики;

• надати загальні знання з основ композиції, фітодизайну;

• формувати естетичні потреби вихованців;

• формувати екологічну культуру;

• розвивати техніку і майстерність створення флористичних об’єктів;

• розвивати творчі здібності;

• сприяти професійному самовизначенню.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1 рік навчання – початковий рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік);

2 рік навчання – основний рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).

У перший рік навчання вихованці знайомляться з історією флористики, основними термінами, матеріалами та обладнанням, що використовується у флористиці, методами збереження природного матеріалу; вчаться основним прийомам виготовлення флористичних об’єктів.

Протягом другого року вихованці знайомляться та оволодівають технікою виготовлення більш складніших букетів та композицій з живих та засушених рослин, методами застосування елементів фітодизайну для оформлення інтер’єрів, а також з основами зовнішнього квітково-декоративного оформлення. Вихованці набувають необхідні навички та вміння під час практичних робіт, кількість яких значно перевищує теоретичні.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

З метою професійного самовизначення вихованців програмою передбачені екскурсії до салонів-магазинів, квіткових магазинів, ботанічних садів, музеїв, виставок, а також зустрічі з фахівцями.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах та зборах, виставках, змаганнях, захист навчального проекту або формування портфоліо.

Критерії атестації на отримання свідоцтва про позашкільну освіту: підсумкова атестація, тестування, залік, екзамен.


Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

6

-

6

2.

Історія флористики

9

3

12

3.

Матеріали і обладнання флориста. Інструктаж з техніки безпеки

6

6

12

4.

Збереження та обробка зрізаного природного матеріалу

9

15

24

5.

Основні стилі європейської школи флористики

18

30

48

6.

Новорічні та різдвяні композиції

9

27

36

7.

Японська школа флористики – Ікебана

6

21

27

8.

Українська символіка у флористиці

12

18

30

9.

Основи екодизайну

6

9

15

10

Підсумок

-

6

6

Разом:

81

135

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Флористика як стародавній вид декоративно-прикладного мистецтва. Рослинні мотиви у народному мистецтві.Практична частина. Екскурсія до магазину квітів, на виставку квітів.

2. Історія флористики (12 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку флористики. Флористика у різних країнах світу. Національні особливості у сучасному мистецтві флористики. Квіти в звичаях та обрядах українського народу.

Практична частина. Робота з літературою, Інтернет-ресурсом. Підготовка рефератів з історії флористики.

Екскурсія на флористичну виставку.

3. Матеріали та обладнання флориста (12 год.)

Теоретична частина. Набір інструментів для флориста: секатор, ніж, садові ножиці, проволока, молоток, цвяхи, спрій. Флористичний та гарячий клей і робота з ними. Призначення та обладнання інструментів. Посуд, підставки, аксесуари.

Практична частина. Техніка роботи з інструментами і обладнанням. Підготовка декоративного матеріалу до роботи.

4. Збереження та обробка зрізаного природного матеріалу (24 год.)

Теоретична частина. Види природного матеріалу та його попередня підготовка: обробка здерев’янілих стебел, стебел, що виділяють молочний сік, обробка зів’ялих рослин. Правила зрізання квітів. Подовження життя квітів після зрізання. Вимоги до якості води. Сумісність квітів. Основні вимоги до рослин при створенні букета.

Практична частина. Зрізування та підготовка квіткової продукції. Методи подовження життя зрізаних квітів. Підбір квітів для букету. Виготовлення букетів.

Екскурсія до тепличного господарства, салону-магазину квітів.

5. Основні стилі європейської школи флористики (48 год.)

Теоретична частина. Школи флористики: європейська, японська, голландська, риси подібності та відмінності. Європейська школа флористики, характерні риси.

Букети: стилі і форми. Правила підбору квітів для букету відповідної тематики та призначення. Оформлення букета. Квіткові композиції та основні тенденції їхньої побудови: лінія, колір, пропорції, фон, текстура, урівноваженість. Сприйняття квіткової композиції: форма, рівновага, гармонія, акцент, нюанс, контраст. Стилі і геометричні форми квіткових композицій. Флористичні форми: кошики, гірлянди, вінки, бутоньєрки, букети і композиції.Практична частина. Виготовлення округлих букетів. Виготовлення трикутних букетів. Виготовлення симетричної композиції. Виготовлення асиметричної композиції. Складання композиції різних форм (кругла, трикутна, півколо). Виготовлення флористичних вінків. Виготовлення гірлянд для оздоблення інтер’єру. Створення композицій у вазах, підставках, кошиках. Оформлення флористичної виставки.

Екскурсія до салонів-магазинів, ботанічних садів, на флористичну виставку.

6. Новорічні та різдвяні композиції (36 год.)

Теоретична частина. Традиції використання рослин у святкуванні Нового року і Різдва Христового в різних країнах світу. Охорона хвойних рослин. Акція «Букет замість ялинки», «Новорічна композиція». Зимові композиції з використанням природного матеріалу: новорічний букет, новорічна композиція, кошик, віночок, гірлянда, сюжетна композиція, форм-робота, новорічний колаж та картина. Символіка матеріалу.

Засніження рослин. Техніка виготовлення новорічних композицій. Стилі новорічних та різдвяних композицій.Практична частина. Підготовка рослин до виготовлення новорічних та різдвяних композицій. Різні способи «засніження» рослин та виготовлення новорічних іграшок. Виготовлення різдвяного вінка. Виготовлення різдвяного дерева. Виготовлення новорічних гірлянд. Виготовлення настільних та підвісних новорічних композицій. Оформлення виставки новорічних композицій.

Екскурсія на виставку новорічних композицій.

7. Японська школа флористики – Ікебана (27 год.)

Теоретична частина. Ікебана, її історія, знайомство з основними школами Ікебани в Японії. Символіка квітів і гілок та їх поєднання в Ікебані. Основні стилі школи Ікенобо: Рікка, Сьокка, Морібана, Нагеїре, вільний стиль «Free style». Основні правила побудови Ікебани. Форми Морібана: Тьокутай (вертикальна), Сятай (похила), Суитай (висяча). Техніка використання наколок (кендзанів). Композиції в низьких та високих вазах.

Практична частина. Методи кріплення квітів та гілок за допомогою наколки (кендзан). Виготовлення ваз (з бамбука, кори, дерева) для композицій у стилі Ікебана. Методи згинання гілок в Ікебані. Підготовка рослин до тривалого зберігання. Виготовлення композицій у низьких вазах і плошках (Морібана). Виготовлення композицій у високих вазах (Нагеїре). Виготовлення композицій вільного стилю «Free style».

Екскурсія до японського центру.

8. Українська символіка у флористиці (30 год.)

Теоретична частина. Історичні відомості мистецтва флористики в Україні. Символіка квітів і рослин. Рослинні мотиви у народному мистецтві. Український віночок. Родинні обереги. Традиції українського народу. Обряди та звичаї, пов’язані з рослинами, та їх відображення у флористиці. Календар народних свят та обрядів.

Практична частина. Підготовка квітів для виготовлення українського віночка. Виготовлення українського віночка. Виготовлення букетів у національному стилі. Виготовлення композицій до національних свят. Виготовлення кошиків до національних свят та урочистостей. Підготовка основи для оберегів. Виготовлення «Родинних оберегів».

Екскурсії до етнографічних, краєзнавчих музеїв, на виставки народного декоративно-прикладного мистецтва.

9. Основи екодизайну (15 год.)

Теоретична частина. Екологічні аспекти дизайну. Концепція розвитку та технології екодизайну. Екодизайн як один із методів вирішення екологічних проблем.

Практична частина. Рослини Червоної книги України. Створення проектів фіто- та екодизайну приміщення. Впровадження проектів фіто- та екодизайну приміщення.

10. Підсумок (9 год.).

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртка.

Практична частина. Підготовка та оформлення виставки робіт гуртківців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• визначення терміну «флористика»;

• основні напрями європейської школи флористики;

• японську школу флористики – Ікебану;

• новорічну,різдвяну та великодню флористику;

• основи екодизайну;

• українську символіку у флористиці.
Вихованці мають вміти:

• підбирати матеріал для флористики;

• обробляти та зберігати рослинний матеріал;

• виконувати всі основні види флористичних робіт;

• складати та оформляти букети.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал