И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка6/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Перший рік, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих лікарських рослин

12

14

36

3.

Біологічно активні речовини лікарських рослин

12

12

24

4.

Культивування лікарських рослин

24

39

63

5.

Основи дослідницької роботи

24

33

57

6.

Технологія заготівлі лікарської рослинної сировини

6

21

27

7.

Підсумок

3

3

6

Разом:

80

134

216


1. Вступ (3 год.)

Лікарські рослини та їх значення для медицини та ветеринарної практики. Класифікація лікарських рослин. Токсикологічна характеристика рослин. Отруйні рослини та їхня характеристика.2. Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих лікарських рослин (36 год.)

Теоретична частина. Лікарські рослини та їх поширення відповідно до адміністративного та ботаніко-географічного поділу України. Збалансоване використання і збереження лікарських рослин. Чинники впливу на стан і динаміку ресурсів в умовах трансформованого природного середовища. Реєстри видів лікарських рослин, що підлягають охороні на території України. Червона книга України. Лікарські рослини регіону, що підлягають охороні.

Практична частина. Визначення лікарських рослин на навчально-дослідній земельній ділянці та дикорослих лікарських рослин, що підлягають охороні. Стан ресурсів дикорослих лікарських рослин, методи їхнього обліку та розрахунок сировинних запасів. Картування місць зростання та заростей окремих видів лікарських рослин.

Екскурсії до природничого музею, до ботанічного саду, парку, науково-дослідної установи.

3. Біологічно активні речовини лікарських рослин (24 год.)

Теоретична частина. Біологічно активні речовини лікарських рослин. Загальна характеристика. Основні класи діючих хімічних речовин: алкалоїди, глікозиди, дубильні речовини, флавоноїди, вітаміни, органічні кислоти, фітонциди, ефірні олії, мінеральні солі.

4. Культивування лікарських рослин (63 год.)

Теоретична частина. Сівозміни лікарських рослин. Особливості внесення добрив. Селекція лікарських рослин, критерії відбору. Інтегрований захист лікарських рослин від шкідників і хвороб. Основні види лікарських рослин, що вирощуються в культурі. Інтродукція та акліматизація. Інноваційні технології вирощування лікарських рослин. Технологія вирощування однорічних лікарських рослин. Загальні особливості технологічних прийомів вирощування однорічних лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характеристика та агротехніка вирощування однорічних лікарських рослин. Озимі: Ромашка лікарська, Череда трироздільна. Ярі ранні: Нагідки лікарські, Подорожник блошиний. Ярі пізні: Аніс звичайний, Розторопша плямиста. Технологія вирощування дворічних лікарських рослин. Загальні особливості та агротехніка вирощування дворічних лікарських рослин. Лопух справжній, Наперстянка пурпурова, Чорнокінь лікарський. Технологія вирощування багаторічних трав’янистих лікарських рослин. Особливості агротехніки вирощування багаторічних трав’янистих лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характеристика та агротехніка вирощування багаторічних трав’янистих лікарських рослин. Алтея лікарська, Валеріана лікарська, Ехінацея пурпурова, Женьшень звичайний, Звіробій звичайний, Кропива дводомна, Меліса лікарська, Подорожник великий, Солодка гола, М’ята перцева. Загальна характеристика багаторічних чагарникових та деревних лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характеристика та агротехніка вирощування багаторічних чагарникових лікарських рослин. Аронія чорноплідна. Бузина чорна. Лимонник китайський. Обліпиха крушиновидна. Шипшина травнева.

Практична частина. Складання сівозмін, вирощування лікарських рослин. Розроблення технологічних карт з вирощування лікарських рослин. Розроблення технологічних карт вирощування однорічних лікарських рослин. Технологія вирощування дворічних лікарських рослин. Розроблення технологічних карт вирощування багаторічних трав’янистих лікарських рослин. Розроблення технологічних карт вирощування багаторічних чагарникових лікарських рослин. Закладання колекційної ділянки лікарських рослин, шкілки, розсадників. Вирощування кімнатних лікарських рослин. Охорона та відтворення природних запасів лікарських рослин.

5. Основи дослідницької роботи (59 год.)

Теоретична частина. Основні терміни методики наукових досліджень. Методи наукових досліджень. Елементи методики, їхній вплив на точність польового досліду. Класифікація польових дослідів. Вимоги до польового досліду. Планування, закладання і проведення дослідів. Статистичний аналіз результатів досліджень. Тематика дослідів, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці.

Практична частина. Закладання дослідів з лікарськими рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці. Ведення документації досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Фенологічні спостереження. Агротехнічні заходи. Статистична обробка результатів досліджень. Формулювання висновків і пропозицій. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького характеру. Участь у науково-практичній конференції.

6. Технологія заготівлі лікарської рослинної сировини (27 год.)

Теоретична частина. Настанова ВООЗ з належної практики вирощування та збору лікарських рослин. Основні правила збору лікарської сировини різних морфологічних груп. Особливості сушіння рослинної сировини. Вплив вологи, температури і світла на сушіння. Підготовка до сушіння. Способи сушіння: під відкритим небом, у закритому приміщенні, при штучному нагріванні в печах. Сушарки. Типи сушарок: переносні, шафні, камерні, карусельні, канальні, тунельні, елеваторні, калориферні, електричні. Зволоження пересушеної сировини. Прийоми сушіння. Вихід сухого продукту. Пакування висушеної сировини. Пакувальні матеріали. Маркування. Технологія зберігання сировини з лікарських рослин. Заходи безпеки при заготівлі та переробці лікарських рослин. Контроль якості лікарської рослинної сировини.

Практична частина. Складання календаря збору лікарських рослин відповідно до умов регіону. Визначення біологічного запасу сировини дикорослих видів лікарських рослин. Розрахунок об’єму заготівлі. Складання довідки про виявлені запаси лікарської сировини та об’єму її допустимого використання. Спільна робота з працівниками аптекоуправління щодо збору лікарських рослин. Обробка сировини. Використання різних способів сушіння лікарської сировини. Пакування лікарської сировини.

Екскурсії до фармацевтичного підприємства до науково-дослідних установ.

7. Підсумок (6 год.)

Практична частина. Написання доповідей, рефератів, виготовлення наочних посібників, гербарію. Науково-практична конференція, екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• основні види лікарських рослин;

• біологічні особливості лікарських рослин;

• специфічні агротехнічні прийоми вирощування лікарських рослин;

методи захисту лікарських рослин від бур’янів, шкідників і хвороб;

• правила раціонального природокористування;

• рідкісні та ендемічні види місцевої флори;

• отруйні рослини місцевої флори;

• технологію заготівлі лікарської рослинної сировини.
Вихованці мають вміти:

• працювати з визначниками місцевої флори;

• працювати з гербарним і колекційним матеріалами;

• класифікувати лікарські рослини;

• проводити морфологічний опис рослин;

• складати календар збору лікарських рослин відповідно до умов регіону;

• вести флористичний зошит;

• визначати запаси окремих видів лікарських рослин.


Вихованці мають набути досвід:

• складання технологічних карт;

• вирощування окремих видів лікарських рослин;

• проведення дослідницької роботи;

• заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до правових засад раціонального використання природних ресурсів;

• оцінки якості лікарської сировини найпростішими методами;

• розроблення й реалізації екологічних проектів;

• проведення заходів з оздоровлення довкілля та збереження біорізноманіття;

• участі в творчих конкурсах.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Відповідно до «Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів систем Міністерства освіти і науки України»:Об’єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини 1 комп.

Культурні рослини України 1 комп.

Культурні рослини 1 комп.

Морфологія та біологія рослин 1 комп.

Систематика рослин 1 комп.

Плодові культурні рослини 1 комп.

Овочеві культурні рослини 1 комп.

Зернові культурні рослини 1 комп.

Бур’яни – супутники культурних рослин 1 комп.Колекції

Кімнатні рослини 1 наб.

Культурні рослини 1 наб.

Плодові рослини України 1 наб.

Бур’яни 1 наб.

Шкідники лісу 1 наб.

Шкідники городу 1 наб.

Шкідники поля 1 наб.

Шкідники саду 1 наб.

Насіння та плоди 1 наб.

Дерева та кущі 1 наб.

Органічні та мінеральні добрива 1 наб.

Ґрунт та його склад 1 наб.

Моделі

Квітка складноцвітих: 1 наб.

- трубчасті

- язичкові

- лійкоподібні

Квітка лілійних: 1 наб.

- конвалія

Муляжі

Плоди та коренеплоди 1 наб.

Дари природи 1 наб.

Прилади та пристосування

Психометр 1 шт.

Мікроскоп світловий 15 шт.

Мікротоп 2 шт.

Термометр для повітря 2 шт.

Термометр для ґрунтів 2 шт.

Термоскоп з ботаніки 1 шт.

Ваги технічні 15 шт.

Ваги лабораторні 15 шт.

Лупа ручна 15 шт.

Лупа штативна 15 шт.

Прес ботанічний 15 шт.Інструменти

Садово-городні 15 шт.

Пінцет 15 шт.

Ботанічна сітка 15 шт.

Скальпель 15 шт.

Контрольно-вимірювальні

Рулетка 10 м 2 шт.

Метр складний 1 шт.

Лінійка металева 300 мм 5 шт.Лабораторний посуд та спорядження

Колба конічна 15 шт.

Пробірка біологічна 100 шт.

Чашка Петрі 30 шт.

Піпетка 15 шт.

Стакан хімічний 15 шт.

Циліндр мірний 10 шт.

Горщик 3 шт.

Совок вузький для викопування рослин 5 шт.

Відро 3 шт.

Кілки 10 шт.

Шпагат 10 м

Сітка Раменського 1 шт.

Папка гербарна 2 шт.

Гербарний прес 2 шт.

Ножиці побутові 8 шт.Друковані таблиці

Кореневі системи (стрижнева і мичкувата) 1 комп.

Вегетативне розмноження рослин 1 комп.

Запліднення у квіткових рослин 1 комп.

Плодово-ягідні культури 1 комп.

Овочеві культури 1 комп.

Олійні культури 1 комп.

Папоротеподібні (папороть, хвощі, плавуни) 1 комп.

Культурні і дикорослі квіткові рослини 1 комп.

Основні групи рослин 1 комп.

Будова рослин 1 комп.

Карти настінні

Україна. Рослинний світ 1 шт.
ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев И.С. Полный атлас лекарственных растений. - «Глория трейд», 2012. – 395 с.

2. Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. Лікарські рослини. Технологія вирощування. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – 188 с.

3. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / під ред. А. М. Гродзінського. – К.: УРЕ, 1990. – 544 с.

4. Мінарченко В.М., Махиня Л.М., Середа П.І. Медична ботаніка. Підручник / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський медичний університет. – К.: Медицина, 2009. – 328 с.

5. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

6. Мінарченко В.М., Середа П.І. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчально-методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

7. Мінарченко В.М., Тимченко I.A. Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона). — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 172 с.

8. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав’янисті рослини України (Навчальний посібник) / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с.

9. Порада О.А. Методика формування та ведення колекцій лікарських рослин/ УААН. Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології. – Березоточча: [б.в.] – 2007. – 50 с.

10. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с.

11. Червона книга України. Рослинний світ. / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ КВІТНИКАРІ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища особливої гостроти набуває проблема оздоровлення довкілля, озеленення міст і сіл. Важливу роль тут відіграє квітникарство як галузь рослинництва, яка займається вирощуванням квітково-декоративних рослин для висаджування в парках, садах, скверах, для внутрішнього декорування приміщень, отримання квітів для букетів. Залучення учнів до створення і підтримки естетичної привабливості середовища – важливе завдання позашкільної еколого-біологічної освіти. Це актуалізує створення відповідних навчальних програм.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні квітникарі» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Мета навчальної програми – створення умов для творчої самореалізації вихованців у процесі засвоєння базових знань з квітникарства.

Основні завдання:

− поглибити знання вихованців про біологічні і декоративні якості квіткових рослин;

− ознайомити з інноваційними технологіями в сучасному квітникарстві;

− формувати мотивацію до збереження і підтримання естетичної якості та гармонійності середовища;

− розвивати творчі здібності вихованців;

− виховувати повагу до національних звичаїв і традицій;

− формувати екологічну культуру, культуру здорового і безпечного способу життя;

− сприяти професійному самовизначенню.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: 1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік/ 4 год. на тиждень; 2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік/ 6 год. на тиждень.

Програма гуртка розрахована на два роки навчання учнів 7—10 класів, у кількісному складі 10—12 осіб.

Під час освоєння програми вихованці отримують ґрунтовні знання з основ квітникарства. Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, які використовуються в озелененні та оформленні інтер’єрів. Для кращого засвоєння тем більшу кількість годин відведено на практичні заняття.

Вихованці беруть активну участь у масових еколого-натуралістичних заходах, тематичних святах, організації виставок квітів. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за рослинами у парниково-тепличному комплексі, квітниках, навчально-дослідній ділянці формує в учнів трудові навички, екологічну свідомість, сприяє професійному самовизначенню.

Важливе значення має навчально-дослідна робота з різними группами рослин у напрямах: інтродукція та акліматизація, способи розмноження квітково-декоративних рослин, селекція. В процесі дослідної роботи учні вчаться спостерігати природу, аналізувати і узагальнювати отримані знання з подальшим застосуванням при створенні квіткових композицій і букетів, виготовленні навчальних посібників. Значна увага приділяється профорієнтації вихованців, яка здійснюється під час екскурсій до зелених господарств, ботанічних садів, під час зустрічі з вченими та фахівцями виробництва, при проведенні науково-практичних конференцій.

Керівник гуртка надає перевагу формам і методам занять, які сприяють розвитку творчих здібностей вихованців. Форми занять: навчальні, виїзні, дослідницькі; проведення практичних робіт, екскурсій, конкурсів-виставок, вікторин, написання рефератів, складання планів, проектів озеленення, фітодизайну приміщень тощо. Методи занять: візуальні, кінестетичні, аудіальні, полімодальні. Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, виставках.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.
Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

2

4

2.

Iсторiя квітникарства

6

4

10

3.

Однорічні квітково-декоративні рослини

8

12

20

4.

Дворічні квітково-декоративні рослини

6

8

14

5.

Багаторічні квітково-декоративні рослини

8

12

20

6.

Квітково-декоративні рослини захищеного ґрунту

14

16

30

7.

Розмноження квітково-декоративних рослин

8

18

26

8.

Основи дослідницької роботи

6

8

14

9.

Підсумок

4

2

6

Разом:

62

82

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Квітникарство. Сучасний стан квітникарства в Україні. Різноманітність квіткових та квітково-декоративних рослин, їх значення у житті людини. Роль ботанічних садів, парків, заповідників та заказників в охороні рослинного світу. Червона книга. Представники місцевої флори, занесені до Червоної книги України.

Практична частина. Екскурсія до оранжереї, теплиці, зимового саду з метою ознайомлення з квітковими рослинами.

2. Історія квітникарства (10 год.)

Теоретична частина. Розвиток культури квітів у різні історичні епохи розвитку суспільства. Сучасні досягнення науки та виробництва у селекції та агротехніці вирощування квітів. Економічні основи квітникарства.

Практична частина. Підготовка рефератів про відомих квітникарів, ботаніків, селекціонерів. Участь у підготовці та проведенні Свята квітів. Екскурсія до ботанічного саду, садово-паркового господарства.

3. Однорічні квітково-декоративні рослини (20 год.)

Теоретична частина. Однорічні квітково-декоративні рослини. Різноманітність однорічників: квітучі, декоративно-листяні, виткі, килимові, сухоцвіти. Агротехніка вирощування однорічних квітково-декоративних рослин.

Квіти в легендах та переказах, традиційні українські квіти. Однорічні злакові рослини. Використання однорічних квітів у фітодизайні інтер’єру приміщень та флористиці.Практична частина. Календар безперервного квітування. Визначення однорічних квітів за зовнішніми ознаками. Збирання, очищення і зберігання насіння однорічних квітів. Виготовлення гербарію та колекцій насіння однорічників. Складання букетів і композицій із засушених квітів, злаків і сухоцвітів. Вегетативне та генеративне розмноження однорічників. Екскурсія до тепличного господарства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал