И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка43/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

ІV. Мова програмування Basic

Поняття про мову програмування Basic. Різновиди і версії інструментальної програми. Головні системні команди і конструкція мови Basic. Синтаксис мови Basic.

Оператори LET, PRINT, INPUT. Переходи в програмі завдяки операторам IF...THEN, FOR...NEXT.

Структурна організація алгоритмів у Basic. Додаткові можливості при організації циклів. Матриці і масиви.

Оператори READ...DATA, GOSUB...RETURN, ON...GOTO, ON...GOSUB.

Функція користувача.Практичні роботи

1. Запуск і вивчення меню програми Basic.

2. Вироблення практичних навичок введення позначок і величин.

3. Робота з програмами.

4. Самостійне редагування змінних величин.

5. Редагування і доповнення програми.

6. Складання тотожних програм.

7. Об’єднання програм.

8. Виготовлення саморобних наочних посібників – програм навчального характеру.

Контрольно-залікові роботи

1. Складання програми за завданням.V. Мова програмування Pascal

Основні поняття про мову Pascal. Алфавіт, головні визначення мови. Установка дистрибутиву. Складові частини програми.

Стандартні типи даних. Константи і змінні. Стандартні функції. Арифметичні вирази.

Основи складання простих завдань. Оператори мови програмування Pascal.Практичні роботи

1. Вивчення алфавіту мови Pascal.

2. Робота з операторами.

3. Виведення програм.

4. Моделювання в програмах.

Контрольно-залікові роботи

1. Складання тестових програм мовою Pascal.VI. Програми-утиліти

Поняття про програми-утиліти. Популярний пакет Norton Utilites. Утиліти, вбудовані в операційні системи. Оптимізація розміщення файлів на диску за допомогою програми ScanDisk. Дифрагментація диска.

Різновиди тестових програм. Програмне забезпечення для обслуговування окремих компонентів ПК. Дискові і файлові утиліти. Вузьконаправлені і специфічні сервісні програми.

Практичні роботи

1. Запуск програми ScanDisk.

2. Запуск програми Defrag.

Контрольно-залікові роботи

1. Повна оптимізація інформації на диску C:\ або D:\.VIІ. Програми-антивіруси

Програмні засоби як загроза комп’ютерній безпеці. Види загроз, ознаки зараження. Класифікація небезпечних програмних засобів.

Комп’ютерні вірусні програми. Подібність і відміна вірусів живої природи та для комп’ютеризованих систем.

Основні методи захисту інформації. Програми-детектори. «Лікувальні» програми. Наслідки вірусних атак: фізичні, моральні, психологічні.

Методи профілактики носіїв інформації від зараження шкідливими програмами.

Лабораторний дослід

1. Перегляд диска на наявність антивірусної програми.Практичні роботи

1. Пошук файлів і програм заражених вірусами.Контрольно-залікові роботи

1. Завантаження і виконання дій з антивірусними програмами.VIІІ. Програми-архіватори

Поняття про стискання даних. Функціональні можливості живих організмів до зменшення розмірів наявної інформації. Принципи стискання даних в обчислювальних системах.

Архіви. Захист упакованих даних.

Комп’ютерні програми-пакувальники, комбіновані програми. Спеціалізовані програми-архіватори ARJ, ZIP, RAR тощо для середовища з текстовим і графічним інтерфейсом.

Команди архівації та вилучення файлів з архіву. Архівація великих об’ємів інформації на дискети, ZIP, CD-диски.

Практичні роботи

1. Робота з архіватором ARJ.

2. Робота з архіватором RAR.

3. Робота з архіваторами ZIP.Контрольно-залікові роботи

1. Виконання вправ з архівації і розархівації даних.ІХ. Пакети програм. Microsoft Office для Windows

Поняття про пакети програм. Типові компоненти офісних пакетів, їхні функціональні можливості.

Microsoft Office для Windows та його складові. Версії. Інсталяція пакета.

Альтернативні пакети офісних програм.Лабораторний дослід

1. Ознайомлення з альтернативним програмним забезпеченням.Х. Текстові редактори. MS Word для Windows

Призначення текстового редактора Word. Головне Меню. Робочі вікна редактора. Панелі інструментів. Конфігурування та настройка редактора.

Використання шаблонів документів. Правила розміщення текстового матеріалу на листі. Переміщення блоків. Форматування документа. Принципи збереження даних у різних форматах.

Робота з таблицями в Word. Вставка, видалення табличних елементів. Маніпуляції з текстом у таблиці. Маркери. Сортування. Математичні обчислення.

Можливості роботи з графікою. Програма WordArt. Вставка малюнка. Елемент «Надпись».

Поняття про макрокоманди. Порядок створення макроса.Лабораторний дослід

1. Виконання вставки з файлу в документ текстового сюжету.

2. Вставка малюнка, графічного елемента з окремого файлу.

Практичні роботи

1. Набір тексту в редакторі Word.

2. Створення і форматування таблиць.

3. Робота з WordArt.Контрольно-залікові роботи

1 Складання документа в текстовому редакторі Word.

2. Форматування змісту документа за завданням.

Екскурсія до виставкового комплексу для ознайомлення з експозицією за тематикою.

ХІ. Електронні таблиці. MS Excel для Windows

Поняття про програми обробки текстової, графічної інформації в табличних процесорах. Різновиди табличних редакторів. Галузі застосування електронних таблиць. Особливості робочого вікна програми. Настройка табличного процесора.

Створення, редагування книг. Функції вставки, видалення окремих елементів.

Математичні обчислення в Excel. Майстер функцій. Завдання параметрів для проведення розрахунків.

Вставка об’єктів. Робота з майстром побудови діаграм.

Практичні роботи

1. Робота з програмою Excel у режимі математичного обліку. Складання графіків.Контрольно-залікові роботи

1. Побудова діаграм та робота з комбінованими даними.

2. Введення і обробка математичних розрахунків у програмі Excel.

ХІІ. Програми Презентацій. MS Power Point для Windows

Програми-редактори для візуалізації статично-динамічних сюжетів. MS PowerPoint. Особливості настройки та роботи з шаблонами презентацій.

Створення слайдів презентацій.

Звук і анімація в презентаціях. Ефекти анімації.Практичні роботи

1. Робота в редакторі PowerPoint з шаблонами презентацій.

2. Виконання анімаційних ефектів у презентаціях.

Контрольно-залікові роботи

1. Створення слайд-фільму за завданням.ХІІІ. Бази даних. MS Access для Windows

Найпопулярніші програми для роботи з масивами і базами даних. Використання Access для прикладних цілей. Режими побудови баз даних. Майстер таблиць у MS Access. Робота з конструктором. Меню і редагування програми Access. Властивості полів.

Альтернативні СУБД – Oracle, Paradox, FoxPro. Поняття про систему керування реляційними базами даних – MySQL.

Практичні роботи

1. Самостійна робота з програмою Access за завданням.Контрольно-залікові роботи

1. Створення бази даних природничого характеру за завданням.ХIV. Видавничі системи

Програмне забезпечення для видавничих комплексів. Текстовий редактор Adobe PageMaker. Правила виконання верстки поліграфічної продукції. Термінологія.

Загальна характеристика альтернативних програмних продуктів: QuarkXPress, PagePlus PDF Editiun, Microsoft Publisher, Adobe InDesign. Можливості видавничих пакетів.

Практичні роботи

1. Редагування текстів у програмі PageMaker.

2. Підготовка текстових і графічних матеріалів.

Контрольно-залікові роботи

1. Верстка газети «Інформаційні системи».ХV. Графічні пакети

Поняття про способи стискання графічного зображення: векторна, растрова графіка. Типи графічних файлів. Пакети програм Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw. Інсталяція програм. Робочі Меню редакторів. Маніпуляції із зображенням та графічними об’єктами.

Створення і редагування зображень у графічних редакторах. Робота з фотографіями, графікою, кольором. Перетворення форматів файлів.

Практичні роботи

1. Редагування графічних об’єктів у програмі Adobe Photoshop.

2. Створення і редагування графічних об’єктів у програмі Adobe Illustrator.

3. Створення і редагування графічних об’єктів у програмі CorelDraw.Контрольно-залікові роботи

1. Пошук, редагування графічного файлу та перетворення в інший формат в одному з редакторів за завданням.XVІ. Комп’ютерні мережі. Інтерактивне середовище

Поняття про комп’ютерні мережі локального та глобального характеру.

Об’єднання комп’ютерів за допомогою нуль-модема, дротової і бездротової мережі.

Особливості комунікаційного поєднання Intranet. Мережі великих підприємств і мегаполісів.

Мережеве обладнання окремого цифрового пристрою. Зв’язок між комп’юте рами через програму «Термінал» Norton commander. Програми NetMeeting, Telnet, Winpopup та ін. операційної системи Windows. Можливості для доступу в Internet. Популярні програми-браузери.

Принципи підключення окремих цифрових пристроїв до інтерактивної мережі як за допомогою прямих, так і непрямих (через проксі-сервер) запитів.

Організація доменів і доменних імен. Структура системи DNS та особливості налаштування локальної мережі. Принципи розміщення Веб-сторінок на серверах.

Internet як всесвітнє відкрите інтерактивне об’єднання комп’ютерних систем. Протоколи і стандарти Internet. Служби Internet (E-mail, World Wide Web, FTP тощо). Інші комп’ютерні мережі. Принципи пошуку інформації на сайтах за певними ознаками.

Вплив Internet на людську свідомість. Правила поводження в інтерактивній мережі.

Лабораторний дослід

1. Визначення можливостей як позитивного, так і негативного впливу Всесвітньої мережі на людину.Практичні роботи

1. Здійснення операцій щодо налаштування підключення по локальній мережі.

2. Доступ в Internet за допомогою програми Internet Explorer або альтернативного браузера.

Контрольно-залікові роботи

1. Інформаційний пошук в Internet.XІІ. Виконання індивідуальних завдань

Визначення результативності навчання протягом двох років. Тестування вихованців. Вироблення пріоритетних завдань для вихованців.Практичні роботи

1. Залучення вихованців для вирішення виробничих потреб Центру (набір, редагування текстів тощо).

2. Виконання індивідуальних завдань керівника (набір і верстка друкованих матеріалів, написання реферативних, дослідницьких робіт тощо).

3. Суспільно корисна праця на закріпленій ділянці.Контрольно-залікові роботи

1. Проведення загального іспиту за результатами навчання.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні вміти:

- професійно користуватись наявною інформацією в персональному комп’ютері;

- працювати з найпоширенішим програмним забезпеченням;

- вільно користуватись засобами комунікаційного зв’язку та середовищем Internet.


Вищий рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість занять

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних
І семестр

1.

Організація інформації

3

9

3

6

2.

Сучасна архітектура комп’ютера

3

9

3

6

3.

Структура BIOS

3

9

3

6

4.

Комунікації і мережі

3

9

3

6

5.

Безпека даних

3

9

3

6

6.

Мова гіпертексту XML

4

12

4

8

7.

OS Linux

5

15

6

9

8.

ВЕБ-архітектура

5

15

6

9

9.

Програми спеціального призначення

4

12

4

8

Всього:__21__63__15__48'>Всього:__33__99__35__64'>Всього:

33

99

35

64

ІІ семестр

10.

Професійна освіта. Оператор комп’ютерного набору

21

63

15

48

11.

Професійна освіта. Оператор комп’ютерної верстки

21

63

15

48

Всього:

21

63

15

48
Виробнича практика

54

162

-

162

Всього:

54

162

-

162

Разом:

108

324

50

274


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Організація інформації

Детальні історичні відомості про передумови появи комп’ютеризованих обчислювальних систем. Особистості та їхні винаходи. Основи математичної логіки, кібернетики і комбінаторики при побудові цифрових пристроїв.

Фундаментальні розробки вітчизняних вчених у галузі інформаційних технологій. Внесок наукових працівників інституту кібернетики НАН України у світову науку.

Поглиблене ознайомлення з теоретичними та практичними особливостями структури інформації в ЕОМ. Кодування текстової, графічної, відео- та звукової інформації. Ієрархія та принципи побудови даних.

Специфічні особливості побудови файлової системи. Різновиди файлових систем (FAT, NTFS, CDFS та ін.) для різних операційних платформ.

Професійна орієнтація вихованців на здобуття якісної освіти. Провідні вищі навчальні заклади України: Донецький державний університет штучного інтелекту, факультет кібернетики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» тощо.Наочність

1. Енциклопедія кібернетики, під редакцією В. М. Глушкова.

2. Компакт-диск «Піонери інформаційних технологій в Україні».

3. Періодичні та окремі поліграфічні видання, буклети.Практичні роботи

1. Виконання індивідуальних завдань пошуку інформаційних джерел.

2. Робота з системами FAT16, FAT32, NTFS з використанням флопі-дискет.

Контрольно-залікові роботи

1. Створення електронного варіанта реферативної роботи за завданням.ІІ. Сучасна архітектура комп’ютера

Характеристика корпусів ПК. Формфактори ХТ, АТ, АТХ, ІТХ тощо. Кейси незвичного розміру.

Архітектура центрального процесора. Команди, кеш-пам’ять І, ІІ, ІІІ рівнів. Сопроцесор; операції з плаваючою крапкою (комою). Можливості розгонів процесора.

Елементи логіки. Чипсет і його конструктивні особливості. Північний та південний мости.

Зборка комп’ютера. Принципи модернізації. Заміна комплектуючих на материнській платі, в системному блоці. Під’єднання периферійних пристроїв.

Моддінг.


Мобільні цифрові пристрої. Різновиди портативних комп’ютерів. Практична робота з ноутбуком. Комутація окремих мобільних пристроїв між собою.

Наочність

1. Компакт-диск «Основные компоненты компьютера».

2. Компакт-диск «Аппаратные средства».

3. Періодичні та окремі довідкові видання.Практичні роботи

1. Під’єднання пристроїв у системному блоці.

2. Зборка персонального комп’ютера.

3. Налаштування роботи ПК.

4. Виконання дії з програмним забезпеченням на ноутбуці.

Контрольно-залікові роботи

1. Виконання тестового завдання.ІІІ. Структура BIOS

Дискретність даних в ПК. Розширене поняття про Базову систему введення/виведення даних. Мікросхема CMOS. Установка, налаштування утиліт.

Структура BIOS. Можливості доступу до постійної пам’яті ПК. Пошкодження інформації в ROM програмами-вірусами. Прошивка BIOS.

Параметри пристроїв у BIOS. Установка кешування системи.

Можливості настройки ROM. Визначення типу НЖМД, вибір пріоритетності дисків, сполучення. Настройка ресурсів пристроїв – IRQ, DMA. Конфігурування шин, портів введення/виведення, параметрів контролера IDE, шини SATA. Налаштування системи Plug and Play.

Встановлення і скасування пароля доступу в BIOS. Збереження налаштувань.

Специфіка модернізації BIOS.

Наочність

1. Компакт-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» на DVD.

2. Періодичні та окремі видання навчального характеру.

3. Інтернет-ресурси навчального характеру.Практичні роботи

1. Виклик екрана BIOS.

2. Автовизначення типу НЖМД.

3. Встановлення пріоритетності пристроїв для завантаження операційної системи.

4. Інтернет-ресурси навчального характеру.

Контрольно-залікові роботи

1. Перевірка налаштування BIOS за завданням.ІV. Комунікації і мережі

Класифікація комунікацій. Інформаційні, телекомунікації та середовища.

Особливості комп’ютерних комунікативних з’єднань.

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Характеристика каналів зв’язку. Пристрої зв’язку та передачі даних. Стандарти.

Засоби стабільності та безпеки обміну даними.

Наочність

1. Компакт-диск «Основные компоненты компьютера».

2. Компакт-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» на DVD.

3. Періодичні та окремі довідкові видання.

4. Інтернет-ресурси навчального характеру.

Практичні роботи

1. Практичне ознайомлення з різним комунікаційним обладнанням.

2. Налаштування модемного зв’язку.

3. Робота з мережевим програмним забезпеченням.

3.Робота в середовищі Інтернет.

Контрольно-залікові роботи

1. Налаштування локальної мережі на робочому місці.V. Безпека даних

Поняття конфіденційності інформації. Основи безпеки при створенні, збереженні, переміщенні даних. Резервне копіювання інформації і системи захисту даних загального характеру.

Методи шифрування даних. Мови програмування для побудови скриптів.

Несанкціонований доступ до вузлів через інтерактивне середовище. Вплив програм-вірусів на цілісність та збереження даних. Програмне забезпечення безпеки в Інтернет. Методи боротьби зі спамом.Наочність

1. Компакт-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» на DVD.

2. Періодичні та окремі поліграфічні видання.

3.Ресурси середовища Інтернет.Практичні роботи

1. Огляд програм захисту користувача.

2. Робота з програмами захисту від спаму.

3. Пошук інформації в Інтернет.Контрольно-залікові роботи

1. Виконання індивідуальних завдань викладача.VІ. Мова гіпертексту XML

Програмні засоби XML. Відміни та подібності в мовах HTML і XML. Використання редакторів типу Wysiwyg для створення ВЕБ-сторінок в Інтернет.

Структура мови гіпертексту XML. Принципи розмітки та кольорового оформлення сторінки. Обробка графічних файлів. Зв’язування малюнка з текстом. Створення лінійок, таблиць. Графічні таблиці. Підбір шрифтів.

Інтерактивні елементи управління. Анімація та звук в XML. Підтримка мови XML в операційних системах та офісних програмах. Програми-редактори мови гіпертексту XML.Наочність

1. Компакт-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» на DVD.

2. Компакт-диск «ВЕБ-дизайн. Уроки мастерства».

3. Періодичні та окремі поліграфічні видання.

4. Ресурси середовища Інтернет.

Практичні роботи

1. Практична робота з програмами-редакторами мови XML.

2. Створення сайту засобами XML за завданням.

3. Використання звукових і відеоефектів у ВЕБ-сторінках.

4. Робота в Інтернет.

Контрольно-залікові роботи

1. Розробка ВЕБ-сторінки за допомогою XML.VІІ. OS Linux

Операційні системи, відміні від Windows. Основи, структура програм родини Unix. Поняття про операційну систему з відкритим кодом Linux. Причини стабільності. Дистрибутиви Linux. Установка Linux. Методи програмування.

Робота в середовищі командного рядка. Завантаження драйверів-пристроїв.

Різновиди графічного інтерфейсу для Linux.

Гібридні операційні системи. Функціональність мультиплатформених програмних засобів у середовищі окремих OS.

Наочність

1. Компакт-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» на DVD.

2. Компакт-диск «Open Linux Server».

3. Періодичні та окремі поліграфічні видання.

4. Ресурси середовища Інтернет.

Практичні роботи

1. Установка дистрибутиву.

2. Робота в режимі командного рядка.

3. Робота в режимі графічного інтерфейсу Linux.Контрольно-залікові роботи

1. Виконання додатків у середовищі Linux.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал