И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка42/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

І семестр

1.

Вступ

15

6

9

2.

Складові пристрої персонального комп’ютера. Комп’ютер і людина

24

9

15

3.

Загальні поняття про Програмне забезпечення. Різновиди программ

18

9

9

4.

Основи роботи з програмним забезпеченням

42

12

30

Всього:__99__36__63'>Всього:

99

36

63

ІІ семестр

5.

Програми-драйвери

18

6

12

6.

Програми-оболонки

33

12

21

7.

Графічне операційне середовище

60

18

42

8.

Розвиток знань вихованців

6

-

6

Всього:

117

36

81

Разом:

216

72

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Вступ

Світоглядна уява про матеріальний світ. Живе і неживе. Штучний розум. Місце людини в просторі і часі.

Інформація як відображення буття. Одиниці виміру; термінологія.

Історія винайдення і еволюція комп’ютерної техніки. Принципи Неймана. Області застосування комп’ютера. Вітчизняна кібернетика. ЕОМ і природничі науки.

Техніка безпеки під час роботи на ПК. Елементи безпечної роботи за відеодисплейними терміналами. Профілактика зорової втоми. Орієнтація на професії, пов’язані з використанням електронно-обчислювальних машин.

Двійкова система числення. Методи переведення десяткових чисел у двійкові. Вісімкова та шістнадцяткова система числення інформації. Подібність і відмінність алфавітів, які використовує людина з комп’ютерною мовою.Лабораторний дослід

1. Переведення десяткових чисел у двійкові.

2. Прогнозування якостей, якими буде наділений комп’ютер у майбутньому.

Практичні роботи

1. Переведення чисел двійкового коду у вісімкові та шістнадцяткові і навпаки.Контрольно-залікові роботи

1. Виконання переведення цифрових значень між системами числення, арифметичні дії з двійковими кодами.ІІ. Складові пристрої персонального комп'ютера. Комп’ютер і людина

Порівняння людського тіла та машинної структури. Принцип «відкритої архітектури» ПК. Різновиди комп’ютерних систем.

Головні блоки ПЕОМ (системний блок, клавіатура, монітор).

Системний блок. Мікропроцесор. Загальна характеристика мікропроцесорів фірми Intel (8086/88, 80286, 80386, 80486, Pentium І-4 поколінь). Математичний сопроцесор. Відомості про продукти Intel, AMD, IBM, інших розробників інтегральних мікросхем.

Принципова відмінність між комп’ютером і людиною у запам’ятовуванні інформації. Загальні поняття про організацію пам’яті ПК. Зовнішня і внутрішня пам’ять ПК. Постійний і тимчасовий характер пам’яті. Оперативна пам’ять.

Адаптери, контролери, шина, блок живлення. Локалізація та розміщення на материнській платі.

Зовнішні пристрої введення/виведення (периферія). Монітор. Характеристика моніторів з електронно-променевою трубкою (Hercules, CGA, EGA, VGA, SVGA, UVGA, XGA). Монітори на рідких кристалах, плазменні.

Клавіатура, типи клавіатур. Призначення окремих клавіш.

Додаткові периферійні пристрої (миша, принтер, сканер, плотер, стример, SoundBlaster, мережеве обладнання тощо).

Накопичувачі та пристрої збереження даних (НГМД, НЖМД, CD, DVD, MO, ZIP, Jaz, ORB Drive). Магнітні, оптичні, стрічкові накопичувачі. Різновиди дисководів та типи дисків. Flash-накопичувачі. Розвиток пристроїв збереження даних.

Нові інформаційні технології (ІТ). Стандарти (протоколи) в інформатиці. Поняття інтерфейсу.

Лабораторний дослід

1. Знайомство з архітектурою комп’ютера.Практичні роботи

1. Робота з навчальною програмою «TEACHER».

2. Клавіатурний тренінг. Програма «BABYTYPE».

Контрольно-залікові роботи

1. Швидкісний набір тексту з використанням навчальної програми «BABYTYPE».Екскурсія на профільну виставку засобів збереження та безпеки даних.

ІІІ. Загальні поняття про Програмне забезпечення. Різновиди програм

Розуміння різниці між програмованими діями людини та інструкціями, створеними для персонального комп’ютера. Загальні відомості, еволюція програмного забезпечення. Подібність ієрархії комп’ютерних програм і таксонів біологічних видів.

Системні програми, програми-утиліти та тестові програми, архіватори, антивірусні програми тощо.

Прикладні програми: програми-редактори, електронні таблиці, СУБД тощо.

Інструментальні програми. Комерційні та інші різновиди програм. Авторське право на програмне забезпечення.

Принципи інсталяції програмного забезпечення. Електронна реєстрація користувача.Практичні роботи

1. Інсталяція програм біологічного змісту.Контрольно-залікові роботи

1. Тест на знання програмного забезпечення, створений алгоритмічною мовою Pascal.Екскурсія до виставкового комплексу на профільну виставку з інформаційних технологій.

ІV. Основи роботи з програмним забезпеченням

Базовий рівень програмного забезпечення в комп’ютеризованих системах.

Відображення фізичних пристроїв в інформаційному полі ПК. Різновиди пристроїв і програми для них. Корекція людиною інструкцій для ПК. Поняття про версії програм.

Файли. Поняття про файл. Його характеристики. Робота з файлами. Складання текстових файлів. Видалення файлів. Перейменування файлів. Копіювання файлів. Відновлення видалених файлів. Специфікація файлу. Поняття про маршрут. Атрибути файлів. Застосування метасимволів (шаблони) в іменах та розширеннях файлів.

Каталоги. Підкаталоги. Відміна між файлами і каталогами. Робота з каталогами. Зміна поточного каталогу. Створення і знищення каталогу. Поняття про «дерево» каталогів.

Знайомство з операційною системою MS-DOS. Обов’язкові для виконання модулі ОС і їхні властивості. Версії DOS.

Діалог користувача з DOS. Запрошення DOS. Різновиди внутрішніх команд DOS. Введення команд з клавіатури. Редагування команд DOS.

Робота з монітором і принтером. Виведення файлу на екран. Очищення екрана монітора. Виведення файлу для друку.

Робота з дисками. Встановлення і скасування режиму перевірки запису на диски. Зовнішні команди DOS. Форматування дискет. Перевірка дисків.

Програми загальносистемного призначення. Отримання інформації про комп’ютер.

Альтернативні операційні системи з інтерфейсом командного рядка.

Лабораторний дослід

1. Написання специфікації файлу за вибором.Практичні роботи

1. Робота з файлами і каталогами.

2. Вивчення внутрішніх команд DOS.

3. Вивчення зовнішніх команд DOS.

4. Запуск і виконання команд DOS.

5. Форматування дискет. Підготовка системної дискети.

6. Завантаження ПК з системної дискети з різними версіями OS.

7. Виконання завантаження альтернативних MS-DOS операційних систем.Контрольно-залікові роботи

1. Виконання вправ з використанням команд DOS.

2. Робота з навчальною програмою «PROFESSOR».

V. Програми-драйвери

Поняття про програми-драйвери зовнішніх пристроїв. Призначення та різновиди програм-драйверів. Драйвери пристроїв, локалізованих в ПК. Автоматичне розпізнавання окремих складових. Інсталяція програм-драйверів.

Підключення та налаштування периферії.

Програми-драйвери як складові операційної системи.Лабораторний дослід

1. Запуск програм-драйверів – русифікаторів клавіатури, монітора, маніпулятора «миша».Практичні роботи

1. Установка програм для маніпулятора «миша», клавіатури, звукової карти.

2. Інсталяція програм для принтера, сканера, модема.

Контрольно-залікові роботи

Міні-турнір з інформатики серед гуртківців.VІ. Програми-оболонки

Поняття про оболонки програмного середовища. Різновиди оболонок.

Нові можливості роботи з даними в режимі текстового та графічного інтерфейсу.

Загальні відомості про найпоширенішу програму-оболонку Norton commander. Можливості NC. Версії NC.

Панелі і функціональні клавіші в NC. Управління панелями. Швидкий пошук файлу або каталогу. Виконання дій із комбінаціями клавіш спецоперацій з функціональними.

Робота з файлами в NC. Відбір файлів та їх перегляд. Редагування файлів.

Копіювання файлів і каталогів. «Дерево» каталогів на панелі. Робота з архівації і розархівації файлів. Управління атрибутами файлів.

Меню і конфігурування в NC. Параметри конфігурації. Можливості обміну інформацією між декількома ПК.

Вбудований редактор NC. Перегляд інформації в шістнадцятковій системі числення.

Програма-оболонка Volkov Commander. Інтерфейс VC. Особливості управління. Клавіші і комбінації клавіш. Головне меню VC.

Програма-оболонка Far для середовища Windows. Можливості і функціональні характеристики програми. Робота з FTP та в мережі.

Програма-оболонка Fregat. Загальна характеристика мультимедійного інтерфейсу. Архівація даних, робота з архівами.

Програма-оболонка Total commander. Попередні версії менеджера файлів. Загальний вигляд робочого вікна програми. Клавіші і комбінації клавіш в TC. Оптимізація роботи Total commander з файловою системою.

Лабораторний дослід

1. Запуск програми та вихід з NC. Робота по управлінню панелями NC.

2. Виконання вправ при роботі з альтернативними програмами-оболонками.

Практичні роботи

1. Використання окремих клавіш і їхніх комбінацій ver. NC 5.0.

2. Верхнє меню (пункти Левая, Правая).

3. Верхнє меню (пункт Файл).

4. Верхнє меню (пункт Диск).

5. Верхнє меню (пункт Команды).

6. Робота з архівами.

7. Обмін даних між комп’ютерами за допомогою прямого кабельного під’єднання.

8. Самостійна робота з програмами VC, Total commander.

Контрольно-залікові роботи

1. Знання вказівок «нижнього меню» NC.

2. Знання пунктів «верхнього меню» і конфігурування NC.

3. Виконання завдання по редагуванню файлів у вбудованому редакторі NC.Екскурсія до кабінету ІКТ Інституту туризму.

VІІ. Графічне операційне середовище

Тенденції ускладнення програмного забезпечення. Варіанти поєднання програм різного характеру в одній. Прототипи майбутніх універсальних програмних засобів для створення надрозумного штучного інтелекту.

Поняття про операційне середовище Windows. Версії Windows. Відмінності програми Windows від DOS. Переваги і недоліки Windows. Інсталяція програми. Запуск і завершення роботи Windows.

Версії OS Windows. Робочий стіл Windows. Виклик контекстного меню робочого столу, піктограм. Створення папок, ярликів тощо. Особливості контекстного меню вікон Windows.

Панель задач. Складові панелі задач. Запуск, переключення і завершення програм. Робота з піктограмами. Операції з програмними групами.

Робота з Головним Меню Windows. Пошук файлів на диску. Довідкова система Windows.

Робота зі стандартними вікнами Windows. Особливості Меню вікон. Зміна розмірів і положень вікон. Використання лінійок прокрутки. Перехід з одного вікна в інше. Закриття вікна.

Налагодження Windows. Діалогові вікна Windows. Поняття про елементи вікон (перемикач, прапорець, повзунок, лічильник, список, рядок введення). Завдання фону екрана, заставки і параметрів портів. Встановлення національних стандартів. Параметри розширеного режиму. Файли конфігурації Windows. Встановлення драйверів периферійних пристроїв. Особливості друку. Шрифти Windows.

Робота з файлами і каталогами. Робота з дисками. Windows Explorer.

Вимоги до установки програми. Інсталяція та системне налагодження ресурсів у окремих версіях Windows’9х та Windows’NT. Сервісні пакети та можливості оновлення програми.

Установка, налаштування програми. Робота з додатками. Характеристики консолі управління комп’ютером. Можливості щодо відновлення системи.

Альтернативні операційні системи. Загальні характеристики найпоширеніших операційних систем – Unix, Linux, MacOS. Окремі спеціалізовані операційні системи.

Технологічні підходи щодо подальшого вдосконалення операційних систем.

Лабораторний дослід

1. Використання контекстного меню для виклику Провідника Windows, копіювання, видалення, перейменування файлів.

2. Способи відновлення даних.

3. Повернення до попереднього стану комп’ютера та створення точки відновлення системи.Практичні роботи

1. Завантаження і настройка Windows.

2. Робота з вікнами Windows.

3. Робота з меню, запитами і довідковою системою Windows.

4. Робота з файлами і каталогами. Відкриття, копіювання, видалення програм.

5. Інсталяція програмного забезпечення біологічної тематики.

6. Робота з програмами природничого характеру.

Контрольно-залікові роботи

1. Контрольне завдання по роботі в середовищі Windows.

2. Настройка OS Windows.

3. Установка Windows’NT та настройка компонентів.VIIІ. Розвиток знань вихованців

Визначення результативності навчання. Тестування умінь і навичок вихованців. Вироблення пріоритетних завдань для учнівської молоді.Практичні роботи

1. Залучення вихованців для вирішення виробничих потреб Центру (набір, редагування текстів).

2. Виконання індивідуальних завдань керівника (підготовка дискет, написання рефератів, статей, дослідницьких робіт тощо).

3. Суспільно корисна праця на закріпленій ділянці.Контрольно-залікові роботи

1. Тестування вихованців за результатами навчання.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

- комплекс основних знань про інформаційне середовище;

- складові персонального комп’ютера та виконувати дії щодо заміни комплектуючих.
Вихованці повинні вміти:

- вправно користуватись комп’ютером та працювати з операційною системою.


Базовий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

І семестр

1.

Повторення матеріалу І року навчання

12

6

6

2.

Конфігурування системи

15

6

9

3.

Основи алгоритмізації

9

3

6

4.

Мова програмування Basic

18

9

9

5.

Мова програмування Pascal

18

9

9

6.

Програми-утиліти

9

3

6

7.

Програми-антивіруси

9

3

6

8.

Програми-архіватори

9

3

6

Всього:__99__42__57'>Всього:

99

42

57

ІІ семестр

9.

Пакети програм. Microsoft Office для Windows

6

3

3

10.

Текстові редактори. MS Word для Windows

21

9

12

11.

Електронні таблиці. MS Excel для Windows

15

6

9

12.

Програми Презентацій. MS Power Point для Windows

12

6

6

13.

Бази даних. MS Access для Windows

12

6

6

14.

Видавничі системи

21

9

12

15.

Графічні пакети

15

6

9

16.

Комп’ютерні мережі. Інтерактивне середовище

9

3

6

17.

Виконання індивідуальних завдань

6

-

6

Всього:

117

48

69

Разом:

216

90

126


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Повторення матеріалу І року навчання

Найважливіші складові пристрої комп’ютера, периферія. Операційна система MS-DOS. Зовнішні і внутрішні вказівки DOS. Програма Norton Commander. Виконання вправ із клавішами в NC, інших файлових менеджерах. Операційна система Windows. Налаштовування та робота з програмами в середовищі Windows.

Різновиди програмного забезпечення.

Архітектура материнської плати. Сучасні модифікації системних плат.

Архітектура оперативної пам’яті. Програми-менеджери пам’яті.

Практичні роботи

1. Робота з файлами і каталогами в MS-DOS, Windows.

2. Самостійна робота вихованців у середовищі MS-DOS, Windows.

3. Самостійна робота з програмою-оболонкою Norton Commander.

4. Виконання окремих практичних завдань за індивідуальними картками.

Контрольно-залікові роботи

1. Тестування знань вихованців з питань роботи в середовищі DOS, Windows.ІІ. Конфігурування системи

Можливості оптимізації і автоматизації завантаження програмного забезпечення. Подібність людського фактора та логіки комп’ютера.

Принципи конфігурації. Автоматичне, ручне налаштування завантаження ОС. Файли CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT. Конфігурування всієї системи. Команди конфігурування. Поняття про віртуальний диск. Меню у файлі CONFIG.SYS.

Особливості конфігурування системи для середовища з текстовим і графічним інтерфейсом.Практичні роботи

1. Маніпуляції з конфігурацією системи.Контрольно-залікові роботи

1. Конфігурування системи за конкретним завданням.Екскурсія

Відвідання профільної виставки для ознайомлення з профільною експозицією.ІІІ. Основи алгоритмізації

Різниця між мовою людини і комп’ютера. Відміни між природною і штучною мовою ПК. Поняття про алгоритм. Властивості алгоритмів. Способи конструювання алгоритмів. Графічний спосіб представлення алгоритмів.

Схеми алгоритмів. Цикли в алгоритмічній мові.

Практичні роботи

1. Вивчення умовних графічних позначень.

2. Алгоритми роботи з величинами.

Контрольно-залікові роботи

1. Скласти алгоритм вирішення біологічної задачі.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал