И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка4/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Історія, сучасний стан та напрями розвитку овочівництва як галузі рослинництва. Структура галузі. Овочі як вітамінний продукт харчування. Завдання овочівництва щодо забезпечення населення свіжими овочами протягом року.2. Загальна характеристика овочевих рослин (24 год.)

Теоретична частина. Виробничо-біологічне групування овочевих рослин. Походження овочевих рослин. Біологічні особливості овочевих рослин.

Ознайомлення з продуктивними органами овочевих рослин.Практична частина. Визначення овочевих рослин. Життєві форми овочевих рослин. Овочеві рослини групи плодових. Овочеві рослини групи коренеплідних. Овочеві рослини групи цибулинних. Овочеві рослини групи бульбоплідних. Овочеві рослини групи капустяних. Овочеві рослини групи зеленних. Овочеві рослини групи багаторічних.

3. Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури (6 год.)

Теоретична частина. Поняття про ґрунт та його родючість. Механічний склад та структура ґрунту. Водний, повітряний і тепловий режим ґрунту та способи їх покращення. Основні типи ґрунтів. Особливості обробітку ґрунту під ранні, пізні і багаторічні овочеві культури.

Практична частина. Методи визначення вологості ґрун ту. Визначення стиглості ґрунту. Ознайомлення з різними типами ґрунтів. Вивчення різноманітних схем обробітку ґрунту, агротехнічна оцінка якості обробітку.

4. Живлення рослин. Добрива (8 год.)

Теоретична частина. Повітряне та кореневе живлення рослин. Вимоги рослин до умов живлення в різні періоди росту. Органічні добрива, їхній вплив на якість ґрунту і ріст рослин. Основні види мінеральних добрив. Позакореневе живлення.

Практична частина. Визначення мінеральних добрив за зовнішніми озна-

ками. Розрахунки норм внесення органічних і мінеральних добрив. Дози,

способи і строки внесення добрив.

5. Сівозміни (6 год.)

Теоретична частина. Поняття про сівозміну. Чергування культур. Переваги

вирощування овочевих культур у сівозміні.Практична частина. Складання схем чергування культур у сівозміні та ротаційних таблиць. Вплив попередників на врожайність овочевих культур. Розроблення проекту овочевої сівозміни.

6. Вирощування капустяних овочевих культур (16 год.)

Теоретична частина. Народногосподарське значення. Ботанічна характеристика і біологічні особливості капусти. Технологія вирощування капусти.

Районовані сорти. Особливості насінництва капусти.Практична частина. Вивчення морфологічних ознак видів капусти. Розроблення технологічної схеми вирощування капусти білоголової розсадним і безрозсадним способом. Особливості вирощування цвітної капусти. Догляд за капустяними овочевими культурами. Збір урожаю.

7. Вирощування коренеплідних овочевих культур (10 год.)

Теоретична частина. Народногосподарське значення. Ботанічна характеристика і біологічні особливості. Технологія вирощування моркви, столового буряку, петрушки, редьки, редиски, селери. Районовані сорти і гібриди. Особливості насінництва моркви, редиски і редьки.

Практична частина. Визначення насіння моркви, столового буряку, редьки, редиски, петрушки, селери. Підготовка насіння до сівби. Літні і підзимові посіви. Догляд за рослинами. Збирання врожаю коренеплодів.

8. Вирощування плодових овочевих культур (8 год.)

Теоретична частина. Плодові овочеві рослини родини Пасльонові. Ботанічна характеристика і біологічні особливості. Вирощування помідорів при розсадному і безрозсадному способах. Вирощування перцю, баклажана і фізалісу. Районовані сорти і гібриди. Насінництво плодових овочевих рослин родини Пасльонові.

Плодові овочеві рослини родини Гарбузових. Народногосподарське значення. Ботанічна характеристика і біологічні особливості. Технологія вирощування огірків у відкритому ґрунті. Районовані сорти і гібриди. Насінництво огірків.Практична частина. Морфологічні ознаки помідора, перцю, баклажана..

Визначення посівних якостей насіння овочевих рослин родини Пасльонові.

Розроблення технологічної схеми вирощування помідора у відкритому ґрунті. Розроблення технологічної схеми вирощування перцю солодкого. Розроблення технологічної схеми вирощування баклажана. Розроблення технологічної схеми вирощування огірка.

9. Вирощування розсади овочевих культур для відкритого ґрунту (10 год.)

Теоретична частина. Розсадний спосіб вирощування овочевих культур.

Способи вирощування. Особливості вирощування розсади ранньої капусти.

Особливості вирощування розсади пізньої капусти. Особливості вирощування розсади помідорів, баклажанів і перцю.

Практична частина. Підготовка ґрунтосуміші, насіння овочевих культур до висівання. Обробка насіння. Висівання насіння, пікірування розсади, догляд за рослинами. Гартування розсади і його значення. Тривалість вирощування розсади залежно від культури. Строки висаджування розсади у відкритий ґрунт.

10. Вирощування цибулинних овочевих культур (6 год.)

Теоретична частина. Народногосподарське значення цибулинних овочевих культур. Ботанічна характеристика і біологічні особливості овочевих рослин родини Цибулеві: цибулі-ріпки, цибулі-порею, цибулі-шалот, цибулі-батун, цибулі-шніт, багатоярусної, цибулі-слизун. Ботанічна характеристика і біологічні особливості часнику. Фітонцидні властивості цибулинних овочевих культур. Районовані сорти і гібриди. Технологія вирощування цибулі-ріпки, цибулі-порею, цибулі-шалот. Технологія вирощування часнику. Особливості зберігання цибулинних овочевих культур.

Практична частина. Вивчення морфологічних ознак овочевих рослин родини Цибулеві. Розроблення технологічної схеми вирощування цибулі ріпчастої на ріпку із насіння. Вигонка цибулі на перо. Висаджування, догляд.

Збір урожаю. Розроблення технологічної схеми вирощування озимого стрілкуючого і ярого нестрілкуючого часнику.11. Вирощування зеленних овоче вих культур (6 год.)

Теоретична частина. Значення багаторічних зеленних овочевих культур. Ботанічна характеристика і біологічні особливості салату, шпинату, кропу. Районовані сорти. Технологія вирощування у відкритому і закритому ґрунті.

Практична частина. Вивчення морфологічних ознак овочевих рослин групи зеленні. Насіння овочевих зеленних культур. Сівба насіння. Догляд за рослинами. Особливості технології збирання врожаю. Дегустація продукції.

12. Основи дослідницької роботи (38 год.)

Теоретична частина. Основні терміни методики наукових досліджень.

Методи наукових досліджень. Елементи методики, їхній вплив на точність польового досліду. Класифікація польових дослідів. Вимоги до польового досліду. Планування, закладання і проведення дослідів. Статистичний аналіз результатів досліджень. Тематика дослідів, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці, теплиці.Практична частина. Закладання дослідів з овочевими культурами на навчально-дослідній земельній ділянці. Підготовка насіння до сівби (калібрування, яровизація, прогрівання, гартування, пророщування). Передпосівна обробка насіння. Розрахунок і внесення органічних і мінеральних добрив. Підготовка ґрунту згідно зі строками сівби насіння та висаджування розсади овочевих культур. Технологія сівби, висаджування розсади, бульб, цибулин, кореневищ, живців у відкритий ґрунт. Ведення документації досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Фенологічні спостереження. Агротехнічні заходи. Статистична обробка результатів досліджень.

Формулювання висновків і пропозицій. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького характеру. Участь у науково-практичній конференції.13. Підсумок (4 год.)

Практична частина. Екскурсії до науково-дослідних установ, дослідно-селекційних станцій, тепличного господарства, овочесховищ. Оформлення щоденників, рефератів, дослідницьких робіт. Виготовлення наочних посібників, оформлення виставки.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• значення овочівництва в народному господарстві;

• механічний склад та структуру ґрунту;

• процеси повітряного та кореневого живлення рослин;

• органічні та мінеральні добрива;

• правила техніки безпеки при роботі з добривами;

• переваги вирощування овочевих культур у сівозміні;

способи розмноження та строки посадки розсади помідора, перцю, баклажана, фізалісу;

• ботанічну характеристику капусти;

• ботанічну характеристику коренеплідних овочевих культур;

• ботанічну характеристику цибулинних овочевих культур;

• ботанічну характеристику зеленних овоче вих культур;

• способи вирощування розсади овочевих культур для відкритого ґрунту;

методику польового досліду;

• техніку безпеки під час виконання весняних робіт та робіт з окремими видами овочевих культур;

• технологію сівби, висаджування розсади, бульб, цибулин, кореневищ, живців у відкритий ґрунт.


Вихованці мають вміти:

• давати агротехнічну оцінку якості обробітку ґрунту;

• визначати мінеральні добрива за зовнішніми ознаками;

• робити розрахунок і вносити органічні і мінеральні добрива;

• складати схеми чергування культур у сівозміні та складати ротаційні таблиці;

• визначати чистоту і схожість насіння пасльонових культур;

• вирощувати цвітну капусту;

• готувати насіння моркви, столового буряку, редьки, редиски, петрушки, селери до сівби;

• обробляти насіння помідора, перцю, баклажана, огірків перманганатом калію і мікроелементами;

• висівати насіння зеленних овочевих культур;

• розробляти технологічні схеми;

• оформлювати наслідки дослідницької роботи у вигляді щоденників, рефератів, гербаріїв, натуральних експонатів, дослідницьких та експериментальних робіт.


Вихованці мають набути досвід:

• визначення посівних якостей насіння овочевих культур;

• вирощування капусти розсадним і безрозсадним способом;

• збирання врожаю коренеплодів;

• статистичної обробки даних закладених дослідів;

• передпосівної обробки насіння перманганатом калію і мікроелементами, стимуляторами росту;

• підготовки ґрунту згідно зі строками сівби насіння та висаджування розсади овочевих культур;

• участі в практичній екологоспрямованій діяльності;

• здоров’язбережувальної діяльності.

Другий рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Екологічні основи рослинництва

3

3

6

3.

Осінні роботи на навчально-дослідній земельній ділянці

3

18

21

4.

Насінництво овочевих культур

6

15

21

5.

Вирощування овочів у культиваційних спорудах закритого ґрунту

10

26

36

6.

Інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників

3

6

9

7.

Система підживлення овочевих культур

3

6

9

8.

Вирощування бобових і тонконогових овочевих культур

3

6

9

9.

Вирощування малопоширених овочевих культур

3

12

15

10.

Вирощування картоплі

3

9

12

11.

Зберігання і переробка овочів

3

6

9

12.

Економіка овочівництва

6

18

24

13.

Основи дослідницької роботи

6

33

39

14.

Підсумкові заняття

3

-

3

Разом:

58

158

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Сучасні досягнення і перспективи розвитку овочівництва в Україні, за кордоном. Застосування прогресивних технологій для виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції.

2. Екологічні основи рослинництва (6 год.)

Теоретична частина. Вплив екологічних факторів на якість урожаю овочів. Способи зниження нагромадження нітратів в овочевій продукції.

Природоохоронні заходи в овочівництві.Практична частина. Оцінка овочів за вмістом нітратів і поживних речовин.

3. Осінні роботи на навчально-дослідній земельній ділянці (21 год.)

Теоретична частина. Облік урожаю. Строки і техніка збирання врожаю овочевих культур. Агротехнічні вимоги до основного обробітку ґрунту і внесення органічних та мінеральних добрив, їх значення.

Практична частина. Збирання врожаю овочевих культур і післяжнивних залишків. Сортування, калібрування овочів. Збір насіння. Дегустація овочів.

4. Насінництво овочевих культур (21 год.)

Теоретична частина. Насіння і плоди овочевих культур, їх формування і достигання. Вимоги до посівного матеріалу. Вплив екологічних умов та агротехніки на якість насіння овочевих культур. Сортова і посівна якість насіння. Сортовий і насіннєвий контроль. Документація сортового насінництва.

Насінництво однорічних і дворічних овочевих культур. Просторова ізоляція культур і сортів та її значення в одержанні високоякісного насіння. Біотехнологічні методи отримання насіннєвого матеріалу. Перспективи інноваційного розвитку насінництва овочевих культур в Україні.Практична частина. Строки і способи сівби маточників, сортові і видові прополювання, апробація, збирання врожаю і відбір маточників. Зберігання

маточників, їх дорощування. Способи висаджування, формування куща дворічних овочевих культур. Очищення і сортування насіння та підготовка

його до сівби. Визначення посівних якостей насіння.

5. Вирощування овочів у культиваційних спорудах закритого ґрунту (36 год.)

Теоретична частина. Культиваційні споруди закритого ґрунту. Типи теплиць та парників. Особливості влаштування різних видів утепленого ґрунту. Вирощування овочевих рослин у теплиці на ґрунті й гідропонним методом.

Особливості й переваги безґрунтового вирощування рослин. Інтегрований захист рослин від хвороб та шкідників.Практична частина. Вивчення будови парників з біологічним і технічним підігрівом. Вивчення будови зимових теплиць різного типу. Парниково-тепличний інвентар. Екскурсія до тепличного господарства.

6. Інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників (9 год.)

Теоретична частина. Найпоширеніші шкідники і хвороби овочевих культур. Інтегрований захист рослин від хвороб та шкідників. Бур’яни. Основні біологічні групи бур’янів. Карантинні бур’яни. Заходи боротьби з бур’янами.

Практична частина. Визначення шкідників, хвороб за зовнішнім виглядом колекції, гербарію та у польових умовах. Визначення бур’янів за визначниками. Збір гербарію бур’янів.

7. Система підживлення овочевих культур (9 год.)

Теоретична частина. Вимоги овочевих культур до умов мінерального живлення. Потреба в елементах живлення відповідно до фаз росту і розвитку овочевих рослин. Види добрив. Правила зберігання, транспортування і застосування добрив. Запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Способи внесення добрив під овочеві культури. Діагностика мінерального живлення. Вплив доз, способів і строків внесення добрив на якість продукції.

Сортові особливості мінерального живлення овочевих рослин.

Практична частина. Визначення потреби овочевих рослин у елементах живлення за зовнішніми ознаками. Визначення доз і строків внесення органічних і мінеральних добрив під овочеві культури.

8. Вирощування бобових і тонконогових овочевих культур (9 год.)

Теоретична частина. Ботанічна характеристика і біологічні особливості овочевого гороху, квасолі, бобів і цукрової кукурудзи. Агротехніка вирощування. Районовані сорти та гібриди.

Практична частина. Морфологічні ознаки овочевих рослин родини Бобові. Передпосівна підготовка ґрунту і насіння. Сівба і догляд за рослинами. Збір урожаю і післяжнивних решток.

9. Вирощування малопоширених овочевих культур (15 год.)Теоретична частина. Походження, значення культури і лікарські властивості батату (солодка картопля), скорцонери, мангольда, огіркової трави, садової лободи, гірчиці тощо. Морфологічна характеристика і біологічні особливості малопоширених овочевих культур. Агротехніка вирощування.

Практична частина. Вирощування розсади батату. Підготовка ґрунту, сівба і висаджування. Догляд за рослинами. Оформлення гербаріїв рослин, засушених у різних фазах росту і розвитку. Збір урожаю.

10. Вирощування картоплі (12 год.)

Теоретична частина. Значення картоплі як важливої продовольчої культури. Ботанічна характеристика і біологічні особливості культури. Агротехніка вирощування. Способи прискореного розмноження картоплі. Шкідники та хвороби і заходи боротьби з ними. Районовані сорти.

Практична частина. Ознайомлення з різними сортами картоплі. Розроблення технологічної схеми вирощування продовольчої картоплі. Підготовка бульб до садіння. Особливість підготовки садивного матеріалу для одержання раннього врожаю. Вирощування картоплі вічками. Живцювання пагонів картоплі. Садіння картоплі, догляд за рослинами. Збір урожаю. Дегустація сортів.

11. Зберігання і переробка овочів (9 год.)

Теоретична частина. Основні завдання зберігання і переробки овочів. Вимоги до якості овочів, що закладаються на тривале зберігання та для переробки. Овочесховища. Вплив умов на тривалість зберігання і якість продукції різних овочів. Найпростіші методи переробки.

Біологічні і фізичні зміни, що відбуваються в овочах після закладки їх на зберігання.Практична частина. Визначення якості овочевої продукції. Екскурсія на консервний завод, овочесховище для ознайомлення з організацією і технологією роботи на виробництві.

12. Економіка овочівництва (24 год.)

Теоретична частина. Поняття «ринкова економіка». Принципи ринкової економіки. Умови функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції.

Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки. Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін.

Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Рентабельність виробництва. Фактори впливу на підвищення прибутковості підприємства. Система оподаткування прибутків. Організація вирощування овочевої продукції та оплата праці при різних формах організації праці.Практична частина.

Проведення розрахунку собівартості продукції та рентабельності. Складання схеми розподілу прибутків господарства. Розробка бізнес-плану.13. Основи дослідницької роботи (39 год.)

Теоретична частина. Лабораторно-польовий, лабораторний і вегетаційний методи досліджень. Виробничий дослід та методика його проведення. Тематика дослідницької роботи і спостережень. Планування наукових досліджень.

Практична частина. Закладання дослідів з овочевими культурами у відкритому і закритому ґрунті. Передпосівна підготовка ґрунту. Сівба ранніх овочевих культур. Висаджування розсади помідора, перцю, баклажана, гарбуза, кавуна, дині, огірка, батату у відкритий ґрунт. Фенологічні та метеорологічні спостереження. Ведення документації досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Агротехнічні заходи. Збір урожаю. Статистична обробка результатів досліджень. Визначення собівартості продукції. Формулювання висновків і пропозицій. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького характеру.

Участь у науково-практичній конференції.14. Підсумкові заняття (9 год.)

Практична частина. Екскурсії до тепличного господарства, науково-дослідних установ. Участь у інтелектуальних конкурсах.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• сучасні досягнення і перспективи розвитку овочівництва в Україні, за кордоном;

• принципи раціонального природокористування;

способи зниження нагромадження нітратів в овочевій продукції;

• вимоги до якості насіння;

• типи теплиць, парників та утеплення ґрунту;

• техніку безпеки при роботі в теплиці;

• найпоширеніші шкідники і хвороби овочевих культур;

• види добрив та строки і способи їх внесення;

• правила техніки безпеки при роботі з добривами;

• ботанічну характеристику бобових і тонконогових овочевих культур;

• ботанічну характеристику малопоширених овочевих культур (батату скорцонери, мангольда, огіркової трави, садової лободи, гірчиці);

• ботанічну характеристику картоплі;

• способи прискореного розмноження картоплі;

• найпростіші методи переробки овочів, овочесховища.
Вихованці мають вміти:

• визначати вміст нітратів і поживних речовин в овочах;

• визначати посівні якості насіння;

• визначати шкідників, хвороби і бур’яни за їхнім зовнішнім виглядом;

• проводити передпосівну підготовку ґрунту та насіння бобових і тонконогових овочевих культур;

• вирощувати розсаду батату;

• підготувати бульби картоплі до садіння;

• визначати якість овочевої продукції;

• оформляти результати дослідницької роботи;

• визначати собівартість продукції.


Вихованці мають набути досвід:

• висаджування, формування куща дворічних овочевих культур;

• висівання і догляду за бобовими і тонконоговими овочевими культурами;

• вирощування картоплі вічками;

• живцювання пагонів картоплі (з 1 бульби до 30 кущів);

• закладання дослідів з овочевими культурами у відкритому і закритому ґрунті;

• розроблення екологічних і дослідницьких проектів;

• участі в творчих конкурсах дослідницького характеру;

• участі в практичній екологоспрямованій діяльності.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Назва Кількість

Мікроскоп біологічний 1 шт.

Лупа штативна 1 шт.

Лупа ручна 15 шт.

Ваги лабораторні 2 шт.

Ваги технічні 1 шт.

Вентилятор 1 шт.

Термометр зовнішній 1 шт.

Термоскоп з ботаніки 1 шт.

Об'єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини 1 комп.

Культурні рослини 1 комп.

Бур'яни — супутники культурних рослин 1 комп.Колекції

Культурні рослини 1 наб.

Насіння та плоди 15 наб.

Органічні та мінеральні добрива 1 наб.

Шкідники городу, поля, саду 1 наб.

Ґрунт та його склад 1 наб.Моделі

Квітки складноцвітних (трубчасті, язичкові, лійкоподібні) 1 комп.

Квітка гороху 1 шт.

Квітка капусти 1 шт.

Квітка картоплі 1 шт.

Муляжі

Гриби 1 наб.

Плоди та коренеплоди 1 наб.

Дика форма томатів та культурні сорти томатів 1 наб.Інструменти

Секатор 15 шт.

Ножиці побутові 15 шт.

Сітка для чищення насіння 15 шт.

Садово-городні набори 15 шт.

Друковані таблиці

Кореневі системи (стрижнева, мичкувата) 1 шт.

Будова кореня 1 шт.

Видозміни кореня (кореневище, бульба, 1 шт.

цибулина) 1 шт.

Овочеві культури 1 шт.

Вегетативне розмноження рослин 1 шт.

Запліднення у квіткових рослин 1 шт.

Проростання насіння 1 шт.

Видозміни листків 1 шт.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал