И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка38/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Мета і завдання гуртка мікробіології. Форми і напрямки роботи гуртка.2. Мікроорганізми – одне з царств живої природи (2 год.)

Теоретична частина. Невидимий світ живих істот. Мікроби навколо нас. Розповсюдженість і всеїдність мікроорганізмів.

3. Робоче місце мікробіолога. Правила роботи і техніка безпеки в мікробіологічній лабораторії. Перша медична допомога (4 год.)

Теоретична частина. Обладнання мікробіологічної лабораторії. Правила техніки безпеки при роботі з відкритим полум’ям спиртівок, при роботі з лабораторним посудом та хімічними реактивами. Перша медична допомога в лабораторії.

Практична частина. Засвоєння правил роботи зі спиртівкою. Робота з хімічним мікробіологічним посудом (пробірки, піпетки, чашки Петрі, колби тощо). Виготовлення бактеріологічних петель.

4. Корисна і шкідлива діяльність мікроорганізмів (2 год.)

Теоретична частина. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. Давні «професії» мікробів (хлібопечення, квашення овочів, виготовлення молочнокислих продуктів, мочіння льону). Отримання в промисловості різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Ліки з мікробів. Мікроорганізми-збудники захворювань. Мікроорганізми-руйнівники матеріалів.

5. Правила роботи з мікроорганізмами, техніка пересівання культур (4 год.)

Теоретична частина. Техніка пересівання культур. Робота з культурами біля відкритого полум’я спиртівки. Поведінка в лабораторії під час посівів.

Стерилізація бактеріологічних інструментів у процесі роботи.Практична частина. Висіви на тверді середовища петлею: на косому агарі, уколом, прямим штрихом, виснажливим штрихом, суцільним газоном, радіально і секторально. Пересівання піпетками: з рідкого середовища на рідке, з рідкого на агаризоване шпателем Дригальського.

6. Поширення мікроорганізмів у природі (6 год.)

Теоретична частина. Біосфера і мікроорганізми. Мікроорганізми у воді. Роль мікроорганізмів у ґрунті. Мікроорганізми атмосфери. Мікроорганізми рослин і тварин.

Практична частина. Визначення кількості мікроорганізмів у повітрі, воді і ґрунті. Посів мікроорганізмів із поверхні рук. Поширення мікробів при чханні та кашлянні. Мікроскопіювання зубного нальоту.

7. Історія розвитку мікробіології (4 год.)

Теоретична частина. Антоній ван Левенгук – першовідкривач мікробів. Вчення про самозародження життя. Виникнення і розвиток мікробіології як науки (Л.Пастер, Р.Кох, П.Ерліх, І.І.Мечников, С.М.Виноградський, В.Л. Омелянський, О.Флемінг).

8. Методи мікроскопічних досліджень мікроорганізмів (12 год.)

Теоретична частина. Лупа. Мікроскоп, його будова та правила роботи з ним. Люмінесцентна мікроскопія. Електронний мікроскоп. Скануючий мікроскоп.

Практична частина. Виготовлення фіксованих фарбованих препаратів бактерій. Мікроскопіювання живих культур бактерій методами «роздавленої» та «висячої» краплі. Метод відбитків. Безпосереднє мікроскопіювання стрептоміцетів і грибів.

9. Культуральні властивості мікроорганізмів (6 год.)

Теоретична частина. Культуральні ознаки мікроорганізмів на рідких та твердих поживних середовищах. Пігменти мікробів. Фотобактерії.

Практична частина. Опис колоній бактерій. Дослідження росту бактерій на різних середовищах. Дослідження деяких пігментних мікроорганізмів.

10. Морфологія бактерій (16 год.)

Теоретична частина. Розміри бактеріальних клітин. Сферичні, циліндричні та хвилясті форми бактерій. Нові рідкісні форми бактерій.

Практична частина. Мікроскопіювання бактерій повітря, води, ґрунту. Мікроскопіювання кислого молока, сметани, розсолу квашених овочів. Вимірювання клітин бактерій та дріжджів.

11. Стерилізація і дезінфекція. Методи стерилізації (4 год.)

Теоретична частина. Визначення термінів: інфекція, сепсис, дезінфекція, асептика, антисептик, бактерицид, мікробостаз, стерилізація. Методи стерилізації. Фізичні методи стерилізації: високі температури, випромінювання, бактеріальні фільтри. Хімічні дезінфікуючі засоби.

Практична частина. Стерилізація робочого місця мікробіолога. Виготовлення ватно-марлевих пробок. Підготовка різноманітного лабораторного посуду та обладнання до стерилізації. Перевірка ефективності стерилізації.

12. Живлення і ріст мікроорганізмів (8 год.)

Теоретична частина. Хімічний склад мікробної клітини. Типи живлення бактерій. Розмноження бактерій. Стадії росту популяції бактерій. Умови культивування мікроорганізмів: рН, аерація, температура, анаеробіоз.

Практична частина. Дослідження значення поживних елементів для розвитку мікроорганізмів.

13. Культивування мікроорганізмів. Поживні середовища (8 год.)

Теоретична частина. Принципи виготовлення поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів. Натуральні й синтетичні, елективні і диференційно-діагностичні, рідкі та тверді поживні середовища. Засоби стерилізації поживних середовищ. Способи культивування мікробів: поверхневе, глибинне, безперервне.

Практична частина. Вирощування бактерій на молоці, хлібі, шматочках картоплі. Виготовлення синтетичних середовищ. Виділення з ґрунту азотобактера. Ріст кишкової палички на середовищі Ендо. Вирощування аеробів та анаеробів.

14. Прокаріоти, будова бактеріальної клітини (16 год.)

Теоретична частина. Оболонка бактеріальної клітини: капсула, клітинна стінка, цитоплазматична мембрана. Внутрішньоклітинні структури бактерій. Бактеріальне ядро. Джгутики і рух бактерій. Спори бактерій.

Практична частина. Фарбування за Грамом. Виготовлення «негативного» мазка, визначення кислотостійкості бактерій, визначення характеру руху клітин. Виділення і мікроскопіювання спорових бактерій.

15. Морфологія стрептоміцетів (4 год.)

Теоретична частина. Субстратний та повітряний міцелій, будова спороносців. Розмноження стрептоміцетів.

Практична частина. Мікроскопіювання спороносців стрептоміцетів різних груп.

16. Синьо-зелені водорості (4 год.)

Теоретична частина. Будова клітини синьо-зелених водоростей. Морфологія водоростей різних родів.

Практична частина. Мікроскопіювання синьо-зелених водоростей.

17. Будова мікроскопічних грибів (6 год.)

Теоретична частина. Субстратний і повітряний міцелій, будова спороносців мікроміцетів різних родів. Розміри і будова клітин мікроміцетів.

Практична частина. Мікроскопіювання мукорових, пеніцилових та аспергілових грибів.

18. Особливості будови дріжджів (4 год.)

Теоретична частина. Форма і розміри дріжджових клітин. Будова клітини. Розмноження.

Практична частина. Мікроскопіювання і вимірювання клітин дріжджів різних родів.

19. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми (10 год.)

Теоретична частина. Взаємозв’язок мікроорганізмів з навколишнім середовищем. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища на мікробів: температура, тиск, електричне та магнітне поле, світло, променева енергія, осмотичний тиск, концентрація водневих йонів, токсичні речовини, вологість, мікроби-асоціанти.

Практична частина. Дослідження впливу на виживання мікробів кип’ятіння, низьких температур, опромінення (ультрафіолетового, рентгенівського), рН середовища, висушування.

20. Індивідуальна дослідницька робота (16 год.)

21. Екскурсії до установ мікробіологічного профілю (4 год.)

Практична частина. Обладнання мікробіологічної лабораторії. Методи стерилізації. Культивування мікроорганізмів. Люмінесцентна та електронна мікроскопія.

23. Підсумок (2 год.)
Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Взаємовідносини між мікроорганізмами

3

9

12

3.

Взаємовідносини між мікроорганіз- мами, рослинами та тваринами

4

14

18

4.

Фітонциди

2

7

9

5.

Особливості прокаріот та їхнє місце в системі живих істот. Систематика мікроорганізмів. Визначення видів

3

6

9

6.

Конструктивний та енергетичний обмін. Типи метаболізму бактерій

6

-

6

7.

Трансформація сполук вуглецю мікроорганізмами. Промислове використання процесів бродіння. Кругообіг вуглецю в природі

6

9

15

8.

Перетворення мікроорганізмами речовин, що містять азот. Кругообіг азоту в природі

6

9

15

9.

Перетворення неорганічних сполук мікроорганізмами. Мікробна корозія

6

9

15

10.

Мікробіологічне перетворення важких металів

6

9

15

11.

Екскурсії. Участь у конкурсах і конференціях

21

-

21

12.

Індивідуальна дослідницька робота

-

54

54

13.

Участь у масових заходах


14.

Практика

-

21

21

15.

Підсумок

3

-

3

Разом:

69

147

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Організаційні питання. Обговорення результатів літньої практики. Завдання гуртка на другий рік навчання.2. Взаємовідносини між мікроорганізмами (12 год.)

Теоретична частина. Асоціативні відносини (метабіоз, коменсалізм, синтрофізм, синергізм, симбіоз). Конкурентні відношення (антагонізм, паразитизм, хижацтво). Використання мікробного антагонізму. Антибіотики. Проблема звикання до антибіотиків.

Практична частина. Дослідження взаємодії між мікроорганізмами. Вивчення антагоністичних властивостей мікробів. Пошук та виділення мікробів-антагоністів. Дослідження чутливості мікробів до антибіотиків.

3. Взаємовідносини між мікроорганізмами, рослинами та тваринами (18 год.)

Теоретична частина. Лишайники. Мікроорганізми ризосфери, мікориза. Бульбочкові бактерії. Фітопатогенні бактерії. Співдружність мікробів із тваринами. Мікроорганізми-збудники захворювань. Мікроби-хижаки.

Практична частина. Дослідження дії ґрунтових, ризосферних та симбіотичних мікробів на рослини.

4. Фітонциди (9 год.)

Теоретична частина. Стійкість рослин до дії мікроорганізмів. Леткі та розчинні фітонциди. Значення фітонцидів їстівних рослин. Фітонциди – протимікробні речовини. Роль зелених насаджень в оздоровленні повітря.

Практична частина. Визначення впливу летких та розчинних фітонцидів різних рослин на бактерії. Дослідження активності дії фітонцидів на бактерії та найпростіших. Фітонциди та зберігання харчових продуктів.

5. Особливості прокаріот та їхнє місце в системі живих істот. Систематика мікроорганізмів. Визначення видів (9 год.)

Теоретична частина. Структурні та генетичні особливості прокаріот та еукаріот. Хімічні та функціональні відміни прокаріот від еукаріот. Принципи класифікації мікроорганізмів. Основні систематичні групи мікроорганізмів.

Практична частина. Вивчення морфологічних та культуральних ознак бактерій на різних поживних середовищах. Дослідження фізіолого-біохімічних ознак бактерій для визначення роду та виду бактерій. Робота з визначником бактерій.

6. Конструктивний та енергетичний обмін. Типи метаболізму бактерій (6 год.)

Теоретична частина. Джерела живлення. Конструктивний метаболізм (автотрофи, гетеротрофи, сапрофіти, паразити). Енергетичний обмін (фототрофи, хемотрофи). Проникнення поживних речовин у бактеріальну клітину. Способи живлення мікроорганізмів.

7. Трансформація сполук вуглецю мікроорганізмами. Промислове використання процесів бродіння. Кругообіг вуглецю в природі (15 год.)

Теоретична частина. Фіксація СО2 мікроорганізмами. Розкладання вуглеводів. Типи бродіння: спиртове, оцтове, молочнокисле, пропіонове, маслянокисле, ацетонобутилове бродіння, бродіння пектинових речовин та клітковини. Засвоєння мікроорганізмами вуглеводнів. Метаноутворюючі та метаноокислюючі мікроби. Екологічні аспекти участі мікроорганізмів у кругообігу речовин в природі.

Практична частина. Дослідження спиртового бродіння (визначення енергії бродіння та аналіз продуктів бродіння). Молочнокисле бродіння. Виділення молочнокислих бактерій, дослідження їхніх властивостей. Спостереження за зміною розвитку мікроорганізмів на молоці. Виділення та визначення мікробів, що руйнують клітковину. Виділення та дослідження бактерій, що окислюють нафтопродукти.

8. Перетворення мікроорганізмами речовин, що містять азот. Кругообіг азоту в природі (15 год.)

Теоретична частина. Амоніфікація. Нітрифікація. Денітрифікація. Азотфіксація (симбіотичні та вільноживучі азотфіксатори). Кругообіг азоту в природі.

Практична частина. Виділення та дослідження бактерій, що засвоюють білки. Визначення продуктів розкладу білків (амінокислоти, амоніак, сірководень). Виділення мікробів-нітрифікаторів та денітрифікаторів. Виділення та дослі дження азотобактера.

9. Перетворення неорганічних сполук мікроорганізмами. Мікробна корозія (15 год.)

Теоретична частина. Мікроби і кругообіг фосфору. Мікробіологічні перетворення сполук заліза. Кругообіг сірки і участь у ньому мікроорганізмів (бактерії гниття, сіркоокислюючі та сульфатредукуючі бактерії). Бактерії-збудники корозії металів. Роль мікроорганізмів у вилуженні кольорових та рідкісних металів із руд.

Практична частина. Виділення залізобактерій. Виділення тіонових бактерій. Виділення сульфатвідновлюючих бактерій (СВБ). Визначення здатності СВБ руйнувати метали.

10. Мікробіологічне перетворення важких металів (15 год.)

Теоретична частина. Значення важких металів для живих організмів. Вплив на мікроорганізми надмірних концентрацій важких металів. Механізми перетворення важких металів мікроорганізмами. Використання мікроорганізмів для очищення стічних вод від важких металів. Мікробна металургія.

Практична частина. Дослідження резистентності мікроорганізмів до важких металів. Виділення і дослідження хромвідновлюючих бактерій. Дослідження процесу адсорбції важких металів мікроорганізмами.

11. Екскурсії. Участь у конкурсах і конференціях (21 год.)

Екскурсії до Інституту мікробіології та вірусології на теми «Антибіотики з рослин», «Підземна і наземна корозія металів та бетону», «Азотфіксуючі бактерії – основа біологічних добрив», «Мікроорганізми на чатах чистої води».

12. Індивідуальна дослідницька робота (54 год.)

1. Біологічні методи боротьби зі шкідниками. Вивчення мікробного

антагонізму з метою пошуків антагоністів до фітопатогенних бактерій і грибів.

2. Дослідження антимікробної дії фітонцидів різних рослин.

3. Визначення антимікробної активності лікарських рослин.

4. Бактерії як фактор підвищення родючості ґрунту і урожайності рослин.

5. Таксономічне визначення бактерій.

6. Дослідження мікроорганізмів-руйнівників матеріалів.13. Участь у масових заходах

14. Практика (21 год.)

15. Підсумок (3 год.)
Вищий рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

4

-

4

2.

Методи кількісного визначення мікроорганізмів і біомаси

2

12

14

3.

Будова і функції біологічних полімерів

5

5

10

4.

Ферменти

2

8

10

5.

Віруси

4

10

14

6.

Мікроби-індикатори

3

9

12

7.

Патогенні мікроорганізми. Інфекційні хвороби і боротьба з ними. Мікроби-показники санітарного забруднення

8

22

30

8.

Проблеми космічної мікробіології

4

-

4

9.

Зберігання культур мікроорганізмів

4

6

10

10.

Використання мікроорганізмів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища

3

9

12

11.

Біотехнологія. Біоконверсія. Біогаз. Біодобрива. Виробництво біологічно активних речовин

10

22

32

12.

Екскурсії до науково-дослідних установ

30

-

30

13.

Участь у масових заходах

12

-

12

14.

Індивідуальна дослідницька робота

-

126

126

15.

Підсумок

4

-

4

Разом:

95

229

324


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (4 год.)

Організаційні питання. Обговорення результатів літньої практики. Завдання гуртка на третій рік навчання.2. Методи кількісного визначення мікроорганізмів і біомаси (14 год.)

Теоретична частина. Прямий підрахунок під мікроскопом. Метод граничних розведень. Метод висівів на поверхню і вглиб агарової платівки. Ваговий метод. Нефелометрія. Стандарти каламутності. Спектрофотометрія.

Практична частина. Визначення кількості мікроорганізмів в ґрунті висівом на чашки і методом граничних розведень. Визначення кількості бактерій у суспензії за допомогою стандартів каламутності і прямим підрахунком. Визначення кількості біомаси ваговим методом і за кількістю білків.

3. Будова і функції біологічних полімерів (10 год.)

Теоретична частина. Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти. Синтез білка. Реплікація ДНК.

Практична частина. Якісні проби на білки та продукти їхнього гідролізу. Якісні проби на вуглеводи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал