И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка37/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44

Підсумкові заняття (6 год.)

Підготовка доповідей, рефератів, презентацій.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2 РОКУ НАВЧАННЯ

Вихованці мають знати:

• загальні властивості живих систем;

• рівні організації живої природи;

• будову і функції біологічних молекул;

• основні положення сучасної клітинної теорії;

• сучасні методи дослідження клітини;

• основні процеси обміну речовин;

форми розмноження організмів;

• механізми поділу клітини;

• особливості гаметогенезу;

• закономірності успадкування ознак;

• положення хромосомної теорії спадковості;

• закономірності популяційної генетики;

• особливості спадкової та неспадкової мінливості;

• методи і досягнення селекції;

• основні напрями біотехнології;

• характеристику екологічних факторів;

• структуру екосистем;

• принципи раціонального природокористування;

• положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна;

• положення синтетичної теорії еволюції;

• етапи розвитку органічного світу;

• закономірності антропогенезу.
Вихованці мають вміти:

• працювати з мікроскопом;

• проводити спостереження;

• складати таблиці, графіки, діаграми;

• оформляти результати лабораторних робіт;

• порівнювати будову і функції різних біологічних структур;

• працювати з гербарним і колекційним матеріалом;

• розв’язувати задачі з молекулярної біології та генетики;

• працювати з підручниками, науково-популярною літературою;

писати реферати, складати конспекти, готувати презентації.


Вихованці мають набути досвід:

• навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу;

• виступів на учнівських науково-практичних конференціях;

• участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;

• дистанційної комунікації по Інтернету.
ЛІТЕРАТУРА

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки. — М., 1987.

2. Ботаніка. Водорості та гриби. /Під ред. І. Ю. Костікова та В. В. Джаган. — К., 2004.

3. Быков В. Л. Цитология и общая гистология. — СПб., 1999.

4. Дондуа А. К. Биология развития. — М., 2005.

5. Гилберт С. Биология развития. — М., 1993.

6. Грант В. Эволюционный процесс. — М., 1991.

7. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. — М., 1981.

8 . Евтушенков А.Н., Фумичев Ю.К. Введение в биотехнологию. — М., 2002.

9. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. — М., 1998.

10. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. — М., 1990.

11. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М., 1990.

12. Левушкин. Общая зоология. — М., 1994.

13. Ленинджер А. Основы биохимии. — М., 1985.

14. Миллс С. Теория эволюции. — М., 2008.

15. Мушкамбаров Н. Н. Молекулярная биология. — М., 2003.

16. Одум Ю. Основы экологии. — М., 1975.

17. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. — М., 1990.

18. Ройт А. Иммунология. — М., 2000.

19. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія, хімія, медицина. — К., 1996.

20. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. — М., 1999.

21. Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. Гистология. — М., 2002.

22. Физиология человека /Под ред. Р. Шмидта. — М., 1997.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мікробне населення планети відіграє важливу, а подекуди й унікальну роль у природі.

Мікробіологія в наш час є багатопрофільною наукою і вирішує як питання загальнобіологічного значення (молекулярна біологія, генна інженерія, космічна біологія), так і практичні завдання в медицині, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища, у справі збереження історичних пам’яток і творів мистецтва тощо. Виникнення і швидкий розвиток біотехнології, яка набуває все більшого значення в народному господарстві, базується переважно на використанні мікроорганізмів-продуцентів багатьох біологічно активних речовин.

Шкільна програма з біології приділяє надто мало уваги такому важливому світу живих істот, як мікроорганізми.

Виправити цей недолік шкільної програми учні можуть у гуртках мікробіології. Навчальна програма спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується у гуртках та творчих учнівських об’єднаннях.

Програма розрахована на учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ефективною робота таких гуртків може бути тільки за підтримки відповідних мікробіологічних установ, здатних забезпечити гуртки кваліфікованими керівниками і необхідними для практичних робіт матеріалами (стерильним посудом, поживними середовищами, реактивами та культурами мікроорганізмів).

Мета програми – створення умов для творчої самореалізації обдарованих учнів засобами фундаментальної біологічної освіти у галузі мікробіології.

Основні завдання:

• забезпечення поглиблення знань з мікробіології;

• набуття навичок самостійної експериментальної роботи;

• розвиток творчих здібностей;

• підготовка гуртківців до участі в біологічних олімпіадах, науково-практичних конференціях;

• сприяння професійному самовизначенню.

Навчальна програма передбачає три роки навчання:

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік/4 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік/ 6 год. на тиждень;

3-й рік навчання – вищий рівень – 324 год. на рік/ 9 год. на тиждень.

Кількість вихованців в гуртках у зв’язку з підвищеними вимогами до техніки безпеки та творчим індивідуальним характером роботи не більше: в групах першого року навчання – 12, другого – 10, третього – 8 осіб.

Форми проведення занять можуть бути різними: лекції, бесіди, наукові повідомлення гуртківців, екскурсії, але значну частину навчального часу треба приділити практичним заняттям загального й індивідуального характеру, проведенню самостійних досліджень і виконанню завдань науково-дослідних та інших установ.

Практична робота гуртка мікробіології має проходити в умовах посиленої уваги до дотримання правил техніки безпеки. Цього вимагає робота з відкритим полум’ям спиртівок, з культурами мікроорганізмів, тонким лабораторним посудом, з хімічними речовинами та електрообладнанням.

Індивідуальна робота гуртківців передбачає вивчення науково-популярної і наукової літератури, опанування методик виконання самостійних досліджень та завдань науково-дослідних установ. Гуртківці залучаються до дослідницької роботи як на заняттях гуртка, так і у разі необхідності в лабораторіях науково-дослідних інститутів. Виконані самостійні науково-практичні роботи гуртківці оформлюють письмово. Доповідаючи про свої наукові здобутки на наукових конференціях різних рівнів, на яких присутні спеціалісти і наукові наставники, учнівська і студентська молодь, юні дослідники набувають навичок і правил етики наукового спілкування.

Для найзахопленіших навчання у гуртку може стати певним орієнтиром у професійному визначенні як біолога-дослідника, еколога тощо.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, тестування, участь в інтелектуальних учнівських конкурсах.

У разі необхідності до програми можуть вноситися часткові зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на ви вчення окремих тем.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Мікроорганізми – одне з царств живої природи

2

-

2

3.

Робоче місце мікробіолога. Правила роботи і техніка безпеки в мікробіологічній лабораторії. Перша медична допомога

2

2

4

4.

Корисна і шкідлива діяльність мікроорганізмів

2

-

2

5.

Правила роботи з мікроорганізмами, техніка пересівання культур

1

3

4

6.

Поширення мікроорганізмів у природі

2

4

6

7.

Історія розвитку мікробіології

4

-

4

8.

Методи мікроскопічних досліджень мікробів

4

8

10

9.

Культуральні властивості бактерій

2

4

6

10.

Морфологія бактерій

4

12

16

11.

Стерилізація та дезінфекція. Методи стерилізації

1

3

4

12.

Живлення і ріст мікроорганізмів

2

6

8

13.

Культивування мікроорганізмів. Поживні середовища

2

6

8

14.

Прокаріоти. Будова бактеріальної клітини

6

10

16

15.

Морфологія стрептоміцетів

1

3

4

16.

Синьо-зелені водорості

1

3

4

17.

Будова мікроскопічних грибів

2

4

6

18.

Особливості будови дріжджів

1

3

4

19.

Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми

2

8

10

20.

Індивідуальна дослідницька робота

-

16

16

21.

Екскурсії до установ мікробіологічного профілю 4 4

4

-

4

22.

Підсумок 2 – 2

2

-

2

Разом:

49

95

144


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал