И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка21/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

3

6

2.

Історія ветеринарної медицини. Роль ветеринарної медицини в збереженні здоров’я людства

3

3

6

3.

Охорона навколишнього середовища

3

-

3

4.

Зоопсихологія та етологія. Основи безпеки при роботі з різними видами тварин

14

19

33

5.

Будова організму. Цитологія та гістологія

35

43

78

6.

Будова організму. Анатомія та фізіологія

39

45

84

7.

Організація науково-дослідницької роботи. Оформлення та подання науково-дослідницьких робіт на всеукраїнські конкурси

3

-

3

8.

Підсумок

3

-

3

Разом:

101

112

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 год.)

Знайомство з планом роботи гуртка. Проведення анкетування гуртківців.Ознайомлення учнів із професією ветлікаря. Різноманітність сфер діяльності лікаря ветеринарної медицини.

Екскурсія до навчального закладу, де готують фахівців ветеринарної медицини (або перегляд відеофільму, слайдів чи фотографій із відповідного навчального закладу).

2. Історія ветеринарної медицини. Роль ветеринарної медицини в збереженні здоров’я людства (6 год.)

Теоретична частина. Загальне коріння ветеринарної і гуманітарної медицини. Виникнення терміну «ветеринарна медицина» (давньоримські вчені Варрон, Колумелла). Ветеринарія середньовіччя. Розвиток наукової ветеринарії, відкриття перших ветеринарних шкіл (Франція, Германія, Австрія, друга половина ХVІІІ ст.). Вплив праць Л. Пастера на прискорення розвитку ветеринарії. Розвиток ветеринарної медицини в ХІ-ХХ ст. (К. І. Скрябін (гельмінтологія), С. Н. Вишелеський (епізоотологія), А. Ф. Климов (анатомія тварин), К. Г. Боль и Н. Д. Балл (патологічна анатомія) та ін.). Сучасні проблеми ветеринарної медицини та роль ветеринарної медицини в збереженні здоров’я людства.

Екскурсія в музей історії ветеринарної або гуманітарної медицини.

3. Охорона навколишнього середовища (3 год.)

Теоретична частина. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Завдання і необхідність охорони навколишнього природного середовища. Джерела та характеристика забруднень навколишнього середовища. Стан навколишнього природного середовища в Україні та заходи запобігання забрудненню.

4. Зоопсихологія та етологія. Основи безпеки при роботі з різними видами тварин (36 год.)

Теоретична частина. Типи нервової діяльності тварин (за Павловим). Поведінка тварини в сприятливих і несприятливих для неї умовах. Активні та пасивні захисні реакції. Особливості поведінки різних видів домашніх тварин та декоративної і свійської птиці. Основні проблеми етології. Принципи спілкування з тваринами та птахами. Заходи безпеки при роботі з тваринами. Проблема безпритульних тварин.

Практична частина. Спостереження за поведінкою тварини чи птиці. Визначення фаз спокою та активності тварин залежно від їхніх біологічних особливостей. Дослідження типів реакції тварин на присутність і на контакт з людьми. Вивчення методів фіксації тварин.

Екскурсії на виставки різних видів тварин.

5. Будова організму. Цитологія та гістологія (78 год.)

Теоретична частина. Визначення поняття «життя». Ознаки біологічних систем. Клітина як елементарна біологічна система. Будова клітини організму тварини, її здатність до диференціації. Структурні компоненти клітини. Хімічний склад клітини. Принципи організації тканин. Епітеліальні тканини (визначення, загальна характеристика, класифікація, будова та функції). Визначення, функції та класифікація сполучних тканин. Рихла волокниста сполучна тканина. Щільна волокниста сполучна тканина. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова). Скелетні тканини: хрящова тканина, кісткова тканина. Нервова тканина. Кров і лімфа.

Практична частина. Знайомство з будовою мікроскопа. Правила роботи з мікроскопом. Розгляд різних видів гістопрепаратів. Приготування нативних мазків крові й мазків-відбитків. Вивчення методик фарбування мазків.

Екскурсія до ветеринарної лабораторії.

6. Будова організму. Анатомія та фізіологія (87 год.)

Теоретична частина. Відмінності будови організму тварин і птахів. Особливості будови скелета м’ясоїдних. Особливості будови скелета жуйних. Будова скелета гризунів. Будова скелета птахів. Складний та простий суглоб. Анатомія м’язової системи. Органи травлення (будова, функції, видові особливості). Морфологія та фізіологія органів дихання тварин і птахів. Сечовидільна система. Статева система. Серцево-судинна система. Органи кровотворення та імунного захисту. Ендокринна система. Нервова система. Рефлекси. Органи чуття. Шкіра і її похідні.

Практична частина. Дослідження систем травлення та дихання. Спостереження за природними і набутими рефлексами. Визначення частоти пульсу. Проведення збору та аналізу сечі. Мікроскопія шерсті, пуху та пір’я.

Екскурсія до музею анатомії або до зоологічного музею.

7. Організація науково-дослідницької роботи. Оформлення та подання науково-дослідницьких робіт на всеукраїнські конкурси (3 год.)

Теоретична частина. Структура науково-дослідницької роботи. Визначення актуальності, завдань, мети роботи. Коректність дослідів, що проводяться. Необхідність відповідності назви, мети, завдань, дослідів і висновків. Правила написання анотації та тез. Правила подання бібліографічного списку.

8. Підсумок (3 год.)

Написання рефератів. Підсумкова звітність по дослідницькій роботі. Участь у науково-практичній конференції.


Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Основи біоетики. Оптимальні умови утримання тварин. Мікроклімат

8

10

18

2.

Збалансований розвиток сільського господарства

3

-

3

3.

Годівля тварин

7

8

15

4.

Норма і патологія

12

6

18

5.

Захисні реакції організму. Імунітет

8

7

15

6.

Поняття про запалення та загоєння

7

11

18

7.

Клінічна діагностика. Візуальні та інструментальні методи дослідження

20

34

54

8.

Основи фармакології

20

28

48

9.

Фітотерапія у ветеринарній медицині

6

18

24

10.

Підсумок

3

-

3

Разом:

94

122

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Основи біоетики. Оптимальні умови утримання тварин. Мікроклімат (18 год.)

Теоретична частина. Тварини в суспільстві. Ставлення до тварин. Проблема володіння тваринами. Нормативна база: Всесвітня декларація благополуччя тварин, Європейська конвенція захисту тварин, Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», правила утримання тварин у місті.

Основні життєві процеси у тварин. Основні потреби тварин. Основні відчуття тварин. Проблеми біоетики в експериментах з тваринами. Визначення благополуччя тварин. Принципи етичного ставлення до тварин: антропоцентризм та біоцентризм. Філософія та проблеми ставлення до тварин. Релігія і проблеми ставлення до тварин.

Поняття про мікроклімат. Освітленість. Температурний режим. Вологість повітря та значення вентиляції. Зоогігієнічні норми утримання різних видів тварин і птахів.

Практична частина. Українські народні звичаї, традиції та ставлення до тварин (самостійна робота в бібліотеці). Розробка біоетичного кодексу поведінки для вихованців навчального закладу.

Проведення візуальної оцінки умов утримання тварин живого куточка. Дослідження впливу тривалості світлового дня на продуктивність курей. Підбір оптимальних умов утримання для різних видів тварин.Екскурсія до зоологічного парку.

2. Збалансований розвиток. Збалансований розвиток сільського господарства (3 год.)

Теоретична частина. Збалансований розвиток людства. Участь України у вирішенні проблем розвитку людства, проголошених Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та Всесвітнім самітом зі збалансованого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.). Стратегічні пріоритети збалансованого (сталого) розвитку країни. Концепція збалансованого розвитку агроекосистеми в Україні на період до 2025 року. Основні напрями діяльності у сфері тваринництва в контексті Концепції збалансованого розвитку агроекосистеми України.

3. Годівля тварин (15 год.)

Теоретична частина. Поживні речовини. Склад раціонів. Вміст вітамінів і мікроелементів у різних видах кормів. Відмінності раціонів для різних вікових груп тварин. Фактори, що впливають на складання раціону.

Практична частина. Проведення візуальної оцінки якості кормів. Складання оптимального раціону з врахуванням пори року. Дослідження впливу вітамінізованого корму на стан шерстяного покриву в гризунів.

Екскурсія до тваринницького комплексу або до притулку для тварин.

4. Норма і патологія (18 год.)

Теоретична частина. Розкриття понять «норма» і «патологія». Проблема «норми» та її варіантів. Нормальні фізіологічні показники свійських тварин і птахів. Первинні та вторинні патологічні процеси. Що таке «патогенез захворювання». Патоморфологічні зміни при різних запальних процесах.

Практична частина. Оцінка фізіологічних показників тварин. Спостереження за розвитком патологічного процесу. Перегляд фото- і відеоматеріалів різних патологічних процесів.

Екскурсія до ветеринарної лікарні.

5. Захисні реакції організму. Імунітет (15 год.)

Теоретична частина. Поняття про реактивність організму. Гіпертермія. Біль. Імунобіологічні реакції. Види імунітету (вроджений-набутий, активнийпасивний тощо). Гіперреактивність організму. Явище регенерації.

Практична частина. Проведення алергічних проб і оцінка результатів. Робота з тваринами у веткабінеті.

Екскурсія до ветлікарні.

6. Поняття про запалення та загоєння (21 год.)

Теоретична частина. Запалення та його причини. Загальна характеристика запального процесу. Стадії, форми та ознаки запалення. Значення запалення для організму. Типи загоєння ран і дефектів залежно від етіології та локалізації патологічного процесу.

Практична частина. Спостереження за перебігом запального процесу. Визначення стадії запалення. Перегляд фото- і відеоматеріалів про типи запалення. Приготування і мікроскопія мазків-відбитків.

Екскурсія до притулку для тварин.

7. Клінічна діагностика. Візуальні та інструментальні методи дослідження (54 год.)

Теоретична частина. Поняття про діагностику. Види анамнезу. Візуальні методи оцінки стану тварини (огляд, пальпація). Термометрія. Аускультація.

Перкусія. Рентгенологічне дослідження. УЗІ-діагностика. Електрокардіографія. Ендоскопічні методи. Основи лабораторної діагностики: методики проведення аналізів крові, сечі, фекалій, зіскрібків зі шкіри.Практична частина. Збір анамнестичних даних. Проведення термометрії, аускультації, перкусії. Проведення повного клінічного огляду. Ознайомлення з рентгенологічними знімками. Розбір показників ЕКГ. Засвоєння практичних навичок при проведенні зіскрібків. Приготування мазків периферичної крові. Робота з мікроскопом.

Екскурсія до ветеринарної лабораторії, до ветлікарні (кабінети УЗІ, ЕКГ та рентгенодіагностики).

8. Основи фармакології (48 год.)

Теоретична частина. Поняття про фармакологію як науку. Форми ліків. Методи введення ліків в організм. Принципи дозування. Класифікація ліків. Розрізняння гуманітарних і ветеринарних препаратів. Антибіотики. Протизапальні препарати. Вітамінні препарати. Гормональні препарати. Інсектоакаріциди. Імуномодулятори. Інші лікувальні препарати. Сумісність ліків.

Практична частина. Індивідуальний підбір ліків для тварини. Дозування препаратів. Виготовлення паперових пакетиків для порошків. Приготування розчинів заданої концентрації. Введення ліків перорально. Застосування препаратів зовнішньо. Виконання підшкірних та внутрішньом’язових ін’єкцій.

Участь у планових обробках тварин.Екскурсія до ветеринарної аптеки.

9. Фітотерапія у ветеринарній медицині (24 год.)

Теоретична частина. Лікарські властивості рослинності нашої місцевості. Розповсюджені лікарські рослини. Отруйні рослини. Лікарські рослини, занесені в Червону книгу. Методика приготування настоїв, відварів та настойок.

Практична частина. Розпізнавання лікарських рослин у природних умовах. Збір гербарію. Заготівля і висушування лікарських рослин. Приготування настоїв та відварів.

Екскурсія до ботанічного саду або дендропарку.

10. Підсумок (3 годи.)

Написання рефератів. Підсумкова звітність по дослідницькій роботі.


Вищий рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Основи термінології. Латинська мова у ветеринарній медицині

9

3

12

2.

Класифікація хвороб. Антропозоонози

6

3

9

3.

Терапія. Методи лікування

10

11

21

4.

Профілактика захворювань

3

6

9

5.

Заразні хвороби

28

32

60

6.

Незаразні хвороби

25

44

69

7.

Хвороби екзотичних тварин

7

8

15

8.

Основи ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва

5

7

12

9.

Ветеринарна документація

3

-

3

10.

Підсумок

6

-

6

Разом:

102

114

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Основи термінології. Латинська мова у ветеринарній медицині (12 год.)

Теоретична частина. Утворення термінів і назв хвороб. Латинські назви різних груп біологічних організмів. Префікси а-, ana-, intra-, sub-; суфікси -isis, -osis.

Практична частина. Ознайомлення з міжнародною науковою термінологією. Складання термінів за допомогою словника.

2. Класифікація хвороб. Антропозоонози (9 год.)

Теоретична частина. Міжнародна класифікація хвороб. Хвороби, спільні для тварин і людей. Правила особистої гігієни при утриманні тварин. Поняття «епізоотія», «панзоотія», «епідемія», «пандемія». Віруси грипу, шляхи передачі, розповсюдження. Сказ. Сибірка. Туберкульоз. Бруцельоз. Лептоспіроз. Ехінококоз. Трипаносомоз. Обов’язки власників тварин.

Практична частина. Перегляд відео- і фотоматеріалів про епізоотії та пандемії.

3. Терапія. Методи лікування (21 год.)

Теоретична частина. Поняття про терапію. Традиційні методи лікування. Медикаментозна терапія. Дієтотерапія. Фізіотерапія. Нетрадиційні методи лікування. Гомеопатія. Голковколювання. Водолікування. Урінотерапія. Домашня аптечка.

Практична частина. Вивчення та порівняння різних методик лікування. Робота у веткабінеті.

Екскурсія до ветеринарної лікарні.

4. Профілактика захворювань (9 год.)

Теоретична частина. Розкриття терміну «профілактика». Вакцинація. Поточні профілактичні обробки. Дезінфекція. Дезінвазія. Дератизація.

Практична частина. Складання плану профілактичних заходів. Участь у проведенні поточної дезінфекції.

Екскурсія до районного ветсанзагону.

5. Заразні хвороби (60 год.)

Теоретична частина. Інфекційні захворювання. Вірусні хвороби (м’ясоїдних, гризунів, однокопитних, жуйних, птахів). Принципи лікування вірусних хвороб. Бактеріальні хвороби (м’ясоїдних, гризунів, однокопитних, жуйних, птахів). Хламідіози. Інфекційні хвороби, спільні для багатьох видів тварин. Принципи лікування бактеріальних хвороб. Мікози (мікроспорія, трихофітія, парша, кандидози, аспергільоз). Інвазійні захворювання. Гельмінтози (трематодози, цестодози, нематодози). Арахноентомози (макро- і мікрокліщі, комахи). Протозоонозні захворювання.

Практична частина. Робота у веткабінеті. Проведення діагностичних досліджень на виявлення арахноентомозів. Проведення копрологічних досліджень при діагностиці гельмінтозів. Складання температурного графіка хворої тварини. Перегляд фото- і відеоматеріалів про збудники різних інфекцій та інвазій.

Екскурсія до ветеринарної лікарні, до ветеринарної бактеріологічної та вірусологічної лабораторії.

6. Незаразні хвороби (69 год.)

Теоретична частина. Особливості та класифікація незаразних хвороб. Незаразні хвороби органів травлення; органів дихання; шкіри і зубів; кровоносної системи; нервової системи; органів сечовиділення. Патології обміну речовин. Хвороби органів чуття. Хірургічні хвороби. Патології кісток і м’язів. Хвороби суглобів. Пухлини. Відкриті та закриті механічні ушкодження. Основи десмургії. Акушерсько-гінекологічні хвороби. Статевий цикл. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності. Фізіологічні і патологічні пологи. Хвороби самок у післяпологовий період. Перша допомога та вигодовування новонароджених тварин. Незаразні хвороби птахів.

Практична частина. Робота у веткабінеті. Допомога в лікуванні незаразних хвороб. Ведення терапевтичного щоденника. Ознайомлення з обладнанням операційної кімнати. Ознайомлення з видами хірургічного інструментарію.

Проведення поверхневої обробки ран. Засвоєння основних прийомів накладання різних видів пов’язок.Екскурсія до ветеринарної лікарні, до притулку тварин, на тваринницьку ферму.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал