И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка19/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44

Вищий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього
Вступ

3

-

3

1.

Біологічні і господарські особливості птиці. Продуктивність с.-г. птиці

9

6

15

2.

Основи анатомії та фізіології сільськогосподарської птиці

18

9

27

3.

Кормова база. Корми, премікси, кормові добавки

15

21

36

4.

Годівля дорослої птиці різних видів

15

12

27

5.

Годівля молодняку с.-г. птиці

9

6

15

6.

Утримання дорослої птиці

12

21

33

7.

Системи утримання молодняку птиці

12

27

39

8.

Охорона навколишнього середовища

12

6

18
Підсумок

3

-

3

Разом:

108

108

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 години)

Історія розвитку птахівництва в Україні. Відмінності промислового птахівництва та птахівництва в умовах індивідуальних господарств.1. Біологічні і господарські особливості птиці. Продуктивність сільськогосподарської птиці (15 годин)

Теоретична частина. Біологічні особливості птиці. Поняття про конституцію, екстер’єр. Взаємозв’язок спрямування продуктивності птиці з екстер’єром і конституцією. Несучість та вага яєць у зв’язку з видом, породою птиці і сезоном року. Вплив на несучість линьки та факторів зовнішнього середовища. Шляхи підвищення несучості сільськогосподарської птиці.

Циклічність і тривалість відкладення яєць. Зв’язок між типом будови тіла, живою масою птиці, швидкістю оперення і скоростиглістю. Яєчний і м’ясний напрями продуктивності птиці.Практична частина. Визначення екстер’єру різних видів сільськогосподарської птиці. Дослідження несучості курей залежно від напряму продуктивності.

2. Основи анатомії та фізіології сільськогосподарської птиці (27 годин)

Теоретична частина. Шкіряний покрив і його похідні. Значення шкіряного покриву, його будова. Шпори, кігті, дзьоб; гребінь, корали, сережки, мочки.

Ювенальна і періодична линька пера. Фізіологія линьки.

Скелет птиці. Загальна характеристика і особливості будови скелета сільськогосподарської птиці. Поняття про будову м’яза. Основні групи м’язів тулуба та кінцівок птахів, їхній вплив на показники якості тушок птиці.

Органи травлення. Загальна характеристика травного тракту птиці. Залозиста та мускульна частини шлунка. Сутність процесу травлення.

Поняття про органи кровообігу, дихання, виділення, їх будову і функції.

Органи розмноження. Статева зрілість птиці. Особливості будови та функції органів розмноження у сільськогосподарської птиці. Будова та функція яєчників та сім’яників. Утворення сім’я. Особливості процесу запліднення у сільськогосподарської птиці.

Будова та функції нервової системи й залоз внутрішньої секреції, їхнє значення. Органи чуття.

Практична частина. Засвоєння навичок відлову, фіксації та проведення огляду різних видів сільськогосподарської птиці. Ознайомлення з принципом роботи мікроскопа. Робота з мікропрепаратами. Проведення замірів основних життєвих параметрів (частота дихання, частота серцебиття, вимірювання температури тіла тощо).

3. Кормова база. Корми, премікси, кормові добавки (36 годин)

Теоретична частина. Основні види кормів для сільськогосподарської птиці. Хімічний склад кормів, їхня якість. Зернові корми, їхні характеристики. Продукти і відходи сільськогосподарських технічних виробництв.

Білкові корми тваринного походження, їхнє значення як джерела протеїну, вітамінів та мінеральних речовин. Корене- і бульбоплоди. Зелені корми: силос, вітамінно-трав’яне борошно. Комбікорми, їх значення. Мінеральні корми, їх значення для годівлі птиці. Роль гравію, цеолітів. Кормові домішки, премікси, кормова крихта. Вітамінні корми, їхній вплив на ріст, розвиток, життєздатність та продуктивність молодняку і дорослої птиці. Вітамінні препарати: вітамін А, Д, рибофлавін, вітаміни групи В. Кормові антибіотики, їх значення в профілактиці та лікуванні захворювань птиці.Практична частина. Виготовлення колекції зернових кормів. Складання раціонів для різних видів сільськогосподарської птиці з урахуванням віку птиці і пори року. Проведення розрахунків норм вітамінно-мінеральних добавок для різних груп птиці. Приготування комбікорму власними силами. Робота по вирощуванню та заготівлі кормів. Проведення візуальної оцінки якості кормів, що були заготовлені.

Екскурсія на комбікормовий завод.

4. Годівля дорослої птиці різних видів (27 годин)

Теоретична частина. Специфіка годівлі та напування птиці за підлогового і кліткового утримання. Вітамінна і мінеральна годівля. Переробка і підготовка кормів до згодовування. Режим годівлі і зоогігієнічні вимоги.

Типи годівлі птиці: сухий, вологий, комбінований. Особливості складання раціонів годівлі птиці для різних статевих та вікових груп. Особливості годівлі сільськогосподарської птиці різних видів (курей, індиків, качок, гусей).Теоретична частина. Складення графіка режиму годівлі та напування. Проведення підготовки кормів до згодовування. Практична частина по проведенню годівлі та напування сільськогосподарської птиці в умовах навчальної птахоферми. Проведення контролю поїдання кормів.

5. Годівля молодняку сільськогосподарської птиці (15 годин)

Теоретична частина. Значення правильної годівлі молодняку птиці. Вплив годівлі на ріст і розвиток птиці, її племінні і продуктивні якості. Організація годівлі. Підготовка кормів до згодовування молодняку. Борошняні суміші, подрібнення зерна, дріжджування, пророщування, просіювання. Режим годівлі молодняку молодшого і старшого віку. Вплив якості кормів на здоров’я молодняку. Напування молодняку.

Практична частина. Дослідження ефективності поїдання кормів молодняком курчат залежно від розміру часточок корму. Проведення годівлі молодняку сільськогосподарської птиці з дотриманням графіку годівлі.

6. Утримання дорослої птиці (33 години)

Теоретична частина. Вимоги до проектування пташників. Системи утримання птиці. Безвіконні пташники. Підлогове утримання. Особливості гніздового утримання. Поняття «мікроклімат», його значення для підвищення ефективності вирощування молодняку і утримання дорослої птиці. Вплив зміни температури і вологості за порами року на продуктивність птиці.

Здатність птиці різних видів адаптуватися до зміни температури. Система підігріву та охолодження повітря в пташниках у різні пори року.

Газообмін і вентиляція в приміщеннях. Склад і швидкість руху повітря в пташниках різних типів. Вимоги до режиму освітлення пташників. Природне освітлення, регульоване освітлення птиці.

Системи утримання. Утримання птиці на глибокій підстилці. Вимоги до підстилки. Утримання птиці у клітках та на сітчастій підлозі. Гігієна утримання птиці.Практична частина. Проведення проектування будівлі для утримання різних видів сільськогосподарської птиці. Засвоєння навичок роботи з приладами для оцінки вологості повітря. Розрахунок освітленості пташника. Ознайомлення з різними видами підстилки. Виготовлення колекції різних видів підстилки. Проведення розрахунку необхідної кількості годівниць та поїлок залежно від кількості птиці у вольєрі (клітці). Створення моделі «ідеального пташника» для індивідуальних господарств.

Екскурсія на птахоферму.

7. Системи утримання молодняку птиці (39 годин)

Теоретична частина. Догляд за молодняком безпосередньо після вилуплення. Мікроклімат приміщення для вирощування молодняку: оптимальна температура і вологість повітря. Особливості терморегуляції тіла у молодняку різного віку. Особливості годування молодняку сільськогосподарської птиці в перші дні життя. Специфіка вирощування індичат, гусенят, каченят. Системи вирощування молодняку птиці промислового і племінного призначення.

Вирощування молодняку на підлозі з різними джерелами обігріву в перші дні життя. Комбіноване вирощування молодняку. Гігієна вирощування курчат на підлозі.

Вигули, їх значення. Обладнання соляріїв. Тіньовий захист. Режим утримання залежно від віку і виду птиці. Сортування молодняку за статтю і розвитком, бракування, виділення слабких і хворих. Переведення молодняку в маточне і промислове стадо.

Практична частина. Проведення спостереження за виведенням молодняку сільськогосподарської птиці (в інкубаторах або під квочкою). Складання графіку температурного режиму для молодняку сільськогосподарської птиці залежно від віку. Участь у догляді за молодняком сільськогосподарської птиці. Дослідження приросту живої маси курчат (каченят, індичат, гусенят тощо). Проведення контрольних зважувань. Складання графіків приросту.

Участь у сортуванні молодняку за статтю і розвитком. Спостереження за взаємовідносинами в групі молодняку сільськогосподарської птиці (з занесенням отриманих даних у журнал спостережень). Участь у переведенні молодняку на вигульні майданчики. Спостереження за адаптаційними здібностями різних видів молодняку сільськогосподарської птиці до зміни складу кормів, зміни умов утримання та переформування груп (із занесенням отриманих даних у журнал спостережень).Екскурсія на інкубаторну станцію.

8. Охорона навколишнього середовища (18 годин)

Теоретична частина. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Завдання та необхідність охорони навколишнього природного середовища. Джерела та характеристика забруднень навколишнього середовища. Стан навколишнього природного середовища в Україні та заходи запобігання забрудненню. Природоохоронне законодавство та відповідальність за його порушення. Заходи запобігання забрудненню навколишнього середовища на підприємствах птахівництва. Безвідходне виробництво як основа збереження екологічної рівноваги.

Практична частина. Розробка проекту заходів по запобіганню забруднення навколишнього природного середовища відходами птахоферми.

9. Підсумок (3 години)
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- основи анатомії і фізіології сільськогосподарської птиці;

- основні зооветеринарні і санітарні вимоги до умов утримання і вирощування птиці;

- технологічні особливості підлогового і кліткового утримання;

- норми годівлі та порядок згодовування кормів;

- потребу птиці в білках, вітамінах і мінеральних речовинах.


Вихованці мають уміти:

- виконувати ручні і частково механізовані роботи по догляду за дорослим поголів’ям та молодняком промислового стада птиці за підлогового утримання;

- готувати корми, вносити в них мікроелементи та інші добавки;

- здійснювати годівлю птиці відповідно до раціонів;

- регулювати повітрообмін, температуру і вологість повітря в приміщенні для птиці;

- виконувати роботи з підготовки приміщень до прийому птиці.


Вихованці мають набути досвід:

- догляду за птахами різних вікових груп.
Вищий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього
Вступ

3

-

3

1.

Породи, кроси різних видів сільськогосподарської птиці, їхні характеристики

18

6

24

2.

Технологія та методи розведення сільськогосподарської птиці

9

6

15

3.

Бонітування птиці. Організація роботи зі створення батьківського стада

9

15

24

4.

Основні інфекційні та інвазійні хвороби птиці

12

9

21

5.

Хвороби, спільні для людини та птиці

9

6

15

6.

Основні незаразні хвороби птиці

12

12

24

7.

Профілактика заразних та незаразних хвороб. Значення дезінфекції

18

18

36

8.

Правові та організаційні основи охорони праці

6

6

12

9.

Безпека життєдіяльності. Основи безпеки праці у галузі

12

9

21

10.

Організація науково-дослідницької роботи

6

9

15
Підсумок

3

3

6

Разом:

117

99

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 години)

Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні. Провідні птахівничі господарства України.1. Породи, кроси різних видів сільськогосподарської птиці, їхні характеристики (24 години)

Теоретична частина. Поняття про породу, лінію та кроси в птахівництві. Основні породи, лінії і кроси курей, качок, гусей та індиків. Спеціалізація порід та кросів курей із виробництва яєць і м’яса. Породи і породні групи курей загального використання: леггорн, сусекс, нью-гемпшир, корніш, плімутрок, адлерські сріблясті, кучинські ювілейні, московські чорні тощо.

Породи гусей: великі сірі, роменська, переяславська, оброшинська, кубанські, китайські, тулузькі, рейнські, горьківські, італійські, шадринські тощо. Екстер’єр, конституція, продуктивні якості, місце розповсюдження, мета розведення.

Породи і кроси індиків: біла широкогруда, північнокавказька, хідон, тихорецька чорна, московська біла, бронзова широкогруда тощо.

Породи і породні групи качок: пекінська, українська породна група, чорна білогруда породна група, мускусна.

Перепели, страуси, фазани.

Практична частина. Участь у сортуванні молодняку сільськогосподарської птиці та відборі частини птиці для подальшого розведення.

Екскурсія до зоологічного парку.

Екскурсія до племінного птахогосподарства.

2. Технологія та методи розведення сільськогосподарської птиці (15 годин)

Теоретична частина. Способи парування птиці. Інкубація яєць, вимоги до інкубаційних яєць сільськогосподарської птиці. Методика маркування яєць.

Природна та штучна інкубація сільськогосподарської птиці. Інкубатори, що використовуються для розведення птиці. Режим інкубації. Розведення під квочками. Стадії ембріонального розвитку сільськогосподарської птиці. Вади розвитку зародків сільськогосподарської птиці.

Методи розведення птиці. Чистопородне розведення птиці, що застосовується на селекційно-генетичних станціях і племінних птахівницьких заводах. Значення чистопородного розведення. Схрещування, види схрещування. Значення родинного спарювання в процесі виведення нових порід і ліній. Відбір птиці на плем’я. Сортування та оцінювання молодняку. Ознаки, за якими відбирають птицю на плем’я. Оптимальні строки закупівлі птиці для подальшого вирощування.

Практична частина. Засвоєння навичок роботи з інкубатором. Проведення маркування яєць у селекційному пташнику, відбір яєць для інкубації.

3. Бонітування птиці. Організація роботи зі створення батьківського стада (24 години)

Теоретична частина. Порядок проведення бонітування птиці. Вимоги до продуктивності птиці. Облік продуктивності птиці, її господарсько-корисних якостей. Врахування індивідуальної і групової продуктивності. Порядок та правила заповнення листа обліку продуктивності. Розмір племінного стада.

Структура стада за віком. Строки і кратність комплектування батьківського стада. Статеве співвідношення.

Строки переведення ремонтного молодняку в доросле поголів’я.

Ветеринарно-зоотехнічне вибраковування племінної птиці. Порядок кільцювання і криломічення молодняку. Кільцювання дорослої птиці.Практична частина. Визначення класу птиці за комплексом ознак. Індивідуальний облік несучості (аналіз даних, отриманих за попередній рік спостережень). Участь у ветеринарно-зоотехнічному вибраковуванні племінної птиці. Підбір та формування пар або груп сільськогосподарської птиці для подальшого отримання молодняку з запланованими якостями. Підготовка криломіток і проведення кільцювання молодняку. Проведення кільцювання дорослої птиці в селекційному або контрольно-племінному пташнику. Візуальна оцінка процесу линяння у птахів залежно від пори року (з занесенням отриманих даних у журнал спостережень).

4. Основні інфекційні та інвазійні хвороби птиці (21 година)

Теоретична частина. Загальні поняття про інфекційні й інвазійні хвороби дорослої птиці. Прийоми ветеринарного огляду та дослідження птиці. Найбільш небезпечні вірусні захворювання птиці. Найбільш небезпечні бактеріальні захворювання птиці. Мікози та мікотоксикози. Гельмінтозні захворювання. Ектопаразитози. Протозоонози. Поняття про імунітет. Форми імунітету. Зоогігієнічні вимоги та загальні профілактичні заходи.

Практична частина. Засвоєння навичок проведення клінічного огляду птиці. Участь у проведенні паразитологічних досліджень. Складання графіків ветеринарних обробок поголів’я сільськогосподарської птиці.

5. Хвороби, спільні для людини та птиці (15 годин)

Теоретична частина. Поняття про антропозоонози, епізоотію. Шляхи передачі інфекції від птиці до людини. Значення особистої гігієни для зниження ризику захворюваності працівника на антропозоонози. Найбільш розповсюджені антропозоонози (сальмонельоз, туберкульоз, хламідіоз, кампілобактеріоз).

Практична частина. Проведення аналізу епізоотичного стану навчальної птахоферми (з врахуванням офіційних даних по району розташування господарства).

Екскурсія до ветеринарної лабораторії.

6. Основні незаразні хвороби птиці (24 години)

Теоретична частина. Загальні поняття про незаразні хвороби дорослої птиці. Хвороби, пов’язані з порушенням обміну речовин. Гіповітамінози і гіпервітамінози, перозис, канібалізм, подагра. Хвороби органів травлення, дихання та яйцеутворення. Стоматит, запалення і закупорка зобу, катаральне запалення шлунка та кишечника, риніт, жовчний перитоніт, труднощі яйцекладки. Аномалії яйцеутворення. Отруєння. Хвороби молодняку, що найбільш часто зустрічаються. Причини, симптоми, перебіг і прогноз найбільш розповсюджених хвороб. Застосування лікарських засобів.

Практична частина. Проведення клінічного огляду поголів’я птиці. Проведення аналізу складу кормів для виявлення можливої недостатності вітамінів, макро- та мікроелементів. Засвоєння навичок введення в організм птиці лікувальних препаратів різними шляхами (випоювання, додавання в корм, внутрішньом’язові ін’єкції).

Екскурсія до лікарні ветеринарної медицини.

7. Профілактика заразних та незаразних хвороб. Значення дезінфекції (36 год.)

Теоретична частина. Запобігання занесенню інфекцій. Дезінфекція. Дезінвазія. Дезінсекція. Дератизація. Обладнання санпропускників із постійно діючими дезбар’єрами. Комплекс профілактичних, протиепізоотичних і оздоровчих заходів на птахівницькому підприємстві, спрямованих на підвищення стійкості організму птиці до різноманітних захворювань. Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких підприємств.

Правила експлуатації обмінної тари. Підготовка приміщень. Правила завезення яєць і птиці з інших господарств. Організація санітарних днів у господарстві, цеху, пташнику. Ветеринарно-санітарні заходи в цеху інкубації, підготовка цехів інкубації до роботи. Оздоровчі роботи в інкубаторі після виведення курчат. Організація та призначення санпропускників.Практична частина Участь у підготовці приміщень до проведення дезінфекції. Проведення механічного очищення та дезінфекції дрібного інвентарю. Ознайомлення з найпростішими приладами для проведення дезінфекції приміщень. Виготовлення дезкилимків.

Екскурсія до ветеринарно-санітарного загону. Тематична екскурсія на птахофабрику.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал